Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

IRAK TÜRKMENLERİNE YAPILAN KATLİAMLAR VE BUNUN TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI (1924-1959)

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YILMAZ, Selçuk (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERCAN, Yavuz (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Irak Türkmenleri, Katliam, Iraq Turkmens, Massacre.
Özet Tarihi geçmişleri Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na kadar uzanmakta olan Iraklı Türkmenler, yaşadıkları bölgelerde Musul Meselesi'nin ortaya çıkmasına kadar huzur içindeyaşamışlar, ancak İngilizlerin, Musul'un Irak'a dahil edilmesi yönündeki yoğun çabalarınınbaşlamasından itibaren, huzursuz bir yaşam sürdürmüşlerdir. Ülkelerine ve tarihlerine sıkı sıkıya bağlı olan Türkmenler, Musul bölgesinin Türkiye'den ayrılmasına tahammül edememiş ve İngilizlere karşı çeşitli mücadelelere girişmişlerdir. Bu mücadelelerin daha başlangıcında,İngilizler karşılık vermekte gecikmemişler ve Türkmenler 1924 yılında İngilizler tarafındanyapılan bir katliama maruz kalmışlardır. Irak'ta okuma-yazma oranı en yüksek topluluk olanTürkmenler, Musul'un Irak'a dahil edilmesinden sonra Irak yönetimiyle hiç anlaşamamış ve çözümü kendi içine çekilmekte bulmuşlardır. Bu kabuğa çekilme politikası, Türkmenleri birmüddet rahatlatmış olsa da, 1946 yılında kendilerine yönelik planlanan katliamdan habersiz bırakmıştır. Türkmenlere yönelik yapılan en büyük ve uluslararası boyutlu olan katliam, 1959 Kerkük Katliamı'dır. Kerkük Katliamı, dönemin küresel güçlerinin hegemonyası altıdaki komünistlerinve Kürtlerin ülke kurma sevdasının diyetini Türkmenlerin ödemesi şeklinde özetlenebilir.Irak'ta yaşayan Türkmenler, çeşitli grupların farklı amaçlarının odak noktasında, üzerinde oyunlar oynanabilecek bir topluluktan öteye geçememiştir. Türkmenler kendilerineyönelik yapılan katliamda, ağır şiddete maruz kalmışlar ve manevi olarak yıkılmışlardır. Katliamlarınsonunda Türkmenlerden bir çok kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Türkmenler, kendilerine yönelik yapılan bu katliamları hiç unutmamışlar ve yaşananları her sene anmış ve bu olayların bir kez daha yaşanmaması için geleceğe dair bilinçli ve kararlı olmaları gerektiği konusunda hem fikir olmuşlardır.
İçindekiler
Açıklamalar Tarihi geçmişleri Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na kadar uzanmakta olan Iraklı Türkmenler, yaşadıkları bölgelerde Musul Meselesi'nin ortaya çıkmasına kadar huzur içindeyaşamışlar, ancak İngilizlerin, Musul'un Irak'a dahil edilmesi yönündeki yoğun çabalarınınbaşlamasından itibaren, huzursuz bir yaşam sürdürmüşlerdir. Ülkelerine ve tarihlerine sıkı sıkıya bağlı olan Türkmenler, Musul bölgesinin Türkiye'den ayrılmasına tahammül edememiş ve İngilizlere karşı çeşitli mücadelelere girişmişlerdir. Bu mücadelelerin daha başlangıcında,İngilizler karşılık vermekte gecikmemişler ve Türkmenler 1924 yılında İngilizler tarafındanyapılan bir katliama maruz kalmışlardır. Irak'ta okuma-yazma oranı en yüksek topluluk olanTürkmenler, Musul'un Irak'a dahil edilmesinden sonra Irak yönetimiyle hiç anlaşamamış ve çözümü kendi içine çekilmekte bulmuşlardır. Bu kabuğa çekilme politikası, Türkmenleri birmüddet rahatlatmış olsa da, 1946 yılında kendilerine yönelik planlanan katliamdan habersiz bırakmıştır. Türkmenlere yönelik yapılan en büyük ve uluslararası boyutlu olan katliam, 1959 Kerkük Katliamı'dır. Kerkük Katliamı, dönemin küresel güçlerinin hegemonyası altıdaki komünistlerinve Kürtlerin ülke kurma sevdasının diyetini Türkmenlerin ödemesi şeklinde özetlenebilir.Irak'ta yaşayan Türkmenler, çeşitli grupların farklı amaçlarının odak noktasında, üzerinde oyunlar oynanabilecek bir topluluktan öteye geçememiştir. Türkmenler kendilerineyönelik yapılan katliamda, ağır şiddete maruz kalmışlar ve manevi olarak yıkılmışlardır. Katliamlarınsonunda Türkmenlerden bir çok kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Türkmenler, kendilerine yönelik yapılan bu katliamları hiç unutmamışlar ve yaşananları her sene anmış ve bu olayların bir kez daha yaşanmaması için geleceğe dair bilinçli ve kararlı olmaları gerektiği konusunda hem fikir olmuşlardır. (Turkmens living in Iraq, whose history date back to Selçuklu Empire, livingpeacefully until the Musul İssue brought about, but later the Britishes enourmous srive for including Musul to Iraq complateley damaged to Turkmens living conditions. The Turkmenswho dedicate their lives to their country and history firmly, could not stand with the excluding Musul from Turkey, and they begun to struggle against the Britishes. This struggle put an end to Turkmens massacre done by the Britishes in 1924. The Turkmens, who have the highestratio of laterate in Irak, never did agree with the Iraq’s management and found the solution excluding them. This policiy of excluding them relieved for a while, but also caused them not to aware of the massare prepared for them in 1946. The biggest and international extend massacre of Turkmens was the Kerkük Massacre in 1959. The Iraqı goverment that is underthe control of the global powers, communist ideology and the Kurd’s independence dreams coluld be summarised the reasons of the Kerkuk Massacre. Turkmens who was in the center of the different aims of the different groups and conditions in which the games were alwaysplayed upon could not be appreciated as a group. At the end of the massacre, many of Turkmens were killed and wouded. Turkmens have never forgotten this massacre and theyhave been mentioning this massacre annually and they agree to be concious that the event must not be repeated in future.)
Haklar
Notlar

Kaynakça___________, Turkmens and Iraqı Homeland, Kirkuk Foundatıon Publicatıons, Kirkuk 2004,___________ ; “Irak Türkleri ve Barzani (2)”, Yeni İstanbul Gazetesi, 31 Mart 1974.___________ ; “1924 Kerkük Katliamı Türk Basınına Nasıl Yansımıştı?”, Kerkük Dergisi, Sayı 3.___________ ; “39 Yıl Önce 39 Şehit”, Kerkük Dergisi, Sayı 5.___________ ; “Bağdat Esrarı”, Hürriyet Gazetesi, 31 Kasım 1958.___________ ; “Celal Talabani Katliama Katılmış mı idi?”, Kerkük Dergisi, Sayı 5.___________ ; “General Tabakçalı’nın İkazı Dikkate Alınmadı”, Türkiye Gazetesi, 15 Temmuz 1991.___________ ; “Güneş Balçıkla Sıvanmaz”, Kardaşlık Dergisi, Sayı:23.___________ ; “Irak Hadiseleri”, Hürriyet Gazetesi, 6 Mayıs 1959.___________ ; “Irak Türkleri ve Barzani (3)”, Yeni İstanbul Gazetesi, 1 Nisan 1974.___________ ; “Irak Türkleri ve Barzani”, Yeni İstanbul Gazetesi, 22 Ağustos 1961.___________ ; “Irak’ın Hukuki Yapısında Türkmenlerin Yeri”, Irak Dosyası (Ali Ahmetoğlu, Hayrullah Cengiz, Yahya Başkan (der.), TATAV, İstanbul.___________ ; “Irak’ta Cumhuriyetin İlanı”, Türkiye Gazetesi, 14 Temmuz 1991.___________ ; “Irak’taki Türklerin Durumu”, Millet Gazetesi, 22 Kasım 1976.___________ ; “Iraktaki Huzursuzluk”, Hürriyet Gazetesi, 5 Mayıs 1959.___________ ; “İhtilalden sonra 6”, Milliyet Gazetesi, 14 Ağustos 1959.___________ ; “Katliamlar Başlıyor”, Türkiye Gazetesi, 16 Temmuz 1991.___________ ; “Kerkük Katliamı Neler Doğurdu”, Kerkük Dergisi, Sayı:2.___________ ; “Kerkük Katliamı”, Kardaşlık Dergisi, Sayı 20.___________ ; “Kerkük Katliamı”, Millet Gazetesi, 29 Kasım 1976.___________ ; “Kerkük’te Türkler Hunharca Öldürüldü”, Milliyet Gazetesi, 25 Temmuz 1959.___________ ; “Kerkükname”, Cumhuriyet Gazetesi, 6 Ağustos 1959.___________ ; “Mazlum Irak Türkmenleri Desteklenmelidir”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 65.___________ ; “Musul’da Neler Oldu”, Akşam Gazetesi, 14 Nisan 1959.___________ ; “Şu Tefsire Dikkat”, Cumhuriyet Gazetesi, 3 Ağustos 1959.___________ ; “Türkmen Nüfusu”, Cumhuriyet Gazetesi, 4 Kasım 1958.___________ ; “Türkmenlerin Maruz Kaldığı İlk Katliam II”, Kerkük Dergisi, Sayı 28.___________; Irak Dosyası. Ali Ahmetoğlu, Hayrullah Cengiz, Yahya Başkan (der.). “Irak’taki Türkler”, TATAV, İstanbul, 2003.___________; Irak Türkleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1991.___________; Musul Kerkük Dosyası, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991.___________; Tarih-i El-Kabail Fi-Ahid El Cumhuriyye c.II. 7 Şubat- 13 Temmuz 1959, Meyrul Hikme Matbaası, Bağdat, 2001.___________; Tarih-i El-Kabail Fi-Ahid El Cumhuriyye c.III. 13 Temmuz1959-Aralık 1959, Meyrul Hikme Matbaası, Bağdat, 2001.___________; Tarihi Gelişim İçerisinde Irak’ta Türk Varlığı, İstanbul 1996, TTT.___________; Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003.___________; Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları(1945-1990), TTK, Ankara, 1991.___________; Türkmenler ve Irak, Kerkük Vakfı Yayını, İstanbul, 2003.“ 14 Temmuz Şehitleri”, Türkmen Aylık Haber, Kültür ve Sanat Bülteni, Sayı: 2.“Askeri Vali Kerkük Türklerinden Yadım İstedi”, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Temmuz 1959.“Bağdat Sovyetlerden Harp Malzemesi Aldı”, Cumhuriyet Gazetesi, 3 Aralık 1958.“Bağdat’a Gidecek Heyetimiz”, Cumhuriyet Gazetesi, 8 Temmuz 1959.“Bağdat’ta Sovyet Malzemeleri”, Cumhuriyet Gazetesi, 4 Aralık 1958.“Devlet Kuran Anlaşma Lozan”, Hürriyet Gazetesi, 17 Temmuz 1958.“General Kasım Kerkük Faciasını Büyük Bir Nefretle Takbih Etti”, Tercüman Gazetesi, 29 Temmuz 1959.“General Kasım Kerkük Faciasını Büyük Bir Nefretle Takbih Etti”, Tercüman Gazetesi, 29 Temmuz 1959.“General Kasım Komünistleri Ayıklıyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Haziran 1959.“General Kasım’ın Beyanatı”, Cumhuriyet Gazetesi, 9 Kasım 1959.“Irak Bağdat Paktından Ayrıldı”, Cumhuriyet Gazetesi, 25 Mart 1959.“Irak Bizimle Dostane Münasebet İstiyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 7 Haziran 1959.“Irak Ne Yaptığını Bilmiyor”, Akşam Gazetesi, 13 Haziran 1958.“Irak Türklerine Tecavüz Tel’in Edildi”, Cumhuriyet Gazetesi, 7 Nisan 1959.“Irak Türklerine Yapılan Baskıya Karşı Misilleme”, Cumhuriyet Gazetesi, 8 Nisan 1959.“Irak Türklerinin Durumu”, Cumhuriyet Gazetesi, 2 Nisan 1959.“Irak’a Tepkiler Devam Ediyor”, Hürriyet Gazetesi, 9 Kasım 1958.“Irak’ın Kerkük Şehrinde Kızıllar İdareyi Ele Aldı”, Hürriyet Gazetesi, 20 Temmuz 1959.“Irak’ta Aşiretler Arasında Kanlı Mücadele Başladı”, Tercüman Gazetesi, 4 Mayıs 1959.“Irak’ta Dün Sabaha Karşı İhtilal Çıktı”, Cumhuriyet Gazetesi, 15 Temmuz 1958.“Irak’ta Hazırlanan Gizli Kabine”, Milliyet Gazetesi, 24 Ekim 1953.“Irak’ta Hükümeti Devirmek İsteyen 13 Subay Tevkif Edildi”, Milliyet Gazetesi, 29 Temmuz 1959.“Irak’ta Kızıllar Silahlanıyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 27 Şubat 1959.“Irak’ta Komünistler taktik değiştirdi”, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mayıs 1959.“Irak’ta Komünistler Taktik Değiştirdi”, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mayıs 1959.“Irak’ta Yeni İsyan Hareketi”, Tercüman Gazetesi, 6 Mayıs 1959.“Irak’tan Gelen Türkler Bildiriyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 25 Temmuz 1958.Akbudak, Ali; “Irak Türklüğünü Eritme Politikası ”, Ötüken, Sayı 22.Akbudak, Murat; “Irak Türklüğünü Eritme Politikası”, Ötüken, Sayı 19.Akdoğan, Lütfü; “Barzani Anlatıyor: Ben Hiç Bir Zaman Komünist Olmadım ve Olamam”, Tercüman Gazetesi, 17 Mayıs 1970.Akkoyunlu, Ümit; ”Irak Türklüğünün Meseleleri”, Türk Kültürü Dergisi, Temmuz 1976.Alexander, Anne; “Daring for victory: Iraq in Revolution 1946–1959”, International Socialism Journal, Issue 99.al-Hirmizi, Arshad; The Turkmen Reality in Iraq, Kirkuk Foundatıon Publicatıons, İstanbul, 2005.al-Huseni, Abdurrezzak; Tarih-i El-Vuzarat El-Irakiye, Bağdat, 1988.Arı, Tayyar; Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2004.Atalar, Mehmet; Irak Türkleri, İstanbul, 1986.Ateş, Sönmez; “Kerkük Katliamının Kitabı Mutlaka Yazılmalı”, Kardaşlık Dergisi, Sayı 19.Aydın, Sinan; Türkiye’nin Irak Politikası ve Bu Sürecin Türkmenlere Etkileri, İstanbul, 2003.Aytek, Yaşar; “Irak Türkleri ve Barzani (1)”, Yeni İstanbul Gazetesi, 30 Mart 1974.Aytul, Turhan; “İhtilalden sonra”, Milliyet Gazetesi, 10 Ağustos 1959.Barzani, Mesud; Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi, Doz Yayınları, İstanbul, 2003.Batatu, Hana; The Old Social Classes and The Revolutionary Movements of Iraq, New Jersey, 1978.Bayatlı Nilüfer; “Irak Tarihinde Türkmenler” Türk Yurdu Dergisi, Sayı 65.Bellisar, Feridun; “Bağdat Paktı ve Irak”, Hürriyet Gazetesi, 10 Kasım 1958.Beyatlı, Aydın; “Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri”, Kerkük Dergisi, Sayı 6.Bilgin, Sıraç; Barzani, Fırat Yayınları, İstanbul, 1992.Börklü, Meşkure Yılmaz; “Irak’ta Yaşayan Türklerin Yakın Siyasi Tarihi”, Kerkük Dergisi, Sayı 29.Canatan, Yaşar; Türk Irak Münasebetleri(1926-1958), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996.Celayir, Hasan; Kuzey Irak, Batılılar Ve Türkiye Üzerine Düşünceler, Erbil, 1994.Cengiz, İsmail; “14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı Şehitler Albümü”, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı Dergisi, 14 Temmuz 1999.Coşar, Ömer Sami; “Kerkük İsyanı”, Cumhuriyet Gazetesi, 21 Temmuz 1959.Çay, Abdülhalik; Irak Türklerinin Tarihine Bir Bakış, Ankara, 1987.Davek, Abidin; “Ortadoğu, İngiltere ve Türkiye”, Cumhuriyet Gazetesi, 18 Nisan 1946.Demirci Güçlü; “Irak Türklerinin Demografik Yapısı” Türkler C. XX, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.Demirci, Fazıl; Irak Türklerinin Dünü-Bugünü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991.Demirci, Nefi; Kerkük’ün Siyasi Tarihi, Detay Ofset, İstanbul, 1986.Edmonds, Cames.J.; Kurds, Turks and Arabs, Oxford University, London, 1950.el-Ani, Nuri Abdülhamit; Tarih-i El-Kabail Fi-Ahid El Cumhuriyye C. I, Meyrul Hikme Matbaası, Bağdat 2001.Erdemir, Muammer; “Kerkük Katliamı”, Millet Gazetesi, 20 Temmuz 1978.Fathulalah, Jerjis; Iraq Vi Ahid Kasim, Bağdat, 1996.Gnkur. ATASE SAREM Bşk.lığı; “1923 Lozan Anlaşması Sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Faaliyetler”, Ankara, 2003.Göktaş, Hıdır; Kürtler II Mahabad’dan 12 Eylül’e, İstanbul, 1991.Gönen, Fatma; “Türkmen Kelimesinin Anlamı ve İçeriği”, Kerkük Dergisi, Sayı 26.Görün, Kamuran; “Irak Türkleri”, Hürriyet Gazetesi, 2 Ağustos 1991.Güngördü, Ersin; “Irak’ta Siyasi Coğrafya ve Türkler”, Kerkük Dergisi, Sayı 8.Hanish, Shakir; The July 14, 1958 Revolutıon ın Iraq, Northern Arizona University Press, Arızona, 1988.Hanoğlu, Ahmet; “Kerkük Katliamı”, Milliyet Gazetesi, 16 Temmuz 1977.Harp Akademileri Komutanlığı; Irak’taki Türkmen Varlığı, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınevi, İstanbul, 2000.Heykel, Muhammed; “General Kasım Arif’ten Çekiniyordu”, Tercüman Gazetesi, 18 Nisan 1991.Hürmüzlü Erşad; Irak Türkleri, Irak Milli Türkmen Partisi Yayını, Ankara 1994.Hürmüzlü, Habib; “4 Temmuz 1959 Katliamı Canilerinin İdamı”, Türkmen Irak "Irak İhtilalinin Birinci Yılı”, Cumhuriyet Gazetesi, 14 Temmuz 1959. “Irak’ta Silahlı Çatışma Oldu”, Milliyet Gazetesi, 18 Temmuz 1959. “Irak’ın Kerkük Şehrinde Kızıllar İdareyi Ele Aldı”, Hürriyet Gazetesi, 20 Temmuz 1959. “Irak’ta Kızıllar Kasım’a Karşı İsyan Etti”, Tercüman Gazetesi, 20 Temmuz 1959.“Irak’ta İç Durum Karışık”, Hürriyet Gazetesi, 23 Temmuz 1959.“Irak Türkleri İçin Müracaat”, Akşam Gazetesi, 26 Temmuz 1959.“Irak’ta Komünistlere Karşı Harekata Geçildi”, Yeni İstanbul Gazetesi, 30 Temmuz 1959.“Irak Komünistleri Tasfiye Ediyor”, Akşam Gazetesi, 29 Temmuz 1959.“İhtilalin Lideri Musul Garnizon Komutanı”, Cumhuriyet Gazetesi, 9 Mart 1958.“İki İhtilal Liderinin Arası Açıldı”, Hürriyet Gazetesi, 14 Eylül 1958.“İkinci Suikasttan Sonra”, Hürriyet Gazetesi, 9 Ekim 1959.“İsyan Batırıldı”, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Mart 1959.“Kasım Komünistlere Karşı Cephe Almaya Başladı”, Tercüman Gazetesi, 23 Mayıs 1959.“Kasım’ın Başı Komünistlerle Dertli”, Hürriyet Gazetesi, 11 Temmuz 1959.“Kasım Kerkük Katliamını Açıkladı”, Milliyet Gazetesi, 30 Temmuz 1959.“Kasım Sinir Krizi Geçirdi”, Milliyet Gazetesi, 12 Ağustos 1959.“Kasım’a suikast Girişimi Oldu”, Hürriyet Gazetesi, 8 Ekim 1959.“Kasım’a Suikasttan Sonra”, Hürriyet Gazetesi, 9 Ekim 1959.“Kasım İçin Yeni Suçlular”, Hürriyet Gazetesi, 21 Eylül 1959.“Kasım Kerkük Katliamını Açıkladı”, Hürriyet Gazetesi, 30 Temmuz 1959.“Kerkük’te Çarpışma”, Akşam Gazetesi, 15 Temmuz 1946.“Kerkük Kürtleri Türklere Saldırdı”, Tercüman Gazetesi, 13 Kasım 1958.“Kerkük Katliamı”, Millet Gazetesi, 20 Temmuz 1978.“Kerkük Türkleri Zor Durumda”, Tercüman Gazetesi, 25 Temmuz 1959.“Kerkük Katliamının 6.Yılı”, Yeni İstanbul Gazetesi, 27 Temmuz 1965.“Kerkük Olayları Ankara’da Alaka ile Takip Ediliyor”, Hürriyet Gazetesi, 7 Kasım 1958.“Kerkük’teki Irak Türkleri İçin Teminat Verildi”, Cumhuriyet Gazetesi, 16 Kasım 1959.“Kerkük’te 1000 kadar Türk Tevkif Edildi”, Cumhuriyet Gazetesi, 28 Mart 1959.“Kerkük Türkleri Zor Durumda”, Tercüman Gazetesi, 25 Temmuz 1959.“Kerküklü Türkler Tazminat İstiyo”, Hürriyet Gazetesi, 6 Ağustos 1959.“Kominseler 14 Temmuz’u mu Bekliyor?”, Hürriyet Gazetesi, 13 Temmuz 1959.“Kominseler 14 Temmuz’u mu Bekliyor?”, Hürriyet Gazetesi, 13 Temmuz 1959.“Kominseler 14 Temmuz’u mu bekliyor?”, Hürriyet Gazetesi,13 Temmuz 1959.“Komünistler Neler Yapıyor”, Akşam Gazetesi, 12 Mayıs 1959.“Kuzey Irak’ta İhtilalcilerle Hükümet Çarpışıyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 10 Mart 1959.“Ortadoğu Ülkelerinde Yeni İsyanlar Başlıyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 16 Mart 1959.“Ortadoğu Ülkelerinde Yeni İsyanlar Bekleniyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 16 Mart 1959.“Şevvaf Hareketinde Neler Oldu”, Hürriyet Gazetesi, 21 Eylül 1959.“Yasak Edilen Resimler”, Cumhuriyet Gazetesi, 22 Ekim 1959.“2800 Kerküklü Türk Serbest Bırakıldı”, Milliyet Gazetesi, 12 Temmuz 1959."Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği; “14 Temmuz Şehitlerimizin Bazılarının İsim ve Meslekleri”, Kerkük Dergisi, Sayı 5.Jawad, Sa’ad; Iraq&The Kurdısh Questıon 1958–1970, London, 1981.Josim, Hasoon; Türk-Irak İlişkileri (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.Kayar Mustafa; Türk Amerikan İlişkilerinde Irak Sorunu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2003.Kaymaz, İhsan Şerif; Musul Sorunu, Otopsi Yayınları, İstanbul, 2003.Kerkük İzzeddin; Haşim Nahit Erbil ve Irak Türkleri, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004.Kerkük, İzzettin; “Scenarıos of Kerkuk; The Sun Shall Not Be Veiled By A Sieve”, Qardashlıq, Issue 15.Kerküklü, Mufak Salman; Brief History of Iraqı Türkmen, Dublın, 2004.Kızıldemir, Vecdi; “Komünist General Davud’un Faaliyeti”, Cumhuriyet Gazetesi, 13 Ocak 1963.Koçsoy, Şevket; Türk-Irak İlişkileri(1932–1969), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1991.Kohen, Sami; “Irak:Bir Yıl Sonra”, Milliyet Gazetesi, 17 Temmuz 1959.Köni, Hasan; “Uluslararası İnsan Hakları ve Irak Türkleri, (Irak Türkleri Sempozyumu)” Mahir NAKİP ve Ziyad KÖPRÜLÜ(der.), Ankara, 1987.Köprülü, Ziyat; “Türkmenlerin Maruz Kaldığı İlk Katliam I.”, Kerkük Dergisi, Sayı 26.Köprülü, Ziyat; Irak’ta Türk Varlığı, Ankara, 1996.Küzeci, Şemsettin; Kerkük Soykırımları, Teknoed Yayınları, Ankara, 2004.Louis, Roger and Owen, Roger; A Revolutionary Year: The Middle East in 1958, Contemporary Review Company, 2003.Marufoğlu Sinan; “Irak Türkleri” Türkler C. 20, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.Melik, Hayri; “Barzani ve Kürtler”, Yeni İstanbul Gazetesi, 7 Haziran 1965.Mısırlıoğlu, Kadir; Musul Meselesi ve Irak Türkleri, Sebil Yayınevi, İstanbul, 1994.Muhlis, Jasim; Müzekerrat El-Tabakçali, Zaman Matbaası, Bağdat, 1985.Nakip, Mahir; “İdentity of Kirkuk-1”, Qardashlıq, Issue 25.Nefçi, Nermin; “Kerkük’ten Geliyorum”, Kardaşlık Dergisi, Sayı 24.Oğuz, Osman; “Kerkük Katliamı”, Fuzuli Dergisi, Sayı: 6.Oğuzlu, H.Tarık; The Turcomans of Iraq as A Factor in Turkish Foreign Policy:Socio-Political and Demographic Perspectives, Dış Politika Enstitüsü, Ankara, 2001.Olaylarla Türk Dış Politikası(1919–1973), A.Ü.S.F., Sevinç Matbaası, Ankara, 1974.Öke, Mim Kemal; Musul Meselesi Kronolojisi:1918-1926, Türk Dünyası Araştırma Kitabı Vakfı, İstanbul, 1987.Özfatura, M. Nejati; “Irak Türklerinin Tarihi”, Türkiye Gazetesi, 13 Mayıs 1991.Öznur, Hakkı; Cahşların Savaşı Kuzey Irak Hareket ve Musul ve Kerkük Meseleleri, Altınküre Yayınları, Ankara, 2003.Özyüksel, Murat; Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba Yayınları, İstanbul, 1988.Pamukçu Ekrem ve Hürmüzlü Habib; Irak’ta Türkmen Boy ve Oymaklar, Global Strateji Enstitüsü Yayını, Ankara, 2005.Pamukçu, Ekrem; “Kerkük Katliamı ve Kürt Senaryoları”, Kerkük Dergisi, Sayı 1.Rasim, Mehmet; “Irak Türkleri-2”, Türkiye Gazetesi, 2 Ocak 1973.Saatçi, Suphi; Irak Dosyası. Ali Ahmetoğlu, Hayrullah Cengiz, Yahya Başkan (der.). “Irak’ın Yapılanması ve Türkmenler”, TATAV, İstanbul, 2003.Saatçi, Suphi; Irakta Türk Varlığı, Tarih Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı Yayını, İstanbul, 1996.Sagall, Sabby; “Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship”, Socıalıst Revıew, Issue 276.Sağlamer, Kayahan; “Irak’taki İhtilalin Sebebi Ne? Sonuçları Ne Olabilir”, Cumhuriyet Gazetesi, 9 Haziran 1959.Samanchi Aziz Kadir; Tarih Al Siyasi Le Turkmen Aliraq, Dar AlSaqi Yayınevi, Beyrut, 1999.Samancı Aziz Kadir; Irak Türkmenlerinin Siyasi Tarihi, Bağdat, 1999.Samira, Haj; The Making of Iraq, 1900-1963: Capital, Power and Ideology, State University of New York Press, New York, 1997.Serdengeçti, Kürşad; “Kerkük Katliamı”, Akşam Gazetesi, 29 Kasım 1970.Sevgen, Nazmi; “Kerkük Türkleri”, Belgelerle Türk TarihiDergisi(Dün/Bugün/Yarın) 7-8 (38), Kasım 1970.Soysal, İsmail; Tarihçe ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, TTK, Ankara, 1983.Sönmez, Ateş; “Irak Türkleri”, Türk Kültürü Dergisi, Mart 1963.Sönmezoğlu, Faruk; Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları, Ankara, 2001.Sümer, Faruk; Oğuzların(Türkmenler) Tarihleri, Boy, Teşkilat ve Destanları, İstanbul 1980, Ötüken Neşriyat.Şan, Cemal; “Irak Türklerinden Söz Ediyorum”, Tarihi Kültürel ve Siyasi Konular Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara.Şimşir, N.Bilal; Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.Talabani, Nuri; Kerkük Bölgesinin Araplaştırılması, Avesta Yayınları, İstanbul, 2005.Tepedelenlioğlu, Nazif; “Kerkük Türkleri”, Hürriyet Gazetesi, 14 Eylül 1958.Tripp, Cahrles; A History of Iraq, Cambrıge University Pres, Londra, 1995.Tural, İlhan; “Gönüllü Rus Peyki Irak”, Akşam Gazetesi, 28 Haziran 1958.Türkler, Suat; “Yarıda Kalan Sevinç Kerkük Türkleri”, Milliyet Gazetesi, 17 Aralık 1971.Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İzmir Şubesi Bülteni, Sayı 11-12 .Umar, Zubaida; The Forgotten Minority of Iraq, London, 1987.Ünverdi, Mehmet Akif; XX. Yüzyılda Kuzey Irak (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996.Yakuboğlu, Enver; “Rusya’ya Yaklaşma Sonucunda Kana Boyanan Memleket Irak”, Millet Gazetesi, 6 Ağustos 1977.Yakuboğlu, Enver; Irak Türkleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1976.Yalçın, Semih; Misak-ı Milli ve Türk Dış Politikasında Musul, Bilgi Yayınevi, Anakara, 2000.Yılmaz, Hasan; “Irak’ın Gizlenen Gerçeği: Türkmenler”, Stratejik Analiz Dergisi, Mayıs 2003.Yılmaz, Veli; Siyasi Tarih, Harp Akademileri Yayınevi, İstanbul, 1998.Yurcan, Mecit; “Musul’daki Olaylar Son Buldu”, Akşam Gazetesi, 13 Nisan 1959.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31565
 • Online
  • Ziyaretçi: 138
  • Üye: 0
  • Toplam: 138

Detaylı İstatistikler