Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de örgün öğretimde dinin yeri

Oluşturulma Tarihi: 2002

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: HTML

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ALTAŞ, Nurullah (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Marife Dergisi Yayın Tarihi: 2002 Sayı: 2 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 219-229


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler din, eğitim, din eğitimi, öğretim, eğitim tarihi
Özet
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça[28] . Ayhan, 126[29] . Bilgin, 78[25] . Ahmet Hamdi Akseki, Din Dersleri II, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1949[26] . Bilgin, 78[27] . Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi, 125[24] . Ahmet Hamdi Akseki’nin ilmihalci anlayış çerçevesinde kalemealdığı din dersi kitapları için bkz. Ahlak Dersleri, TC Diyanet İşleriReisliği Neşriyatı, Öğüt Matbaası, Ankara 1924; Askere Din Dersleri, TCDiyanet İşleri Reisliği Neşriyatı, Evkafı İslamiye Matbaası, İstanbul1925; Din Dersleri, Mümin Çevik ve Ortakları Neşri, İstanbul 1970;İslam Dini, 23. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1971[19] . Fuat Gündüzalp, Beşinci Milli Eğitim Şurası, 427-428[20] . Peyami Safa, Beşinci Milli Eğitim Şurası, 435-437[21] . Bilgin, 77[22] . Halis Ayhan, Türkiye’de Din Eğitim, MÜİFV Yayınları, İstanbul 1999, 122[23] . Ayhan, 123[18] . Sara Akdik, Beşinci Milli Eğitim Şurası, 390[17] . Beşinci Milli Eğitim Şurası, 389[16] . Beşinci Milli Eğitim Şurası,[15] . Beşinci Milli Eğitim Şurası, 354[14] . Ömer Okutan, Din Eğitimi, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, MEByayınları, İstanbul 1983, 417; İsmet Parmaksızoğlu, Türkiye’de DinEğitimi, Ankara 1966, 29[13] . İsmail Hakkı Ülgen, Beşinci Milli Eğitim Şurası (Tıpkı Basım), İstanbul 1991, 391; Öcal, 315; Ayhan, 251[12] . İkinci Maarif Şurası, 104-106[11] . İkinci Maarif Şurası (Tıpkı Basım), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1991, 104[7] . Doğan, 273[8] . a. g. y.[9] . a. g. y.[10] . a. g. y. Ayrıca bkz. Hasan Cicioğlu, Türkiye Cumhuriyetinde İlkve Ortaöğretim, 2. Baskı, Ankara 1985, 94; Yahya Akyüz, Türk EğitimTarihi, Kültür Koleji yayınları, İstanbul 1994, 302-303; Mustafa Öcal,Cumhuriyet Döneminde İlk, Orta ve Yüksek Öğretimde Din Öğretimi;Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiyede Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk YurduYayınları, Ankara 1999,309[6] . Recai Doğan, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tevhidi TedrisatÇerçevesinde Din Eğitim-Öğretimi ve Yapılan Tartışmalar, Cumhuriyetin75. Yılında Türkiyede Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk Yurdu Yayınları,Ankara 1999, 273[5] . TBMM Zabıt Ceridesi, c.7, s. 24-27, (3 Mart 1340)[3] . Bilgin, 63[4] . Bilgin, 64[2] . İsmet Parmaksızoğlu, Türkiye’de Din Eğitimi, MEB Yayınları,Ankara 1966, 5; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Kültür KolejiYayınları, İstanbul 1994, 73; Selahattin Parladır, İslamda Örgün DinEğitimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜSBE, İzmir 1984, 63[1] . Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi yayınları, Ankara 1995, 26[42] . Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi, 133[41] . Bilgin, 121[40] . Bilgin, 115[39] . Tosun, 59[38] . Bilgin, 152[36] . Bilgin, 70[37] . a. g. y.[35] . Beyza Bilgin, Türkiyede Din Eğitimi ve Liselerde Din Dersleri, Ankara 1980, 69; Ayhan, 251[33] . Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi, 128[34] . Ayhan, 130[32] . Neda Armaner-Zeki Ökmen, Din Eğitim ve Öğretiminde Metodik Bilgiler, İstanbul 1960[31] . Bilgin, 80[30] . İsmayil Hakkı Baltacıoğlu, Dine Doğru, AÜİFD, I-IV, Ankara 1957, 44-59


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 144
  • Üye: 0
  • Toplam: 144

Detaylı İstatistikler