Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BELİRSİZLİK DURUMLARINDA KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME

Oluşturulma Tarihi: 2003

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KÖKDEMİR, Doğan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DÖNMEZ, Ali (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Karar verme, eleştirel düşünme, problem çözme, kestirme yollar, decision making, critical thinking, problem solving, heuristics
Özet Bu çalışmanın ilk amacı Türk üniversite öğrencilerinin belirsizlik durumlarında karar verirlerken kullandıkları çözüm yollarını araştırmaktır. Daha önce yapılan pek çok çalışma bireylerin belirsizlik durumlarında karar verirlerken, kestirme yolları, matematiksel doğrulardan ya da istatistiksel olanlardan daha fazla kullandıklarını saptamıştır. Eleştirel düşünme ve karar verme süreçleri arasındaki ilişkinin nasıl olduğunun belirlenmesi çalışmanın ikinci amacıdır. Son olarak, bu çalışmada eleştirel düşünme eğitiminin üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme kapasitelerini olumlu yönde etkileyip etkilemediği araştırılmaktadır. Bu amaçla, deneklere karar verme ve problem çözme alanında kullanılan sorular sorulmuştur. Çalışmada kullanılmak amacıyla, California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI) Türkçe'ye uyarlanmış ve ölçeğin Türkçe çevirisinin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Eleştirel düşünme eğilimlerinin yüksekliği açısından, düşük ve yüksek olarak ikiye ayrılan deneklerin bu sorulara verdikleri cevaplar incelenmiş ve rasyonel modellere uygunlukları açısından karşılaştırılmıştır. Ek olarak, eleştirel düşünme eğitiminin, üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini artırıp artırmadığını ölçmek amacıyla 10 saatlik bir eğitim programı uygulamış ve eğitim alan deneysel grup ile eğitim almayan kontrol grubu birbirileriyle karşılaştırılmıştır. Bulgulara göre, eleştirel düşünme eğilimi yüksek olan deneklerin, düşük olanlara kıyasla bütün karar verme problemlerinde olmasa bile, özellikle olasılık tabanlı problemlerde daha rasyonel kadar verdikleri bulunmuştur. Ek olarak, psikolojiye giriş ve eleştirel düşünme dersi alan üniversite öğrencilerinin, eleştirel düşünme eğilimlerinin bu tür bir eğitim almayanlara kıyasla yükseldiği görülmüştür.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışmanın ilk amacı Türk üniversite öğrencilerinin belirsizlik durumlarında karar verirlerken kullandıkları çözüm yollarını araştırmaktır. Daha önce yapılan pek çok çalışma bireylerin belirsizlik durumlarında karar verirlerken, kestirme yolları, matematiksel doğrulardan ya da istatistiksel olanlardan daha fazla kullandıklarını saptamıştır. Eleştirel düşünme ve karar verme süreçleri arasındaki ilişkinin nasıl olduğunun belirlenmesi çalışmanın ikinci amacıdır. Son olarak, bu çalışmada eleştirel düşünme eğitiminin üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme kapasitelerini olumlu yönde etkileyip etkilemediği araştırılmaktadır. Bu amaçla, deneklere karar verme ve problem çözme alanında kullanılan sorular sorulmuştur. Çalışmada kullanılmak amacıyla, California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI) Türkçe'ye uyarlanmış ve ölçeğin Türkçe çevirisinin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Eleştirel düşünme eğilimlerinin yüksekliği açısından, düşük ve yüksek olarak ikiye ayrılan deneklerin bu sorulara verdikleri cevaplar incelenmiş ve rasyonel modellere uygunlukları açısından karşılaştırılmıştır. Ek olarak, eleştirel düşünme eğitiminin, üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini artırıp artırmadığını ölçmek amacıyla 10 saatlik bir eğitim programı uygulamış ve eğitim alan deneysel grup ile eğitim almayan kontrol grubu birbirileriyle karşılaştırılmıştır. Bulgulara göre, eleştirel düşünme eğilimi yüksek olan deneklerin, düşük olanlara kıyasla bütün karar verme problemlerinde olmasa bile, özellikle olasılık tabanlı problemlerde daha rasyonel kadar verdikleri bulunmuştur. Ek olarak, psikolojiye giriş ve eleştirel düşünme dersi alan üniversite öğrencilerinin, eleştirel düşünme eğilimlerinin bu tür bir eğitim almayanlara kıyasla yükseldiği görülmüştür. (The main purpose of this study is to examine the problem solving and decision making strategies of Turkish university students under uncertainty. Previous studies showed that individual prefer heuristics to rational, mathematical and statistical decision making. Examining the quality and quantity of the relationship between critical thinking and decision making is another purpose of the present thesis. Finally, in this study, the effects of critical thinking training on the students\\' critical thinking dispositions are studied. With these purposes in mind, subjects were asked to answer some questions tapping problem solving and decision making styles. In order to use in the present study, a scale named California Critical Thinking Disposition Inventory was translated into Turkish and reliability and validity analyses were performed. High and low critical thinkers were compared according to their decision making preferences with reference to rational decision models. In addition, to find out whether training would increase the critical thinking disposition or not, university students in the experimental group were received 10-hour-training about critical thinking and then compared with control group who did not receive such treatment. Results showed that not for all but probability related problems, subjects those who were high in critical thinking disposition prefer more rational solutions. In addition, university students who had treatment on critical thinking and received psychology education showed a significant increase in critical thinking disposition as compared with students in the control group. Key Words: Decision making, critical thinking, problem solving, heuristics. )
Haklar
Notlar

KaynakçaAjzen, I. (1977). Intuitive theories of events and the effects of base-rate information on prediction. Journal of Personality and Social Psychology, 35(5), 303 – 314.
doi:10.1037//0022-3514.35.5.303
Amir, G.S. ve Williams, J.S. (1999). Cultural influences on children’s probabilistic thinking. Journal of Mathematical Behavior, 18(1), 85-107.
doi:10.1016/S0732-3123(99)00018-8
Augier, M. (2001). Sublime Simon: The consistent vision of economic psychology’s Nobel laurette. Journal of Economic Psychology, 22, 307-334.
doi:10.1016/S0167-4870(01)00036-8
Bailey, J.R. (1997). Need for cognition and response mode in the active construction of an information domain. Journal of Economic Psychology, 18, 69-85.
doi:10.1016/S0167-4870(96)00047-5
Bar – Hillel, M. (1974). Similarity and probability. Organizational Behavior and Human Performance, 11, 277 – 282.Başkent Üniversitesi (1999). Başkent Üniversitesi 1999 – 2000 yılı kataoloğu. Ankara: Başkent Üniversitesi.Batuhan, H. (1993). Bilim ve şarlatanlık. İstanbul: Yapı Kredi.Baudoin, J. (1993). Karl Popper. İstanbul: İletişim.
doi:10.1006/bcon.1993.1009
Beate, S., Rudolph, U., ve Forsterling, F. (1998). What determines behavioral decisions ? Comparing the role of covariation information and attributions. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(8), 838-854.Belsky, G. Ve Gilovichi T. (1999). Why smart people make big money mistakes and how to correct them. New York: Fireside.Bornstein, B.H., Emler, A.C. ve Chapman, G.B. (1999). Rationality in medical tratment decisions: Is there a sunk cost effect?
doi:10.1016/S0277-9536(99)00117-3
Braman, O.R. (1999). Teaching peace to adults: Using critical thinking to improve conflict resolution. Adult Leaning, 102(2), 30 – 32.Browne, M.N. ve Meuti, M.D. (1999). Teaching how to teach critical thinking. College Student Journal, 33(2), 162-170.Camerer, C.F. ve Johnson, E.J. (1991). The process-performance paradox in expert judgment: How can experts know so much and predict so badly? K.A. Ericsson ve J. Smith (Ed) Toward a general theory of expertise: Prospects and limits. (s. 195 – 217) içinde. Cambridge: Cambridge University Press.Carroll, J.S. ve Siegler, R.S. (1977). Strategies for the use of base rate information. Organizational Behavior and Human Performance, 19, 392 – 402.
doi:10.1016/0030-5073(77)90072-1
Celuch, K. ve Slama, M. (1999). Teaching critical thinking skills for the 21st century: An advertising principles case study. Journal of Education for Business, 74(3), 134-139.
doi:10.1080/08832329909601675
Chaffee, J. (1994). Thinking critically. Boston: Houghton Mifflin.
doi:10.1007/BF01581698
Chase, V.M., Hertwig, R. ve Gigerenzer, G. (1998). Visions of rationality. Trends in cognitive science. 2(6), 206-214.
doi:10.1016/S1364-6613(98)01179-6
Christensen – Szalanski, J.J.J. ve Beach, L.R. (1982). Experience and the base rate fallacy. Organizational Behavior and Human Performance, 29, 270 – 278.Christian Science Monitor (2001, 13 Eylül). Seeking safety in America. [WEB Dökümanı: http://csmonitor.com/2001/0913/p10s1-comv.htm].Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum.Cohen, M. (1993). Making critical thinking a classroom reality. Political Science and Politics, 26(2), 241-244.
doi:10.2307/419838
Cohen, M.S., Freeman, J.T. ve Wolf, S. (1996). Metarecognition in time-stressed decision making: Recognizing, critiquing, and correcting. Human Factors, 38(2), 206-219.
doi:10.1518/001872096779048020
Connolly, T., Arkes, H.R. ve Hammond, K.R. (2000). Judgment and decision making. Cambridge: Cambridge University Press.Corvi, R. (1997). An introduction to the thought of Karl Popper. London: Routledge.Cosmides, L. ve Tooby, J. (1996). Are humans good intuitive statistician after all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncertainty. Cognition, 58, 1-73.
doi:10.1016/0010-0277(95)00664-8
DeBondt, W.F.M. (1998). A portrait of individual investor. European Economic Review, 42, 831-844.
doi:10.1016/S0014-2921(98)00009-9
de Bono, E. (1985). Altı şapkalı düşünme tekniği. İstanbul: Remzi Kitapevi.
doi:10.1093/brain/108.3.801-a
de Bono, E. (1992). Serious creativity. London: HarperCollins.Dunbar, K. (2000). How scientist think in the real world: Implications for science education. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), 49-58.
doi:10.1016/S0193-3973(99)00050-7
Edwards, W. (1954). The theory of decision making. Psychological Bulletin, 51(4), 380-417.
doi:10.1037/h0053870
Elias, M.J. ve Kress, J.S. (1994). Social decision-making and life skills development: a critical thinking approach to health promotion in the middle school. Journal of School Health, 64(2), 62-66.
doi:10.1111/j.1746-1561.1994.tb06180.x
Facione, P.A., Facione, N.C., ve Giancarlo, C.A.F. (1998). The California Critical Thinking Disposition Inventory. California: Academic Press.Feyerabend, P. (1996). Yönteme karşı. İstanbul: Ayrıntı.
doi:10.2307/1576272
Fischhoff, B., Slovic, P. ve Lichtenstein, S. (1977). Knowing with certainity: The appropriateness of extreme confidence. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 3, 552-564.
doi:10.1037//0096-1523.3.4.552
Fiske, S.T. ve Taylor, S.E. (1991). Social cognition. New York: McGraw-Hill.Frost, P.J. (1997). Building bridges between critical theory and management education. Journal of Management Education, 21(3), 361-367.
doi:10.1177/105256299702100307
Gadzella, B.M., ve Masten, W.G. (1998). Critical thinking and learning processes for students in two major fields. Journal of Instructional Psychology, 25(4), 256-261.
doi:10.2466/PR0.83.7.1248-1250
Gibson, C. (1995). Critical thinking: Implications for instruction. RQ, 35(1), 29-35.Gigerenzer, G. (1991). From tools to theories: A heuristic of discovery in cognitive psychology. Psychological Review, 98(2), 254-267.
doi:10.1037//0033-295X.98.2.254
Gigerenzer, G. (1996). On narrow norms and vague heuristics: A reply to Kahneman and Tversky (1996). Psychological Review, 103(3), 592-596.
doi:10.1037//0033-295X.103.3.592
Gigerenzer, G. (2001). Content-blind norms, no norms, or good norms? A reply to Vronas. Cognition, 81, 93-103.
doi:10.1016/S0010-0277(00)00135-9
Gigerenzer, G. ve Goldstein, D.G. (1996). Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. Psychological Review, 103(4), 650-669.
doi:10.1037/0033-295X.103.4.650
Gigerenzer, G., Hell, W., ve Blank, H. (1988). Presentation and content: The use of base rates as a continuous variable. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 14(3), 513-525.
doi:10.1037//0096-1523.14.3.513
Gigerenzer, G., Hoffrage, U. Ve Kleinbölting, H. (1991). Probabilistic mental models: A Brunswikian theory of confidence. Psychological Review, 98(4), 506-528.
doi:10.1037//0033-295X.98.4.506
Gigerenzer, G. ve Murray, D.J. (1987). Cognition as intiuitive statistics. New Jersey: Lawrence Earlbaum.Gigerenzer, G. Ve Todd, P.M. (1999). Fast and frugal heuristics: The adaptive toolbox. G. Gigerenzer, P.M. Todd ve Tne ABC Research Group (Eds), Simple heuristics that make us smart. New York: Oxford University Press.Gilovich, T. (1991). How we know what isn’t so. New York: The Free press.Ginosar, Z. ve Trope, Y. (1980). The effects of base rates and individuating information on judgments about another person. Journal of Experimental Psychology, 16, 228 – 242.
doi:10.1016/0022-1031(80)90066-9
Goldstein, W.M. ve Hogarth, R.M. (1997). Judgment and decision research: Some historical context. W.M. Goldstein ve R.M. Hogart (Eds) Research on judgment and decision making: Currents, connections, and controversiesu (s. 4-65), Cambridge: Cambridge University Press.Goldstein, W.M. ve Hogarth, R.M. (1997). Research on judgment and decision making: Currents, connections, and controversies. Cambridge: Cambridge University Press.Gülgöz, S. ve Sadowski, C.J. (1995). Turkish adaptation of the need for cognition scale and its correlation with performance measures. Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 15-24.Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley.
doi:10.1037/10628-001
Haas, P.F. ve Keeley, S.M. (1998). Coping with faculty resistance to teaching critical thinking. College Teaching, 46(2), 63-67.
doi:10.1080/87567559809596238
Halonen, J. (1995). The critical thinking companion for introductory psychology. New York: Worth Publishers.
doi:10.1207/s15328023top2201_23
Hertwig, R. ve Gigerenzer, G. (1999). The “conjunction fallacy” revisited: How intelligent inferences look like reasoning errors. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 275-305.
doi:10.1002/(SICI)1099-0771(199912)12:4<275::AID-BDM323>3.3.CO;2-D
Hoefler, J.M. (1994). Critical thinking and the use of optical illusions. Political Science and Politics, 538-545.
doi:10.2307/420224
Hooke, R. (1983). How to tell the liars from the statisticians. New York: Marcel Dekker.
doi:10.2307/2531369
Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış bilimleri için istatistik. Ankara: Hatiboğlu.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
Huitt, W.G. (1992). Problem solving and decision making: Consideration of individual differences using the Myers – Briggs type indicator. Journal of Psychological Type, 24, 33-44.Jenkins, E.K. (1998). The significant role of critical thinking in predicting auditing students’ performance. Journal of Education for Business, 73(5), 274-279.
doi:10.1080/08832329809601644
Johnson-Laird, P.N. ve Shafir, E. (1993). The interaction between reasoning and decision making: An introduction. Reasoning and Decision Making, 1-9.
doi:10.1016/0010-0277(93)90033-R
Jöreskog, K. ve Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User’s reference guide. Chicago,IL: Scientific Software International.Kahneman, D., Slovic, P. ve Tversky, A. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biasaes. New York: Cambridge University Press.Kahneman, D. ve Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. Psychological Review, 80, 237-251.
doi:10.1037/h0034747
Ajzen, I. (1977). Intuitive theories of events and the effects of base-rate information on prediction. Journal of Personality and Social Psychology, 35(5), 303 – 314.
doi:10.1037//0022-3514.35.5.303
Amir, G.S. ve Williams, J.S. (1999). Cultural influences on children’s probabilistic thinking. Journal of Mathematical Behavior, 18(1), 85-107.
doi:10.1016/S0732-3123(99)00018-8
Augier, M. (2001). Sublime Simon: The consistent vision of economic psychology’s Nobel laurette. Journal of Economic Psychology, 22, 307-334.
doi:10.1016/S0167-4870(01)00036-8
Bailey, J.R. (1997). Need for cognition and response mode in the active construction of an information domain. Journal of Economic Psychology, 18, 69-85.
doi:10.1016/S0167-4870(96)00047-5
Bar – Hillel, M. (1974). Similarity and probability. Organizational Behavior and Human Performance, 11, 277 – 282.Başkent Üniversitesi (1999). Başkent Üniversitesi 1999 – 2000 yılı kataoloğu. Ankara: Başkent Üniversitesi.Batuhan, H. (1993). Bilim ve şarlatanlık. İstanbul: Yapı Kredi.Baudoin, J. (1993). Karl Popper. İstanbul: İletişim.
doi:10.1006/bcon.1993.1009
Beate, S., Rudolph, U., ve Forsterling, F. (1998). What determines behavioral decisions ? Comparing the role of covariation information and attributions. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(8), 838-854.Belsky, G. Ve Gilovichi T. (1999). Why smart people make big money mistakes and how to correct them. New York: Fireside.Bornstein, B.H., Emler, A.C. ve Chapman, G.B. (1999). Rationality in medical tratment decisions: Is there a sunk cost effect?
doi:10.1016/S0277-9536(99)00117-3
Braman, O.R. (1999). Teaching peace to adults: Using critical thinking to improve conflict resolution. Adult Leaning, 102(2), 30 – 32.Browne, M.N. ve Meuti, M.D. (1999). Teaching how to teach critical thinking. College Student Journal, 33(2), 162-170.Camerer, C.F. ve Johnson, E.J. (1991). The process-performance paradox in expert judgment: How can experts know so much and predict so badly? K.A. Ericsson ve J. Smith (Ed) Toward a general theory of expertise: Prospects and limits. (s. 195 – 217) içinde. Cambridge: Cambridge University Press.Carroll, J.S. ve Siegler, R.S. (1977). Strategies for the use of base rate information. Organizational Behavior and Human Performance, 19, 392 – 402.
doi:10.1016/0030-5073(77)90072-1
Celuch, K. ve Slama, M. (1999). Teaching critical thinking skills for the 21st century: An advertising principles case study. Journal of Education for Business, 74(3), 134-139.
doi:10.1080/08832329909601675
Chaffee, J. (1994). Thinking critically. Boston: Houghton Mifflin.
doi:10.1007/BF01581698
Chase, V.M., Hertwig, R. ve Gigerenzer, G. (1998). Visions of rationality. Trends in cognitive science. 2(6), 206-214.
doi:10.1016/S1364-6613(98)01179-6
Christensen – Szalanski, J.J.J. ve Beach, L.R. (1982). Experience and the base rate fallacy. Organizational Behavior and Human Performance, 29, 270 – 278.Christian Science Monitor (2001, 13 Eylül). Seeking safety in America. [WEB Dökümanı: http://csmonitor.com/2001/0913/p10s1-comv.htm].Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum.Cohen, M. (1993). Making critical thinking a classroom reality. Political Science and Politics, 26(2), 241-244.
doi:10.2307/419838
Cohen, M.S., Freeman, J.T. ve Wolf, S. (1996). Metarecognition in time-stressed decision making: Recognizing, critiquing, and correcting. Human Factors, 38(2), 206-219.
doi:10.1518/001872096779048020
Connolly, T., Arkes, H.R. ve Hammond, K.R. (2000). Judgment and decision making. Cambridge: Cambridge University Press.Corvi, R. (1997). An introduction to the thought of Karl Popper. London: Routledge.Cosmides, L. ve Tooby, J. (1996). Are humans good intuitive statistician after all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncertainty. Cognition, 58, 1-73.
doi:10.1016/0010-0277(95)00664-8
DeBondt, W.F.M. (1998). A portrait of individual investor. European Economic Review, 42, 831-844.
doi:10.1016/S0014-2921(98)00009-9
de Bono, E. (1985). Altı şapkalı düşünme tekniği. İstanbul: Remzi Kitapevi.
doi:10.1093/brain/108.3.801-a
de Bono, E. (1992). Serious creativity. London: HarperCollins.Dunbar, K. (2000). How scientist think in the real world: Implications for science education. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), 49-58.
doi:10.1016/S0193-3973(99)00050-7
Edwards, W. (1954). The theory of decision making. Psychological Bulletin, 51(4), 380-417.
doi:10.1037/h0053870
Elias, M.J. ve Kress, J.S. (1994). Social decision-making and life skills development: a critical thinking approach to health promotion in the middle school. Journal of School Health, 64(2), 62-66.
doi:10.1111/j.1746-1561.1994.tb06180.x
Facione, P.A., Facione, N.C., ve Giancarlo, C.A.F. (1998). The California Critical Thinking Disposition Inventory. California: Academic Press.Feyerabend, P. (1996). Yönteme karşı. İstanbul: Ayrıntı.
doi:10.2307/1576272
Fischhoff, B., Slovic, P. ve Lichtenstein, S. (1977). Knowing with certainity: The appropriateness of extreme confidence. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 3, 552-564.
doi:10.1037//0096-1523.3.4.552
Fiske, S.T. ve Taylor, S.E. (1991). Social cognition. New York: McGraw-Hill.Frost, P.J. (1997). Building bridges between critical theory and management education. Journal of Management Education, 21(3), 361-367.
doi:10.1177/105256299702100307
Gadzella, B.M., ve Masten, W.G. (1998). Critical thinking and learning processes for students in two major fields. Journal of Instructional Psychology, 25(4), 256-261.
doi:10.2466/PR0.83.7.1248-1250
Gibson, C. (1995). Critical thinking: Implications for instruction. RQ, 35(1), 29-35.Gigerenzer, G. (1991). From tools to theories: A heuristic of discovery in cognitive psychology. Psychological Review, 98(2), 254-267.
doi:10.1037//0033-295X.98.2.254
Gigerenzer, G. (1996). On narrow norms and vague heuristics: A reply to Kahneman and Tversky (1996). Psychological Review, 103(3), 592-596.
doi:10.1037//0033-295X.103.3.592
Gigerenzer, G. (2001). Content-blind norms, no norms, or good norms? A reply to Vronas. Cognition, 81, 93-103.
doi:10.1016/S0010-0277(00)00135-9
Gigerenzer, G. ve Goldstein, D.G. (1996). Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. Psychological Review, 103(4), 650-669.
doi:10.1037/0033-295X.103.4.650
Gigerenzer, G., Hell, W., ve Blank, H. (1988). Presentation and content: The use of base rates as a continuous variable. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 14(3), 513-525.
doi:10.1037//0096-1523.14.3.513
Gigerenzer, G., Hoffrage, U. Ve Kleinbölting, H. (1991). Probabilistic mental models: A Brunswikian theory of confidence. Psychological Review, 98(4), 506-528.
doi:10.1037//0033-295X.98.4.506
Gigerenzer, G. ve Murray, D.J. (1987). Cognition as intiuitive statistics. New Jersey: Lawrence Earlbaum.Gigerenzer, G. Ve Todd, P.M. (1999). Fast and frugal heuristics: The adaptive toolbox. G. Gigerenzer, P.M. Todd ve Tne ABC Research Group (Eds), Simple heuristics that make us smart. New York: Oxford University Press.Gilovich, T. (1991). How we know what isn’t so. New York: The Free press.Ginosar, Z. ve Trope, Y. (1980). The effects of base rates and individuating information on judgments about another person. Journal of Experimental Psychology, 16, 228 – 242.
doi:10.1016/0022-1031(80)90066-9
Goldstein, W.M. ve Hogarth, R.M. (1997). Judgment and decision research: Some historical context. W.M. Goldstein ve R.M. Hogart (Eds) Research on judgment and decision making: Currents, connections, and controversiesu (s. 4-65), Cambridge: Cambridge University Press.Goldstein, W.M. ve Hogarth, R.M. (1997). Research on judgment and decision making: Currents, connections, and controversies. Cambridge: Cambridge University Press.Gülgöz, S. ve Sadowski, C.J. (1995). Turkish adaptation of the need for cognition scale and its correlation with performance measures. Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 15-24.Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley.
doi:10.1037/10628-001
Haas, P.F. ve Keeley, S.M. (1998). Coping with faculty resistance to teaching critical thinking. College Teaching, 46(2), 63-67.
doi:10.1080/87567559809596238
Halonen, J. (1995). The critical thinking companion for introductory psychology. New York: Worth Publishers.
doi:10.1207/s15328023top2201_23
Hertwig, R. ve Gigerenzer, G. (1999). The “conjunction fallacy” revisited: How intelligent inferences look like reasoning errors. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 275-305.
doi:10.1002/(SICI)1099-0771(199912)12:4<275::AID-BDM323>3.3.CO;2-D
Hoefler, J.M. (1994). Critical thinking and the use of optical illusions. Political Science and Politics, 538-545.
doi:10.2307/420224
Hooke, R. (1983). How to tell the liars from the statisticians. New York: Marcel Dekker.
doi:10.2307/2531369
Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış bilimleri için istatistik. Ankara: Hatiboğlu.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
Huitt, W.G. (1992). Problem solving and decision making: Consideration of individual differences using the Myers – Briggs type indicator. Journal of Psychological Type, 24, 33-44.Jenkins, E.K. (1998). The significant role of critical thinking in predicting auditing students’ performance. Journal of Education for Business, 73(5), 274-279.
doi:10.1080/08832329809601644
Johnson-Laird, P.N. ve Shafir, E. (1993). The interaction between reasoning and decision making: An introduction. Reasoning and Decision Making, 1-9.
doi:10.1016/0010-0277(93)90033-R
Jöreskog, K. ve Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User’s reference guide. Chicago,IL: Scientific Software International.Kahneman, D., Slovic, P. ve Tversky, A. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biasaes. New York: Cambridge University Press.Kahneman, D. ve Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. Psychological Review, 80, 237-251.
doi:10.1037/h0034747


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 191
  • Üye: 0
  • Toplam: 191

Detaylı İstatistikler