Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN HAYATI, SANATI ve ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Oluşturulma Tarihi: 2004

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YILMAZ, Arif (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KAPLAN, Ramazan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (YENİ TÜRK EDEBİYATI) ANA BİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler A research on life, art, and poems of Sabahattin Kudret Aksal, Sabahattin Kudret Aksal’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma
Özet 'Sabahattin Kudret Aksal'ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma' adını taşıyan bu çalışma, sanatçının yaşam serüvenini, sanat anlayışını ortaya koymayı ve şiirleri üzerinde ayrıntılı bir incelemeyi amaçlamaktadır.Üç bölümden meydana gelen tezimizin ilk bölümünden önce verdiğimiz 'Giriş'te panoramik bir bakış açısıyla Cumhuriyet Devri Türk Şiiri ve bu oluşumun Sabahattin Kudret Aksal ile irtibatı üzerinde durulmuştur.'Hayatı ve Mizacı' adını taşıyan ilk bölümünde şairin sanat ve hususî hayatını ayrı alt başlıklar halinde dikkatlere sunduk. Şairin ailesini, ailesinin Manastır'dan İstanbul'a göç hikâyesini, çocukluk yıllarını, eğitimini, evliliğini, görev aldığı kurum arşivlerinden derlediğimiz bilgi ve belgeler ışığında memuriyet hayatınıanlattık. Sabahattin Kudret'in edebiyata yönelişindeki etkileri, ilk sanat tecrübeleri ile sanat ve kültür çevresinin resmini burada çizdik.'Eserleri' başlığı altında şiir kitapları hakkında bilgi verdik, toplu bir değerlendirme yaptık. Amacımız şiir kitaplarını kısa ve öz bir biçimde tanıtmak, baskıları arasındaki farklılıkları göstermek olmuştur.'İkinci Bölüm'de şairin sanat, edebiyat ve dil görüşlerini üç alt başlık halindedeğerlendirdik. Bu bölümde Aksal'ın görüşleri kitaplaşmış denemelerine süreli yayınlarda kalmış 119 deneme, araştırma ve inceleme yazısı ve 61 söyleşisi dahil edilerek tespit edilmiş, kendi içindeki tutarlılığı, değişimi ve gelişimi göz önündebulundurularak gösterilmiştir.'Üçüncü Bölüm' ise tamamen Sabahattin Kudret'in şiirlerinin incelenmesineayrılmıştır. 'Tema', 'Ahenk', 'Şekil' ile 'Dil ve Anlatım Özellikleri' adı taşıyan dört ana alt başlık altında incelenmiştir.'Sonuç'ta bütün bir çalışmayı özetlemekten özellikle kaçındık. Buradaamacımız daha önce söylediklerimizi yinelemek değil, vardığımız sonuçları topluca göstermek, değerlendirmek ve yargılara varmak olmuştur.'Kaynakça'da ise incelediğimiz ve yararlandığımız eserlere yer verilmiştir.Tezimizin sonunda ise metin oluşturmada yararlandığımız bir takım belgelerden örnekler sunulmuştur.
İçindekiler
Açıklamalar 'Sabahattin Kudret Aksal'ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma' adını taşıyan bu çalışma, sanatçının yaşam serüvenini, sanat anlayışını ortaya koymayı ve şiirleri üzerinde ayrıntılı bir incelemeyi amaçlamaktadır.Üç bölümden meydana gelen tezimizin ilk bölümünden önce verdiğimiz 'Giriş'te panoramik bir bakış açısıyla Cumhuriyet Devri Türk Şiiri ve bu oluşumun Sabahattin Kudret Aksal ile irtibatı üzerinde durulmuştur.'Hayatı ve Mizacı' adını taşıyan ilk bölümünde şairin sanat ve hususî hayatını ayrı alt başlıklar halinde dikkatlere sunduk. Şairin ailesini, ailesinin Manastır'dan İstanbul'a göç hikâyesini, çocukluk yıllarını, eğitimini, evliliğini, görev aldığı kurum arşivlerinden derlediğimiz bilgi ve belgeler ışığında memuriyet hayatınıanlattık. Sabahattin Kudret'in edebiyata yönelişindeki etkileri, ilk sanat tecrübeleri ile sanat ve kültür çevresinin resmini burada çizdik.'Eserleri' başlığı altında şiir kitapları hakkında bilgi verdik, toplu bir değerlendirme yaptık. Amacımız şiir kitaplarını kısa ve öz bir biçimde tanıtmak, baskıları arasındaki farklılıkları göstermek olmuştur.'İkinci Bölüm'de şairin sanat, edebiyat ve dil görüşlerini üç alt başlık halindedeğerlendirdik. Bu bölümde Aksal'ın görüşleri kitaplaşmış denemelerine süreli yayınlarda kalmış 119 deneme, araştırma ve inceleme yazısı ve 61 söyleşisi dahil edilerek tespit edilmiş, kendi içindeki tutarlılığı, değişimi ve gelişimi göz önündebulundurularak gösterilmiştir.'Üçüncü Bölüm' ise tamamen Sabahattin Kudret'in şiirlerinin incelenmesineayrılmıştır. 'Tema', 'Ahenk', 'Şekil' ile 'Dil ve Anlatım Özellikleri' adı taşıyan dört ana alt başlık altında incelenmiştir.'Sonuç'ta bütün bir çalışmayı özetlemekten özellikle kaçındık. Buradaamacımız daha önce söylediklerimizi yinelemek değil, vardığımız sonuçları topluca göstermek, değerlendirmek ve yargılara varmak olmuştur.'Kaynakça'da ise incelediğimiz ve yararlandığımız eserlere yer verilmiştir.Tezimizin sonunda ise metin oluşturmada yararlandığımız bir takım belgelerden örnekler sunulmuştur. (The aim of this thesis, whose title is “A research on life, art, and poems of Sabahattin Kudret Aksal” is to analyze the artists’ life, art, philosophy, and poems.This work consists of three chapters. In the “Introduction”, poetry in theperiod of Modern Turkish Republic and the influence of Sabahattin Kudret Aksal on poetry of the Republican period will be examined.In the first chapter, titled as “His life and personality”, we emphasized poet’s art and private life in separate subtitles. We elucidated poet’s family, his family’s migration from Manastir to Istanbul, his childhood, his education, his marriage and his job as a civil servant. We collected our data from archives of the institutions thathe had worked. We tried to explain influences on Sabahattin Kudret’s tendency towards literature, his first art works, his art and cultural environment.In this chapter, titled as “His Works”, we mentioned his poetry books of thepoet and we have analyzed these books in general. Our aim is to introduce his poetry books in a summarized manner and point out the differences in several editions.In the second chapter, we have analyzed the poet’s art, literature and languagephilosophy in three subtitles. In this chapter, perspective of Aksal has been identified by examining all of his writings in published books and periodical magazines in order to understand consistency, variation and development of his views.“Third Chapter” is completely reserved for the analysis of SabahattinKudret’s poems. It is examined in four main subtitles namely “Theme”, “Harmony”, “Form” and “Language and Expression”.We have especially tried to avoid summarizing the complete work in the“Conclusion”. We did not intent to rephrase what we had said; instead, we wanted to share our findings, analyze them and draw some conclusions.We have included the sources that we used in the “Bibliography”.In the last part of the thesis, we have also included some of the documentsthat we used in our text.)
Haklar
Notlar

KaynakçaA Dergisi, “Üç Sanatçıya Üç Soru”, 17 (Haziran 1959).
doi:10.1007/BF00626748
A., N., “Dergilerde” Türk Dili, 30 (Mart 1954).Abasıyanık, Sait Faik, “Kıraathaneler”, Yedigün, 22 (14 Ağustos 1948).Açıkgöz, Namık, Kahvenâme, Akçağ Yayınları, Ankara 1999.Adler, Alfred, (Çev: Dr. Ayda Yörükân), İnsan Tabiatını Tanıma, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1994.Ahmed Rasim, Muharrir, Şair, Edip, Hazırlayan ve Sadeleştiren: Kâzım Yetiş, Tercüman Yayınları, İstanbul 1980.Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Tüm Zamanlar Yayıncılık, İstanbul 2000, s.401.Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.Akarsu, Hasan, “Sabahattin Kudret Aksal’ın Şiirleri”, Türk Dili Dergisi, 57 (Kasım- Aralık 1996).Akat, Ferit, “Sabahattin Kudret Aksal Diyor ki...”, Vatan, 12 Haziran 1955.
doi:10.1007/BF01764050
Akat, Ferit, “Sabahattin Kudret Aksal Diyor ki...”, Vatan, 12 Haziran 1955.
doi:10.1007/BF01764050
Akbal, Oktay, “Bir Sanatçının 24 Saati: Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 14 Ocak 1978.“Sabahattin Kudret Aksal ile Söyleşi”, Önce Şiir Vardı, Adam Yayınları, İstanbul 1982, s.34-40.Akbal, Oktay, “Bir Şairi Kurtarmak”, Milliyet, 22 Ekim 1992. “Dergi Yapraklarında”, Cumhuriyet, 9 Aralık 1984. “Dostum Sabahattin Kudret”, Milliyet, 22 Nisan 1993. “Gün Işığı”, Vatan, 28 Haziran 1953. “Günlerde”, Varlık, 665 (1 Mart 1966). “Günlerde”, Varlık, 671 (1 Haziran 1966). “Günlerde”, Varlık, 689 (1 Mart 1967).“Hiç Bitmez Biter Gibi Olur”, Milliyet, 8 Aralık 1992.“İki İnsan İki Yazgı”, Milliyet, 24 Nisan 1993.“Kalabalıkta Yalnız”, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1984.“Sabahattin Kudret Aksal”, Milliyet, 6 Eylül 1993.“Sabahattin Kudret Aksal”, Vatan, 26 Şubat 1952.“Şair Dostlarım: Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 381 (1 Nisan 1951).“Şiir Şehidi”, Vatan, 16 Mayıs 1956.“Şiirden Hikâyeye...”, Vatan, 24 Ekim 1954.“Şiirini Sürdürmek”, Cumhuriyet, 27 Temmuz 1977.“Türk Edebiyatı”, Servet-i Fünûn, 2366 (25 Birincikanun 1941). “Yaz Bitince”, Cumhuriyet, 9 Ağustos 2002. “Yeditepe ve Ozanları”, Cumhuriyet, 24 Mayıs 1980. “Zaman Bir Düş mü?”, Cumhuriyet, 31 Ekim 1984.Akbal, Oktay, Şair Dostlarım, Varlık Yayınları, İstanbul 1977, s.71-78.Akın, Sunay, “Sabahattin Kudret Aksal’ı Yitirdik”, Milliyet Sanat, 311 (1 Mayıs 1993).Akozan, Sıtkı, Küllüknâme, Bürhaneddin Basımevi, İstanbul 1936.Aksan, Doğan, Anlambilim, Engin Yayınları, Ankara 1999. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995.Akşam, “İstanbul’da Şenlik Var”, 17 Ekim 1965.Aktaş, Şerif, “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, C.3, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, İkinci Baskı, Ankara 1992, s.513-516.“Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, Türk Yurdu (Cumhuriyet Özel Sayısı), 134 (Ekim 1998), s.110-119.Aktaş, Şerif, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Akçağ Yayınları, İkinci Baskı, Ankara 1993.Aktulum, Kubilây, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, Ankara 2000.Akyüz, Kenan, Tevfik Fikret, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1947.Alangu, Tahir, “Elinle”, Yeditepe, 65 (Haziran 1962).“Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (1930-1940), C.2, İstanbul Matbaası-Asaf Ertekin Yayınları, İstanbul 1965, s.419-426.Alangu, Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (1930-1940), C.2, İstanbul Matbaası-Asaf Ertekin Yayınları, İstanbul 1965, s.419-426.Albayrak, Erdoğan, “Zamanlar Aracılığıyla Sabahattin Kudret Aksal’la Söyleşi”, Varlık, 900 (Eylül 1982).Albayrak, Erdoğan, “Zamanlar’ Aracılığıyla Sabahattin Kudret Aksal’la Söyleşi”, Varlık, 900 (1982).Alkan, Erdoğan, Şiir Sanatı, Yön Yayınları, İstanbul 1995.Altınkaynak, Hikmet, Yeni Binyılın Edebiyatçıları, Can Yayınları, İstanbul 2000, s.163.Andaç, Feridun, “Şairin Ölümü: Solgundur Yüzü Hayatın”, Çağdaş Türk Dili, 64 (Haziran 1993).Anday, Melih Cevdet, “Dün, Bugün Yarın”, Cumhuriyet, 21 Nisan 1978.“Kalabalık İçinde Yalnız”, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1984.“Oyun Dili”, Doğu ve Batı, 3 (Nisan-Mayıs 1954).
doi:10.2307/1130153
Apaydın, Talip, “Sabahattin Kudret Aksal”, Çağdaş Türk Dili, 64 (Haziran 1993).Argos, “Elli Yıl Öncesinden Sait Faik ve Sabahattin Kudret’e Bakışlar...”, 25 (Eylül 1990).
doi:10.1016/0076-6879(90)82058-A
Arısoy, M. Sunullah, “Gün Işığı”, Varlık, 398 (1 Eylül 1953).Asılyazıcı, Hayati, “Sabahattin Kudret Aksal”, Çoğul, 28 Aralık 1990.
doi:10.1109/ROBOT.1990.126140
Ataç, Nurullah, “Ataç’ın Güncesinden-Bir Şair”, Son Havadis, 17 Ocak 1954.“Dergilerde”, Türk Dili, 30 (Mart 1954).“Dergilerde”, Türk Dili, 4 (Ocak 1952).“Dergilerde”, Türk Dili, 8 (Mayıs 1952).“Dergilerde”, Türk Dili, 9 (Haziran 1952).Ay, Behzat, “Emekli Günlüğü”, Türk Dili Dergisi, 9 (Kasım 1988).“Emekli Günlüğü”, Türk Dili Dergisi, 14 (Eylül 1989).“Emekli Günlüğü”, Türk Dili Dergisi, 15 (Kasım 1989).“Emekli Günlüğü”, Türk Dili Dergisi, 35 (Mart-Nisan 1993).“Zamanlar”, Varlık, 898 (Temmuz 1982).Ay, Behzat, “Sabahattin Kudret Aksal’la”, Varlık, 875 (Ağustos 1980).Ayvaz, Sezer Ateş, “Pirinç Evler, Badem Gözler”, Cumhuriyet, 27 Ekim 1988.Ayvazoğlu, Beşir, Peyami-Hayatı, Sanatı, Felsefesi, Dramı, Ötüken Yayınları, İstanbul 1998.B.B., “Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 486 (15 Eylül 1958).Bahar, Halil İbrahim, “Büyülü Matematik”, Cumhuriyet Kitap, 10 Ağustos 1990.Barlas, Orhan, “Hiç İle Sonsuz”, Milliyet Sanat, 6 (Temmuz 1980).Barlok, İsmet, “Sabahattin Kudret Aksal’ın Eserleri Arasında”, Doğu ve Batı, 26 (Aralık 1955).Batur, Sabahattin, “Anısız Yaşanmaz”, Varlık, 1029 (Haziran 1993).“Şarkılı Kahveden Gün Işığına”, Yenilikler, 9 (Eylül 1954).
doi:10.1016/0169-7552(93)90037-5
Baydar, Mustafa, “Sabahattin Kudret Aksal Anlatıyor”, Varlık, 420 (Temmuz 1955).Beş Sanat, “Sabahattin Kudret Aksal ile Bir Konuşma”, 16 (Temmuz 1951).Bilgin, Tamer K., “Bir Dergi: Mavi”, Günümüzde Kitaplar, 20-21 (Ağustos-Eylül 1985).Binyazar, Adnan, “Aksal’ın Şiir Dünyası”, Sanat Olayı, 3 (Mart 1981).Birsel, Salah, “Ah Kahve Vah Kahve: Ankara Pastanesi” Soyut, 73 (Kasım 1974).“Kahveler”, Soyut, 71 (Haziran 1974).“Kendimle Konuşmalar”, Cumhuriyet, 14 Nisan 1974.“Kendimle Konuşmalar”, Cumhuriyet, 17 Şubat 1974.“Matineciler”, Soyut, 74 (Aralık 1974).“Seyirci Sahneye Çıkıyor”, Yenilik, 2 (Mart 1941).
doi:10.1037/h0036431
Birsel, Salah, Kahveler Kitabı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1983. Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1983.Boduroğlu, Ünal, “Sabahattin Kudret Aksal’la Bir Konuşma”, İzlerimiz, 1953-1954.Bozbekiroğlu, Yahya, “Öncü Şairlerin Yarınsızlığı”, Doğuş, 5-6 (Şubat-Mart 1956).Bozok, Hüsamettin, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Türk Tiyatrosu, 212 (1 Şubat 1948).Burian, Orhan, “Geçen Altı Senenin Türk Edebiyatı”, Yücel, 123 (Ocak 1947).Büyük Gazete, “Sait Faik’i Anıyoruz”, 12 (26 Mayıs 1960).“Şiir Yarışmamız”, 23 (11 Ağustos 1960).Büyükşekerci, Hilmi, “Küllük Kahvesi”, Adam Sanat, 16 (Mart 1987).Can, Nurullah, “Sabahattin Kudret Aksal - Onun İçin Şiir Bir Biçimin Serüveniydi”, Varlık, 1029 (Haziran 1993).Canberk, Eray, “Anılarla Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 42 (Mayıs- Haziran 1994).“Beşiktaş Şairleriyle de Anılır”, Dünden Bugüne Beşiktaş, Beşiktaş Belediye Başkanlığı, İstanbul 1998.Cevdet Kudret, “Şiir Nasıl Yazılır”, Gösteri, 12 (Kasım 1981).Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri I-II, İnkılâp Yayınları, İstanbul 2003.Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2002Ciravoğlu, Öner, “Sabahattin Kudret Aksal”, Yazko Somut, (25 Şubat 1983).Cöntürk, Hüseyin, “Sabahattin Kudret Aksal”, Dönem, 5 (5 Şubat 1964).Cumalı, Necati, “-”, Cumhuriyet, 15 Şubat 1992.“Şairden Yana”, Varlık, 550 (15 Mayıs 1961).Cumhuriyet Kitap, “Duygulu ve Duyarlı”, 79 (29 Ağustos 1991).“İstanbul’da Şiirli Günler”, 62 (2 Mayıs 1991).“Sabahattin Kudret Aksal”, 166 (29 Nisan1993).Cumhuriyet, “-”, 27 Eylül 1957.“-”, 9 Şubat 1992.“Sabahattin Kudret Aksal’ı Yıllardır Tanıyan Şair, Yazar, Eleştirmen Dostları Anlattı”, 22 Nisan 1993.“Şiirler”, 9 Haziran 1988.“Şiirleriyle Oktay Rifat”, 30 Nisan 1988.
doi:10.1137/0220062
Cumhuriyet, “Gün Geçtikçe Önemi Daha İyi Anlaşılacaktır (Halikarnas Balıkçısı)”, 23 Ekim 1973.“Günümüzün Şairlerinden Üçü: Aksal, Yavuz ve Cansever, Kamuoyunda Şiire İlgi Sorununu Tartıştılar.”, 29 Ocak 1977.Çalt, Baha, “Gün Işığı”, Yenilik, 6 (15 Mayıs-15 Haziran 1953).Çebi, Hasan, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek’in Şiiri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.Çelik, Abdullah, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996.Çelik, Yakup, Şubat Yolcusu – Attilâ İlhan’ın Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara 1998.Çetin, Güney, “Yeni Yayınlar: Ağızda Bir Sevi” Türk Dili, 153 (Haziran 1964).“Yeni Yayınlar: Eşik” Türk Dili, 223 (Nisan 1970).Çetin, Nurullah, “Şiirde İmaj ve Sembol”, Türkoloji Dergisi, C.:X, 1992.Çetin, Nurullah, Behçet Necatigil, Hayatı - Sanatı ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997. Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Basımevi, Ankara 2003.
doi:10.3848/iif.2003.205.3260
Çetişli, İsmail, Cahit Külebi ve Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara (Tarih Belirtilmemiş).Çotuksöken, Yusuf, “Maviyi Arayan Ozan ya da Şiirde Büyü ve Matematik”, Gösteri, 122 (Ocak 1991).“Sabahattin Kudret Aksal ve Şiirler”, Gösteri, 95 (Ekim 1988).“Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet Kitap, 168 (13 Mayıs 1993).Dağlı, Yücel – Üçer, Cumhure, Tarih Çevirme Kılavuzu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1997.Dara, Ramis, “Gökyüzü... Gökyüzü...” Türk Dili, 376 (Nisan 1983).Dilçin, Cem, Fuzulî’nin Şiirlerinde Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Dergisi, 1/X (1992).“Fuzulî’nin Farsça Şiirlerinde İkileme”, Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996.
doi:10.3848/iif.1992.80.3424
Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995.
doi:10.1002/andp.19955070302
Dinamo, Hasan İzzettin, “Sabahattin Kudret Aksal”, Düşün, 14 (Mart 1985).Dizdaroğlu, Hikmet, “Aksal’ın Şiire Yaklaşımı”, Türk Dili, 324 (Eylül 1978).“Duru Gök”, Varlık, 476 (15 Nisan 1958).“Şiiri Yorumlamak”, Varlık, 665 (1 Mart 1966).Doğan, Mehmet H., “1976’da Şiirimiz”, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, 1977, s.39.“Şiir, Coşku Verici Bir Matematiktir”, Milliyet Sanat, 256 (15 Ocak 1991).Doğu ve Batı, “İhtisas Zarureti Üzerine Sabri Berkel ile Sabahattin Kudret Aksal Konuşması”, 1-4 (Şubat 1954).“S. Kudret Aksal ile Bir Konuşma”, 15 (Ocak 1955).“Sabahattin K. Aksal - Dil-Edebiyat Üstüne Konuşma”, 22 (Ağustos 1955).“Sanatçılar Arasında”, 15 (Ocak 1955).Doğu ve Batı, “Sanatçılar Arasında”, 15 (Ocak 1955).Doğuş, “Dergiler-Kitaplar-Gazeteler”, 1 (1 Ekim 1955).“Sait Faik Hikaye Armağanı”, 1 (1 Ekim 1955).Dolu, Edibe, “Gençlik Tiyatrosunda Şakacı”, Türk Düşüncesi, 14 (Ocak 1955).Dost, “Gerekli Bir Açıklama”, 9 (Haziran 1958).
doi:10.1007/BF01488743
Durbaş, Refik, “Bu Yılın Simavi Vakfı Ödülü’nü Alan Sabahattin Kudret Aksal: Yaşamın Aslı Kitaplardır”, Cumhuriyet Kitap, 43 (13 Aralık 1990).“Kimliği mi?, İzler ve İzlenimler”, Düşün, 11 (Aralık 1984).Durbaş, Refik, “Yaşamın Aslı Kitaplardır”, Cumhuriyet Kitap, 43 (13 Aralık 1990).Durmuş, İsmail; Öztürk, Mürsel; Pala, İskender, “Kafiye”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.24, İstanbul 2001, s.149-153.Durukoğlu, Salim, Süleyman Nesip, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
doi:10.1248/bpb.24.1133
Edipoğlu, Baki Süha, “Sabahattin Kudret Aksal”, Cumhuriyet, 4 Şubat 1968.Elçin, Şükrü, Türk Edebiyatında Tabiat, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1993.Emiroğlu, Öztürk, Hisar’da Kültür ve Sanat Konuşmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.117-124.Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, Türk Dili, 481-482 (Ocak-Şubat 1992).Erbil, Ertuğrul H., “Sabahattin Kudret’le Bugünkü Şiir Üzerine Bir Konuşma”, Anadolu, 12 Ocak 1947.Ercan, Enver, “Mayalanmış Zamanla Yazmayı Yeğlerim”, Düşün, 20 (Kasım 1985).“Genç Ozanlara Şiire Ölçü ve Uyakla Başlamalarını Öneririm”, Düşün, 11 (Aralık 1984). “Sabahattin Kudret Aksal İle “Buluşma”, Varlık, 994 (Temmuz 1990).Ercan, Enver, Şiir Uçar Söz Olur, Yön Yayınları, İstanbul 1994, s.49-52. Şair Çünkü Onlar, Kavram Yayınları, İstanbul 1990, s.80-86.
doi:10.1103/PhysRevB.41.10642
Ercilasun, Bilge, Orhan Veli Kanık, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1994. İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, 1. Türkçü Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1995.Ergin, Muharrem, Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul 1992.Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 2001.
doi:10.1109/PPPS.2001.1002014
Eroğlu, Bedii, “Sabahattin Kudretle Konuşma”, Son Saat, 13 Şubat 1953.Erol, Güner, “Göz Gezdirme”, Doğuş, 3-4 (Ocak 1956).Ertop, Konur, “Aksal’ın Yeni Şiirleri”, Yeditepe, 218-414 (Mayıs 1980).“Aksal’ın Yeni Şiirleri”, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, 1981, s.344-345.“Sabahattin Kudret Aksal”, Gösteri (Cumhuriyetten Bu Yana Türk Edebiyatı Eki), 53 (Nisan 1985).“Yeditepe Şiir Ödülü Alan Sabahattin Kudret Aksal” Eleştiri, 15-16 (1 Nisan 1980).Gösteri, “-”, 31 (Haziran 1983).“-”, 58 (Eylül 1985).“-”, 127 (Haziran 1991).“Bir Zaman Düşü”, 49 (Aralık 1984).“Gazoz Ağacı-Yaralı Hayvan”, 46 (Eylül 1984).“Geçen Ayın Kayıpları”, 150 (Mayıs 1993).“Turgay Kantürk’le Konuşma”, 133 (Aralık 1991).
doi:10.1007/BF01375474
Gösteri, “Günümüzde, Şir Yaratışında Divan Şiirinden Yararlanılabilir mi?” 17 (Nisan 1982). “Sevdikleri Köşeler” 39 (Şubat 1984).“Soruşturmamızı Yanıtladılar: Klâsik Kavramı Yetkinlik Kavramının Özdeşidir”, Gösteri, 12 (Kasım 1981).Günay, Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001.Günaydın, “S.K. Aksal’ın Bütün Şiirleri”, 9 Aralık 1979.Güney, “Sanatçılarımıza Bir Sorumuz Var”, 56 (Mayıs 1972).Güneyli, Yaşar K., “İki Şiir Kitabının Düşündürdükleri”, Çağdaş, 30 (Mart 1964).Gürpınar, Melisa “Perşembe Toplantıları”, Türk Dili Dergisi, 26 (Eylül 1991).“Perşembe Toplantıları”, Türk Dili Dergisi, 27 (Kasım 1991).Gürson, Eser, “Geçen Ayın Şiirleri”, Alan 67, 1 (Nisan 1967).Güvemli, Zahir, “Şarkılı Kahve”, Vakit, 23 Şubat 1944.Güz, Nüket, “Şiirsel İşlev ve Yapısal Çözümleme”, Dilbilim, 7 (1987).Hacıeminoğlu, M. Necmettin, “Tevfik Fikret’te Dil Üslûp”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 17 (Ağustos 1969).Halıcı, Feyzi, “Bir Şiirin Hikâyesi, Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili, 483 (Mart 1992).Hançerlioğlu, Orhan, “-”, Yeditepe, 1 Nisan 1952.“Dostum Sabahattin”, Yenilik, 4-28 (Nisan 1955).“İ.Ü.T.B. Gençlik Tiyatrosu Başkanı Hüsnü Çınar’la Bir Konuşma”, Türk Sesi, 19 Eylül 1954.Hatiboğlu, Vecihe, İkileme, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1971.Hızlan, Doğan, “Aksal’ın Aydınlık Dünyası”, Cumhuriyet, 5 Ocak 1980.“Geçmişle Gelecek”, Cumhuriyet, 6 Nisan 1978.“Güzel Türkçeyi Dinlemek”, Hürriyet, 25 Mart 1970.“İçin İçin Bir Şiir”, Hürriyet, 21 Nisan 1993.“İki Şairden Çeviriler”, Hürriyet, 12 Haziran 1991.“Seyretmek mi? Okumak mı?”, Hürriyet, 12 Haziran 1991.“Şiirler”, Kitaplar Dergisi, 4 (Nisan 1980).“Eşik”, Kitaplar Kitabı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s.57-58.“Geçmişle Gelecek”, Kitaplar Kitabı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s.61-62.“Şiirler”, Kitaplar Kitabı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s.63-64.“Çizgi”, Kitaplar Kitabı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s.59-60.Hürriyet Pazar Eki, “Sabahattin Kudret Aksal 70 Yaşında”, 15 Nisan 1990.
doi:10.1080/0305724960250108
Hızlan, Doğan, “Sabahattin Kudret Aksal: Şiirde Ezgisel Bir Aydınlık Ararım”, Gösteri, 6 (Mayıs 1981). “Aksal: Sanatın Dili Doğanın Dilinden Ayrıdır”, Cumhuriyet, 10 Mayıs 1980. “Aksal: Şiir Sanatının Pek Çok Çelişkileri Bulunmaktadır”, Cumhuriyet, 22 Aralık 1979.Hızlan, Doğan, Söyleşiler, Ad Yayınları, İstanbul 1997, s.79-83.Hisar, “Sabahattin Kudret Aksal Diyor ki”, 43 (Kasım 1953).Hürriyet, “Aksal’ı Kaybettik”, 20 Nisan 1993.“Usta Bir Şairin Ardından”, 21 Nisan 1993.
doi:10.1137/0222016
Işık Feyziye Schools Foundations, “One of the most Prominent Poet, Playwright, And Short Story Writer Of Contemporary Turkish Literature, A 1937 Graduate Of Our School”, 1 (1991).Işık, İhsan, Yazarlar Sözlüğü, Risale Yayınları, İstanbul 1990.İleri, Selim, “-”, Milliyet, 5 Haziran 1988.“Eski Bir Tango Duyurulur”, Milliyet, 18 Şubat 1989.“Yaşadıklarını Sevmeyen “Küçük İnsan”, Oluşum, 34-35 (Ağustos-Eylül 1980).“Sabahattin Kudret Aksal’ın Sezgisi”, Cumhuriyet, 9 Ağustos 2002.
doi:10.1155/S0161171202005124
İnam, Ahmet, “Sorunlara Çizgiler”, Soyut, 25 (30 Mayıs 1970).İslâm, Ayşenur, “Sabahattin Kudret Aksal”, Hikâyemiz - İnsanımız - Kültürümüz I, Akçağ Yayınları, Ankara 1996, s.426.
doi:10.1016/S0261-3069(97)00019-8
İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, Remzi Kitapevi, İstanbul 1942.İzci, Adil, “Bir Maviyi (Yeniden) Bulmak”, Cumhuriyet, 20 Nisan 1998.“Sabahattin Kudret Aksal Aydınlığı”, Cumhuriyet, 19 Nisan 1996.“Sabahattin Kudret Aksal ve Gökyüzü”, Cumhuriyet, 19 Nisan 2000.“Sabahattin Kudret Aksal’a Mektup”, Cumhuriyet, 28 Nisan 1999.“Sonsuza Dek Uyanık”, 10 Mayıs 1997’de Hatay Lokantası’nda Düzenlenen Sabahattin Kudret Aksal’ı Anma Toplantısında Yapılan Konuşma."Şiir ve Alın Yazısı”, Cumhuriyet, 19 Nisan 1996.
doi:10.1137/S0097539795282444
K., Tarık Dursun, “Uzak Seslerle Giden Ozan” Türk Dili, 368 (Ağustos 1982).Kabacalı, Alpay, “Aralık Dergileri”, Milliyet Sanat, 211 (24 Aralık 1976).“Sesini Yitirmeyen Ozan”, Cumhuriyet, 15 Mayıs 1989.Kanık, Orhan Veli, “Edebiyat Düyamız”, Ülkü, 104 (16 Ocak 1946).Kansu, Ceyhun Atuf, “Bir Ozanı Okumak”, Varlık, 843 (1 Aralık 1977).Kantürk, Turgay, “Batı Kent İçin Uvertür”, Kitap-lık, 3 (Kasım 1993).“Zamanlar”, Yazko Edebiyat, 27 (Ocak 1983).Kaplan, Mehmet, “Ahmet Haşim’in Şiirinde Renkli Hayaller”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergâh Yayınları, İstanbul 1987.Kaplan, Mehmet, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri - Şiir Tahlilleri II, Dergâh Yayınları, İstanbul 1984. Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergah Yay., İstanbul 1983. Tevfik Fikret, Dergah Yayınları, İstanbul 1995.Kaplan, Ramazan, “Bir Dil Hareketi Olarak İkinci Yeni”, Milli Eğitim, 88 (Ağustos 1989).“Cahit Zarifoğlu’nun Şiirinde Anlam Konusunda Bazı Düşünceler”, Yeni Dergi, 7-8 (1995).“Çağdaş Bir Leylâ ve Mecnun Hikâyesi: Sezai Karakoç’un Leylâ ve Mecnun’u”, Hece, 73 (Ocak 2003).“Edebiyat İncelemelerinde Yöntem”, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998, s.35-49.“Edebiyatın Tanımı, Edebiyat Terimleri”, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998, s.1-20.“Şiir, Şair ve Söze Dair”, Esin Sanat, 1 (Yaz 1999).Karadayı, İsmet Kemal, “Önce Tutmadım, Sonra Sevdim Aksal’ı”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993).Karaören, Sami, “Dostum Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993).“Şiirde İlklerin Tadı”, Yeditepe, 424-425 (Mayıs-Haziran 1981).Kasırgaoğlu, O.D., “Elinle Kitabı Dolayısıyla: Kralsız Aydınlık”, Yeditepe, 68 (1-15 Ağustos 1962).Kaygun, Şahin, “Portreler”, Sanat Olayı, 14 (Şubat 1982).Kayıran, Yücel, “Sabahattin Kudret Aksal’ın Şiirine Giriş Denemesi”, Adam Sanat, 97 (Aralık 1993).Kocabekir, Rafet A., “Çeyrek Asır Şiirinden Üç İmza”, Mavi, 19 (Mayıs 1954).Kocagöz, Samim, “Dedikodu Yapmıyorum”, Servet-i Fünûn, 2402 (3 Eylül 1942).Kocakaplan, İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992.Korkmaz, Ramazan, İkaros’un Yeni Yüzü, Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002.Kostof, Spiro K., “Şair Aksal”, Varlık, 412 (Kasım 1954).Küllük, “Sabahattin Kudret Hakkında Düşündüklerimiz”, 1 (Eylül 1940).Macit, Muhsin, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Akçağ Yayınları, Ankara 1996.
doi:10.1016/S0261-3069(97)00019-8
Manyaslı, Nalan, “Evlilik Bir Anlaşma mı?”, Cumhuriyet, 16 Şubat 1992.Maraşlıoğlu, Mehmet, “Yanlışı Yinelemek”, Mavera, 4 (Mart 1977).
doi:10.1163/080382477X00010
Mavi, “Arkasından”, 20 (1 Haziran 1954). “Atatürk’ü Niçin Seversiniz?”, 14 (10 Kasım 1953). “Mavi Üstüne”, 13 (1 Kasım 1953).Mazlum, Osman (Cemal Süreya), “Duru Gök”, Pazar Postası, 7 (16 Şubat 1958).Mehmed Kemal, “Bir Zamanı Düşlerken”, Cumhuriyet, 28 Mart 1987.“Ellerinde Telsizler...”, Cumhuriyet, 17 Mayıs 1993.“Kendi Işığında Yanan”, Cumhuriyet, 24 Aralık 1990.“Şiirli Yıllardan...”, Cumhuriyet, 5 Mayıs 1993.Mehrizat, “Sabahattin Kudret”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993).Menemencioğlu, Muazzez, “Sabahattin Kudret Aksal”, Varlık, 598 (15 Mayıs 1963).Menemencioğlu, Muazzez, Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Varlık Yayınları, İstanbul 1976, s.153-160.Mengü, Nazan, “Eğlenceli Bir Soruşturma”, Hürriyet, 18 Şubat 1992.Meriçelli, Anıl, “Hikayeciliğimiz Üstüne Soruşturma”, Varlık, 766 (Temmuz 1971).Milliyet Sanat, “-”, 39 (Ocak 1982).“-”, 72 (15 Mayıs 1983).“Aksal ‘Sanat İnsanları’nda”, 5 (1 Haziran 1980).Milliyet Sanat, “Edebiyatımızın En Önemli Sorunu Nedir?”, 213 (7 Ocak 1977). “Sanat Dergisi’nin Soruşturması: Günümüzde Tiyatro Yazarlarımızın Başlıca Sorunları Nelerdir?”, 183 (7 Mayıs 1976). “Soruşturma”, 59 (1 Kasım 1982). “Soruşturma: Orta Öğretimde Edebiyat Dersleri Üzerine ve Kompozisyon”, 158 (14 Kasım 1975). “Tatilde Ne Okunur?”, 27 (1 Temmuz 1981). “Türk Şiirinde Gençler. Ustalar Ne Diyor?”, 18 (15 Şubat 1981).“Yaşar Nabi’nin Kültürümüze, Edebiyatımıza Katkıları”, 21 (1 Nisan 1981).Milliyet, “Kahvede Şenlik Var: Bakırköy Belediye Tiyatrolarında Evliliğin Gülünç Bir Sorgulaması”, 15 Nisan 1992.“Ne Dediler”, 9 Ekim 1965.“Sabahattin Kudret de Ölümün Yatağına Uzandı”, 20 Nisan 1993.“Sahteliğin ve Eğlencenin Gülünç Buluşması”, 13 Şubat 1992.Miskioğlu, Ahmet, “Dil Kurultayı”, Türk Dili Dergisi, 8 (Eylül 1988).“Naim Tirali İçin”, Türk Dili Dergisi, 82 (Ocak-Şubat 2001).“Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Dili Dergisi, 34 (Ocak 1993).“Sabahattin Kudret Üstüne”, Türk Dili Dergisi, 36 (Mayıs 1993).“Yeniden Hatay Restaurant”, Türk Dili Dergisi, 64 (Ocak-Şubat 1998).
doi:10.3848/iif.1992.80.3424
Moran, Adli, “Bodler 1974”, Soyut, 76 (Şubat 1975).Mutluay, Rauf, Bende Yaşayanlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1977, s.68-69, 268.Naci, Fethi, “Gemide Yolcuyuz”, Cumhuriyet, 22 Nisan 1993.“Gene Bir Şiirden”, Gösteri, 34 (Eylül 1983).
doi:10.1137/0222016
Naciye Fevzi, “Bir Piyes Gördüm”, Akis, 27 Kasım 1967.Necatigil, Behçet, “1962’de Şiirimiz”, Varlık Yıllığı, 1963.Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, “Bir Zaman Düşü”, 1985, s.134-135.Nevzad Sudi, “Küllük Anıları” Karşı Edebiyat, 5 (Eylül-Ekim 1986).Nezim, “Sanatçıların Arasında”, Dost, 24 (1959).Ofluoğlu, Mücap, “Sevecen, İçten ve Şair Yürekliydi”, Cumhuriyet, 22 Nisan 1993.Okay, Orhan, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergah Yayınları, İstanbul 1990.Oktay Rifat, “Yeni Şiiri Müdafaa: Genç Şairlerde Duyunun Yeri”, Cumhuriyet, 25 Mayıs 1945.“Yeni Şiiri Müdafaa”, Cumhuriyet, 17 Mayıs 1945.Onaran, M.Şerif, “Birdenbire Bir Dize” Türk Dili, 356 (Ağustos 1981).Onger, Fahir, “Bugünkü Şiirimizin Macerası”, Yurd, 4-5 (Mayıs-Haziran 1945).“Şarkılı Kahve”, Servet-i Fünûn (Uyanış), 2453 (10 Mart 1944).Oral, Zeynep, “Sabahattin Kudret Aksal”, Milliyet, 25 Ekim 1992.“Sessiz, Sakin Bir Veda...”, Milliyet, 25 Nisan 1993.Orhan Tahsin, “Gün Işığı”, Mavi, 13 (1 Kasım 1953).“Şarkılı Kahve”, Yenilik, 2 (Şubat 1954).Orhan Tahsin, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Yenilik, 12 (Aralık 1953).Ovalı, Arat, “Bir Sözcüğe Karşılık Aranıyor”, Türk Dili Dergisi, 1 (Temmuz 1987). “Bir Sözcüğe Karşılık Aranıyor”, Türk Dili Dergisi, 2 (Eylül 1987). “Bir Sözcüğe Karşılık Aranıyor”, Türk Dili Dergisi, 3 (Kasım-Aralık 1987).
doi:10.1007/BF01195269
Ovalı, Arat, “İki Ayın İçinden”, Türk Dili Dergisi, 7 (Temmuz-Ağustos 1988).“Sabahattin Kudret Aksal 77 Yaşında”, Türk Dili Dergisi, 61 (Temmuz- Ağustos 1997).Ozansoy, Gavsi, “S. Kudret Aksal: Dün de Güçlü Yazarlar Vardı. Bugün de Var.”, Haber, 28 Şubat 1967.Önertoy, Olcay, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir”, Çağdaş Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998, s.99-114.Özcan, Tarık, Oktay Rifat’ın Şiir ve Roman Dünyası, (Doktora), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 1995.Özdemir, Emin, “Dergiler Arasında”, Varlık, 746 (1 Kasım 1969).“Gazete ve Dergilerde”, Varlık, 772 (Ocak 1972).“Güneşi Isıtan Ozan: Sabahattin Kudret Aksal, Çağdaş Eleştiri, 12 (Aralık 1984).“Şiirsel Mantığı Sağlam Bir Ozan”, Gösteri, 29 (Nisan 1983).Özdemir, Emin, Örnekli-Açıklamalı Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul 1990.Özkırımlı, Atilla, “Dilde Geriye Dönüş Olamaz”, Cumhuriyet, 23 Nisan 1988.Özkırımlı, Atilla, “Dilde Geriye Dönüş Olamaz”, Cumhuriyet, 23 Nisan 1988.“Sabahattin Kudret Aksal”, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1987, Cem Yayınevi, s.79.
doi:10.1037/0012-1649.23.5.719
Özmez, Orhan Tahsin, “Sabahattin Kudret Aksal ile Karşı Karşıya”, Türk Sanatı, 13 (Temmuz 1953).Özön, Mustafa Nihat, Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İnkılâp ve Aka Yayınları, İstanbul 1954.Öztürk, Temel, “Zamanlar”, Yazko Edebiyat, 20 (Haziran 1982).Özünlü, Ünsal, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yayınları, İstanbul 2001.Özyalçıner, Adnan, “Zamanı Yaşamak”, Gösteri, (16 Ekim 1984).Papirüs, “Sovyetler’de Türk Şiiri”, 30 (Aralık 1968).Parlatır, İsmail, “Cumhuriyet Döneminde Türk Hikâyeciliği”, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1974, s.89-98.“Mehmet Âkif’in Şiiri Üzerinde Bir Üslûp İncelemesi”, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1987, s.97-127.Parlatır, İsmail, Recaî-zade Mahmut Ekrem, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995.S.C., “Bugünün Şairleri: Sabahattin Kudret Aksal”, Aydabir, 31 (Ocak 1955).Sabit Kemal, “Doğaya Sığınmak”, Varlık, 767 (Ağustos 1971).Saçlıoğlu, Mehmet Zaman, “Sabahattin Kudret Aksal’ı Anımsarken” Türk Dili Dergisi, 61 (Temmuz-Ağustos 1997).Salihoğlu, Mehmet, “Çizgiler IV”, Varlık, 873 (Haziran 1980).“Sabahattin Kudret Aksal’ı Okurken” Türk Dili, 229 (Ekim 1970).Sançar, Nejdet, “Kafiye”, Türk Ansiklopedisi, C.21, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1974, s.105-107.Sanlı, Sevgi, “-”, Gösteri, (Mayıs 1989).“Bir Şair, Bir Oyun Yazarı, Bir Dost”, Gösteri, 3 (Şubat 1981).“Zeka ve İnceliğin Şairi Artık Yok”, Gösteri, 151 (Haziran 1993).
doi:10.2307/1546707
Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1996.Seçilmiş Hikâyeler, “Bize Gelen Kitaplar: Şarkılı Kahve”, 23 (Aralık 1953).Sedef, Gülgün, “Orhan Hançerlioğlu ve Edebiyatımızın Meseleleri”, Tan, 11 Ekim 1955.Sedef, Gülgün, “Sabahattin Kudret’e Göre”, Tan, 21 Ekim 1955.Sel, Ahmet Selami, “Okulu Olmayan Şeyler”, Yeni Memleket, 19 Kasım 1954.“Yankılar”, Yeni Memleket, 30 Ağustos 1955.Selçuk, İlhan, “A Harfinde Aksal Maddesinde Sabahattin Kudret”, Cumhuriyet, 21 Nisan 1993.“Bulutlar Boynumda Urgan”, Cumhuriyet, 3 Haziran 1992.Servet-i Fünûn, “Basit Sualler”, 2452 (2 Mart 1944). “Manifest ve Genç Nesil”, 2440 (23 Eylül 1943). “Şair Sabahattin Kudret’in Cevabı”, 3445 (18 İkinciteşrin 1943).Seyda, Mehmet, Çocukluk Yılları: Yazarlarımızın Çocukluk Yılları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1980.Sezer, Sennur, “Batık Kent”, Varlık (Kitap Eki), 1041 (Haziran 1994).
doi:10.1016/0014-5793(94)01280-6
Sılay, Celal, “25 Yıllık Türk Şiiri”, Beş Sanat, 6 (1 Eylül 1950).Sipahioğlu, Enver, “Sabahattin Kudret Aksal İle Bir Konuşma”, Yeditepe, 95 (Mart 1964).Sokak, “Sanat Eserinde İmza ve İsim Lazım mı?”, 1 (Mart 1940).Sombahar, “Buluşma”, 1 (Eylül 1990).Soyut, “Olaylar Arasında”, 79 (Mayıs 1975).Süreya, Cemal, “-”, Milliyet Sanat,172 (1 Ocak 1976).“1975’te Şiirimiz”, Milliyet Sanat, 164 (26 Aralık 1975).Şenderin, Zübeyde, Turgut Uyar’ın Hayatı, Sanatı, Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, (Doktora), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003.
doi:10.1177/0892705703016004003
Şiir Sanatı, “Şiirimiz Üstüne Bir Soruşturmanın Karşılıkları”, 19 (Mayıs 1967).Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Enderun Kitapevi, İstanbul 1994.Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitapevi, İstanbul 1990.Tanyol, Cahit, “Şair ve Şiir Üstüne”, Cumhuriyet, 1 Haziran 1962.“Şair ve Şiir Üstüne”, Yeditepe, 66 (1-15 Temmuz 1962).Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, “Sabahattin Kudret Aksal”, C.1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s.125-131.Tarık Dursun, “Aksal’ın Şiiri Sevilir”, Milliyet, 24 Mart 1970.Tekin, Arslan, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, Ötüken Yayınları, İstanbul 1995.Tekin, Mehmet, Roman Sanatı 1, Ötüken Yayınları, İstanbul 2001.
doi:10.1109/IEMBS.2001.1017402
Teoman, Sabahattin, “1970’te Şiirimiz: Aksal Yeni Bir Aşamanın ‘Eşik’inde”, Varlık Yıllığı, 1971.Tirali, Naim, “Günlük”, Türk Dili Dergisi, 14 (Eylül 1989).“Günlük”, Türk Dili Dergisi, 34 (Ocak-Şubat 1993).“Naim Tirali’nin Günlüğü”, Varlık, 946 (Temmuz 1986).“Sabahattin Kudret Aksal’ı Anarken”, Türk Dili Dergisi, 61 (Temmuz- Ağustos 1997).Topuz, Orhan, “Sabahattin Kudret Aksal; Öyküye Daha Az İlgi Gösteriliyor”, İmece, 11 (Ocak 1986).Tökin, Füruzan Hüsrev, “Yeni Şiir’e Dair”, Doğuş, 7 (Mayıs 1945).Tuğcu, Nemika, “Şiirin Sesi İlk Rüzgardı”, Milliyet, 19 Temmuz 1988.Tural, Sadık, “Rindlerin Ölümü Şiirinde Ahenk”, Mehmet Kaplan İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988.Turgut, A., “Bir Şiirden”, A Dergisi, III/26 (Mart 1960).
doi:10.1007/BF01478009
Türk Dili Dergisi, “Sabahattin Kudret Aksal”, 37 (Temmuz-Ağustos 1993).“Sabahattin Kudret Aksal En Başarılı Yerli Oyun Yazarı”, 7 (Temmuz- Ağustos 1988).Türk Dili Dergisi, “Yazarlarımızın Muhsin Ertuğrul’u”, 31 (Temmuz-Ağustos 1992).Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Kahve, Kahvehâne” Maddesi, C.5, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s.105-108.Türk Dili, “-”, 169 (Ekim 1965).“-”, 172 (Ocak 1966).“-”, 194 (Ekim 1966).“-” 196 (Ocak 1968).“-”, 205 (Ekim 1968).“-”, 218 (Kasım 1969).“-”, 244 (Ocak 1972).“-”, 292 (Ocak 1976).“-”, 328 (Ocak 1979).“-”, 342 (Mart 1980).“-”, 373 (Ocak 1983).“Dergilerde”, 4 (Ocak 1952).“Dergilerde”, 8 (Mayıs 1952).“Şiir Çalışmaları”, 356 (1981).Türk Dili, “Bir Soruşturma”, 187 (Nisan 1967). “Soruşturmamız”, 152 (Mayıs 1964).Türk Edebiyatçılar Birliği 1962 Yıllığı, “Türk Edebiyatçılar Birliği”.Uçarı, Ercüment, “Sabahattin Kudret Aksal”, Adam Sanat, 89 (Nisan 1993).Uçarol, Tuncer, “Sanat İnsanı Sabahattin Kudret Aksal”, Yusufçuk, 19 (Temmuz 1980).Uğurlu, Halim, “Aksal’a Bir Merhaba da Böyle”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz- Ağustos 1993).Uyar, R.Tomris, “Denge, Ölçü, Aydınlık: Sabahattin Kudret Aksal”, Papirüs, 9 (Şubat 1967).Uyar, Turgut, Bir Şiirden, İyi Şeyler Yayınları, İstanbul 2000.Uyguner, Muzaffer, “1977’de Şiirimize Bir Bakış”, Varlık Yıllığı, 1978.“Aksal’ın Şiirleri”, Türk Dili Dergisi, 55 (Temmuz-Ağustos 1996).“Aksal’la Şiirde ‘Buluşma’”, Kıyı, 59 (Şubat 1991).“Bir Sabah Uyanmak”, Varlık, 589 (1 Ocak 1963).“Bir zaman Düşü”, Günümüzde Kitaplar, 15 (Mart 1985).“Çizgi”, Türk Dili, 308 (Mayıs 1977).“Elinle”, Türk Dili, 134 (Kasım 1962).“Eşik”, Varlık, 753 (1 Haziran 1970).“Sabahattin Kudret Aksal İçin”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993).“Sabahattin Kudret Aksal ve Şiir”, Çağdaş Türk Dili, 64 (Haziran 1993).“Sabahattin Kudret Aksal’ın Son Şiir Kitabı: Batık Kent”, Cumhuriyet Kitap, 201 (30 Aralık 1993).“Şiirler”, Türk Dili, 347 (Kasım 1980).“Yok Olan, Batan Bir Kent: İstanbul”, Cumhuriyet Kitap, 201 (30 Aralık 1993).
doi:10.1017/S0024282993000416
Uyguner, Muzaffer, Sabahattin Kudret Aksal, Yaşamı, Yapıtlarından Seçmeler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000.Ünlü, Mahir, “Düşünce Duygu Yüklü Şiir ve Oyunlarıyla Arık Diliyle Yaşayacak Aksal”, Türk Dili Dergisi, 37 (Temmuz-Ağustos 1993).Ünlü, Şemsettin, “Bir Yazın Adamının Arkasından: Sabahattin Kudret Aksal”, Çağdaş Türk Dili, 64 (Haziran 1993).Ünver, A. Süheyl, “Türkiye’de Kahve ve Kahvehaneler”, Türkiye Etnografya Dergisi, C.V, 1963, s.39-84.Üskül, Zeynep, “Sahtenin ve Eğlencenin Gülünç Buluşması”, Tiyatro Dergisi, Aralık 1991.Varlık Yıllığı, “Soruşturma”, 1968.“Soruşturma”, 1975. “Türk Edebiyatçısının Bugünkü Toplumdaki Yeri ve Sorumlulukları”, 1967.Varlık, “-”, 417 (Nisan 1955).“Sait Faik Armağanı” 418 (Mayıs 1955).Varlık, “Diyorlar ki: Konuşma Dili-Yazı Dili” 411 (1 Ekim 1954). “Non-Figüratif İçin Ne Düşünüyorsunuz?”, 403 (1 Şubat 1954). “Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma” 375 (1 Ekim 1951). “Sait Faik İçin” 407 (Haziran 1954). “Toplu Soruşturmamız”, 789 (1 Haziran 1973). “Toplu Soruşturmamız”, 790 (1 Temmuz 1973). “Toplu Soruşturmamız”, 792 (1 Eylül 1973). “Toplu Soruşturmamız", 791 (1 Ağustos 1973). “Yeni Sanat Hakkında Ne Düşünüyorlar”, 317 (Aralık 1946).Vatan, “Bir Edebi Matine Hazırlanıyor”, 25 Ocak 1953.Vatan, “Bizde Yazar Ne Yer, Ne İçer?”, 2 Ağustos 1953. “Şiir Kolaylaştı mı?”, 18 Temmuz 1954.Wellek, Réne, Austin Varren (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel), Edebiyat Teorisi, Akademi Kitapevi, İzmir 1993.Y.N., “Hep Aynı Nakarat”, Varlık, 423 (Ekim 1955).Yalçın, Mehmet, Şiirin Ortak Paydası, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 1991.Yazoğlu, Selma, “Bir Edebiyat Matinesi Tertipleniyor”, Doğu ve Batı, 16 (Şubat 1955).Yeditepe, “Genç Nesil Yazarları Arasında Açtığımız Resimli Anket”, 2 (1 Temmuz 1951). “Neler Dediler?”, 206-402 (Aralık1973). “Sabahattin Kudret’le Bir Konuşma”, 11 (Nisan 1952). “Sait Faik Armağanı Verildi”, 84 (1 Mayıs 1955). “Yeditepe 20 Yaşında”, 156 (Nisan 1969). “Yüz Sayı”, 76 (1 Ocak 1955).Yeditepe, “Türk Edebiyatçılar Birliğinde”, 92 (Aralık 1963).Yeni İstanbul, “Sabahattin Kudret Aksal ile Dil ve Edebiyat Üstüne Konuşma”, 30 Temmuz 1955.Yeni İstanbul, “Sanat Hareketleri”, 7 Mayıs 1955.“Sanat Sahifesi Yazarları Toplandı”, 16 Temmuz 1955.Yeni Memleket, “Bir Tiyatro Yazarı ile Mülâkat”, 11 Ocak 1955. “Edebiyat Konuşmaları”, 15 Ocak 1955. “Edebiyatçılar Arasında”, 5 Mart 1955. “S.K. Aksal ile Bir Konuşma”, 16 Ağustos 1955.Yeni Ortam, “Çağdaş Türk Hikayecileri Adlı Antoloji Polonya’da Yayımlanıyor.”, 14 Nisan 1975.“Sovyetler Birliği’nde Türk Hikaye Antolojisi Yayımlanıyor.”, 8 Haziran 1975.
doi:10.2307/3242050
Yeni Sanat, “Ankete Cevap”, 1 (Kasım 1949).Yeni Ufuklar, “Özdemir Hazar’ın Yanıtı”, 176 (Ocak 1967).“Tarık Dursun’un Yanıtı”, 176 (Ocak 1967).Yenilik, “Türk Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulu Çalışıyor”, 3-27 (Mart 1955).Yetkin, Suut Kemal, Estetik, Maarif Matbaası, İstanbul 1940.Yıldırım, Tahsin, Sabahattin Kudret Aksal’ın Hikâyeciliği, (Yüksek lisans), Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 1998.
doi:10.1016/S0304-3835(98)00055-X
Yıldız, Saadettin, Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997.Yosun, “Soruşturmamız-Ahmet Oktay’ın Cevabı” 2 (Şubat 1956).Yörükân, Turhan, Yunan Mitolojisinde Aşk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 2000.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 171
  • Üye: 0
  • Toplam: 171

Detaylı İstatistikler