Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HİTİTLERDE AİLE HUKUKU

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YILDIZ, Başak (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ARIKAN, Yasemin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİÇAG DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ( HİTİTOLOJİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler HİTİTLERDE AİLE HUKUKU
Özet Bu çalısmamızda Hitit Devletinde, Hititler öncesi Anadolu'da ve Mezopotamya'da geçerli olan kanunlar içerisinde önemli bir yer kaplayan, aile hukuku ile ilgili kanunları ele alarak bu konudaki arastırmalarımızı sunmaya çalıstık. Hititçe çivi yazılı belgeler göstermektedir ki, bugün toplumlarda geçerli olan evlenme, bosanma, miras gibi konular o zaman ki medeni hukukunda temelini olusturmaktadır. Hititlerde evlilikten önce söz, nisan gelenekleri görülmektedir. Evlilik kurumu Hititlerde, babaerkil bir düzene dayanmaktadır. Aile reisi babadır, kadın ise baslık karsılıgında evlendirilmektedir. Hür insanlar gibi esirlerde evlenip bosanmakta çocuk sahibi olabilmektedirler. Bosanma konusuna gelince; bosanma her iki taraf için de sorun yaratmamaktadır. Bosanma durumunda mallar esit olarak paylasılabilmektedir. Zina konusuna Hititlerde çok katı cezalar getirilmistir. Örnegin, karısınıbaska bir adamla yakalayan bir kisi onları öldürürse ceza almamaktadır. Fakat onları affetmesi de söz konusudur. O zaman kararı kral verir.Kız kaçırma olaylarının ise kanunlarda cezası vardır. Sözlü bir kızı kaçırankisi, kızın daha önceki sözlüsünün verdiklerini tazmin etmek zorundadır. Anne ve baba kızı bir baskasına verirlerse de onlar tazmin ederler. Kabul etmezlerse kız o verdikleri kisiden ayrılır. İç güveylik de Hitit kanunlarında yer almaktadır. Erkegin kadının evine yerlesmesi anlamına gelen içgüveylik çivi yazılı metinlerde LÂantiiant- seklindegeçmektedir. Yani içeri giren (eve dahil olan) anlamındadır. 65Evlatlık alma konusu Hititlerde üç döneme ayrılmaktadır: a) Eski Hitit Devleti zamanında Evlatlık Almab) Orta Hitit Devleti zamanında Evlatlık Alma c) Yeni Devlet zamanında Evlatlık Alma Ele geçen tabletlerin çogu Orta ve Yeni Devlet zamanına, pek azı ise Eski Devlet zamanına aittir. En önemli evlat edinme belgesi I. Hattusili'nin vasiyetnamesidir.Miras konusundaki belgeler, Hitit kanunlarında ele geçmedigi için erkekevladın tercih edilip edilmedigini bilmiyoruz. Ancak Telepinu fermanından anlıyoruz ki, erkek evlada miras konusunda öncelik verilmektedir.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalısmamızda Hitit Devletinde, Hititler öncesi Anadolu'da ve Mezopotamya'da geçerli olan kanunlar içerisinde önemli bir yer kaplayan, aile hukuku ile ilgili kanunları ele alarak bu konudaki arastırmalarımızı sunmaya çalıstık. Hititçe çivi yazılı belgeler göstermektedir ki, bugün toplumlarda geçerli olan evlenme, bosanma, miras gibi konular o zaman ki medeni hukukunda temelini olusturmaktadır. Hititlerde evlilikten önce söz, nisan gelenekleri görülmektedir. Evlilik kurumu Hititlerde, babaerkil bir düzene dayanmaktadır. Aile reisi babadır, kadın ise baslık karsılıgında evlendirilmektedir. Hür insanlar gibi esirlerde evlenip bosanmakta çocuk sahibi olabilmektedirler. Bosanma konusuna gelince; bosanma her iki taraf için de sorun yaratmamaktadır. Bosanma durumunda mallar esit olarak paylasılabilmektedir. Zina konusuna Hititlerde çok katı cezalar getirilmistir. Örnegin, karısınıbaska bir adamla yakalayan bir kisi onları öldürürse ceza almamaktadır. Fakat onları affetmesi de söz konusudur. O zaman kararı kral verir.Kız kaçırma olaylarının ise kanunlarda cezası vardır. Sözlü bir kızı kaçırankisi, kızın daha önceki sözlüsünün verdiklerini tazmin etmek zorundadır. Anne ve baba kızı bir baskasına verirlerse de onlar tazmin ederler. Kabul etmezlerse kız o verdikleri kisiden ayrılır. ç güveylik de Hitit kanunlarında yer almaktadır. Erkegin kadının evine yerlesmesi anlamına gelen içgüveylik çivi yazılı metinlerde LÚantiiant- seklindegeçmektedir. Yani içeri giren (eve dahil olan) anlamındadır. 65Evlatlık alma konusu Hititlerde üç döneme ayrılmaktadır: a) Eski Hitit Devleti zamanında Evlatlık Almab) Orta Hitit Devleti zamanında Evlatlık Alma c) Yeni Devlet zamanında Evlatlık Alma Ele geçen tabletlerin çogu Orta ve Yeni Devlet zamanına, pek azı ise Eski Devlet zamanına aittir. En önemli evlat edinme belgesi I. Hattusili'nin vasiyetnamesidir.Miras konusundaki belgeler, Hitit kanunlarında ele geçmedigi için erkekevladın tercih edilip edilmedigini bilmiyoruz. Ancak Telepinu fermanından anlıyoruz ki, erkek evlada miras konusunda öncelik verilmektedir. (In this study, we have tried to present the subject related investigations by discussing the subjects that are related with the \\"family law\\" which has an importantrole among valid rules in the state of Hittite both in Mesopotamia and pre-Hittite Anatolia. The documents of nail calligraphy showed that, today the subjects which are valid in populities, such as marriage, divorce, inheritance formed the base in the civil law, in that time. In Hittites, there were some traditions about engagement before the marriage.Again, In Hittites the association of marriage was depending on fatriarchal system. The chief of the family was the father where as the woman was being married off in payment for the money paid by the bridegroom to the bride\\'s family. The slaves could marry, divorce and could have a child like independent people as well.In the subject of divorce, divorce made no problem both fr the bride and the groom. In the case of divorce, the goods could be shared equally.In the state of Hittite, there was so severe punishment for the adultery./Forinstance, if husband saw his wife with another man ad killed him, he wouldn\\'t be punished. But, in the situation when the husband forgave them, then the last decision was made by the king.The case of abducting girls had to be punished according to rules. The manwho abducted engaged girl, should pay the money which was given by the formerfiance. If the parents marry their daughter off with another man then they had to pay 67 that indemnity. If the parents didn\\'t agree to pay, the daughter had to left that man.The \\"interior groom\\" which means that a man lives with his wife\\'s patients, took place in the rules of Hittite. This term of \\"interior groom\\" refers to LU antuate in the nail calligraphic texts. So, \\"interior groom\\" means that the person who enters inside. The subject of adopting child is divided into 3 terms: a) Adopting Child in the Old State of Hittite b) Adopting Child in the Middle State of Hittitec) Adopting Child in the New State of Hittite Most of the founded tablets were belong to Middle and New State of Hittite, where as the little of them were belong to the old state of Hittite. The most important document about adapting child was the Testament of the 1st Hattuchili. The documents about the inheritance couldn\\'t be reached through the rules of Hittite, we don\\'t know whether the son was prefered to adopt. But, we can see from the Firman of Telepinu, the priority to hare inheritance was belong to the son.)
Haklar
Notlar

KaynakçaALP, S., “Hitit Kanunları Hakkında”, DTCF Dergisi, V/5, 1947.ALP, S., Hitit Çagında Anadolu, Ankara 2000.ALPMAN, A., “M.Ö. XX-XII. Yüzyıllarda Anadolu’da Evlatlık Alma Müessesesi”, DTCF Dergisi XXVIII/3, 1977, s.317-331.ALPMAN, A., “NUZİ Adoption Metinlerinin Ortaya Koydugu Sosyo- Ekonomik Sonuçlar”, IX. T.T.K. Bildirileri, 1981, s.183-193.BALKAN, K., “Eti Hukukunda İçgüveylik”, AÜDTCF Dergisi VI/3 1948, s.147-152.BAYRAM, S.-ÇEÇEN, S., “Yeni Belgelerin Isıgında Eski Anadolu’da Kölelik Müessesesi”, Belleten LX/229, 1996, s.580-609.BİLGİÇ, E., “Eski Mezopotamya Kavimlerinde Kanun Anlayısı ve Ananesi”, DTCF Dergisi XX, s.103-109.BİLGİÇ, E., “Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukuku nun Orijinal Tarafları”, DTCF Dergisi IX/3, 1951, s.227-238.BRANDAU,B.-SCHİCKERT,H., Hititler, Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorlugu, Çev. Nazife Mertoglu, Ankara 2003.BRYCE, T., Hitit Dünyasında Yasam ve Toplum, Çev. Müfit Günay, Ankara 2003.
doi:10.3848/iif.2003.209.7820
DARGA, A.M., Eski Anadolu’da Kadın, İstanbul 1984.DİNÇOL, A., Hititler, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, Görsel Yayınları, İstanbul 1982, s. 11-121.DİNÇOL, B., Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza, İstanbul 2003.FRIEDRICH, J., Staatsverträge des Hatti-Reiches in Hethitischer Sprache II (MVAeG 34,1)-Leipzig 1930.FRIEDRICH, J., Die Hethitischen Gesetze, Leiden 1959.FRIEDRICH, J., Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg 1952.FRIEDRICH, J., Hethitische Wörterburch, Ergänzungsheft 1,2,3 Heidelberg 1957, 1961, 1966.
doi:10.2307/1190659
GURNEY, O.R., CAH II/2, 1965.GÜNBATTI, C., “Eski Anadolu’da “Su Ordali” ”, Archium Anatolium (Anadolu Arsivleri) 4, s.73-88.GÜRİZ, A., Hukuk Baslangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara 1997.HAASE, R., “Bemerkungen zu einigen Paragraphen des Hethitischen Gesetze Texte”, Hethitica 12, 1994, s.7-13.
doi:10.1016/0021-8502(94)90472-3
HOFFNER, H.A. Jr., The Laws of the Hittites (diss., Brandeis Uniıversity- 1963).HOFFNER, H.A., The Laws of The Hittites A Critical Edition (DMOA 23), Leiden 1997.IMPARATI, F., Hitit Yasaları (Le Leggi Ittite, Roma 1964). Çev. Erendiz Özbayoglu, İtalyan Kültür Heyeti, Ankara 1992.KARASU, C., “Çivi Yazılı Belgelere Göre Eski Anadolu Kadını Hakkında Bazı Gözlemler”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi 15/3, Adana 2006 s.45-65.KINAL, F., “Eski Anadolu’da Kadının Mevkiî”, Belleten XX, 1956 s.355-366.KOSCHAKER, P., Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Çev. Kudret Ayiter, Ankara 1983.KOZBE, G., “Mezopotamya’da Aile ve Evlilik”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 103-104, İstanbul 2001, s.27-33.LAROCHE, E., Catalogue des Textes Hittites, Paris 1971.OTTEN, H., Hethitische Totenrituale (VIO 37), Berlin 1958.ÖZTAN, B., Aile Hukuku, Ankara 1993.SAPORETTİ, C., “Oualche Consider Azione Sui §§197-198 Delle Leggi Ittite ed i Paralelli Mesapotamici”, Fs. Pugliese Carratelli, Firenze 1998, s.237-241SEVER, H., “Anadolu’da Nisanın Bozulması Hakkında Verilmis Kanis Karumu Kararı”, Belleten LVI/217, 1992, s.667-674.SOMMER, F.-FALKENSTEIN, A., Die Hethitisch-Akkadische Bilingue des Hattušili I (Labarna II) ABAW, NF 16, München 1938.TOSUN, M -YALVAÇ, K., Sümer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Saduga Fermanı, T.T.K. Yayınları VIII/67, 1989.TSEVAT, M., “The Husband Veils a Wife (Hittite Laws, §§197- 198)”, JCS 27, 1975, s.235-240.
doi:10.2307/1359326
WEİDNER, E. F., Politische Dokumente aus Kleinasien, Leipzig 1923.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 182
  • Üye: 0
  • Toplam: 182

Detaylı İstatistikler