Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TİYATRODA GROTESK VE BİR ÖRNEK OLARAK FERNANDO ARRABAL TİYATROSU

Oluşturulma Tarihi: 2003

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YANIKKAYA, Zerrin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖNDÜL, Selda N. (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNiVERSiTESi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİYATRO ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Grotesk, Tiyatro tarihi, ispanyol tiyatrosu, Panik tiyatro, Karnaval, Grotesque, Theatre, Spanish Theatre, Panic Theatre, Carnival
Özet Grotesk sözcüğü ilk kez Rönesans'ta en genel anlamıyla insan, hayvan, bitki vemimari unsurların iç içe geçtiği süslemelere karsılık kullanıldı. Dramatik sanatlarda satir oyunları ve mevsimlik ritüel kutlamalarının, biçim ve normları ihlal eden yanlarıylaortaya çıktı. Tragedya, komedya ve epik gibi dramatik türlerin içine sızarak, yapılarını bozan, yeni ve ara türler olusmasına neden olan bir teknik olarak kullanıldı. Bu nedenle,kimi sanatların melezlesmesi sonucu ortaya çıkan trajikomedi, burlesk, karikatür gibi, türlerle karıstırıldı. Antik Yunan'da trajik üçlemelerin pesisıra oynanan Satir oyunlarındave Roma Saturnalia senliklerinde olduğu gibi, resmi kültürün ya da geçerli yazınsal formların içinde yer alamayan, bastırılan, hatta kimi zaman yok sayılan formların, aratürlerin ve grupların, yasama dahil edilmesine olanak sağladı. Yasamla ölüm, içeriklebiçim, gülmeyle korku, yüce ile sıradan arasındaki gerilimli iliskinin gelgitleri arasında varolmaktadır.Grotesk, baskalasımlara, kimlik değistirmelere, abartılara ya da önemsizi abartma, önemliyi önemsememe, biçimi ve kuralları ihlal etme, parodi, zaman ve mekan algısınıdeğistirme gibi yöntemlerle olusturulur. Bir yapıtın grotesk olarak adlandırılabilmesi için,grotesk bir karakterin ya da unsurun olması yeterli değildir. Bütün bu uygulamaların içinde yer alabileceği grotesk bir dünya kurulması gerekir. Bu dünya, bildik dünyadan nesne, yapı ve anlam parçalarının, yeni ve bilinmeyen bir biçimde bir araya getirilmesiyle olusturulur. Biri Baktin'in sözleriyle 'karnavallasmıs', karnavala özgü sınır tanımaz, yasak asıcı ve neseli, diğeri Kayser'in sözleriyle 'yabancılasmıs', ölümden çok yasam korkusuna dayanan, korkutucu yüzü olmak üzere, iki farklı yol izlemistir. Grotesk, Shakespeare, Büchner, Goethe, Wedekind, Pirandello, Brecht, Jarry, Beckett ve Ionesco gibi tiyatro tarihinin önemli yazarları tarafından etkili bir biçimde kullanılmıstır. Romantikler tarafından biçimle içerik arasında çatısma olarakgörülmüstür. Yazınsal formları ve türleri ihlal etmenin yanında, metinlerde anlamı ve dilin yapısını da bozar. Verili olan bütün kuralları asma çabası olarak görülebilir.Fernando Arrabal Tiyatrosu'nda grotesk, yirminci yüzyıl insanını kusatan iktidar, din, devlet, aile gibi kurumların ve Antonin Artaud'nun belirttiği gibi gündelik olanıninsanda yarattığı vahseti göstermek için kullanılır. Oyun, parodi, abartı, biçim ve normların ihlali Arrabal tiyatrosunun temel özellikleridir. Đlkel törenleri ve bilinen mitlerikullanarak, insanlık durumunu kahkaha ve oyunun çocuksu diliyle gözler önüne serer. Tabuları yerle bir eder. Pan imgesini kullanarak, yasamda yitirildiğini düsündüğü bütünlüğün geri kazanılması ve yaratıcılığa yol açılması için yıkımı ve kaosu önerir.Bu çalısmada, grotesk bastırılanın neseyle ve korkuyla ortaya çıktığı, farklı olanların, biçim ya da normlarını kırarak, asarak birbirine ulastığı, yıkıcı ama yeniliğeaçık, temsil ve hiyerarsik yapılanmaları bozan bir yöntem olarak ele alınmıstır. Fernando Arrabal'ın oyunları da bu çerçevede değerlendirilmistir.
İçindekiler
Açıklamalar Grotesk sözcüğü ilk kez Rönesans'ta en genel anlamıyla insan, hayvan, bitki vemimari unsurların iç içe geçtiği süslemelere karsılık kullanıldı. Dramatik sanatlarda satir oyunları ve mevsimlik ritüel kutlamalarının, biçim ve normları ihlal eden yanlarıylaortaya çıktı. Tragedya, komedya ve epik gibi dramatik türlerin içine sızarak, yapılarını bozan, yeni ve ara türler olusmasına neden olan bir teknik olarak kullanıldı. Bu nedenle,kimi sanatların melezlesmesi sonucu ortaya çıkan trajikomedi, burlesk, karikatür gibi, türlerle karıstırıldı. Antik Yunan'da trajik üçlemelerin pesisıra oynanan Satir oyunlarındave Roma Saturnalia senliklerinde olduğu gibi, resmi kültürün ya da geçerli yazınsal formların içinde yer alamayan, bastırılan, hatta kimi zaman yok sayılan formların, aratürlerin ve grupların, yasama dahil edilmesine olanak sağladı. Yasamla ölüm, içeriklebiçim, gülmeyle korku, yüce ile sıradan arasındaki gerilimli iliskinin gelgitleri arasında varolmaktadır.Grotesk, baskalasımlara, kimlik değistirmelere, abartılara ya da önemsizi abartma, önemliyi önemsememe, biçimi ve kuralları ihlal etme, parodi, zaman ve mekan algısınıdeğistirme gibi yöntemlerle olusturulur. Bir yapıtın grotesk olarak adlandırılabilmesi için,grotesk bir karakterin ya da unsurun olması yeterli değildir. Bütün bu uygulamaların içinde yer alabileceği grotesk bir dünya kurulması gerekir. Bu dünya, bildik dünyadan nesne, yapı ve anlam parçalarının, yeni ve bilinmeyen bir biçimde bir araya getirilmesiyle olusturulur. Biri Baktin'in sözleriyle 'karnavallasmıs', karnavala özgü sınır tanımaz, yasak asıcı ve neseli, diğeri Kayser'in sözleriyle 'yabancılasmıs', ölümden çok yasam korkusuna dayanan, korkutucu yüzü olmak üzere, iki farklı yol izlemistir. Grotesk, Shakespeare, Büchner, Goethe, Wedekind, Pirandello, Brecht, Jarry, Beckett ve Ionesco gibi tiyatro tarihinin önemli yazarları tarafından etkili bir biçimde kullanılmıstır. Romantikler tarafından biçimle içerik arasında çatısma olarakgörülmüstür. Yazınsal formları ve türleri ihlal etmenin yanında, metinlerde anlamı ve dilin yapısını da bozar. Verili olan bütün kuralları asma çabası olarak görülebilir.Fernando Arrabal Tiyatrosu'nda grotesk, yirminci yüzyıl insanını kusatan iktidar, din, devlet, aile gibi kurumların ve Antonin Artaud'nun belirttiği gibi gündelik olanıninsanda yarattığı vahseti göstermek için kullanılır. Oyun, parodi, abartı, biçim ve normların ihlali Arrabal tiyatrosunun temel özellikleridir. Đlkel törenleri ve bilinen mitlerikullanarak, insanlık durumunu kahkaha ve oyunun çocuksu diliyle gözler önüne serer. Tabuları yerle bir eder. Pan imgesini kullanarak, yasamda yitirildiğini düsündüğü bütünlüğün geri kazanılması ve yaratıcılığa yol açılması için yıkımı ve kaosu önerir.Bu çalısmada, grotesk bastırılanın neseyle ve korkuyla ortaya çıktığı, farklı olanların, biçim ya da normlarını kırarak, asarak birbirine ulastığı, yıkıcı ama yeniliğeaçık, temsil ve hiyerarsik yapılanmaları bozan bir yöntem olarak ele alınmıstır. Fernando Arrabal'ın oyunları da bu çerçevede değerlendirilmistir. (As a term \\"grotesque\\" was first used for the ornaments intertwining the humans, animals, plants and architectural elements during the Renaissance while in the dramatic arts it emerged like distorted aspects of the forms and norms in the satiric plays and seasonal ritual ceremonies. It was used as a technique penetrating into the dramatic genres liketragedia, comedia and epics and disturbing their structures which resulted in new and hybrid genres. Thus, it was confused with genres like tragicomedia, burlesque and caricature which evolved as a result of the hybrid in arts. Just like the satiric plays following the tragical trilogies in the Ancient Greek and the Saturnalia in Rome, it allowed the inclusion of forms, hybrid genres and groups which were sometimes displaced,suppressed, even disregarded by the official culture or valid literature forms, into the life. It exists in the tides of a tensive relationship between life and death, content and form, laugh and horror, and sovereign and ordinary. The grotesque is formed by methods like metamorphosis, changes in the identity, exaggeration or overemphasizing the insignificance, underestimating the significance,breaking the forms and rules, parody, changes in the time and space. A grotesque character or element is not sufficent for a work to be called grotesque since a grotesque world must be established as to include all those methods. Such a world can be established by combining the fragments of several subjects, structures and meanings from the familiar world in a new and unfamiliar manner. It followed two separate ways; first is the\\"carnivalised\\", in Bakhtin\\'s words, rule-breaking and joyful aspect without any limits while the second is the \\"alieneated\\", as Kayser defines it, which is based on the fear of liferather than the death providing the horrifying aspect. It has been effectively used by the major playwriters of the drama such as Sheakespeare, Büchner, Goethe, Wedekind, Pirandello, Jarry, Beckett and Ionescu. It was regarded as aconflict between the content and the form by the Romanticists. Besides destroying the literal forms and genres, it also destructs the meaning and the lingualistic structure of thetext. It can be regarded as an effort to exceed all the given rules.In the drama of Fernando Arrabal, the grotesque is used to demonstrate the violence created on the human being by the daily things as defined by Antonin Artaud, and the institutions like sovereign, religion, state and family surrounding the twentieth centuryindividual. The basic element of the Arrabal drama is the infringment of the play, parody, exaggeration, forms and norms. It determines the status of the mankind by using primitiveceremonies and well-known myths by means of laughter and childish language used in the play. It completely destroys the taboo. By employing the image of PAN, itsuggests destruction and chaos in order to regain the integrity considered to be lost in thedaily life and to disclose the creativity. This study considers the grotesque as a method where the suppressed comes out with joyand horror, the diversities approach as a result of breaking their own forms or norms and it is destructive, but open to novelty, violating the representation and the hierarchicalstructures. The same consideration has been applied in the evaluation of the plays by Fernando Arrabal.)
Haklar
Notlar

Kaynakça______. ...Y Pondrán Esposas a las Flores. Salamanca: Almar, 1984.______. a Marcha Real. Newyork: Gordian Press, 1975.______. El Rey de Sodoma. Madrid: M.K. Yay., Escena Dergisi, No: 38, 1983______. En la Cuerda Floja (Balada Del Tren Fantasma) Madrid: Pipirijaina Dergisi, No: 4, 1977______. Fando y Lis. Guernica. La Bicicleta del Condenado. Madrid: Alianza Editorial, 1986.______. Inquisicion. Granada: Don Quijote Yay., 1982______. La Torre de Babel (Oye, Patria, mi afflicion). Paris: Christian Bourgois. XI, 1976.______. Oración. Los Dos Verdugos., Teatro I. Paris: Christian Bourgois, 1974.______. Pic-Nic, El Triciclo, El Laberinto, Madrid: Catedra, 1991.______. Teatro Bufo (Róbame un Billoncito. Apertura Orangután. Punk y Punk y Colegram) Madrid: Espasa-Calpe, 1987.______. Totem ve Tabu I,çeviren: Niyazi Berkes, [Baskı yeri belirtilmemis]: Cumhuriyet, 1998.______.Grek Estetik’i, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1983.
doi:10.1007/BF02082551
______.Karnavaldan Romana, Çeviren: Cem Soydemir. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.______.Teatro Panico (El Gran Ceremonial. Los Cuatro Cubos. La Primera Comunion. Los Amores Imposibles.______.The Myth of Apollo and Daphne, From Ovid to Quevedo: Love, Agon and the Grotesque, Texas: Duke University Press, 1987.______.Tormentos y Delicias de la Carne. Barcelona: Destino, 1985._______. Guernica and Other Plays, Fransızca’dan İngilizce’ye çeviren: Barbara Wright. New York: Grove Press, 1986._______. Guernica. Çeviren: Sadan Karadeniz (Yayınlanmamıs oyun)._______. Problems of Dostoyevsky’s Poetics, Yay. haz.ve çev.Caryl Emerson. Minneapolis: University of Minneapolis Press: 1984.________. Altı Sahıs Yazarını Arıyor. Çeviren: Feridun Temur. Ankara: M.E.B. Yayınları, 1958.________. IV. Henry, Türkçesi: Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.________. Kral Lear. Çeviren: Prof. İrfan Sahinbas. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.__________. Yasamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.______”The Masque of the Red Death”. Complete Stories and Poems of Edgar Allan Poe, New York: Doubleday Pub., 1966.Adams, James Luther-Yates, Wilson (Yay. Haz.,) The Grotesque in Art and Literature: Theological Reflections, New York: W.B.Eerdmans Pub, Co., 1997.Aktulum, Kubilay. Metinlerarası İliskiler. Ankara: Öteki Yayınevi, 1999.Alighieri, Dante. İlahi Komedya, (1.Cilt) Cehennem. Çeviren: Feridun Timur, 4. Basım. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1984.Arata, L.O. The Festive Play of Fernando Arrabal, University of Kentucky, Kentucky Press, 1982.Aristophanes. Esek Arıları. Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1966.Aristophanes. Kuslar. Çeviren: Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996.Aristoteles, Poetica, çeviren: İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1983.
doi:10.1007/BF02082551
Arrabal, Fernando “El Hombre Pánico”, Primer Acto, der. José Monleón. Madrid: Taurus Ediciones, 1965Arrabal, Fernando. “La Alienacion Franquista”, Estreno, Vol. II No: 1, 1975Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World. (1965) (Çev: Helene Iswolsky). Cambridge, Massachuttes ve Londra: The MIT Press, 1968.Bany, Patricia Sweet. Games and Dreams in the Drama and Prose of Fernando Arrabal, Florida: University of Miami, 1981Barasch, Frances K, The Grotesque: A Study in Meanings. The Hague: Mouton, 1971.Barber, C.L. “The Saturnalian Pattern in Shakespeare’s Comedy”, Comedy, Meaning and Form, der: Robert W.Barnard, Mary E..On the Grotesque Princeton: Princeton University Press, 1987.Barthes, Roland. “Kafka’nın Cevabı” Yazı Nedir?, İstanbul: Hil yayınları, 1987.Benoit, Roger Wilfred. The Grotesque in the Theatre of Fernando Arrabal. Kansas City: University of Kansas, 1975. (Doktora Tezi)Berenguer, Angel ve Joan. (Derleyenler) Fernando Arrabal, Madrid: Fundamentos, 1979Berenguer, Angel. “El Teatro de Arrabal”, Fernando Arrabal, derleyen: Angel y Joan Berenguer. Madrid: Espiral/Fundamentos, 1979. - “Entrevista con Arrabal”, Fernando Arrabal, derleyen: Angel y Joan Berenguer. Madrid: Espiral/Fundamentos, 1979.Bergson, Henri Gülme, çeviren: Yasar Avunç. İstanbul: Ayrıntı yayınları, 1996.Berktay, Ali Tiyatro-Devrim ve Meyerhold, Derleyen ve çeviren, İstanbul: MitosBoyut Yayınları, 1997.Bernstein, Michael André. Bitter Carnival: Resentiment and the Abject Hero. Princeton: Princeton University Press, 1992.Borel, Jean-Paul., “Teatro de lo Imposible”.Insula 16, No: 79, 1961.Borev, Yuri. “The Grotesk”, Interlitteraria 2. Tartu: Tartu University Press, 1997.Brockett, Oscar G. Tiyatro Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000.Buren, M.B. v. “The Grotesque in Visual Art and Literature.” Dutch Quarterly Review of Anglo- American Letters, 12 (1), 1982.Büchner, G. Bütün Oyunları. Çeviren: Hasan Kuruyazıcı. İstanbul: Adam Yayınları, 1982.Campbell, Joseph. İlkel Mitoloji, Tanrının Maskeleri. (Çev: Kudret Emiroğlu) Ankara: İmge Kitabevi, 1992.Candan, Aysın. Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994.Canfield, Mary Cass. Grotesques and Other Reflections on Art and the Theatre. Port Washington, New York: Kennikat Press, 1972.Caro Baroja, Julio. El Carnaval. Barcelona: Circulo de Lectores, 1992.Cassanelli, Rino. El Cosmos de Fernando Arrabal (Lo cósmico-cíclico en El Arquitecto y El Emperado de Asiria) Newyork: Peter Lang Publishing Inc., 1991.Clark, John R.. The Modern Satiric Grotesque and Its Traditions, Kentucky: University Press of Kentucky, 1991.Clayborough, Arthur. The Grotesque in English Literature, Oxford: Oxford University Press, 1965.Corrigan, Robert W. “Aristophanic Comedy: The Conscience of a Conservative”, Comedy, Meaning and Form, der: Robert W. Corrigan. San Fransisco: Chandler Publishing Company, 1965.Corrigan, Robert W. “Comedy and Comedy Spirit”, Comedy, Meaning and Form, der: Robert W. Corrigan. San Fransisco: Chandler Publishing Company, 1965.Corrigan. San Fransisco: Chandler Publishing Company, 1965.Çalıskan, Hülya. ”II. Dünya Savası Sonrası Güneyli Amerikan Yazarlarında Groteskin İslenisi” Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, DTCF, 1985.Danow, David K..The Spirit of Carnival: Magical Realism and the Grotesque, Kentucky: University Press of Kentucky, 1995.De Bernabé, José Manuel Polo. “Arrabal y Los Limites del Teatro”, Fernando Arrabal, (Madrid: Espiral/Fundamentos, 1979.De Long-Tonelli, Beverly, J., “Bicycles and Balloons in Arrabal’s Dramatic Structure” Modern Drama 14, Eylül 1971.Deleuze, Gilles ve Guattari, Felix, Kapitalizm ve Sizofreni I. Çeviren Ali Akay. İstanbul: Bağlam Yayınları, 1990. - Kafka, Minör Bir Edebiyat İçin, Çevirenler: Özgür Uçkan-Isık Ergüden. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000.Dentith, Simon Parody, Londra: Routledge, 2000.Díaz, Janet Winecoff., “Theatre and Theories of Fernando Arrabal”. Kentucky Romance Quarterly, Yaz 1968.
doi:10.2307/1144435
Domenech, Ricardo., “El Teatro de Arrabal”. Insula 19, No: 232, Mart 1966.Donahue, T.J. The Theatre of Fernando Arrabal. A Garden of Earthly Delights, Newyork: University Press, 1980. Podol, P.L. Fernando Arrabal, Boston: Twayne Publishers, 1978.Donahue, Thomas John., “Fernando Arrabal: His Panic Theory and Theatre and the Avant-garde”. Journal of Spanish Studies: Twentieth Century 3 Sonbahar 1975.
doi:10.2307/464643
Dryden, John Discourses on Satire and Epic Poetry, Hazırlayan: David Price. Gutenberg Project: 2001. -1888 Cassell & Company baskısı esas alınarak hazırlanmıstır.Dürrenmatt, Friedrich Tiyatronun Sorunları Çeviren: M. Osman Toklu, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1995.Esslin, Martin, Absürd Tiyatro, Çeviren: Güler Siper. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1999. s. 223.Eyhenbaum, Boris “Gogol’ün ‘Palto’su Nasıl Yapıldı”, Yazın Kuramı. Rus Biçimcilerin Metinleri, der.: Tzvetan Todorov. Çev.: Mehmet Rifat- Sema Rifat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995.Farnham, Willard. The Shakespearean Grotesque. Oxford: Clarendon Press, 1971.Fernando Arrabal.- El Cementerio de Automóviles. El Arquitecto y el Emperador de Asiria, Madrid: Catedra, 1993.Fischer, Ernst Sanatın Gerekliliği, Çeviren: Cevat Çapan. 8. Basım. İstanbul: Payel Yayınevi, 1995.Frazer, James G., Altın Dal, II. Çeviren: Mehmet H. Doğan. İstanbul: Payel Yayınları, 1992.Freud, Sigmund "The 'Uncanny'" (1919) The Penguin Freud Library Volume 14: Art and Literature, çeviren ve derleyen: James Strachey. Londra: Penguin, 1990.Gomez-Torres, David. La Funcion de la Risa en el Discurso de la “Comedia” Absorcion y Manipulacion de los RasgosGraves, Robert The Greek Myths: 2, Besinci baskı. Middlesex: Penguin Books, 1962.Grotescos y Carnavalescos, Ann Harbor (Michigan): UMI, Dissertation Services, 1996. (Doktora Tezi)Guicharnaud, Jacques. “Forbidden Games: Arrabal.” Yale French Studies 29 , 1962.
doi:10.2307/2929043
Guthke, Karl., G. Modern Tragicomedy: An Investigation into the Nature of the Genre, (New York: Random House, 1966.Haag, Ingemar, “The Modern Grotesque- The Mystery of Body and Language”, Interlitteraria 2, The Language of the Grotesque, Tartu: Tartu University Press, 1997.Hall, Stuart., Critical Dialogues in Cultural Studies, (1996) der. David Morley ve Kuan-Hsing Chen, Londra ve New York: Routledge, 1997.Harpham, Geoffrey Galt, On The Grotesque, Strategies of Contradiction In Art And Literature, Princeton: Princeton University Press, 1982.Henning, Sylvia. “La Forme in-formante: a Reconsideration of the Grotesque.”, Mosaic, No: 14, 1981.Henning, Sylvie Debevec “La Forme In-Formante: A Reconsideration of Grotesque”, Mosaic, XIV-4, 1981.Holquist, Michael. Dialogism: Bachtin and His World. New York: Routledge, 1990.Homeros, Odysseia, çeviren: Azra Erhat- A. Kadir. Altıncı basım. İstanbul: Can Yayınları Ltd. Sti., 1988.Howard, Daniel. Devils, Monsters and Nightmares; An Introduction to the Grotesque and Fantastic in Art, London, New York: Abelard-Schuman, 1964.Iffland, James. Quevedo and the Grotesque, Londra: Tamesis, D.L., 1978.Innes, Christopher. El Teatro Sagrado, El Ritual y La Vanguardia. Mexico: Fondo de Cultura Económica S.A., 1995.Irzık, Sibel “Önsöz”, Mikhail Bakhtin, Karnavaldan Romana, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.Jarry, Alfred. Kral Übü. Çeviren: Asaf Çiğiltepe (Yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi belirtilmemis).Jarry, Alfred. The Ubu Plays. İngilizcesi : Simon W. Taylor, Cyril Connolly, New York: Grove Press, 1988.Jennings, Lee Byron. The Ludicrous Demon. University of California Publications in Modern Philology, Volume 71, 1973.Joyce, James. Ulysses. Çeviren: Nevzat Erkmen. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997. III. Bölüm.Kayser, Wolfgang, The Grotesque in Art and Literature. (Trans. Ulrich Weisstein). Bloomington: University of Indiana Press, 1963.Khouri, Nadia. “The Grotesque: Archeology of an Anti-Code.”, Zagadnienia Rodzajow Literackich,23.2 (45), 1980.Killinger, John. “Arrabal and Surrealism.” Modern Drama 14, 1971/1972.Kinder, Marsha “From Mutation to Morphing”, Visual Transformation Meta-Morphing and the Culture of Quick- Change, der. Vivian Sobchack. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.Knapp, Bettina L., “L’Affaire Arrabal Espagnol”, Çeviren: Cengiz Aydemir, The Drama Review, 13, No: 1. Sonbahar, 1968.Knight, G. Wilson. “King Lear and the Comedy of the Grotesque”. The Wheel of Fire. İlk Basım: 1930. Londra: Routledge, 1995.Knowles, Dorothy. “Ritual Theatre: Fernando Arrabal and the Latin-Americans.”, Modern Language Review 70, 1975.Kott, Jan. “Kral Lear ya da Oyun Sonu”, Çağdasımız Shakespeare. Çeviren: Teoman Güney. İstanbul: MitosBoyut Yayınları, 1999.Kronik, John W., “Arrabal and the Myth of Guernica” Estreno II. No: 1 , 1975.Kuçuradi, Ioanna, Sanata Felsefeyle Bakmak, Ankara: Siir-Tiyatro yayınları, 1979.Kuryluk Ewa, Salome and Judas in the Cave of Sex, Evanston, Illinois:Northwestern University Press, 1987.Lambert, Jean Clarence.”El Teatro Fuera del Teatro” La Estafeta Literaria, No: 423, 1 Temmuz 1969.Laroque, Francois. “Shakespeare’s Battle of Carnival and Lent: The Falstaff Scenes Reconsidered 1&2 Henry IV”, Shakespeare and Carnival, derleyen: Ronald Knowles, (Hampshire: MacMillan Press Ltd., 1998)Letts, W.M. “Childhood Terror and the Grotesque.”, Contemporary Review, 104, Temmuz-Aralık, 19l4.Lill, Anne “Characters, Situations and the Grotesque: Interpreting Apuleius’s Metamorphoses”, Interlitteraria, 2, Tartu: Tartu University Press, 1997.Lobert, Patrick. “Ubu Roi, Jarry’s Satire of Naturalism” French Literature Series, Cilt XIV, 1987.Macdonald, Francis Cornford. The Origin of Attic Comedy. Yay. Haz. Theodore H. Gaster, New York, 1961.McElroy, Bernard. Fiction of the Modern Grotesque. Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press, 1989Meindl, Dieter. American Fiction and the Metaphysics of the Grotesque, Columbia: Unıversity of Missouri Press, 1996.Mengüsoğlu, Takiyettin. Felsefeye Giris, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1983.Mills, Alice. (Yay.Haz.,) Seriously Weird:Papers on the Grotesque (Studies on Themes and Motifs in Literature). Peter Lang Pub., 1998.Monleon, Jose. “Arrabal y Latinoamerica” Primer Acto , No: 174, Kasım 1974.Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Elestiri, İstanbul: İletisim Yayınları, 1999.Murray, Gilbert. The Literature of Ancient Greece. Chicago: Chicago University Press, 1956.Nietzsche, Friedrich Tragedyanın Doğusu, Çeviren: İsmet Zeki Eyüpoğlu. İstanbul: Say Yayınları, 1994.Oates, Joyce Carol. Lanetliler, (Grotesk Öyküler), çeviren: Alev Bulut. İstanbul: Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, 2002.Oliva, César. El Teatro Desde 1936, Madrid: Editorial Alhambra, 1989.Orenstein, Gloria Feman. The Theater of Marvelous, New York: New York University Press, 1975.Ortega, Jose. “El Sentido de la Obra de Fernando Arrabal” Estreno II. No: 1, 1975.Parla, Jale. Don Kisot’tan Günümüze Roman, İstanbul: İletisim Yayınları, 2000Pearce, Richard. Stages of Clown, Southern Illinois University Press, 1970.Pirandello, Luigi. IV. Hanri. Çeviren: Tarık Levendoğlu. Ankara: M.E.B. Yayınları, 1969.Plans, Juan-Jose.”Surrealismo con Arrabal al Fondo”, La Estafeta Literaria, No: 354, 8 Ekim 1966.Ploom, Ülar. “Grotesque in Dante’s Inferno: The Problem of the Grotesque Overcome”, Interlitteraria-2. Tartu: Tartu University Press, 1997.Podol, Peter L., “The Psychological Origins and the Sociological Dimension of the Grotesque in the Works of Fernando Arrabal” Estreno II, No: 1, 1975.Poe, Edgar Allan Morg Sokağı Cinayeti, çeviren: Memet Fuat, Dördüncü baskı, İstanbul: Varlık Yayınları, 1962.Polo de Bernabé, José. “Arrabal y los Limites del Teatro.”, Kentucky Romance Quarterly, No: 22, 1975.Rabelais, Gargantua, Çeviren: Sabahattin Eyüpoğlu-Azra Erhat-Vedat Günyol. İstanbul: Cem Yayınevi, 1983.Rhodes, Neil, Elizabethan Grotesque, London: Routledge & Kegan Paul, 1980.Robertson, D.W. Jr., A Preface to Chaucer, Princeton: Princeton University Press, 1962.Ruskin, John. The Stones of Venice, Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1906.Russo, Mary The Female Grotesque, Risk, Excess and Modernity, New York, London: Routledge, 1990.Sanchez, Félix Rebollo. Perpectivas Actuales del Teatro Español (1900-1994) Madrid: Universidad Complutense, 1994.Sanchez, José. Dramaturgias de la Imagen, (Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1994Sanders, Barry. Kahkahanın Zaferi. Yıkıcı Tarih Olarak Gülme. Çeviren: Kemal Atakay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.Santayana, George The Works of George Santayana, Cilt II, The Sense of Beauty, Being the Outlines of Aesthetic Theory, der.: William G. Holzberger ve Herman J. Saatkamp, Jr. Cambridge: The IMT Press, 1992.Sayın, Zeynep. “Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsiliyetinde Haysiyet ve Zillet” Defter, 39.Sener, Sevda. Dünden Bugüne Tiyatro Düsüncesi, İstanbul: Adam Yayınları, 1982.Shakespeare, William. Bir Yaz Gecesi Rüyası. Çeviren: Bülent Bozkurt, Üçüncü Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.Silhouette, Marielle. Le Grotesque Dans le Théâtre de Bertolt Brecht, Berne, Francfort-s.Main: Peter Lang, Contacts, Seri I- Teatrica, Volume 18., 1993.Spher, Wylie “The Meanings of Comedy”, Comedy, der. Robert W. Corrigan, San Francisco: Chandler Publishing Company, 1965.Stallybrass, Peter ve White, Allon. The Politics and Poetics of Transgression. Ithaca, New York : Cornell University Press, 1996.Steen, Maria Sergia. El Humor en la Obra de Arrabal: Hacia un balance psiquico. Ann Arbor, Michigan: U.M.I., Dissertation Information Service, 1988.Steig, Michael. “Defining the Grotesque: an Attempt at Synthesis.”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, No:2, Kıs 1970.Steig, Micheal. “Defining the Grotesque: An Attempt at Synthesis,” Journal of Aestetics And Art Criticism, 29, 1970.Strip-Tease de los Celos. La Juventud Ilustrada. Una Cabra Sobre Una Nube. ? Se Ha Vuelto Dios Loca?) Madrid: Catedra, 1986.Styan, J.L., The Dark Comedy, Londra: Cambridge University Press, 1968.Sutton, Dana, F. The Greek Satyr Play, Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain, 1980.Talvet, Jüri “The Polyglot Grotesque”, Interlitteraria, 2, Tartu: Tartu University Press, 1997.Taylor-William, Dianne. Directing Shadows: Drama and Psychodrama in Shaffer’s “Equus” Arrabal’s “L’architecte et L’empereur D’Assyrie and Weiss’s “Marat/Sade, Washington: University of Washington, 1981Thiher, Allan., “Arrabal and the Theatre of Obsession” Modern Drama, Eylül 1970.Thomson, Philip. The Grotesque, The Critical Idiom. London: Methuen, 1972.Tootmaa, Rein. “Fixing Anti-Values and Creating Alienated Illusions”, Interlitteraria, 2, Tartu: Tartu University Press, 1997.Torres Monreal, Francisco. Introduccion al Teatro de Arrabal. Murcia: Godoy, D. L, 1981.Tunalı, İsmail, Estetik, Besinci basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.Turner, Victor. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. New York: Performing Arts Journal Publications, 1982Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap. Çeviren: Dr. Suna Güven. Üçüncü baskı, İstanbul: Sevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1998.Walsh, Greene Kathleen. The Theater of Cruelty in Spain: Valle-Inclán, García Lorca, and Arrabal, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, University of Kentucky, 1975.White, Kenneth S., “Panic Theatre: Arrabal’s Mythic Baroque.” Bulletin of the Rocky Mountain Language Association, 25. NO: 3, Eylül 1971.Wilshire, Bruce. Role Playing and Identity: The Limits of Theatre as Metaphor. Indiana: Indiana University Press, 1982Woodcock, George. Anarsizm Bir Düsünce ve Hareketin Tarihi. İstanbul: Kaos Yayınları, 1997.Ziomek, Henryk. Lo Grotesco en la Literatura Española del Siglo de Oro, Madrid: Ediciones Alcala, 1983.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 117
  • Üye: 0
  • Toplam: 117

Detaylı İstatistikler