Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ATTİLÂ İLHAN’IN ROMANLARINDA DOGU-BATI MESELESİ

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Lİ, Pei-lin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): PARLATIR, İsmail (Dersin Hocası),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK EDEBİYATI) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler ATTİLÂ İLHAN’IN ROMANLARINDA DOGU-BATI MESELESİ
Özet Batı medeniyeti karsısında Türk milletinin ve aydınının aldıgı tavır, gerek Türk romanının ilk ortaya çıktıgı Tanzimat döneminde gerek Mesrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk romancılarının baslıca isledigi konulardan olagelmistir. Bu çalısmada biz, Cumhuriyet döneminin önde gelen bir yazarı ve aydını olarak Attilâ İlhan'ın romanlarından yola çıkarak onun Dogu-Batı meselesini nasıl ele aldıgını tespit etmeye ve irdelemeye çalıstık. Tezimiz Türk edebiyatında Dogu-Batı meselesinin geçmisini gözdengeçiren 'Giris'ten sonra dört bölümden olusmaktadır: Birinci Bölümde Attilâ İlhan'ın romanlarında fikrî ve siyasî görüslerlerin Dogu-Batı meselesi çerçevesinde romancı tarafından nasıl islendigini toplu bir sekilde gözden geçirdik. İkinci Bölümde 'Attilâ İlhan'ın Romanlarında Dogu' ve Üçüncü Bölümde 'Attilâ İlhan'ın Romanlarında Batı' olmak üzere, bu iki dünyanın Türk sosyal hayatına yansımalarını farklı temalara ayırarak incelemeye çalıstık. Dördüncü Bölümde ise 'Dogulu Tipler' ve 'Batılı Hayata Özenen Tipler' iki ana baslık altında Attilâ İlhan'ın sahıs dünyasının tiplesme özelliklerini degerlendirmeye çalıstık.'Sonuç'ta ise bastan beri yaptıgımız degerlendirmeler sonucunda Attilâİlhan'ın Dogu-Batı meselesi karsısında nasıl bir tavır aldıgını ortaya koymayaçalıstık. Ayrıca tezin sonuna çalısmamız sırasında basvurdugumuz kaynakları veren bir bibliyografya ekledik.
İçindekiler
Açıklamalar Batı medeniyeti karsısında Türk milletinin ve aydınının aldıgı tavır, gerek Türk romanının ilk ortaya çıktıgı Tanzimat döneminde gerek Mesrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk romancılarının baslıca isledigi konulardan olagelmistir. Bu çalısmada biz, Cumhuriyet döneminin önde gelen bir yazarı ve aydını olarak Attilâ lhan'ın romanlarından yola çıkarak onun Dogu-Batı meselesini nasıl ele aldıgını tespit etmeye ve irdelemeye çalıstık. Tezimiz Türk edebiyatında Dogu-Batı meselesinin geçmisini gözdengeçiren 'Giris'ten sonra dört bölümden olusmaktadır: Birinci Bölümde Attilâ lhan'ın romanlarında fikrî ve siyasî görüslerlerin Dogu-Batı meselesi çerçevesinde romancı tarafından nasıl islendigini toplu bir sekilde gözden geçirdik. kinci Bölümde 'Attilâ lhan'ın Romanlarında Dogu' ve Üçüncü Bölümde 'Attilâ lhan'ın Romanlarında Batı' olmak üzere, bu iki dünyanın Türk sosyal hayatına yansımalarını farklı temalara ayırarak incelemeye çalıstık. Dördüncü Bölümde ise 'Dogulu Tipler' ve 'Batılı Hayata Özenen Tipler' iki ana baslık altında Attilâ lhan'ın sahıs dünyasının tiplesme özelliklerini degerlendirmeye çalıstık.'Sonuç'ta ise bastan beri yaptıgımız degerlendirmeler sonucunda Attilâlhan'ın Dogu-Batı meselesi karsısında nasıl bir tavır aldıgını ortaya koymayaçalıstık. Ayrıca tezin sonuna çalısmamız sırasında basvurdugumuz kaynakları veren bir bibliyografya ekledik. (The attitude Turks and Turkish intelligentsia have taken toward the Western civilization has been one of the major topics which Turkish novel has dealt with both in its early stages in the Tanzimat era and in the subsequent Constitutional and Republicans periods. In this thesis, by focusing on the novels written by Attilâ lhan, a prominent author and intellectual of the Republican era, we aim to examine and explore how the writer approached the East-West topic.Our thesis consists of four chapters following the “Introduction”, whichestablishes the history of the East-West issue in Turkish literature.In Chapter One, we offer an overall perspective on how intellectual andpolitical ideas are intricately tied to the East-West topic by the author Attilâ lhan in his novels. In Chapter Two, “East in the Novels of Attilâ lhan” and Chapter Three “Westin the Novels of Attilâ lhan”, by identifying different themes, we analyze the reflections of these two worlds on Turkish social life.In Chapter Four, we examine the typical personality traits of Attilâ İlhan’s characters under the two subheadings of “Eastern characters” and “Characters Coveting Western Lifestyle”. In the “Conclusion”, as a result of our discussion in the preceding chapters, we demonstrate how Attilâ lhan approached the East-West issue. In addition, we have provided a bibliography at the end which includes the sources we have consulted in the writing of this.)
Haklar
Notlar

Kaynakça———, “Attila İlhan’ın Yeni Romanı Dersaadet’te Sabah Ezanları’nın Biçim Özellikleri”, Yazko Edebiyat, 11 Eylül 1983, s.103-106.———, “Aynanın İçindekiler’de İnsan Kesitleri (2)”, Varlık, S.877, Ekim 1980, s.15-16.———, “Aynanın İçindekiler’de İnsan Kesitleri (3)”, Varlık, S.879, Aralık 1980, s.16-17.———, “Batılılasma ve Türk Edebiyatına Yansıması”, Töre, S.168, Mayıs 1985, s.40-46.———, “Batılılasma”, Töre, S.166, Mart 1985, s.28-31.———, “Batılılasmanın Siirdeki Yankısı”, Töre, S.167-170, Haziran-Temmuz 1985, s.35-37.———, “Cumhuriyet Döneminde Batılılasma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.1, İletisim Yayınları, İstanbul 1983, s.260-264.———, “Edebiyatımızda Batılılasma”, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yaynları, Haziran 1990,s.44-53.———, “II. Abdülhamit Dönemi Türk Romanı (1878-1908)”, Hece, Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s.34-52.———, “Kültürümüzün Gelecegi”, Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi 31, 1 Eylül 1981, s.21-24.———, “Modernlesme ve Türk Modernlesmesinin İlk Dönemlerinde İnanç Krizlerini Edebiyata Yansıması”, Dogu-Batı, Yıl:6, S.22, Subat-Mart-Nisan 2003, s.53-63.———, “Roman ve Tarihsel Dönem”, Yazko Edebiyat, C.5, S.31, Mayıs 1983.———, “Tanzimat Döneminde Türk Romanı (1860-1878)”, Hece, Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s.21-33.———, “Tanzimat”, Töre, S.167, Nisan 1985, s.42-44.———, “Türk Romanında ‘Tipik Kisiler Olmayısına ve Attila İlhan’a Dair’, Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi S.28, 1 Temmuz 1981, s.31.———, “Türk Romanında Tipler: Ahmet Cemil”, Türk Dili, S.399, Mart 1985, s.49-54.———, “Türk Romanında Tipler: Bihruz Bey”, Türk Dili, S.390-391, Haziran- Temmuz 1984, s.265-271.———, “Türk Romanında Tipler: Bihter”, Türk Dili, S.402, Haziran 1985, s.559-566.———, “Türk Romanında Tipler: Dilber”, Türk Dili, S.388-389, Nisan-Mayıs 1984, s.216-223.———, “Türk Romanında Tipler: Feride”, Türk Dili, S.413, Mayıs 1986, s.368-375.———, “Türk Romanında Tipler: Kaya”, Türk Dili, S.405, Eylül 1985, s.84-88.———, “Türk Romanında Tipler: Naim Efendi”, Türk Dili, S.411, Mart 1986, s.242-248.———, “Türk Romanında Tipler: Rakım Efendi”, Türk Dili, S.392-393, Agustos- Eylül 1984, s.326-331.———, “Türk Romanının 50 Yılı”, Türk Dili, Türk Dili ve Yazını Özel Sayısı, S.266, Kasım 1973, s.116-123.———, “Zenciler Birbirine Benzemez”, Varlık, S.481, 1 Temmuz 1958, s.21-22.———, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, 2.b., Kaynak Yayınları, Agustos 2002, İstanbul.———, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 3.b., Dergâh Yayınları, Ekim 2002, İstanbul.———, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giris, Akçag Yayınları, 5.b., Ankara 2000.———, Siyasal ve Sosyal Degismeler Açısından Çagdas Türk Romanı (1946-2000), Akçag Yayınları, Ankara 2003.———, Türk İnkılâbına Bakıslar, 4.b., Ötüken Nesriyat, İstanbul 1997.———, Türkiye’de Çagdaslasma, 7.b., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004.———, Türklesmek, İslâmlasmak, Muasırlasmak, Akçag Yayınları, Ankara 2006.———, Yüzyılın 100 Romanı, Adam Yayınları, İstanbul 1999.“Attila İlhan ile Konusma”, Özgür İnsan, C.3, S.26, Aralık 1975, s.83-86.“Attila İlhan ile Söylesi: Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Felsefesi Laiklik Degil, Anti-emperyalizmdir”, 2023, Yıl: 5, S.52, Agustos 2005.“Attila İlhan’la Konusma”, Ataç, nr.16, Agustos 1963, s.18-19.“Attila İlhan’la Siir ve Roman Üzerine Söylesi”, Yagmur, Yıl:1, S.1, Ekim-Kasım-Aralık 1998.“Attilâ İlhan”, Milliyet Sanat Dergisi S.139, Temmuz 1975, s.3, 23.“Sokaktaki Adam’ın Yayınlanması Dolayısıyla Attila İlhan’la Konustuk”, Seçilmis Hikâyeler Dergisi, S.21, Ekim 1953, s.33-35.Adıvar, Halide Edip, Türkiye’de Sark, Garp ve Amerikan Tesirleri, İstanbul 1956.Akçura, Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, 4.b., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998.Akdag, Mustafa, “Türkiye’nin Batılılasmasını Zorunlu Kılan Tarihsel Kosullar”, Cumhuriyetin 50. Yıl Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Yayını 239, Ankara 1974, s.391-399.Aktas, Serif, Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, 3.b., Akçag Yayınları, Ankara 1998.Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi (tarihsiz), İstanbul.Alangu, Tahir, “Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman”, Türk Dili, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Dili ve Yazını Özel Sayısı, S.266, Kasım 1973, s.109-115.Aliye, Zeynep, “Attilâ İlhan İle Söylesi: Sevdanın ve Kavganın Yolcusu”, Cumhuriyet Kitap, 26 Ekim 2000.Aliye, Zeynep, Mavi Adam, Attila İlhan’la Söylesiler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2001.Altug, Taylan, “Hangi Pay”, Yeni Ortam, 25 Nisan 1975.Alver, Köksal, “Züppeligin Sosyolojisi: Türk Romanında Züppe Tipler Örnegi”, Hece, Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s.252-266.Andaç, Feridun, Edebiyatımızın Yol Haritası, Can Yayınları, İstanbul 2000.Ankara, Zeynep, “Attilâ İlhan İle Söylesi: Edebiyat, Hayat Bilgisine Dahildir”, Milliyet Sanat, 01 Eylül 1995.Ankara, Zeynep, Yalnız Sövalye Attila İlhan, Bilgi Yayınevi, Ankara 1996.
doi:10.1016/S0261-3069(97)00019-8
Arseven, Tülin, Attila İlhan’ın Romancılıgı, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004.Aslankara, M. Sadık, “Allahın Süngüleri / Reis Pasa”, Cumhuriyet Kitap, S.719, 27 Kasım 2003, s.16.Ayral, Cüneyt, “Attila İlhan ile Her Sey Üstüne”, Gösteri, S.33, Agustos 1983, s.36-38.Aytaç, Gürsel, “Attila İlhan’ın Romanı Haco Hanım Vay’da Cinsellik Dısı Konular”, Çagdas Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündogan Basın Yayın, Ankara 1990.Aytaç, Gürsel, Çagdas Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündogan Basın Yayın, Ankara 1990.Balaban, Cemile, Attila İlhan’ın Romanlarında Kadınlar, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.Baydar, Mustafa, Edebiyatçılarımız Ne Diyor?, Ahmet Halit Yasaroglu Kitapçılık ve Kâgıtçılık, İstanbul 1997.Belge, Murat, “Attila İlhan’ın Aynanın İçindekiler Dizisinin İlk İki Kitabı Türkçede Yazılmıs Önemli Romanlardandır”, Politika, 29 Nisan 1967.Berkes, Niyazi, “Osmanlı İmparatorlugu’nun Son Döneminde Batı Uygarlıgına Yaklasım”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.1, İletisim Yayınları, İstanbul 1983, s.251-254.Berkes, Niyazi, Türk Düsününde Batı Sorunu, Bilgi Yayınevi, Ankara 1975.Cem, Mustafa, “Gerçekçilik Savası Üzerine Attila İlhan’la Söylesi”, Yazko Edebiyat, C.I, S.2, Aralık 1980, s.84-86.Cevizoglu, Hulki, Bütün Kaleler Zaptedilmedi-Attilâ İlhan’la Birkaç Saat, 7.b., Ceviz Kabugu Yayınları, Ankara 2004.Civaroglu, Öner, Büyük Yolların Haydudu Attila İlhan, Sel Yayıncılık, İstanbul 1997.Çavdar, Tevfik, “Dersaadet’te Sabah Ezanları ve Çagdas Romanda Tasarım”, Yazın Dergisi, Eylül 1981.Çelik, Yakup, “Attila İlhan’ın Roman Öncesi ve İlk Romanı Sokaktaki Adam”, Türkiye Günlügü, S.70, Aralık 2002.Çelik, Yakup, Subat Yolcusu, Attila İlhan’ın Siiri, Akçag Yayınları, Ankara 1998.Çetin, Nurullah, “Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Batı ve Batılılasma”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Dergisi, C.34, S.1-2, Ankara 1990, s.53-56.Çetin, Nurullah, Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Basımevi, Ankara 2003.
doi:10.1501/mitos_ymakale_0000030
Çıkla, Selçuk, Roman ve Gerçeklik Baglamında Kültür Degismeleri ve Servet-i Fünûn Romanı, Akçag Yayınları, Ankara 2004.Dinamo, Hasan İzzetin, “Bıçagın Ucu”, Yeni Ortam, 26 Mayıs 1975.Dogan, Mehmet H., “Türk Romanında Kurtulus Savası”, Türk Dili, Türk Romanında Kurtulus Savası Özel Sayısı, S.298, Temmuz 1976, s.7-40.Duru, Orhan, “Hangi Attila İlhan”, Varlık, S.1105, Ekim 1999, s.51.Durukan, Kaan, Dogu-Batı İkilemine Dört Bakıs, Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2004.Emil, Birol, “Ziya Gökalp’de “Muasırlasmak” Fikri ve Öncesi”, Millî Kültür, C.1, S.9, Eylül 1977, s.17-26.Enginün, İnci, “Ankara Romanında Batılılasma Meselesi”, Yeni Türk Edebiyatı Arastırmaları, Dergâh Yayınları, Mayıs 1983, İstanbul.Enginün, İnci, Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Dogu ve Batı Meselesi, Millî Egitim Bakanlıgı Yayınları, İstanbul 1995.Erhat, Azra, “Dergilerde “Aydın” ve “Roman” Konusu”, Varlık, S.890, Kasım 1981, s.13-17.Eroglu, M., “Bıçagın Ucu – Sırtlan Payı Derken Attilâ İlhan’la”, Varlık, S.810, Mart 1975, s.12.Ertop, Konur, “Kurtlar Sofrası”, Varlık, S.632, 15 Ekim 1964, s.14-15.Esmekaya, Demet-Gürgüz, Aysun, “Attilâ İlhan: “Bilimler Toplumu, Sanat İnsanı Ögretir” ”, Dil Dergisi, s.84, Ekim 1999, s.7-18.Ferhad, Hüseyin, “Dogu-Batı Sorunu Üzerine Bir Genelleme”, Varlık, S.937, Ekim 1985, s.3-5.Fethi Naci , “Roman ve İmge”, Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi S.26, 15 Haziran 1981, s.30, 60.Fethi Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Degisme, 2.b., Gerçek Yayınevi, İstanbul 1990.Gögebakan, Turgut, “Attila İlhan’ın Dumanlı Aynasından Yansıyan Manzaralar”, Gösteri, S.228, Mayıs-Haziran 2001, s.36-39.Gögebakan, Turgut, Gunter Grass’ın Dangiz Üçlemesi ve Attila İlhan’ın Aynanın İçindekiler Roman Dizisinde Toplumsal Panorama, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1995.Göneç, Turgay, “Attila İlhan ile Zamana Yolculuk”, Gösteri, S.215, Aralık 1999, s.56-57.Günyol, Vedat, “Batılılasma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.1, İletisim Yayınları, İstanbul 1983, s.255-259.Hançerlioglu, Orhan, “Garp Dünyası ve Biz”, Varlık, S.373, 1 Agustos 1951, s.4.Hızlan, Dogan, “Attila İlhan ‘Hangi Edebiyat’ı Savunur...”, Dil Dergisi, S.84, Ekim 1999.Hüseyinoglu, Askın, Attila İlhan’ın Türkiye’de Aydın Sorununa Yaklasımı, Yüksek Lisans tezi, Cumhueiyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.Isık, Serhat, Attilâ İlhan ve Batı, Yüksek Lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2006.İleri, Rasih Nuri, “Attila İlhan Karanlıkta Oynuyor”, Gün, Mart 1988.İleri, Selim, “Romancının Elestirmene Sorumu”, Gösteri, S.4, Mart 1981, s.68-71.İleri, Selim, Nâm-ı Diger Kaptan, Attila İlhan’ı Dinledim, Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, 2002.İlhan, Atilla,(8.b., Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2004).İlhan, Atilla,“... ‘Asıl Tehlike’, Nerededir?”, Cumhuriyet, 01.10.2004.İlhan, Atilla,“... ‘Atı Alan, Üsküdar’ı Geçti’ mı?..”, Cumhuriyet, 29.09.2004.İlhan, Atilla,“... ‘Hıristiyanlıgı seçmek, ‘emperyalizm’i seçmektir!...’”, Cumhuriyet, 27.09.2004.İlhan, Atilla,“... ‘İnkılâp Tek, Anti/ Emperyalist, Ulusal ve Demokratiktir...”, Cumhuriyet, 27.10.2004.İlhan, Atilla,“... ‘Kapitalizm Afeti’ ve Onun ‘Çocugu!..”, Cumhuriyet, 19.01.2005.İlhan, Atilla,“... ‘Kültürsüzlesme’ Nedir?!”, Cumhuriyet, 31.12.2004.İlhan, Atilla,“... ‘Sosyalizan Tek Parti’ mi; ‘Fasizan Tek Parti’ mi?”, Cumhuriyet, 21.03.2005.İlhan, Atilla,“... ‘Tekel’i Savunmak, ‘Vatan’ı Savunmaktır!”, Cumhuriyet, 31.01.2005,İlhan, Atilla,“... ‘Zil Takıp Oynayanlar’, İste Onlar’...”, Cumhuriyet, 18.12.2004.İlhan, Atilla,“... Artık ‘Batı’, Bir ‘Emperyalizm Ortaklıgı’dır...”, Cumhuriyet, 22.04.2005.İlhan, Atilla,“... Baska Ülkeye Göçmek!..”, Cumhuriyet, 18.06.2004.İlhan, Atilla,“... En Vahimi, ‘Aydınların Yabancılasması’!..”, Cumhuriyet, 28.01.2005.İlhan, Atilla,“... Gâzi’nin ‘İki Eli Yakalarındadır’!..”, Cumhuriyet, 29.10.2004.3İlhan, Atilla,“... Gâzi’nin, Aradıgı ‘Fark’!..”, Cumhuriyet, 14.01.2005.İlhan, Atilla,“... Hersey ‘Gün Gibi Açık’... ve Ortada!...”, Cumhuriyet, 07.03.2005.İlhan, Atilla,“... Hos Geldin, Tanzimât-ı Hayriye!..”, Cumhuriyet, 20.04.2005.İlhan, Atilla,“... Kültür, Zemin ile Mütenâsiptir!...”, Cumhuriyet, 25.10.2004.İlhan, Atilla,“Allah Sasırtmasın!”, Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi S.27, 1 Temmuz 1981, s.30, 63.İlhan, Atilla,“Attila İlhan’ın Açıklaması”, Mavi, S.20, 1 Haziran 1954, s.5.İlhan, Atilla,“Attila İlhan’ın Defteri”, Varlık, S.792, Eylül 1973.İlhan, Atilla,“Attila İlhan’ın Defteri”, Varlık, S.796, Ocak 1974.İlhan, Atilla,“Attila İlhan’ın Defteri”, Varlık, S.798, Mart 1974.İlhan, Atilla,“Batılılasmak Üzerine”, Kaynak, S.87, 89, 91; Kasım-Subat 1953-54.İlhan, Atilla,“Bir Romancının ‘İtirafları’ ”, Türk Dili, S.306, 1 Mart 1977.İlhan, Atilla,“Biraz da Roman Yazsalar”, Milliyet Sanat Dergisi, S.140, 11 Temmuz 1975, s.17.İlhan, Atilla,“Cinselligin Sanat ve Edebiyattaki Yeri, Aslında Hayattaki Yeridir”, Milliyet Sanat, 8 Ekim 1976.İlhan, Atilla,“Dersaadet’te Sabah Ezanları Üstüne Varlık’ın Sorularını Yanıtlıyor”, Varlık, S.887, Agustos 1981.İlhan, Atilla,“Gâzi’nin, O ‘Dev’ Yalnızlıgı!...”, Cumhuriyet, 05.01.2005.İlhan, Atilla,“Hakem Olur Musunuz?”, Milliyet Sanat Dergisi, S.162, 12 Aralık 1975, s.17.İlhan, Atilla,“Hayatları Roman...”, Gösteri, Aralık 1980.İlhan, Atilla,“İki Karsıt Uç ve Bileskesi”, Varlık, S.545, 1 Mart 1961, s.7.İlhan, Atilla,“İse ‘Kurtulus Savası’ndan Baslamak Zorunlulugu”, Türk Dili Türk Romanlarında Kurtulus Savas Özel Sayısı, S. 298, Temmuz 1976, s.116-120.İlhan, Atilla,“Kendi Kosullarımıza Uygun Bir Birlesim Gerçeklestirme Pesindeyim”, Sanat Olay, Mayıs 1982.İlhan, Atilla,“Le Dôme Kahvesindeki İhtiyar Kız”, Varlık, S.766, Temmuz 1971, s.8-9.İlhan, Atilla,“Madam George ya da Erkege Çeyrek Kala Bir Kadın”, Varlık, S.764, Mayıs 1971,s.14-15.İlhan, Atilla,“Ne Yalnız Batı, Ne Yalnız Dogu Ulusal Bilesim”, Varlık, S.698, 15 Temmuz 1967.İlhan, Atilla,“Onikiden Vurmak”, Varlık, S.683, 1 Aralık 1966, s.4.İlhan, Atilla,“Öznel Diyalektik Tüm Dogada Egemendir. Cinsellik de!”, Gösteri, S.2, Ocak 1981.İlhan, Atilla,“Roman Roman Diyoruz ya”, Varlık, Temmuz 1965.İlhan, Atilla,… Ufkun Arkasını Görebilmek (Cumhuriyet Söylesileri), Bilgi Yayınevi, Mayıs 1999, Ankara.İlhan, Atilla,Allahın Süngüleri “Reis Pasa”, Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002İlhan, Atilla,Aydınlar Savası, 3.b., Bilgi Yayınevi, Ankara 1996.
doi:10.1016/S0261-3069(97)00019-8
İlhan, Atilla,Batı’nın Deli Gömlegi, Türkiye İs Bankası Yayınları, İstanbul 2002.İlhan, Atilla,Bıçagın Ucu, Bilgi Yayınevi, Ankara 1973 (2.b., Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003).İlhan, Atilla,Dersaadet’te Sabah Ezanları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1981 (Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003).İlhan, Atilla,Dönek Bereketi (Cumhuriyet Söylesileri), Türkiye İs Bankası Yayınları, İstanbul 2002.İlhan, Atilla,Fena Halde Leman, Bilgi Yayınevi, 1980 (Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002).İlhan, Atilla,Gazi Pasa, Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006.İlhan, Atilla,Haco Hanım Vay!.., Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1984 (3.b., Bilgi Yayınevi, Ankara 1999).İlhan, Atilla,Hangi Atatürk, Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003.İlhan, Atilla,Hangi Batı, 6. b., Bilgi Yayınevi, Ankara Kasım 2001.İlhan, Atilla,Hangi Edebiyat, Türkiye İs Bankası Yayınları, İstanbul 2002.İlhan, Atilla,Kurtlar Sofrası, Ataç Kitabevi, İstanbul 1963, 2. Cilt 1964 (2.b., Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003).İlhan, Atilla,O Karanlıkta Biz, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1988 (Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003).İlhan, Atilla,Sırtlan Payı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1974 (4.b., Bilgi Yayınevi, Ankara 2000).İlhan, Atilla,Sokaktaki Adam, Seçilmis Hikâyeler Dergisi Kitapları, İstanbul 1953 (Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003).İlhan, Atilla,Ulusal Kültür Savası, 2.b., Bilgi Yayınevi, Ankara 1998.İlhan, Atilla,Yaraya Tuz Basmak, Bilgi Yayınevi, Ankara 1978 (Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002).İlhan, Atilla,Zenciler Birbirine Benzemez, Dost Yayınları, 1957 (Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003).İlhan, Biket, “Dostum Attila İlhan”, Dil Dergisi, S.83, Eylül 1999.İnam, Ahmet, “Attila İlhan’la Türkiye’deki Düsünce Hayatının Bazı Görünüsleri”, Dil Dergisi, S.84, Ekim 1999.İnce, Özdemir, “Attila İlhan Deyince”, Varlık, S.1009, Ekim 1991.İyinam, Sebnem, “Yazarken Allah Yarattı Demem”, Radikal, 01 Aralık 2001.İz, Fahir, “Yüzyılımız Türk Romanı Üzerine Düsünceler”, Gösteri, S.4, Mart 1981, s.60-63.Kahraman, Hasan Bülent, “Roman Dedik Attilâ İlhan ile”, Varlık, S.851, Agustos 1978, s.24-26.Kahraman, Hasan Bülent, “Tarihsel Roman ve O Karanlıkta Biz”, Gösteri, Subat 1988, s.23.Kalyoncu, Cemal A., “Büyük Yolların Haydudu”, Aksiyon, 2 Ekim 1999.Kantarcıoglu, Sevim, Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Kültür ve Turizm Bakanlıgı Yayınları, Ankara 1988.Kaptan, Mehmet Saim, “Osmanlı İmparatorlugu’ndaki Siyasi ve Siyasal Yapı Degismelerinin Edebiyata Yansıması”, Töre, S.165, Subat 1985, s.7-10.Karakus, Hidayet, “Attilâ İlhan ve Yapıtları, Bagımsız, Demokrasi ve Toplumcu Bir Yazar”, Cumhuriyet Kitap, 5 Nisan 2001.Kavcar, Cahit, Batılılasma Açısından Servet-i Fünûn Romanı, 2.b., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1995.Kaya, İ. Güven, “Aynanın İçindekiler’de İnsan Kesitleri”, Varlık, S.874, Temmuz 1980, s.17-18.Kekeç, Ahmet, “Darbeler ve Romanlar”, Hece Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s.82-96.Kerman, Zeynep, Halid Ziya Usaklıgil’in Romanlarında Batılı Yasayıs Tarzı İle İlgili Unsurlar, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1995.Kılıç, Savas, “Attilâ İlhan İle Söylesi: Çagını Anlamaya ve İfade Etmeye Çalısan Bir Sanatçı”, Gösteri, Mart 2001.Kologu, Orhan, “Dogulu’luktan Batı Asyalı’lıga”, Tarih ve Toplum, S.194, Subat 2000, s.60-61.Kongar, Emre, “Toplumbilim Açısından Bıçagın Ucu ve Sırtlan Payı”, Özgür İnsan, Mart 1978.Körükçü, Muhtar, “Sokaktaki Adam”, Varlık, S.410, Eylül 1954, s.30-31.Kuran, Ercüment, Türk Çagdaslasması, Akçag Yayınları, Ankara 1997.Kurdakul, Sükran, Çagdas Türk Edebiyatı/3, Bilgi Yayınevi, 2. b., Ankara Subat 1972.Lee, Nan A, Peyami Safa’nın Eserlerinde Dogu-Batı Meselesi, Ötüken Nesriyatı, İstanbul 1997.Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Dogusu, 8. b., Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 2000.Manisalı, Erol, Attila İlhan’la 1000 Saat, Bilgi Yayınevi, 2001.Mardin, Serif, Türk Modernlesmesi, 13.b., İletisim Yayınları, İstanbul 2004.Meriç, Cemil, “Batılılasma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.1, İletisim Yayınları, İstanbul 1983, s.234-244.Meriç, Cemil, Umrandan Uygarlıga, 11.b., İletisim Yayınları, İstanbul 2005.Miyasoglu, Mustafa, Roman Düsüncesi ve Türk Romanı, Ötüken Nesriyat, İstanbul 1998.Modernlesme ve Batıcılık (Modern Türkiye’de Siyasî Düsünce 3), 3.b., İletisim Yayınları, İstanbul 2004.Moran, Berna, “Batılılasma Sorunu ve Türk Romanının Bazı Özellikleri”, Gösteri, S.4, Mart 1981, s.63-65.Moran, Berna, Türk Romanına Elestirel Bir Bakıs, C.1-3, 7.b., İletisim Yayınları, İstanbul 2002.Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, Türkiye İs Bankası Yayınları, İstanbul 1973.Mutluay, Ruaf, “27 Mayıs Umudu 2”, Cumhuriyet, 16 Agustos 1973.Okay, M. Orhan, “Edebiyatımızın Batılılasması Yahut Yenilesmesi”, Büyük Türk Klâsikleri, C.8, Ötüken-Sögüt, İstanbul 1988, s.301-316.Okay, Orhan, Batı Medeniyeti Karsısında Ahmed Midhat Efendi, Millî Egitim Bakanlıgı Yayınları, İstanbul 1991.Oktay, Ahmet, “Kendi Kendisiyle Çelisen yahut Sokaktaki Adam’a Dair”, Mavi, S.19, 1 Mayıs 1954, s.5.Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlıgı Yayını, Ankara 1993.Okur, Enver, “Çok Partili Demokrasi Dönemi Türk Romanı”, Hece Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s.67-81.Oluklu, İbrahim, “Attila İlhan’da Düsünce Adamı Kimliginin Kökenleri”, Dil Dergisi, S.84, Ekim 1999.Ortaylı, İlber, Son İmparatorluk Osmanlı, 7.b., Timas Yayınları, İstanbul 2007.Öz, Erdal, “Attilâ İlhan İle”, Dil Dergisi, s.84, Ekim 1999, s.19-27.Özkırımlı, Attila, “Attila İlhan’ın Üç Romanında Kurtulus Savası”, Türk Dili Türk Romanında Kurtulus Savası Özel Sayısı” S.298, Temmuz 1976, s.94-100.Özyalçıner, Adnan, “Attilâ İlhan ile Söylesi: Kartallar Yüksek Uçar”, Gösteri, Ekim 1984.Parlatır, İsmail (Koordinatör) - Enginün, İnci - Ercilasun, Ahmet B. - Kerman, Zeynep - Uçman, Abdullah, Çetin, Nurullah, Tanzimat Edebiyatı, Akçag Yayınları, Ankara 2006.Parlatır, İsmail, “Cumhuriyet Devri Türk Romanında Konular”, Türk Dili, Türk Dili ve Yazını Özel Sayısı, S.266, Kasım 1973, s.124-131.Safa, Peyami, 20. Asır Avrupa ve Biz, 3.b., Ötüken Nesriyat, İstanbul 1990.Sahin, Turgut, “Tanzimat ve Türk Aydınının Modernlesme Anlayısı”, Millî Kültür, C.1, S.5, s.29-33.Sardag, Rüstü, “Tarih ve Cografya Teknesinde Dogu”, Varlık, S.695, 1 Haziran 1967, s.4.Sarmasık, Belgin, Attila İlhan’a Mektuplar, Otopsi Yay., 2001.
doi:10.3848/iif.2001.184.3324
Sengel, Piraye, “Attilâ İlhan: bugün bâki gibi yazamazsın; irticâ olur bu...”, Varlık, S.1028, Mayıs 1993, s.7-9.Sevinçgil, Efdal, “Türk Yazınında Dogu Sorunu”, Gösteri, S.57, 1985, s.63-67.Sezer, Sennur, “Dumanlı Bir Aynada”, Yazko Edebiyat, C.1, S.6, Nisan 1981, s.128-131.Soysal, İlhami, “Attila İlhan’ın Nehir Romanı ‘Aynanın İçindekiler’in Besinci Cildi: O Karanlıkta Biz”, Milliyet Aktualite, 3.4. 1988.Söker-Esemenli, Gönülden, Attila İlhan’da Kültür Sorunsalı, Bilgi Yayınevi, Ankara 2002.Söker-Esemenli, Gönülden, Herman Broch'un "Schlaswandler" Attila İlhan'ın "Aynanın İçindekiler" Baslıklı Roman Dizisinde Kültür Krizi Sorunu Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1991.Tangör, Ataman, “ “Fena Halde Leman”ın Düsündükleri ve Diyalektik”, Yazko Edebiyat, C.2, S.12, Ekim 1981, s.114-122.Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIV. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 8.b., Çaglayan Kitabevi, İstanbul 1997.Tasdemir, Muzaffer, Sosyal Düsünce Tarihimizde Attila İlhan ve Ulusal Birlesim Düsüncesi, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995.Tekin, Mehmet, Roman Sanatı 1 (Romanın Unsurları), Ötüken Nesriyat, İstanbul 2001.Toker, Sevket, “Batılılasma ve Alafrangalık”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Arastırmaları Dergisi IV, İzmir 1985, s.79-109.Tugcu, Nemika, “Tarihsel Gerçek Romancıdan Yansır, Attila İlhan’la Söylesi”, Milliyet, 06.02.1988.Türkcan, Ergun, “İki Yıkımın Romanı: Haco Hanım Vay. Attila İlhan’ın Aynı İsimli Romanı Üzerine”, Sanat Olayı, S.46, Mart 1986, s.32-33.Türkes, Ömer, “Cumhuriyet Romanında Cumhuriyet Tarihi (1920-1970)”, Tarih ve Toplum, C.33, S.198, Haziran 2000, s.42-50.Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çagdas Düsünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 1998.Yalçın, Alemdar, Siyasal ve Sosyal Degismeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946), Akçag Yayınları, Ankara 2002.Yavuz, Hilmi, “Attila İlhan’la”, Varlık, S.781, Ekim 1972, s.10-11.Yazıcıoglu, Nuray, Attila İlhan’ın Romanlarında İttihat ve Terakki, Yüksek Lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 1998.Yılmaz, Durali, Roman Kavramı ve Türk Romanının Dogusu, Akçag Yayınları, Ankara 1997.Yurttas, Salih, “Aynanın İçinden Türkiye”, Türkiye Defteri, Mayıs 1974.Ziya Gökalp, Türkçülügün Esasları, 6.b., İnkılap Kitabevi, İstanbul 2001.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 159
  • Üye: 0
  • Toplam: 159

Detaylı İstatistikler