Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TUNCELİ’DE SÜNNİ OLMAK: ULUSAL VE YEREL KİMLİK ÖĞELERİNİN TUNCELİ – PERTEK’TE ETNOLOJİK TETKİKİ

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): GÜLTEKİN, Ahmet Kerim (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ATAY, Ali Tayfun (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BÖLÜMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler TUNCELİ’DE SÜNNİ OLMAK: ULUSAL VE YEREL KİMLİK ÖĞELERİNİN TUNCELİ – PERTEK’TE ETNOLOJİK TETKİKİ
Özet Bu çalışma, Tunceli'de Alevi-Kürt bir çoğunluk nüfus içerisinde yaşayanazınlık Sünni topluluklar üzerine bir etnolojik incelemedir. Çalışma, Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Tunceli'den göç etmiş Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Elazığ'ınTunceli'ye komşu kesimlerinde yürütülmüş olan 9 aylık bir antropolojik alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışma bir yandan Alevi çoğunlukla meskûn bir çevrede bu Sünni topluluklar tarafından hissedilen ‘ötekilik' hali, öte yandan ise onların dinsel-ulusal temelde Türkiye toplumunun bütünü ile kimliksel anlamda özdeşleşen doğası üzerine odaklaşmaktadır. Aynı zamanda söz konusu Sünni topluluklar tarafından bu fazlasıyla yabancı ortamda varolma yolunda geliştirilen stratejiler ile kendilerini çevreleyen toplulukla ilişkileri üzerinde de durulmaktadır. Tüm bunlar karşılaştırmalı analiz çerçevesinde ve kimlik politikası ve kimliğin siyasallaşması gibi nosyonlara işlerlik kazandırılarak yapılmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışma, Tunceli'de Alevi-Kürt bir çoğunluk nüfus içerisinde yaşayanazınlık Sünni topluluklar üzerine bir etnolojik incelemedir. Çalışma, Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Tunceli'den göç etmiş Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Elazığ'ınTunceli'ye komşu kesimlerinde yürütülmüş olan 9 aylık bir antropolojik alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışma bir yandan Alevi çoğunlukla meskûn bir çevrede bu Sünni topluluklar tarafından hissedilen ‘ötekilik' hali, öte yandan ise onların dinsel-ulusal temelde Türkiye toplumunun bütünü ile kimliksel anlamda özdeşleşen doğası üzerine odaklaşmaktadır. Aynı zamanda söz konusu Sünni topluluklar tarafından bu fazlasıyla yabancı ortamda varolma yolunda geliştirilen stratejiler ile kendilerini çevreleyen toplulukla ilişkileri üzerinde de durulmaktadır. Tüm bunlar karşılaştırmalı analiz çerçevesinde ve kimlik politikası ve kimliğin siyasallaşması gibi nosyonlara işlerlik kazandırılarak yapılmıştır. (This study is an ethnological investigation of the Sunni minority communities living within the Kurdish-Alevi dominated Tunceli province in Southeastern Turkey. The study based on a nine-month anthropological fieldwork conducted particularly in Pertek district of Tunceli and the adjacent areas of Elazığ province, amigrant Sunni population which originated from Tunceli, has been living for decades. The study is particularly focused on the sense of otherness felt by the Sunni communities within the majority Alevi environment on the one hand, and theidentical nature of their religious identity with wider Turkish society on religionational base on the other. It also delves with the strategies developed by these Sunni groups for existence in this largely alien environment with respect to identity and also their relations with other communities around. In doing this, a comparative analysis has been pursued and such notions as identity politics and the politicization of cultural identity have been applied.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAğar, Ömer Kemal. 1940. Tunceli – Dersim Coğrafyası, İstanbul: Türkiye Basımevi.Akbaba, Ahmet Hamdi. 2002. Çemişgezek ve Köylerindeki Alevi Vatandaşlarımızın Dini Yaşayışı, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Akgül, Suat. 1990. Tunceli / Dersim İsyanı (1937 – 1938), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara.Aksoy, Bilal. 1985. Tarihsel Değişim Sürecinde Tunceli – Tunç Çağından Cumhuriyete Dek, Ankara: Yorum Yayıncılık.Aksoy, Gürdal. 2000. “Mithra’dan Bava Duzgın’a: Dersim’de Antik Dönem İnançların Sürekliliği Üzerine”, Munzur, Sayı: 2, s. 22 – 67.Aksoy, Gürdal. 2001. “Dersim İdeolojisi: Asi Bir Tarihin Dinsel Arka Planı”, Munzur, Sayı: 6, s. 3 – 47.Aksoy, Gürdal. 2006. Dersim Alevi Kürt Mitolojisi – Raa Haq’da Dinsel Figürler, İstanbul: Komal Basım Yayım.Arıcan, Tunca. 2007. “Kemalizm, Sekülarizasyon Süreci ve Mısır Örneği”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı No: 9, s. 38 – 67.Aşan, Muhammet Beşir. 1989. Elazığ – Tunceli – Bingöl İllerinde Türk İskânı (XI. – XIV. Yüzyıl), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Tarih Anabilim Dalı – Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Atay, Tayfun. 1996. Batı’da Bir Nakşî Cemaati – Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği, İstanbul: İletişim Yayınları.Atay, Tayfun. 2000. “Kavramlar Kargaşası Bilimdalları Çatışması – Dünyada ve Türkiye’de ‘Sosyal İçerikli’ Antropolojiyi Adlandırma Sorunu”, Folklor/Edebiyat, Cilt: VI, Sayı No: 22, s. 135 – 161Atay, Tayfun. 2004. Din Hayattan Çıkar – Antropolojik Denemeler, İstanbul: İletişim Yayınları.Atay, Tayfun. 2005. Göl ve İnsan – Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa – Kültür İlişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme, Ankara: Kalan Yayınları.Avar, Sıdıka. 2004. Dağ Çiçeklerim, Ankara: Öğretmen Dünyası Yayınları.Aydın, Suavi ve Emiroğlu Kudret. 2003. Antropoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.Aydın, Suavi. 1998. Kimlik Sorunu, Ulusallık ve “Türk Kimliği”, Ankara: Öteki Yayınevi.Aydın, Erdoğan. “Türkler Nasıl Müslümanlaştı?”, www.turandursun.com.Aydın, Ayhan. 2006. “Nusayri İnanç ve Toplum Önderlerinden Nasrettin Eskiocak ile Söyleşi”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 8, s. 24 – 48.Aytaç, Kahraman. 2002. Halk Anlatımlarına Göre Dersim, Ankara: Kalan Yayınları.Bahadır, İbrahim. 2001. Ümmetten Millete – Türk Ulusunun İnşası (1860 – 1945), Ankara: Kalan Yayınları.Bayrak, Mehmet. 1997. Alevilik ve Kürtler, Wuppertal: ÖZ – GE Yayınları.Binnaz, Toprak. 1991. “Surviving Modernization: Islam as Communal Means of Adaptation”, Il Politico, s. 147 – 161.Bruniessen, Martin Van. 1991. Ağa, Şeyh ve Devlet, Ankara: ÖZ – GE Yayınları.Bruniessen, Martin Van. 1992. Kürdistan Üzerine Yazılar, İstanbul: İletişim Yayınları.Bruniessen, Martin Van. 2004. Türklük Kürtlük Alevilik – Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri, İstanbul: İletişim Yayınları.Bulut, Faik. 1992. Dersim Raporları, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.Bulut, Faik. 2002. Kürt Dilinin Tarihçesi, İstanbul: Berfin Yayınları.Cengiz, Daimi. 2000. “Coğrafya, Toprak ve İnanç Bağlamında Dersim Halk Kültürünün Etkileri”, Munzur, Sayı: 4, s. 60 – 65.Cengiz, Yusuf. (Tarihsiz). Her Yönüyle Tunceli, İzmir: Kuzcu Matbaası.Comerd, Munzur. 1996. “Dersim İnancı’nda Hayvanlar Tanrısı”, Ware, Amor: 10, s. 126 - 139.Comerd, Munzur. 1997. “Dersim İnancı’nda Duzgın”, Ware, Amor: 11, s. 84 – 104.Comerd, Munzur. 1998. “Dersim İnancı’nda Hızır ”, Ware, Amor: 12, s. 113 - 125.Çem, Munzur. 1999. Dersim’de Alevilik, İstanbul: Peri Yayınları.Çakmak, Hüseyin. 2002. “Dersim ve Efsaneler – I”, Munzur, Sayı: 12, s. 32 – 39.Çakmak, Hüseyin. 2003. “Dersim ve Efsaneler – II”, Munzur, Sayı: 13, s. 21 - 24.Darkot, Besim. 1943. “Tunceli Üzerine Coğrafi Görüşler”, Üçüncü Üniversite Haftası (Elazığ), İstanbul.Dalkesen, Nilgün. 2005. “15 ve 16. Yüzyıllarda Safevi Propagandalarının Anadolu’nun Dini ve Sosyal Hayatındaki Etkileri; Alevi – Kızılbaş Kimliğinin Oluşumu”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 1, s. 20 – 49.Danık, Ertuğrul. 1990. Koç ve At Şeklindeki Tunceli Mezartaşları, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.Danık, Ertuğrul. 1996. Dersim (Tunceli) Bibliyografyası, Ankara: Kebikeç Yayınları.Danık, Ertuğrul. 1998. “Dersim Alevi Kürt ve Zaza Efsanelerine Analitik Bir Yaklaşım”, Folklor/Edebiyat, Sayı 15, s. 127 – 142.Danık, Ertuğrul. 2006. Öteki Tanrılar – Alevi Bektaşi Mitolojisi, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.Dersimi, M. Nuri. 1992. Dersim ve Kürt Milli Mücadelesine Dair Hatıratım, Ankara: Öz – Ge Yayınları.Doğruel, Fulya. 2006. “Etnisite, Kimlik ve Yaşam Stratejileri: Nusayri Alevilerine Bir Bakış”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 8, s. 5 – 24.Dursun, Turan. 1990. “Türkler İsteseler de Müslüman Olamazlar – Kur’an’ın Tanrısı’nın Irkçılığı”, 2000’e Doğru, Yıl: 4 – Sayı : 5, s. 22 – 24.Eliade, Mircae. 1993. Mitlerin Özellikleri, Çev. Sema Rifat, İstanbul: Simavi Yayınları.Engels, Frederich. 1990. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Çev. Kenan Somer, Ankara: Sol Yayınları.Er, Tülin. 2005. Elazığ’daki Halk Hekimliğinde Ocak Anlayışı ve Buna Bağlı İnanışlar ve Uygulamalar, Fırat Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Erdoğan, Serkan. 2004. Yerli ve Yabancı Kaynaklara Göre Dersim ve Çevresindeki Arkeolojik Araştırmalar – I, Ankara: Kalan Yayınları.Erdoğan, Serkan. 2005. Yerli ve Yabancı Kaynaklara Göre Dersim ve Çevresindeki Arkeolojik Araştırmalar – II, Ankara: Kalan Yayınları.Eriksen, Thomas Hylland. 2002. Etnisite ve Milliyetçilik – Antropolojik Bir Bakış, Çev. Ekin Uşaklı, İstanbul: Avesta Basın Yayın.Erinç, Sırrı. 1953. Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul: İÜCE Yayınları.Gezik, Erdal. 2004. Dinsel, Etnik ve Politik Sorunlar Bağlamında - Alevi Kürtler, Ankara: Kalan Yayınları.Göle, Nilüfer. 1997. “Secularism and İslamism in Turkey: The Making of Elites and Counter-Elites”, The Middle East Journal, Vol. 51, No 1.Gölpınarlı, Abdulbaki. 1990. Vilayetname – Menakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-i Veli, İstanbul.Görgü, Zeki. 2004. Yazılı ve Sözlü Anlatımlarda Seyyid MahmudHayrani, Ankara: Kalan Yayınları.Günel, Nemci. 1999. Dersim İsyanı (1937), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.Güner, Bülent. 2000. Çemişgezek İlçe Merkezinde (Tunceli) Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı – Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Gültekin, Ahmet Kerim. 2004. Tunceli’de Kutsal Mekân Kültü, Ankara: Kalan Yayınları.Gültekin, Ahmet Kerim. 2005a. “Beyşehir Gölü Havzası’ndan Tunceli Dağlarına İnsan Toplumsallığının İzdüşümü Olarak Söylenceler Üzerine Bir Deneme”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 1, s. 75 – 88.Gültekin, Ahmet Kerim. 2005b. “Fakirlikten Sultanlığa: Anadolu İslam Heterodoksisinin Gelişim Sürecinde Bir Geçiş Dönemi Söylencesi”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 2, s. 67 – 79.Gültekin, Ahmet Kerim. 2006. “Şah Delil Berhican – Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin Eksik Parçaları Üzerine Kısa Notlar”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 7, s. 87 – 108.Güvenç, Bozkurt. 1996. İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi.Hallı, Reşat. 1972. Türkiye Cumhuriyeti’nde Ayaklanmalar (1923 – 1938), Ankara.Hezarfen, Ahmet. 2003. Osmanlı Belgelerinde Dersim Tarihi, İstanbul: Etik Yayınları.TKP(ML)’den Maoist Komünist Partisi’ne Bu Tarih Bizim, 2003. İstanbul: Kardelen Yayımcılık.İdeoloji: Marksizm Leninizm Maoizm, 2004. İstanbul: Kardelen Yayımcılık.Jandarma Genel Komutanlığı Raporu (JUK). 1998. Dersim, Ankara: Kaynak Yayınları.Kara, Bünyamin. 2000. Tunceli’de Türk Dönemi Mimari Eserleri, Türkiye Cumhuriyeti Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Karakaya – Stump, Ayfer. 2006. “Sinemilliler: Bir Alevi Ocağı ve Aşireti”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı 6 (Bahar 2006), s. 19 – 59.Kaya, Ali. 1995. Tunceli Kültürü, İstanbul: Aydınlar Matbaası.Kaya, Ali. 2002. Başlangıcından Günümüze Dersim Tarihi, İstanbul: Can Yayınları.Keskin, Mustafa. 2000. “Tokat Yöresindeki Sünnî ve Alevî Topluluklarında Halk Dindarlığının Bir Boyutunu Oluşturan Ziyaret İnanç ve Uygulamalarındaki Benzer ve Farklılıklar”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 209- 227.Korkmaz, Esat. 2003. Ansiklopedik Alevilik – Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Ankara: Kaynak Yayınları.Kökten, İ. Kılıç. 1971. Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Ankara: ODTÜ Keban Projesi Yayınları.Kudat, Ayşe. 2004. Kirvelik – Sanal Akrabalığın Dünü ve Bugünü Ankara: Ütopya Yayınevi.Kutlu, M. Muhtar. 1987. Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık, Ankara: Sevinç Matbaası.Munzuroğlu, Doğan. 2004. Toplumsal Yapı ve İnanç Bağlamında Dersim Aleviliği, Ankara: Kalan Yayınları.Munzuroğlu, Doğan. 2005. “Anadolu Alevilerinin Yol Kılavuzu Sayılan Buyruk Üzerine”, Munzur, Sayı No: 23/24, s. 54 – 69.Necatigil, Behçet. 1969. 100 Soruda Mitologya, İstanbul: Gerçek Yayınevi.Nikitin, Bazil. 1986. Kürtler, (?): Özgürlük Yolu yayınları.Ocak, Ahmet Yaşar. 1997. Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler, Ankara: Türk Tarih Kurumu.Ocak, Ahmet Yaşar. 2000. Babailer İsyanı – Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslam – Türk Heteredoksisinin Teşekkülü, İstanbul: Dergâh Yayınları.Ocak, Ahmet Yaşar. 2002. Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde – Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul: İletişim Yayınları.Okan, Murat. 2004. Türkiye’de Alevilik, Ankara: İmge Kitabevi Yayımları.Olcaytu, İbrahim. 2000. Folklor Defterleri – I (1907 – 1945), Ankara: Kalan Yayınları.Olcaytu, İbrahim. 2001. Folklor Defterleri – II (1907 – 1945), Ankara: Kalan Yayınları.Oruçoğlu, Muzaffer. 2003. Filozof, İstanbul: Babek Yayın.Önal, Sami. 2006. Harbiye’den Dersim’e – Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları, İstanbul: Remzi Kitabevi.Örmeci, Ozan. 2007. Siyasal İslam, www.turkpolitika.com
doi:10.1016/j.watres.2006.12.043
Örnek, Sedat Veyis. 1971. Etnoloji Sözlüğü, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.Örnek, Sedat Veyis. 1995. 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul: Gerçek Yayınevi.Özbek, Metin. 2000. Dünden Bugüne İnsan, Ankara: İmge Kitabevi.Özcan, Mesut. 1992. Dersim (Zaza) Atasözleri, İstanbul: Kalan Yayınları.Özgür, Can Alaatin, 1994. Tarih ve Kültürüyle Pilvenk Aşireti, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Yayımlanmamış Lisans Tezi.Öztürk, Hıdır. 1972. Tunceli’de Alevilik Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Yayımlanmamış Bitirme Tezi.Öztürk, Hıdır. 1984. Tarihimizde Tunceli ve Ermeni Mezalimi, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.Pamukçu, Ebubekir. 1992. Dersim Zaza Ayaklanmasının Tarihsel Kökenleri, İstanbul: Yön Yayıncılık.PSAKD (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği). 2005. Alevi Olmak – Alevilerin Dilinden Ayrımcılık Hikâyeleri, Ankara: Özdoğan Matbaa – Yayın.Pulur, U. 1996. Zazaki Kırmancki Dımılki, İstanbul: Kora Yayın.Salman, Meral. 2006. Müze Duvarlarına Sığmayan Dergâh: Alevi – Bektaşi Kimliğinin Kuruluş Sürecinde Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri, Ankara: Kalan Yayınları.Saraçoğlu, Hüseyin. 1956. Doğu Anadolu – Türkiye Coğrafyası Üzerine Etüdler, İstanbul: Maarif Basımevi.Sertel, Ergin. 2006. “Toplumsal Olgu Olarak Nusayrilik”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 8, s. 48 – 61.Sevim, Yelda. 2000. Terör Nedeniyle Elazığ’a Göç Edenlerin Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı – Yayımlanmamış Doktora Tezi.Sevgen, Nazmi. 1982. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kürt Beylikleri – Osmanlı Belgeleri ile Kürt Türkleri Tarihi, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.Sevgen, Nazmi. 1999. Zazalar ve Kızılbaşlar – Coğrafya-Tarih-Hukuk- Folklor-Teogoni, Ankara: Kalan Yayınları.Sykes, Mark. 1915. The Caliph’s Last Haritage, London.Şahbazyan, Agop. 2002. Kürt – Ermeni Tarihi, Ankara: Kalan Yayınları.Şahhüseyinoğlu, H. Nedim. 2005. Yakın Tarihimizde Kitlesel Katliamlar, Ankara: Paragraf Yayınevi.Şenel, Alâeddin. 1985. İlkel Topluluktan Uygar Topluma – Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.Teker, Mehmet. 2006. Kürt Tarihinde Hormek (Alhas) Aşireti, Ankara: Kalan Yayınları.Tankut, Hasan Reşit. 2000. Zazalar Üzerine Sosyolojik Tetkikler, Ankara: Kalan Yayınları.Timuroğlu, Vecihi. 2004. Alevilik Bektaşilik Şiilik Kızılbaşlık, Ankara: Kalan Yayınları.Topal, Mehmet. 1997. Atatürk Elazığ’da, Elazığ: Elazığ Eğitim Sanat Kültür Hizmet Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.Tori (Temmuz 1994), “Zazaların Kürtlüğü”, Newroz.
doi:10.1016/S0031-9422(00)97015-8
Tunceli İl Çevre Durum Raporu. 2005. Tunceli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
doi:10.2337/diacare.28.11.2662
Tunceli İl Yıllığı. 1973.Türk Dil Kurumu – Türkçe Sözlük (TDK). 1983.
doi:10.1177/027112148300200408
Uluğ, Naşit Hakkı. 1939. Tunceli Medeniyete Açılıyor, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.Uluğ, Naşit Hakkı. 2001. Derebeyi ve Dersim, Ankara: Kalan Yayınları.Ülkü, M. Fethi. 2001. Anılarla Tunceli, Ankara: 4Renk Yayın.
doi:10.1016/S0011-9164(01)00223-5
Ünal, M. Ali. 1999. XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Ankara: Türk Tarih Kurumu.Yaman, Ali. 2004. Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu, İstanbul: Karaca Ahmet Sultan Derneği Yayınları.Yavuz, Emrah. 2005. Harput Halk Kültüründe Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamalar, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı – Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yazar, Nihat. 1990. 93 Moskof Harbi ve Başımıza Gelenler, İstanbul.Yıldırım, Erdal. 2003. Çemişgezek ve Pertek Yörelerinde Yaşayan Şavak Türkmenlerinde Dini ve Sosyal Hayat, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yılmazçelik, İbrahim. 1998. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim Sancağı – İdari, İktisadi ve Sosyal Yapı, Elazığ: Çağ Ofset Matbaacılık.Yolga, M. Zülfü. 1994. Dersim (Tunceli) Tarihi, Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.Zırh, Besim Can. 2005. “Avro Aleviler: Ziyaretçi İşçilikten Ulusötesi Cemaate”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 2, s. 31 – 59.Zırh, Besim Can. 2006. “Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker ile Görüşme”, Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, Sayı: 5, s. 51 – 72.Zubritski, Y., Mitropolski, Kerov, V. 1971. İlkel Toplum Köleci Toplum Feodal Toplum, Çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 6
  • Toplam: 31548
 • Online
  • Ziyaretçi: 90
  • Üye: 0
  • Toplam: 90

Detaylı İstatistikler