Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

DİLTİAZEM HİDROKLORÜR YÜKLENMİŞ MİKROKÜRELERİN MODİFİYE / KONTROLLÜ SALIM YAPAN TABLET FORMÜLASYONLARININ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

Oluşturulma Tarihi: 2004

Niteleme Bilgileri

Tür: Raporlar

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): GÖNÜL, Nurşin (Proje Yürütücüsü),


Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Diltiazem hidroklorür yüklenmiş mikrokürelerin modifiye / kontrollü salım yapan tablet formülasyonlarının tasarımı ve geliştirilmesi, Design and development of the modified / controlled release tablet formulations of the microspheres loaded diltiazem hydrochloride.
Özet Çalışmamızda temel olarak; çeşitli kardiovasküler hastalıkların kronik tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan Diltiazem hidroklorür'ün klinik çalışmalarda yüksek oranda tercih edilen ve Türkiye ilaç piyasasında bulunmayan, günde iki kez 90 mg veya üç kez 60 mg'lık ilaç uygulamasını günde bir kez uygulanmak üzere tasarımlanan, 180 mg etkin madde yüklenmiş mikroküre içeren modifiye salım yapan tablet formülasyonlarının hazırlanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak etkin maddenin fizikokimyasal özellikleri göz önüne alındığında S / Y tipi emülsiyon çözücü buharlaştırma yöntemi ile polimer olarak etilselüloz ve EudragitRS 100'ün; emülgatör madde olarak Span 80 ve alüminyum tristearatın ve plastizer olarak trietilsitratın kullanıldığı farklı mikroküre formülasyonları hazırlanmıştır. Mikroküre formülasyonlarının geliştirilmesinde model etkin maddenin, mikroküre içeren modifiye salım yapan tablet formülasyonlarından 24 saatlik salımının sağlanmasında etkili olacak formülasyon parametrelerinin üzerinde durulmuş ve hazırlanan mikroküre formülasyonları ürün verimi, işlem etkinliği, partikül büyüklüğü ve büyüklük dağılımı, morfolojik özellikleri ile in vitro çözünme hızı ve kinetiği açısından değerlendirilerek en uygun üç mikroküre formülasyonu tablet formuna taşınmıştır. Mikroküre formülasyonlarının amaca yönelik olarak tablet formunda basımında çeşitli direkt tabletleme ajanları ve eksipiyanlar kullanılmış ve elde edilen tabletlerin değişik pH'lardaki çözünme ortamlarında çözünme hızı çalışmaları yapılarak elde edilen in vitro çözünme hızı profilleri, dünya ilaç piyasasında bulunan mikropellet şeklinde formüle edilmiş olan referans ürüne ait hedef profiller ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak farklı yardımcı maddelerle hazırlanan mikroküre formülasyonları baz alınarak farklı direkt tabletleme ajanlarının kullanılması sonucunda farklı tablet formülasyonları geliştirilmiş ve model etkin maddenin 24 saatlik salımının sağlandığı ve hedef profile yakın etkin madde salımının olduğu tablet formülasyonları elde edilmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar Çalışmamızda temel olarak; çeşitli kardiovasküler hastalıkların kronik tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan Diltiazem hidroklorür'ün klinik çalışmalarda yüksek oranda tercih edilen ve Türkiye ilaç piyasasında bulunmayan, günde iki kez 90 mg veya üç kez 60 mg'lık ilaç uygulamasını günde bir kez uygulanmak üzere tasarımlanan, 180 mg etkin madde yüklenmiş mikroküre içeren modifiye salım yapan tablet formülasyonlarının hazırlanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak etkin maddenin fizikokimyasal özellikleri göz önüne alındığında S / Y tipi emülsiyon çözücü buharlaştırma yöntemi ile polimer olarak etilselüloz ve EudragitRS 100'ün; emülgatör madde olarak Span 80 ve alüminyum tristearatın ve plastizer olarak trietilsitratın kullanıldığı farklı mikroküre formülasyonları hazırlanmıştır. Mikroküre formülasyonlarının geliştirilmesinde model etkin maddenin, mikroküre içeren modifiye salım yapan tablet formülasyonlarından 24 saatlik salımının sağlanmasında etkili olacak formülasyon parametrelerinin üzerinde durulmuş ve hazırlanan mikroküre formülasyonları ürün verimi, işlem etkinliği, partikül büyüklüğü ve büyüklük dağılımı, morfolojik özellikleri ile in vitro çözünme hızı ve kinetiği açısından değerlendirilerek en uygun üç mikroküre formülasyonu tablet formuna taşınmıştır. Mikroküre formülasyonlarının amaca yönelik olarak tablet formunda basımında çeşitli direkt tabletleme ajanları ve eksipiyanlar kullanılmış ve elde edilen tabletlerin değişik pH'lardaki çözünme ortamlarında çözünme hızı çalışmaları yapılarak elde edilen in vitro çözünme hızı profilleri, dünya ilaç piyasasında bulunan mikropellet şeklinde formüle edilmiş olan referans ürüne ait hedef profiller ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak farklı yardımcı maddelerle hazırlanan mikroküre formülasyonları baz alınarak farklı direkt tabletleme ajanlarının kullanılması sonucunda farklı tablet formülasyonları geliştirilmiş ve model etkin maddenin 24 saatlik salımının sağlandığı ve hedef profile yakın etkin madde salımının olduğu tablet formülasyonları elde edilmiştir. (Diltiazem hydrochloride is a drug that has been widely used in the chronical treatment of various cardiovascular diseases. In clinical studies, it is preferred to be used at high doses of 90 mg, twice a day or 60 mg, three times a day. Basically in our study, it was aimed to prepare the modified release tablet formulations containing microspheres loaded with diltiazem hydrochloride at an amount of 180 mg to apply once a day, which is not available in Turkish drug market yet. For this purpose, due to the physicochemical properties of the drug, W / O emulsion solvent evaporation method was used for preparing microspheres. Different microsphere formulations were prepared by using the polymers, ethylcellulose and EudragitRS 100; the emulsifiers, Span 80 and aluminium tristearate and a plasticizer, triethylcitrate. In the development of microsphere formulations of the model drug, the effective process parameters which provide the release of the drug for 24 hours from the modified release tablet formulations containing microspheres were investigated. The production yield, process efficacy, particle size and size distribution, morphological properties, in vitro dissolution rate and kinetics of the microsphere formulations were evaluated and the most suitable three microsphere formulations were selected for tablet dosage form. For the tabletting of microsphere formulations, different types of direct tabletting agents and excipients were used. In vitro dissolution rate studies were performed on the prepared tablets in different pH dissolution media. The profiles obtained from the in vitro dissolution rate studies were compared with the profiles obtained from the reference product which is in the micropellet form in a hard gelatin capsule and available in international drug markets. As a result, by using different direct tabletting agents, different tablet formulations were developed from the microsphere formulations prepared with different excipients. Eventually, tablet formulations of the model drug were achieved which maintained the drug release for 24 hours, while showing the profiles that fitted to the target profile. )
Haklar
Notlar

KaynakçaAkbuga, J. (1992). Some factors affecting properties and dissolution behavior of Tabletted furosemide microspheres. Pharmazie, 47: 128-131.Amberiadou, A., Georgarakis, M. (1995a). Controlled release salbutamol sulphate microcapsules prepared by emulsion solvent-evaporation technique and study on the release affected parameters. Int. J. Pharm., 115: 1-8.Amberiadou, A., Georgarakis, M. (1995b). Preparation and characterization of ethylcellulose-walled theophylline microcapsules using the emulsion solvent evaporation technique. Drug Dev. Int. Pharm., 21: 1339-1346.Arshady, R. (1990). Microspheres and Microcapsules, a survey of manufacturing techniques Part II: Coacervation. Poly. Eng. Sci., 30: 905-914.Barber, T. A. (1993). Pharmaceutical Particulate Matter Analysis and Control. USA: Buffalo Grove.Benita, S. (1996). Microencapsulation Methods and Industrial Applications. New York: Marcell Decker.Bhalerao, S. S., Lalla, J. K., Rane, M. S. (2001). Study of processing parameters influencing the properties of diltiazem hydrochloride microspheres. J. Microencapsulation, 18: 299-307.ÇEL_K, M., MAGANTI, L. (1994). Formulation and compaction of microspheres. Drug Dev. Ind. Pharm., 20: 3151-3173.Dash, A. K., Khin-Khin, A., Suryanarayanan, R. (2002). X-ray powder diffractometric method for quantitation of crystalline drug in microparticulate systems. I. Microspheres. J. Pharm. Sci., 91: 983-990.Echizen, H., Eichelbaum, M. (1986). Clinical pharmacokinetics of verapamil, nifedipine and diltiazem. Clin. Pharm., 11: 425-449.Gennaro, A. R. (2000). Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 20th Ed. Philadelphia, Chapter 35.Gürkan, H., Kas, H. S. (1986). Mikroküreler I. Özellikleri, hazırlama yöntemlerive uygulama alanları. Doga TU Tıp ve Ecz. D., 10: 254-266.Gürsoy, A. (2002). Kontrollü Salım Sistemleri. _stanbul: Elma Bilgisayar Basım ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Sti. HASÇ_ÇEK, C., GÖNÜL, N., ERK, N. (2003). Mucoadhesive microspheres containing gentamicin sulphate for nasal administration: preparation and in vitro characterization. Il Farm., 58: 11-16.Huang, H., Sellassie, I. G. (1989). Preparation of microspheres of water-soluble pharmaceuticals. J. Microencapsulation, 6: 219-225.Jenquin, M. R., Mcginity, J. W. (1994). Characterization of acrylic resin matrix films and mechanisms of drug-polymer interactions. Int. J. Pharm., 101: 23-34.Kawata, M., Nakamura, M., Goto, S., Aoyama, T. (1986). Preparation and dissolution pattern of Eudragit RS microcapsules containing ketoprofen. Chem. Pharm. Bull., 34: 2618-2623.Kelly, J. G., Devane, J. G., Geoghegan, B. (1991). Pharmacokinetic properties and antihypertensive efficacy of once-daily diltiazem. J. Card. Pharm., 17: 957-963.Kiliçarslan, M., Baykara, T. (2003). The effect of the drug/polymer ratio on the properties of the verapamil HCl loaded microspheres. Int. J. Pharm., 252: 99-109.Kim, C., Kim, M., Oh, K. (1994). Preparation and evaluation of sustained release microspheres of terbutaline sulfate. Int. J. Pharm., 106: 213-219.Lee, J., Park, T. G., Choi, H. (2000). Effect of formulation and processing variables on the characteristics of microspheres for water-soluble drugs prepared by w/o/o double emulsion solvent diffusion method. Int. J. Pharm., 196: 75-83.Li, S. P., Kowarski, C. R., Feld, K. M., Grim, W. M. (1988). Recent advances in microencapsulation technology and equipment. Drug Dev. Ind. Pharm., 14: 353-376.Lieberman, H. A., Lachman, L. (1980). Pharmaceutical Dosage Forms Tablets. New York, USA: Marcel Decker, Inc. MALVERN INSTRUMENTS Kitapçıgı.Martin, A. (1993). Physical Pharmacy, 4th Ed., Lippintcott Williams & Wilkins, Philadelphia.Mateovic, T., Kriznar, B., Bogataj, M., Mrhar, A. (2002). The influence of stirring rate on biopharmaceutical properties of Eudragit RS 100 microspheres. J. Microencapsulation, 19: 29-36.O’Donnel, P. B., Mcginity, J. W. (1997). Preparation of microspheres by the solvent evaporation tecnique. Adv. Drug. Del. Rev., 28: 25-42.ÖZDEM_R, N., AGABEYOGLU, _. (1987). Sürekli etkili preparatlarda doz tasarımı I. Fabad J. Pharm. Sci., 12: 115-125.PHYSICIANS’ DESK REFERENCE_ (PDR). (2003). 57th Ed. Montvale.Pignatello, R., Consoli, P., Puglisi, G. (2000). In vitro release kinetics of tolmetin from tabletted Eudragit microparticles. J. Microencapsulation, 17: 373-383.Porter, C. S. (1989). Controlled-release film coatings based on ethylcellulose. Drug Dev. Ind. Pharm., 15: 1495-1521.Sellasie-Ghebre, I. (1994). Multiparticulate Oral Drug Delivery. New York, USA: Marcel Decker, Inc.Shaikh, N. H., Yanes, S. E., Shukla, A. J., Block, L. H., Collins, C. C., Price, J. C. (1991). Effect of different binders on release characteristics of theophylline from compressed microspheres. Drug Dev. Ind. Pharm., 17: 793-804.Smith, M. S., Verghese, C. P., Shand, D. G., Pritchett, L. C. (1983). Pharmacokinetic and pharmacodynamic effects of diltiazem. American J. Card., 51: 1369- 1374.Soppimath, K. S., Kulkarni, A. R., Aminabhavi, T. M. (2001). Encapsulation of antihypertansive drugs in cellulose-based matrixs microspheres: characterization and release kinetics of microspheres and tabletted microspheres. J. Microencapsulation, 18: 397-409.Sweetman, S. C. (2002). Martindale 33rd Ed. USA: Pharmaceutical Press. TAKEUCHI, H., TETSUROU, H., KAWASHIMA, Y. (1989). Controlled release theophylline tablet with acrylic polymers prepared by spray-drying technique in aqueous system. Drug Dev. Ind. Pharm., 15: 1999-2016.Thiercelin, J. F., Necciari, J., Caplain, H., Cournot, A., Combes, M., Desmolin, H., Flouvat, B. (1990). Development and pharmacokinetics of a new sustained-release formulation of diltizam. J. Card. Pharm., 16: S31-S37.Vilivalam, V. D., Adeyeye, C. M. (1994). Development and evalution of controlled release diclofenac microspheres and tabletted microspheres. J. Microencapsulation, 11: 455- 470.Watts, P. J., Davies, M. C., Melia, C. D. (1990). Microencapsulation using emulsification / solvent evaporation: an overview of techniques and applications. Cri. Rev. Therap. Drug Carr. Sys., 7: 235-259.Yüksel, N., T_NÇER, T., BAYKARA, T. (1996). Interaction between nicardipine hydrochloride and polymeric microspheres for controlled release systems. Int. J. Pharm., 140: 145-154.Yüksel, N., Baykara, T. (1991). _laç tasıyıcı sistem olarak mikroküreler ve hazırlama yöntemleri. Pharmacia-JTPA, 31: 54-68.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 157
  • Üye: 0
  • Toplam: 158

Detaylı İstatistikler