Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

VADELİ İŞLEM PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) VE VERGİLENDİRME

Oluşturulma Tarihi: 2004

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): AVŞAR, Tolga (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KIRMAN, Ahmet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Vadeli İşlem Piyasaları, Türev Piyasalar, Vergi, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Finans, Derivatives, Derivatives Markets, Tax, Forward Contracts, Finance
Özet Vadeli işlem sözleşmeleri; belirlenen bir tarihte, fiyatta, miktarda, kalitede ve yerde, satıcının alıcıya bir malı veya kıymeti, alıcının da satıcıya bunların nakit değerini karşılıklı olarak teslim etmesini öngören kanunen bağlayıcı bir anlaşmalardır. Vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasalara ise vadeli işlem piyasaları denilmektedir. Bu piyasalar tezgah üstü veya organize piyasalar olabilirler.Dünya tarihinde ilk vadeli işlemler Japonya'da Dojima Pirinç Pazarı ve Hollanda'da Antwerp Tahıl Pazarı'nda yapılmıştır. Ancak ilk düzenli vadeli işlemler borsası Chicago'da 1848 yılında kurulmuştur. Ekonomik birimleri vadeli işlem sözleşmelerini kullanma yoluna iten nedenler gelecekte; fiyatlardaki, döviz kurlarındaki ve faiz hadlerindeki dalgalanmalardan oluşabilecek risklerden korunmak olmuştur. Bu korunma isteği ve buna bağlı olarak vadeli işlem sözleşmelerinin kullanımının artması özellikle 1970'li yıllarda gerçekleşmiştir. 1973 yılında Bretton Woods sisteminin yıkılması, dünya ekonomisinde yaşanan serbestleşme hareketleri ve petrol krizleri gibi nedenlerle döviz kurları ve faiz oranları aşırı dalgalanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu dönemde fiyatlardan, döviz kurlarından ve faiz oranlarından kaynaklanan finansal riskler ekonomik birimleri yoğun bir şekilde tehdit etmeye başlamıştır. Bu nedenlerle, belirtildiği gibi, vadeli işlem sözleşmelerinin kullanımı artmıştır.Ülkemizde ise vadeli işlem sözleşmeleri ve vadeli işlem piyasaları yeni sayılabilecek kavramlardır. Ülkemizde kambiyo mevzuatında ve sermaye piyasası mevzuatında vadeli işlem sözleşmelerine ve vadeli işlem piyasalarına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası'nda ve İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nda bazı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir. Ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi kurulmuştur ancak bu borsa henüz faaliyetlerine başlamamıştır.Vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesi konusunda, örnek olarak incelenen gelişmiş ülkeler olan Amerikan'ın ve Fransa'nın; gelişmekte olan ülkeler olan Arjantin'in ve Pakistan'ın vergi mevzuatında bu ürünlere yönelik ayrı düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Avrupa Birliği açısından ise türev ürünlerin vergilendirilmesinde ortak bir yöntem mevcut değildir. Ülkemiz vergi mevzuatında ise vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin neredeyse hiç bir özel düzenleme yoktur. Bu nedenle vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesi mevcut vergi kanunlarına göre yapılmak zorundadır. Ayrıca Ülkemizin taraf olduğu uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında da türev ürünlere ilişkin özel hükümler yoktur.Vadeli işlem sözleşmeleri; Gelir Vergisine, Kurumlar Vergisine, Katma Değer Vergisine, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine ve Damga Vergisine konu olmaktadır. Gelir Vergisi açısından, vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen gelirler genelde ticari kazanç veya arızi kazanç olarak kabul edilmektedir. İstisnai olmak üzere söz konusu gelirler menkul sermaye iradı olarak da değerlendirilebilmektedir. Kurumlar vergisi açısından ise vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen gelirler kurum kazancı olarak değerlendirilmektedir. Vadeli işlem sözleşmeleri, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine, Katma Değer Vergisine ve Damga Vergisine tabi olmakla birlikte bu kanunlarda vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin yer alan istisnalar da mevcuttur. Vadeli işlemlerin vergilendirilmesinde yaşanan önemli bir sorun döviz forward ve döviz swap sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkabilen peçelemedir. Uygulamanın özü itibariyle ülkemizde bu sözleşmelerden elde edilen gelirler aslında faiz geliridir. Ancak vergi kanunlarımızdaki yetersizlik dolayısıyla bu gelirler faiz geliri olarak kabul edilememektedir ve dolayısıyla Gelir Vergisi stopajı yapılamamaktadır. Vadeli işlem piyasalarının ülkemizde gelişebilmesi ve sağlıklı bir vergilemenin yapılabilmesi için vergi kanunlarında ayrıntılı düzenlemelerin yapılması zorunluluğu mevcuttur.
İçindekiler
Açıklamalar Vadeli işlem sözleşmeleri; belirlenen bir tarihte, fiyatta, miktarda, kalitede ve yerde, satıcının alıcıya bir malı veya kıymeti, alıcının da satıcıya bunların nakit değerini karşılıklı olarak teslim etmesini öngören kanunen bağlayıcı bir anlaşmalardır. Vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasalara ise vadeli işlem piyasaları denilmektedir. Bu piyasalar tezgah üstü veya organize piyasalar olabilirler.Dünya tarihinde ilk vadeli işlemler Japonya'da Dojima Pirinç Pazarı ve Hollanda'da Antwerp Tahıl Pazarı'nda yapılmıştır. Ancak ilk düzenli vadeli işlemler borsası Chicago'da 1848 yılında kurulmuştur. Ekonomik birimleri vadeli işlem sözleşmelerini kullanma yoluna iten nedenler gelecekte; fiyatlardaki, döviz kurlarındaki ve faiz hadlerindeki dalgalanmalardan oluşabilecek risklerden korunmak olmuştur. Bu korunma isteği ve buna bağlı olarak vadeli işlem sözleşmelerinin kullanımının artması özellikle 1970'li yıllarda gerçekleşmiştir. 1973 yılında Bretton Woods sisteminin yıkılması, dünya ekonomisinde yaşanan serbestleşme hareketleri ve petrol krizleri gibi nedenlerle döviz kurları ve faiz oranları aşırı dalgalanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu dönemde fiyatlardan, döviz kurlarından ve faiz oranlarından kaynaklanan finansal riskler ekonomik birimleri yoğun bir şekilde tehdit etmeye başlamıştır. Bu nedenlerle, belirtildiği gibi, vadeli işlem sözleşmelerinin kullanımı artmıştır.Ülkemizde ise vadeli işlem sözleşmeleri ve vadeli işlem piyasaları yeni sayılabilecek kavramlardır. Ülkemizde kambiyo mevzuatında ve sermaye piyasası mevzuatında vadeli işlem sözleşmelerine ve vadeli işlem piyasalarına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası'nda ve İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nda bazı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir. Ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi kurulmuştur ancak bu borsa henüz faaliyetlerine başlamamıştır.Vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesi konusunda, örnek olarak incelenen gelişmiş ülkeler olan Amerikan'ın ve Fransa'nın; gelişmekte olan ülkeler olan Arjantin'in ve Pakistan'ın vergi mevzuatında bu ürünlere yönelik ayrı düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Avrupa Birliği açısından ise türev ürünlerin vergilendirilmesinde ortak bir yöntem mevcut değildir. Ülkemiz vergi mevzuatında ise vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin neredeyse hiç bir özel düzenleme yoktur. Bu nedenle vadeli işlem sözleşmelerinin vergilendirilmesi mevcut vergi kanunlarına göre yapılmak zorundadır. Ayrıca Ülkemizin taraf olduğu uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında da türev ürünlere ilişkin özel hükümler yoktur.Vadeli işlem sözleşmeleri; Gelir Vergisine, Kurumlar Vergisine, Katma Değer Vergisine, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine ve Damga Vergisine konu olmaktadır. Gelir Vergisi açısından, vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen gelirler genelde ticari kazanç veya arızi kazanç olarak kabul edilmektedir. İstisnai olmak üzere söz konusu gelirler menkul sermaye iradı olarak da değerlendirilebilmektedir. Kurumlar vergisi açısından ise vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen gelirler kurum kazancı olarak değerlendirilmektedir. Vadeli işlem sözleşmeleri, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine, Katma Değer Vergisine ve Damga Vergisine tabi olmakla birlikte bu kanunlarda vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin yer alan istisnalar da mevcuttur. Vadeli işlemlerin vergilendirilmesinde yaşanan önemli bir sorun döviz forward ve döviz swap sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkabilen peçelemedir. Uygulamanın özü itibariyle ülkemizde bu sözleşmelerden elde edilen gelirler aslında faiz geliridir. Ancak vergi kanunlarımızdaki yetersizlik dolayısıyla bu gelirler faiz geliri olarak kabul edilememektedir ve dolayısıyla Gelir Vergisi stopajı yapılamamaktadır. Vadeli işlem piyasalarının ülkemizde gelişebilmesi ve sağlıklı bir vergilemenin yapılabilmesi için vergi kanunlarında ayrıntılı düzenlemelerin yapılması zorunluluğu mevcuttur. (Derivatives are the legal contracts that includes an engagement for buying or selling a good or a financial asset at a specific date, price, quantity, quality and place. The markets that derivatives are traded on called as derivatives markets. These derivatives markets can be either over the counter markets or organized markets.In the history of world, first derivative transactions were made in Dojima rice market (in Japan) and Antwerp cereal market (in Holland). But the first organized derivatives market was established in Chicago in 1848. The reasons that forced the economic units to use derivatives were hedging the risks which could be exist owing to the fluctuations of prices, Exchange rates and interest rates. The usage of derivatives increased especially in 1970s according to the desire of hedging the risks explained above. Because of the collapsing of Bretton Woods System, liberalizations in world economy and petrol crisis, the exchange rates and interest rates started to fluctuate extremely. Therefore, the financial risks owing to prices, exchange rates and interest rates began to force the economic units heavily to use derivatives. Because of these reasons determined above, the usage of derivatives have been increased.In our country derivatives and derivatives markets are nearly new concepts. But also there are regulations for derivatives and derivatives markets in our foreign exchange and capital market laws. Some derivatives are traded on İstanbul Stock Exchange Derivatives Market and İstanbul Gold Exchange Derivatives Market. Besides, Turkish Derivatives Exchange was established but the transactions have not started yet.Tax laws in America, France, Argentina and Pakistan examined to be examples for taxation of derivatives, the existence of special tax regulations for derivatives was understood. In European Union, there is no consensus about taxation of derivatives. In our tax laws, there is nearly no special regulations for derivatives. For this reason, taxations of derivatives must be made according to the existing tax laws. Behind this, there is no rule about taxation of derivatives in the international anti double taxation acts that signed by Turkey.Derivatives are subject to income tax, corporation income tax, added value tax, banking and insurance tax and stamp tax. From the perspective of income tax, the gains from the derivatives can be accepted as commercial gain and temporary gain. Rarely, these gains can be accepted as movable capital gains. From the point of view of corporation income tax, the gains from the derivatives are accepted as a corporate income.However, derivatives are subject to banking and insurance tax, added value tax and stamp tax, there are some exemptions for the derivatives in these laws.An important problem in the taxation of currency forwards and currency swaps is camouflaging the taxation. In reality the gains from these derivatives are interest gains. But because of the inadequacy regulations in tax laws these gains can not be accepted as interest gains so income tax stoppage at source can not be applied.As a conclusion, to improve derivatives markets in our country and to make a healty taxation, detailed regulations in tax laws must be made.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAKÇAOGLU,Ertugrul, Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi, Ankara, Turhan Kitabevi,2002.AKKUM,Tülin, “Döviz Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri”, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi Dergisi, c:29, s:1, Nisan-2000.AKSEL,Ayse Eyüboglu,Futures Piyasaları,İstanbul,Creative Yayıncılık, SPK yayın no:21,1995.ANGIN,Erdinç, “Türev Piyasalar:Future, Forward, Swap ve Option İslemleri”,Vergi Dünyası, Sayı:203, Temmuz-1998.ARIKAN,A.Naci, “Türev Ürünleri Menkul Kıymet midir?”, Vergi Dünyası,Sayı:200, Nisan-1998.ARIKAN, A.Naci , “Vadeli İslemlerin 4761 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemelere Göre Banka ve Sigorta Muameleleri Açısından Degerlendirilmesi”, Vergi Dünyası ,Sayı:252,Agustos-2002.AYDIN, Erkan , “Swap İslemlerinden Saglanan Kazançların Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Niteligi”,Yaklasım Dergisi, Sayı:109, Ocak-2002.AYDIN, Fazıl , “Avrupa Birligi’nde Dolaysız Vergilerde Uyumlastırma”, Vergi Sorunları, Sayı:170, Kasım-2002.BEIDLEMAN,Carl R.,Financial Swaps, Pennsylvania, Dow Jones-Irwin,1985.CEYLAN, Ali, Finansal Teknikler,4.Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2002.CHAMBERS, Nurgül R., Türev Piyasalar, İstanbul, Avcıol Basım Yayın, 1998.CİMİT, İclal, “Vadeli İslem Piyasaları” , Vergi Sorunları, Sayı:166, Temmuz- 2002.CONLON,Stevie D.; AQUILINO,Vincent M., Principles of Financial Derivatives U.S. & International Taxation, 2004.COX,John C.; RUBINSTEIN,Mark,Options Markets,Prentice Hall,1987. Currency Options, A DC Gardner Workbook, 1991.ÇETİN, Tuncay, Vadeli (Future) /slemler /sleyisi ve Vergisel Boyutu, Ankara, Türmob Yayınları-98,Sirküler Rapor Serisi No:28, 1999.ÇEVİK, Savas (çev.), “Avrupa Birligi’nin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not”, VANISTENDAEL, Frans, Vergi Sorunları, Sayı:173,Subat-2003.DANIEL,R.; F.SIEGEL,Diane, The Futures Markets, Probus Publishing, 1990.DAS, Satyajit, Swap Financing, IFR Publishing, 1989.DAYANÇ, Murat, “Maliye Bakanlıgı’nca Swap İslemlerine İliskin Olarak Verilen 14.01.1997 Tarih ve 1425 Numaralı Özelge’nin Elestirisi, Vergi Dünyası, Sayı:245, Ocak-2002.DELİKANLI, İhsan Ugur, “ Forward-Döviz Swap İslemleri İle Mevduat Faiz Gelirlerinin Peçelenmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:200, Nisan-1998.DÖNMEZ, Çetin Ali ve digerleri, Finansal Vadeli /slem Piyasalarına Giris, İstanbul, İMKB Vadeli İslemler Piyasası Müdürlügü, Kasım-2002.EBİÇLİOGLU,Fatih Kemal, “Swap İslemleri Vergiden Kaçınma Aracı mıdır?”, Vergi Dünyası, Sayı:210, Subat-1999a.EBİÇLİOGLU,Fatih Kemal; KAHRAMAN,Abdülkadir, Swap /slemleri /sleyisi ve Vergisel Boyutu, Ankara,Türmob Yayınları-82, Sirküler Rapor Serisi No:23,1999b.EBİÇLİOGLU,Fatih Kemal; KAHRAMAN, Abdülkadir, Forward /slemleri /sleyisi ve Vergisel Boyutu,Ankara,Türmob Yayınları-81,Sirküler Rapor Serisi No:22,1999c.EKİCİ, M.Hadi, “Opsiyon Kontratlarının Mahiyeti ve Vergi Kanunları Açısından Degerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:225, Mayıs-2000.ERGİNCAN, Yakup, Endekse Dayalı Vadeli /slem Sözlesmeleri Portföy Yönetiminde Kullanımı ve Türkiye’de Uygulanabilirligi, Ankara, Yayın No:33, Sermaye Piyasası Kurulu, Mayıs-1996.ERİSTİ,Murat, “Döviz Piyasalarında Yapılan Swap,Options ve Futures İslemlerinin Vergi Hukuku Açısından İrdelenmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:233, Ocak-2001.EROL, Ümit, Futures Piyasaları: Teori ve Pratik, Ankara, Türkiye Bankalar Birligi,Yayın No:190, 1994.EROL, Ümit, Vadeli /slem Piyasaları, İstanbul, Emir Ofset Matbaacılık, 1999.ERSAN, İhsan, Finansal Türevler,2.Basım, İstanbul,Literatür Yayıncılık,Temmuz- 1998.European Commission, Tax Policy in the European Union, http://europa.eu.int, 2000.
doi:10.1023/A:1015448421469
FITZGERALD, M.Desmond, Financial Options, London, Euromoney Publications, 1987.GORADIA,Shefali, “Taxation of Financial Derivatives”, India, Nishith Desai Associates International Research Center, www.nishithdesai.com,1999.GÜNDOGDU, Muhittin, “Forward İslemlerinin Niteligi,Forward İslemlerine Baglı Olarak Gelirin ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Peçelenmesi”, Vergi Sorunları,Sayı:138,Mart-2000.HEPER,Fethi;EKİNCİ,Filiz, “ABD’de Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi ve Türkiye Açısından Degerlendirme”, Yaklasım Dergisi, Sayı:138,Haziran-2004.KARABIYIK, Lale Erdem, Menkul Kıymetler Borsası ve Diger Yatırım Alternatifleri,Bursa, Marmara Kitabevi, Ekim-1997.KARACA,Yüksel, “Vadeli İslemlerin (Forward,Futures ve Options) İsleyisi, Hukuki Altyapısı ve Vergisel Durumuna İliskin Degerlendirmeler-II” , Yaklasım Dergisi, Sayı:97, Ocak-2001.KAYA, Ömer, “Döviz Swaplarının BSMV Karsısındaki Durumu”,Vergi Dünyası, Sayı:245, Ocak-2002.KESKİN, Filiz, Finansal Türev Ürünleri ve Vergilendirme, İstanbul, Yayımlanmamıs Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.KINACIOGLU,Naci,Kıymetli Evrak Hukuku,4.Bası,Ankara,Gazi Büro Kitabevi, 1993.KIRCA, İsmail, Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon /slemleri, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Arastırma Enstitüsü, 2000.KIRIM, Arman, “Futures Kontratlarının Fiyatlaması”, Bankacılar Dergisi, Sayı:8, Nisan-1992.KIRMAN,Ahmet, “Opsiyon Sözlesmelerinin Hukuki Niteligi ve İslemin Vergisel Boyutu”, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armagan, Banka Ticaret Hukuku Arastırma Enstitüsü,Ankara,1998.KIRMAN, Ahmet, “Futures, Options, Swaps, Leasing İslemlerinin Hukuki Yapısı ve Vergilendirilmesi”,Ankara, TBB Seminer Notları, 2000.KIRMAN, Ahmet, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, 2.Baskı, Ankara, 2001.KOPITS, George, Tax Harmonization in the European Community, IMF Occasional Papers,No:94,March-15, Washington DC, 1992.LEUTHOLD, Raymond M. ve digerleri, The Theory and Practice of Futures Markets, Toronto, Lexington Books,1989.MC CAFFERTY, Thomas A., All About Options, Mc Graw-Hill, 1993.MIRON, Paul; SWANNELL, Philip, Pricing and Hedging Swaps, London, Euromoney Publications, 1995.ÖNCEL, Mualla ve digerleri, Vergi Hukuku,11.Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004.ÖRTEN, Remzi,Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları,Ankara,Gazi Kitabevi,2001.PETZEL, Todd E., Financial Futures and Options, Quorum Books, 1989.
doi:10.2307/1241627
SARAÇ, Osman, “Vadeli İslem Piyasaları-II”, Yaklasım Dergisi, Sayı:102, Haziran- 2001.SARAÇOGLU, Fatih; EJDER, Haydar, “Vergi Uyumlastırması Açısından AB Ülkelerinde Gelir Vergisi Uygulamalarının Degerlendirilmesi”,Vergi Sorunları, Sayı:164,Mayıs-2002.SEYİDOGLU, Halil, Uluslararası /ktisat, 13.Baskı, İstanbul, 1999.SUMER,Ayse,Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmis Mevzuat,3.Baskı, İstanbul,Alfa Yayınları,2002.Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulusları Birligi, “Türev Araçlar,Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasalarının İsleyisi, Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma”, www.tspakb.org.tr, Aralık-2002.TUNÇER, Mehmet; SARIKAYA, Murat; “ Avrupa Birligi Vergi Uyumlastırması Politikasının Gelecegi Üzerine”,Vergi Sorunları, Sayı:177, Haziran-2003.ULAS, Özlem, “ Forward İslemleri Nedeniyle Elde Edilen Kazancın Niteligi ve Vergilendirilmesi”, Yaklasım Dergisi, Sayı:110,Subat-2002.ULUATAM,Özhan;METHİBAY,Yasar,Vergi Hukuku,Degisik 4.Baskı, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2000.YÜZBASIOGLU, A.Nejat, “ Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi”, İstanbul, BDDK Risk Yönetimi Konferansı Notları, 2003.WILMOTT, Paul, Derivatives, John Wiley & Sons, 1998.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 148
  • Üye: 1
  • Toplam: 149

Detaylı İstatistikler