Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

MARTIN HEIDEGGER’İN TEKNOLOJİ YORUMU

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): TONYALI, Zehra (Yazar),

Emeği Geçen(ler): TURAN, Ertuğrul Rufay (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE (FELSEFE TARİHİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler MARTIN HEIDEGGER’İN TEKNOLOJİ YORUMUTechnology, Metaphysics, Forgetfulness of being, Techne, En-framing
Özet Bu çalışmanın amacı Martin Heidegger'in teknoloji yorumunu açıklamaktır. Heidegger, teknoloji ile batı metafizik düşüncesi arasında özsel bir bağ olduğunu belirttiği için, bu çalışmada Heidegger'in teknoloji kavramı onun metafizik eleştirisi bağlamında ele alınmaktadır. Heidegger, metafizik düşüncenin varlığın açımlayıcı yapısını göz ardı ederek, bu açımlayıcı devinim sonunda ortaya çıkan üründe (şey, var olan, nesne) yoğunlaştığını savunur. Çalışmanın birinci bölümünde teknolojinin, varlığın bu açımlayıcı deviniminin unutuluşunun son aşaması olduğu gösterilmektedir. İkinci bölümde, Heidegger'in modern teknoloji kavramının, varlığın açımlayıcı yapısının kısmi farkındalığını temsil eden antik felsefe kavramları (tekhne, aletheia, phusis) ile karşılaştırması irdelenmektedir. Son bölümde, teknolojinin metafiziksel özü olarak ‘çerçeveleme' kavramı ele alınmaktadır. Bu bağlamda, (1) şeylerin teknolojik kavrayışta denetim altına alınarak açımlanması, (2) bu biçimde açımlanmanın, şeylerin yadsınması ve onların salt kullanıma hazır olarak ele alınması (3) ve bu metafizik tavrın bir tehlikeye dönüşmesi tartışılmaktadır.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışmanın amacı Martin Heidegger'in teknoloji yorumunu açıklamaktır. Heidegger, teknoloji ile batı metafizik düşüncesi arasında özsel bir bağ olduğunu belirttiği için, bu çalışmada Heidegger'in teknoloji kavramı onun metafizik eleştirisi bağlamında ele alınmaktadır. Heidegger, metafizik düşüncenin varlığın açımlayıcı yapısını göz ardı ederek, bu açımlayıcı devinim sonunda ortaya çıkan üründe (şey, var olan, nesne) yoğunlaştığını savunur. Çalışmanın birinci bölümünde teknolojinin, varlığın bu açımlayıcı deviniminin unutuluşunun son aşaması olduğu gösterilmektedir. İkinci bölümde, Heidegger'in modern teknoloji kavramının, varlığın açımlayıcı yapısının kısmi farkındalığını temsil eden antik felsefe kavramları (tekhne, aletheia, phusis) ile karşılaştırması irdelenmektedir. Son bölümde, teknolojinin metafiziksel özü olarak ‘çerçeveleme' kavramı ele alınmaktadır. Bu bağlamda, (1) şeylerin teknolojik kavrayışta denetim altına alınarak açımlanması, (2) bu biçimde açımlanmanın, şeylerin yadsınması ve onların salt kullanıma hazır olarak ele alınması (3) ve bu metafizik tavrın bir tehlikeye dönüşmesi tartışılmaktadır. (This study aims to elucidate Martin Heidegger’s interpretation of modern technology. Since Heidegger informs that there is an intrinsic relation between technology and western metaphysical thinking, the study focuses on explicating his notion of technology in terms of his critique of metaphysics. Heidegger argues that metaphysical thinking overlooked disclosive structure of being and concentrated on the product (thing, entity, object) of this disclosive movement. The first part of this study shows how technology becomes the most extreme stage of forgetfulness of being’s disclosive nature. The second part deals with Heidegger’s comparison between ancient concepts, (tekhne, aletheia, phusis) which represent partial awareness of disclosive structure of being, and the notion of modern technology. Finally, the last part aims to expound the metaphysical essence of technology via the concept of ge-stell. There, It is argued that (1) entities in our technological epoch are disclosed as manipulated and controlled objects; (2) such disclosure denies original disclosure of entities and entities are seen only in their manipulative nature; and (3) this nihilistic attitude constitutes a danger)
Haklar
Notlar

KaynakçaALDERMAN, Harold, Heidegger’s Critique of Science and Technology, Heidegger and Modern Philosophy: Critical Essays, edited by Michael Murray, Yale University Press, 1978ARISTOTELES, AUGUSTINUS, HEIDEGGER, Zaman Kavramı, çev: Saffet Babür, İmge Yay., 1. basım, Ank., 1996BARRY, James, The Technical Body: Incorporating Technology and Flesh, Philosophy Today, Winter 1991, 35:4, Academic Research Library (390- 401)BEAVERS, Anthony F., Descartes Beyond Transcendent Phemenology: Reconsidering Heidegger’s Critique of the Cartesian Project, www.webcom.com/~paf/ ereignis, 2003BERNASCONİ, Robert, The Question of Language in Heidegger’s History of Being, Humanities Press, 1991 (15-29; 65-99)BEYSSADE, Michael, The Cogito: Priviliged Truth or Examplary Truth?, Essays on the Philosophy and Science of René Descartes, edited by Stephan Voss, Oxford & New York: Oxford University Press, 1993BIEMEL, Walter, Elucidations of Heidegger’s Lecture The Origin of Art and The Destination of Thinking, Reading Heidegger Commemorations, translated by Joan Stambaugh, edited by John Sallis, Bloomington: Indiana University Press, 1993BISCHOFF, Michael, The End of Philosophy and the Rise of Films, www.freenet.msp.mn.us/people/bischoff/thesis, 2003BOTTHA, Catherine Frances, Heidegger, Technology, and Ecology, EBSCO Publishing, 2003BUMİN, Tülin, Tartısılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, YKY., 1. basım, İst., 1996CARL, Friedrich von Weizsacker, Heidegger and Natural Science, Heidegger Memorial Lectures, edited by Werner Marx, translated by Steven w. Davis, Duquesne University Press, 1982CAVALIER, Robert, Lectures on Heidegger’s Being and Time, www.caae.phil.cmu.edu, 2003CHAN, Wing-Cheuk, Phenomenology of Technology: East and West, Journal of Chinese Philosophy, 30:1, 2003
doi:10.1111/1540-6253.00103
CONDELLA, Craig A., Overcoming The Destining of Technological Being, EBSCO Publishing, 2005COYNE, Richard, Cyberspace and Heidegger’s Pragmatics, Information Technology and People, vol.11, UK: University of Edinburg, 1998
doi:10.1108/09593849810246147
DALLYMAYR, Fred, Heidegger and Marxism, Life-wold, Modernity and Critique: Paths between Heidegger and The Frankfurt School, Polity Press, 1991DASTUR, Francoise, Language and Ereignis, Reading Heidegger Commemorations, edited by John Sallis, Indiana University Press, 1993DEMİRHAN, Ahmet, Heidegger ve Teoloji, İnsan Yay., 1. basım, İst., 2002Der Spiegel’in Heidegger’le Tarihi Söylesisi, Profesör Heidegger 1933’de Neler Oldu?, çev: Turhan Ilgaz, YKY, 1. basım, İst., 1993DREYFUS, Hubert, Being in the World, Massachussets Institute of Technology, 1991DREYFUS, Hubert; SPINOZA, Charles; Highway Bridges and Feasts: Heidegger and Borgman on How to Affirm Technology, Man and World: 30, Kluwer Academic Publishers, 1997DREYFUS, Hubert, Telepistemology: Descartes’ Last Stand, www.webcom.com/~paf /ereignis, 2003FAUNCE, A. William, Problems of an Industrial Society, NY: McGraw- Hill Social Problems Series, 1968FEENBERG, Andrew, Questioning Technology, Florence: Routledge, 1999GALL, Robert S., Interrupting Speculation: The Thinking Heidegger and Greek Tragedy, Continental Philosophy Review: 36, Kluwer Academic Publishers, 2003
doi:10.1023/A:1026088501034
GEORGE, Pattison, The Later Heidegger, London: Routladge Philosophy Guidebooks, 2000 (47-75)GEORGE, Vensus, The Experience of Being as Goal of Human Existence: The Heideggerian Approach, Cultural Heritage and Contemporary Change Series IIIB, South Asia, vol.2, 2000GEORGESCU, Tudor, An Existentialist Knowledge Theory, www.webcom.com/~paf /ereignis, 2003GLAZEBROOK, Trish, Heidegger on the Experiment, Philosophy Today, Fall 1998: 42,3, Academic Research LibraryGLAZEBROOK, Trish, The Role of Beitrage in Heidegger’s Critique of Science, Philosophy Today, Spring 2001, 45,1, Academic Research LibraryGLOBUS, Gordon G., Heidegger and Cognitive Science, Philosophy Today, Spring 1990, 34,1, Academic Research LibraryGRAHAM, Jakob, Alienation: Marx and Heidegger, www.ferrum.edu/philosophy/heidmarx, 2003HEIDEGGER, Martin, Aletheia (Heraclitus, Fragment B 16), Early Greek Thinking, translated by David Farell Krell, Frank A. Capuzzi, NY: Harper and Row, 1975HEIDEGGER, Martin, An Introduction to Metaphysics, translated by Ralph Manheim, Yale University Press, 1959HEIDEGGER, Martin; ARRENDT, Hanna; Metafizik ve Politika, yayına hazırlayanlar: Senem Yazıcıoglu Öge, Önay Sözer, Fiona Tomkinson, Bogaziçi Üniversitesi Yay., İst., 2002HEIDEGGER, Martin, Being and Time, translated by John Macquarrie, Edward Robinson, Harper and Row, 1962HEIDEGGER, Martin, Bilim Üzerine 7ki Ders, çev: Hakkı Hünler, Paradigma Yay., 1. basım, İst., 1998HEIDEGGER, Martin, Hölderlin ve Siirin Özü, Hölderlin, Seçme Siirler, çev: Turan Oflazoglu, İz Yay., İst., 1997HEIDEGGER, Martin, Hümanizm Üzerine Mektup, Hümanizmin Özü, çev: Ahmet Aydogan, İz Yay., İst., 2002HEIDEGGER, Martin, Letter on Humanism, Pathmarks, translated by Frank A. Capuzzi, edited by William mcNeil, Cambridge University Press, 1998HEIDEGGER, Martin, Logos (Heraclitus, Fragment 50), Early Grek Thinking, translated by David Farell Krell, Frank A. Capuzzi, NY: Harper and Row, 1975HEIDEGGER, Martin, Metafizik Nedir?, çev: Yusuf Örnek, TFK Yay., 2. basım, Ankara, 1994HEIDEGGER, Martin, Nietzsche’nin “Tanrı Öldü” Sözü ve Dünya Resimleri Çagı, çev: Levent Özsar, Asa Yay., 1. basım, Bursa, 2001HEIDEGGER, Martin, On The Essence of Ground, Pathmarks, translated by John Sallis, edited by William McNeil, Cambridge University Press, 1998HEIDEGGER, Martin, On The Essence of Truth, Pathmarks, translated by John Sallis, edited by William McNeil, Cambridge University Press, 1998HEIDEGGER, Martin, Özdeslik ve Ayrım, çev: Necati Akça, Bilim ve Sanat Yay., 1. basım, Ank., 1997HEIDEGGER, Martin, Parmenides, translated by Andre Schuver, Richard Rojcewicz, Indiana University Press, 1992HEIDEGGER, Martin, Sanatın Dogusu ve Düsüncenin Yolu, Patikalar, çev: Leyla Baydar, Hasan Ünal Nalbantoglu, İmge Yay., 1. basım, Ank., 1997HEIDEGGER, Martin, Teknige 7liskin Sorusturma, çev: Dogan Özlem, Paradigma Yay., 2. basım, İst., 1998HEIDEGGER, Martin, Teknik ve Dönüs, çev: Necati Akça, Bilim ve Sanat Yay., 1. basım, Ank., 1998HEIDEGGER, Martin, The Basic Problem of Phemenology, translated by Albert Hofstadler, Indiana University Press, 1982 (77-171)HEIDEGGER, Martin, The Origin of the Work of Art, Basic Writings: from Being and Time to Task of Thinking, edited by David Farell Krell, San Francisco: Harper and Row, 1992HEIDEGGER, Martin, The Question Concerning Technology, translated by William Lovitt, Harper and Row, 1997HEIDEGGER, Martin, The Thing, Poetry, Language, Thought, translated by Albert Hofstadler, NY: Harper and Row, 1975HEIDEGGER, Martin, Zaman ve Varlık Üzerine, çev: Deniz Kanıt, A. Yay., Ank., 2001HEIDEGGER, Martin, Plato’s Doctrine of Truth, Pathmarks, tarnslat ed by Thomas Sheehan, edited by William McNeil, Cambridge University Press, 1998HODDGE, Joanna, Heidegger and Etics, London: Routledge, 1994HOLLAND, Nancy J., Rethinking Ecology in the Western Philosophical Tradition: Heidegger and/on Aristotle, Continental Philosophy Review 32, Kluwer Academic Publishers, 19997nsan ve Teknoloji, (Inquiry Dergisi’nden Derleme Çeviriler), çev: Taha Kılıç, İnsan Yay., 1. basım,İst., 1992INTRONA, Lucas D., The Question Concerning Information Technology, London: London School of Economics and Political Science, 2003İYİ, Sevgi, Martin Heidegger’de 7nsan Sorunu, Asa Yay., 1. basım, Bursa, 2003KRELL, David Farell, Intimations of Mortality: Time, Truth and Finitude in Heidegger’s Thinking of Being, USA: The Pennsylvania State University Press, second printing, 1991MARX, Werner, Heidegger and Tradition, translated by Theodore Ksiel, Murray Greene, Evanston: Northwestern University Press, 1971MATTHEWS, Richard, The Metaphysics of Appearance: Heidegger’s Critique of Modern Technology, www.mun.ca/phil/codgito/vol2, 2003McGINN, Robert G., What is Technology, Research in Philosophy in Technology, An Annual Complation of Research, vol.8, Jai Press, 1978McGINN, Robert G., Comment on Zimmerman’s “Technological Culture and the End of Philosophy”, Research in Philosophy and Technology, Jai Press, vol.2., 1979McGRATH, Sean, Toward a Technology That Allows the Beatiful to Occur, EBSCO Publishing, 2005MURCHADRA, Felix O., Future or Future Past: Temporality between Praxis and Poiesis in Heidegger’s Being and Time, Philosophy Today, Fall 1998, 42, 3, Academic Research LibraryPITT, Joseph C., Thinking about Technology: Foundations of the Philosophy of Technology, NY: Seven Bridges Press, 2000POGGELER, Otto; ALLEMAN, Beda, Heidegger Üzerine 7ki Yazı, çev: Dogan Özlem, Gündogan Yay., 1. basım, Ank., 1994POGGELER, Otto, Martin Heidegger’s Path of Thinking, translated by Daniel Magurshak, Sigmund Barber, Humanities Press, second printing, 1989 (247-267)SCHREIBER, Mattheww, The Question Concerning Heidegger’s Critique of Subjectivity: Reflections on the Essence of Science, Technology, and the Modern Age, Earlham College Senior Thesis, 2001-2002SHEEHAN, Thomas, Kehre and Ereignis: A Prolegomenon to Introduction to Metaphysics, A Companion to Heidegger’s Introduction to Metaphysics, edited by Richard Polt and Gregory Fried, Yale University Press, 2000 (3-16, 263-274)SHEEHAN, Thomas; PAINTER, Carinne, Choosing One’s Fate: A Re- Reading of Sein und Zeit §74, Loyola University Press, 1999 (63-82)
doi:10.1163/156916499X00055
SHEEHAN, Thomas, Heidegger’s Philosophy of Mind, Contemporary Philosophy, vol.4, Martinus Nijhoff Publishers, 1983SMITH, Gregory Bruce, Heidegger, Technology and Postmodernity, Social Science Journal, vol.28, Issue 3, Jai Press, 1991
doi:10.1016/0362-3319(91)90019-Z
SPANOS, William, Heidegger’s Parmenides: Greek Modernity and the Classical Legacy, Journal of Modern Greek Studies, vol.19, 2001
doi:10.1353/mgs.2001.0011
STURDEVANT, Molly K., Holding Open: An Explication of Heidegger’s Aesthetics, Collorado State University, 2003; www.webcom.com/~paf/ereignisTHOMSON, Iain, From The Question Concerning Technology to the Quest for a Democratic Technology: Heidegger, Marcuse, Feenberg, Inquiry: 43, EBSCO Publishing, 2003THOMSON, Iain, Ontotheology? Understanding Heidegger’s estruction Metaphysics, Journal of Philosophical Studies, vol.8(3), 2000
doi:10.1080/096725500750039291
THOMSON, Iain, The Philosophcal Fugue: Understanding the Structure and Goal of Heidegger’s Beiträge, Journal of British Society for Phenomenology, vol. 34, No.1, January 2003TİMUÇİN, Afsar, Descartes’çı Bilgi Kuramının Temellendirilisi, Bulut Yay., 1. basım, İst., 2000TİMUÇİN, Afsar, Descartes Felsefesine Giris, Bulut Yay., 2. basım, İst., 1999TURAN, Ertugrul R., The Problem of Truth in the Philosophy of Martin Heidegger, Yüksek Lisans Tezi, METU, 1987VALLEGA-NEU, Daniela, Heidegger’s Contributions to Philosophy, Indiana University Press, 2003
doi:10.1163/15691640360699690
WOLFGANG, Schadewaldt, The Concepts of Nature and Technique According to Greeks, Research in Philosophy and Technology, Jai Press, vol.2, 1979ZIMMERMAN, Michael E., Heidegger’s Confrontation with Modernity: Technology, Politics, and Art, Indiana University Press, 1990ZIMMERMAN, Michael E., Replay to McGinn, Research in Philosophy and Technology, Jai Press, vol.2, 1979ZIMMERMAN, Michael E., Technological Culture and The End of Philosophy, Research in Philosophy and Technology, Jai Press, vol.2, 1979
doi:10.2307/2106899
ZIMMERMAN, Michael E., Heidegger and Marcuse: Technology as Ideology, Research in Philosophy and Technoloy, Jai Press, vol.2, 1979
doi:10.2307/2106899


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31565
 • Online
  • Ziyaretçi: 112
  • Üye: 0
  • Toplam: 112

Detaylı İstatistikler