Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ateşli silahlar ile yapılan atışlar sonrası hedef yüzeyler üzerinde oluşan atış artıklarının incelenmesi

Diğer Başlık: A study of gun shot residue on target surfaces after discharging the firearms

Oluşturulma Tarihi: 01-11-2008

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Kimya,

Yazar(lar): YALÇIN SARIBEY, Aylin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): TARIMCI, Çelik (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2008 Yayınlandığı Sayfalar: 197 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Atış artığı, tüfek, tabanca, kurusıkı tabanca, kumaş, karton, cam, ahşap, dönüştürme metotları,

gun shot residue, rifle, pistol, blank pistol, fabric, cardboard, glass, wood, modification methods.Özet

Bu çalışmada farklı yüzeyler üzerinde ateşli silahlara ait atış artıkları (GSR) incelenmiştir. G-3 ve Kalaşnikof olmak üzere iki ayrı marka tüfek ile ahşap, cam, kumaş ve karton hedef yüzeylere atışlar yapılmıştır. Hedef yüzeyler üzerinde oluşan atış artıkları tüfeğin cinsine ve atış mesafesine bağlı olarak değerlendirilmiştir. Bitişik atışta namlu yapısının atış artığı dağılımında etkili olduğu görülmüştür. Özellikle G-3 marka tüfekte bu durum kolaylıkla belirlenmiştir.

Grafit fırınlı atomik absorbsiyon spektrometresi (GFAAS) ile kumaş hedef yüzeyler üzerindeki atış artıklarının incelenmesine yönelik olarak yeni bir inceleme metodu geliştirildi. Eşmerkezli olarak, merkezden itibaren belirli aralıklarla çıkartılmış kumaş parçaları üzerindeki atış artıkları, atış mesafesine bağlı olarak incelendi. Ayrıca GFAAS kullanılarak cam yüzeyler üzerindeki Ba, Pb ve Sb elementlerinin miktarları belirlendi. Böylece cam yüzeyler üzerinde bulunan Pb miktarı ile atış mesafesi arasındaki ilişki ortaya kondu.

Ayrıca kurusıkı tabancalarla yapılan atışlarda da hedef yüzeyler üzerinde atış artıklarının bulunacağı belirlendi. Kurusıkı tabancalara uygulanan dönüştürme tekniklerinin hedef yüzeyler üzerinde oluşan atış artıklarına etkisi olduğu tespit edildi. Hedef yüzeyler üzerinde kimyasal incelemeler ile birlikte fiziksel incelemelerin de birlikte yapılmasının hataları önleyeceği görüldü.İçindekiler

ÖZET.................................................................................................................................i

ABSTRACT.....................................................................................................................ii

TEŞEKKÜR....................................................................................................................iii

SİMGELER DİZİNİ.....................................................................................................vii

ŞEKİLLER DİZİNİ.....................................................................................................viii

ÇİZELGELER DİZİNİ................................................................................................xix

1. GİRİŞ............................................................................................................................1

2. KURAMSAL TEMELLER........................................................................................3

2.1 Silah.............................................................................................................................6

2.2 Ateşli Silahlar.............................................................................................................6

2.2.1 Kurusıkı tabancaların dönüştürülme yöntemleri…..........……...……………...7

2.3 Fişek............................................................................................................................7

2.3.1 Kovan.......................................................................................................................9

2.3.2 Kapsül......................................................................................................................9

2.3.3 Barut......................................................................................................................10

2.3.4 Mermi çekirdeği....................................................................................................11

2.4 Cam Yüzey İncelemeleri.........................................................................................11 

2.5 Atış Artıkları............................................................................................................12

2.6 Atış Artıklarının İncelenmesi.................................................................................14

2.7 Ateş Edilen Hedef Yüzeylerin İncelenmesi...........................................................15

3. MATERYAL VE YÖNTEM....................................................................................18

3.1 Silah Materyali.........................................................................................................18

3.1.1 Kırıkkale marka tabanca.....................................................................................18

3.1.2 Sarsılmaz marka tabanca....................................................................................19

3.1.3 Kurusıkı tabanca…………………………………………………..……............20

3.1.4 Kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca…………………..…..………….............21

3.1.5 Kalaşnikof marka tüfek.......................................................................................21

3.1.6 G-3 marka tüfek....................................................................................................22

3.2 Fişek Materyali........................................................................................................23

3.2.1 7.65mm çapında browning tipi fişek...................................................................24

 

3.2.2 9x19mm çapında fişek..........................................................................................25

3.2.3 7.62x39mm çapında fişek.....................................................................................26

3.2.4 7.62x51mm çapında fişek.....................................................................................27

3.3 Hedef Materyali.......................................................................................................28

3.4 Atış Mesafesi............................................................................................................29

3.5 Hedef Yüzeylerin Fiziksel İncelemesi....................................................................29

3.6 Atış Artığı Analizi....................................................................................................30

3.6.1 Sodyum rodizonat testi.........................................................................................31

3.6.2 Grafit   fırınlı   atomik   absorbsiyon    spektrometresi   ile

atış artığı incelemesi............................................................................................32 

4.ARAŞTIRMA BULGULARI....................................................................................34

4.1 Kumaş Hedef Yüzeylere Ait Elde Edilen Bulgular..............................................35

4.1.1 Kumaş hedef yüzeylere ait fiziksel inceleme bulguları.....................................35

4.1.2 Kumaş hedef yüzeye ait kimyasal inceleme bulguları.......................................52

4.1.2.1 Kumaş   hedef yüzeye  ait sodyum  rodizonat testi  sonucu

             elde edilen atış artığı  bulguları.......................................................................53

4.1.2.2 GFAAS  ile  yapılan  analiz  sonucu   elde  edilen  atış 

             artığı bulguları…..............................................................................................58

4.2 Ahşap Hedef Yüzeylere Ait Elde Edilen Bulgular................................................72

4.2.1 Ahşap hedef yüzeylere ait fiziksel inceleme bulguları.......................................72

4.2.2 Ahşap hedef yüzeye ait kimyasal inceleme bulguları........................................87

4.3 Karton Hedef Yüzeylere Ait Elde Edilen Bulgular..............................................93

4.3.1 Karton hedef yüzeylere ait fiziksel inceleme bulguları.....................................93

4.3.2 Karton hedef yüzeye ait kimyasal inceleme bulguları....................................107

4.4 Cam Hedef Yüzeylere Ait Elde Edilen Bulgular................................................113

4.4.1 Cam hedef yüzeylere ait fiziksel inceleme bulguları.......................................134

4.4.2 Cam hedef yüzeye ait kimyasal inceleme bulguları.........................................136

4.5 Mermi Çekirdeği İçermeyen Fişekleri Atan Silahlara Ait Bulgular…............136

4.5.1 Kurusıkı tabancaya ait elde edilen bulgular…………………….…...............136

4.5.2 Kurusıkı   tabancadan   dönüştürülmüş  tabancaya   ait elde

          edilen bulgular…………….……...…………......................................…..........136

5. TARTIŞMA..............................................................................................................139

5.1 Hedef Yüzeye Bağlı Olarak Yapılan Değerlendirmeler.....................................139

5.1.1 Kumaş hedef yüzeye ait  değerlendirmeler......................................................139

5.1.2 Ahşap hedef yüzeye ait  değerlendirmeler.......................................................144

5.1.3 Karton hedef yüzeye ait  değerlendirmeler......................................................149

5.1.4 Cam hedef yüzeye ait  değerlendirmeler..........................................................154

5.2 Silah Çapına Bağlı Olarak Yapılan Değerlendirmeler......................................159

5.2.1 Kırıkkale marka tabancaya ait  değerlendirmeler.........................................159

5.2.2 Sarsılmaz marka tabancaya ait  değerlendirmeler.........................................163

5.2.3 Kalaşnikof marka tüfeğe ait  değerlendirmeler..............................................167

5.2.4 G-3 marka tüfeğe ait  değerlendirmeler...........................................................171

5.3 GFAAS ile Yapılan İncelemelere ait Değerlendirmeler.....................................175

5.3.1 GFAAS ile kumaş yüzeyde yapılan incelemelere ait değerlendirmeler.........175

5.4 Mermi Çekirdeği İçermeyen Fişekleri Atan Tabancalara Bağlı

      Olarak Yapılan  Değerlendirmeler.…….…………………...........................….188

6. SONUÇ.....................................................................................................................190

KAYNAKLAR.............................................................................................................193

ÖZGEÇMİŞ.................................................................................................................196


 

 

 


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAlajika, P., Dowling, G.P. and Gunn, B. 1998. Stellate clothing defectswith different firearms, projectiles, ranges and fabrics. Jounal of Forensic Science, 43, 1148-1152. Almog, J. and Glattstein, B. 1997. Detection of fiearms imprints on hands of suspects, Jounal of Forensic Science, 43 (6), 993-996 Anonim. 2001, Devlet İstatistik Kurumu Verileri, Ankara Anonim. 2008, www.mkek.gov.tr, erişim tarihi:13.01.2008. Andrasko, J. and Petterson, S. 1991. A simple method for collection of gunshot residue from clothing, Journal of Forensic Science, 321-330. Altındağ, A., Özdemir, B. ve Yanık, M. 2005. Şanlıurfa'da ateşli silahla intiharlar, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6 (4), 240-244. Brozek, M. 2000. SEM-EDX study of inorganic gunshot residues from makarov 9mm. ammunition, J. Forensic Sci. Can, M., Üner, H.B., Koç, S., Tok, M., Toprak, S. ve Dişbudak, M. 2005. MKE Kurumu Yapımı Tabanca Mermileriyle Yapılan Atışlarda El Üzerinde Kalan Atış Artıklarının Alevsiz Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri Yöntemiyle Tespiti, Adli Tıp Bülteni, 10 (1), 5-14. Gunaratnam, L. and Himberg, K., 1993. The identification of gunshot residue particles from lead free Sintox ammunition, Journal of Forensic Science, 39 (2), 532-536. Hagg, L. 2003, Projectile-Induced mechanical and thermal effects in fibres, Forensic Sci. Int., 136 (1), 156. Üzün, İ., Büyük, Y., Ağrıtmış, H., Yazıcı, Y.A. ve Müslümanoğlu, Ö. 2006. Firearm fatalities of suicidal origin in Istanbul, Turkey: Autopsy study, Adli Bilimler Dergisi 5 (4), 27-33. Celbiş, O. ve Özdemir, B. 2005. Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığında 1999-2002 yılları arasında ölü muayene ve otopsileri yapılan intihar olguları, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12 (3), 173-176. Glattstein, B., Vinkurov, A., Levin, N. and Zeicher, A. 2000. ımproved method for shooting distance estimation part 1 bullet holes in clothing items, J. Forensic Sci., 45 (4), 801-806.PMid:10914573 Gökdemir, K., Seven, E. ve Sarıkaya, Y.1997. The application of a scanning electron microscope with an enegy dispersive X-ray analyser (SEM/EDXA) for gunshot residue determination on hands for some cartridges commonly used in Turkey, Turkish Journal of Chemistry, 23, 83-88. Güllü, Ş. 2004. Ateşli silah artıklarında bulunan antimon, baryum,ve kurşunun GFAAS ile tayini, doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Havekost, D.G., Peters, C.A. and Koons, R.D. 1990. Barium and Antimony Distributions on the Nonshooters. J. Forensic Sci., 35, 1096-1114. Jalanti, T., Henchoz, P., Gallusser, A. and Bonfanti M.S. 1999. The persistence of gunshot residue on shooters' hands, Sciece& Justice, 9 (1): 48-52.http://dx.doi.org/10.1016/S1355-0306(99)72014-9 Kaya, M. 1992. Silah bilgisi ve atış, Bilim Yayıncılık, Ankara, 1,210. Koons, R. D., Havekost, D.G. and Peters, C.A. 1989. Determination of Barium in Gunshot Residue Collection Swabs Using Inducively Coupled Plasma-Atomis Emission Spectrometry. J.Forensic Sci., 33 (1); 35-41. Krishnan, S. 1971. Rapid detection of firearms discharge residues by atomic absorption and neutron activation analysis, J. Forensic Sci., 16, 144-151.PMid:5557636 Ladenheim, J.C. and Ladenheim, E.D. 1996. Firearms and ballistics for physicians, Attorney Statio Publications, Bogoto, P:1,39,215-219. Meng, H.H. and Caddy, B. 1997. Gunshot residue analysis: A Review, J. Forensic Sci., 42 553-570. Moenssens, A., Starrs, J., Henderson, C. and Inbau, F. 1995. Scientific Evidence in Criminal and Criminal Cases, The Foundation Pres Inc, Westbury Newyork, P: 600. Romolo, F. and Margot, P. 2001. Identification of gunshot residue: a critical review, Forensic Sci. Int., 119, 195-211.http://dx.doi.org/10.1016/S0379-0738(00)00428-X Ronald, L., Singer, D.D. and Max, H.A. 1996. Survey of gunshot residue analysis methods, JFSCA, 41(2), 195-198. Newton, J.T. 1981. Rapid Determination O Antimony, Bariumand Lead In Gunshot Residue Automated Atomic Absorption Spectrophotometry. J. Forensic Sci., 26 (2); 302-312. Niewoehner, L., Wenz, W., Andrasko, J., Beijer, R. and Gunaratnam, L. 2003. ENFSI Profiency Test Program on Identification of GSR by SEM/EDX, J. Forensic Sci., 48, 786-793.PMid:12877293 Niewoehner, L., Wenz, W. 1999. Applications of focused ıon beam systems in gunshot residue investigation, J. Forensic Sci. Özcebe, H. 1996. Türkiye'de ateşli silah yaralanma ve ölümleri ne boyutta, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Sarıbey A.Y., 2004. Ses tabancaları ile yapılan atışlarda atış artığı analizi, Doktora Semineri, Ankara. Sarıbey, A.Y., Tarımcı Ç. 2006. Ses tabancaları ve atış artıkları, 5. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Kitapçığı, Sözel Bildiri, Samsun. Sarıbey, A.Y., Tarımcı Ç. 2007. Kısa namlulu silahlarla ahşap yüzeylere yapılan atışlarda hedef yüzey ve atış artığı incelemesi, 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi, Kongre Kitapçığı, Nevşehir, Türkiye. Sarıbey, A.Y., Tarımcı Ç. 2008. Modification Methods of Blank Pistols in Turkey in 2006, J. Forensic Sci. Sarıbey, A.Y., Aşangil D. ve Tarımcı Ç. 2007. Kurusıkı tabanca ile yapılan atışlarda karton ve kumaş yüzeyler üzerinde atış artığı incelemesi, Adli Bilimler Dergisi, 6 (3), 6-12. Sarıbey, A.Y., İnan A. ve Tarımcı Ç. 2007. Kurusıkı tabancaların tadilat yöntemleri ve yasal durumları, Adli Bilimler Dergisi, 6 (2), 68-73. Sarıbey, E. 2002. Türkiye' de üretilen ve seri numaraları ardışık olan silahlarda balistik izlerin karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Thronton, J.I. 1994. The Chemistry of Death by Gunshot, Analytica Cimica Acta, 288; 71-81.http://dx.doi.org/10.1016/0003-2670(94)85117-4 Tuğcu, H. 2001. Görüntü Analizi Yöntemi ile Ateşli Silah Artıklarının Tespiti, Uzmanlık Tezi, İstanbul. Üner, B. 1993. Ateşli Silah Artıkları, Adli Tıp Dergisi, 9 (9-1), 83-89. Üner, B. ve Atasoy S. Geliştirilmiş Griess Testi ile atış uzaklığı tayini, Adli tıp dergisi 9; 97-104. Üner, B., Çerkezoğlu H. ve Şam B. 1997. Sodyum rodizonat testi: atış artıklarındaki ağır metaller için spesifik bir test, Adli Tıp Bülteni, 2, 52-55. Wenz, W. Lichtenberg, W.J. and Kattarwe, H. 1991, Surface analysis and measuring techniques in firearm offences, Fresenius Journal of Analitic Chemistry, 155. Yalçın, A. 2003. Kalaşnikof ve G-3 marka tüfek mermilerinin dokularda fiziksel etkileri, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.PMCid:222905


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 6
  • Toplam: 31548
 • Online
  • Ziyaretçi: 139
  • Üye: 0
  • Toplam: 139

Detaylı İstatistikler