Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARI, BENLİK ALGISI, VÜCUT ALGISI VE STRES BELİRTİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KUNDAKCI, Ayça Hande (Yazar),

Emeği Geçen(ler): HOVARDAOĞLU, Selim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Yeme Tutumu, Benlik Algısı, Vücut Algısı, Stres Belirtileri, Üniversite Öğrencileri, Eating Attitudes, Self Perception, Body Perception, Stress, University Students
Özet 20. yüzyılda beslenme alışkanlıklarındaki bozuklukların insidansı giderek artmaktadır. Son zamanlarda özellikle üniversite öğrencilerinin öğün atlama, fast-food tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi olumsuz yemek yeme davranışı ya da tutumu gösterdikleri görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının cinsiyet, beslenme eğitimi alma, evde/ yurtta ve aile / akraba yanında kalma açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaçla 320 (160 kız, 160 erkek) üniversite öğrencisine Üniversite Öğrencileri için Benlik Algısı Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği, Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği ve Stres Belirtileri Ölçeği uygulanmıştır. Alt ölçek puanlarının her birine ayrı olmak üzere verilere 2 (cinsiyet) X 2 (beslenme eğitimi alan- almayan) X 2 (evde/ yurtta yaşayan - aile/akraba yanında yaşayan) desenine uygun varyans analizi uygulanmıştır. Ayrıca, araştırmada katılımcıların BKİ puanlarının yordanmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi için çoklu regrasyon analizi uygulanmıştır.Üniversite Öğrencileri için Benlik Algısı Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre erkeklerin; akademik yeterlik, yakın arkadaşlıklar, ana-babayla ilişkiler, mizah anlayışı ve ahlaki standartlar ortalamalarının kızlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna karşılık, kızların yakın arkadaşlıklar ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, beslenme eğitimi almayanların ortalamalarının beslenme eğitimi alanlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur.Beslenme eğitimi alan kızların beslenme eğitimi alan erkeklere oranla daha fazla yakın arkadaşlıklar kurduklarını düşündükleri ortaya konulmuştur.Vücut Algısı Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre kızların ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur.Beslenme Alışkanlıkları Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre erkeklerin; şişmanlığa karşı önyargılar ve yemek yeme davranışları ortalamalarının kızlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna karşılık kızların şişmanlığın getirdiği olumlu-olumsuz düşünceler ve şişmanlığa karşı kendilik algıları ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Stres Belirtileri Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre tüm alt ölçeklerde kızların ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Beslenme eğitimi almayanların alanlara göre daha fazla bilişsel-duyusal yakınma yaşadıkları saptanmıştır. Beslenme eğitimi alan kızların beslenme eğitimi alan erkeklere göre daha fazla bilişsel-duyusal yakınma yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, beslenme eğitimi almayan kızların beslenme eğitimi almayan erkeklere oranla daha fazla bilişsel-duyusal yakınma yaşadıkları ortaya konulmuştur.Elde edilen bulgular, araştırmanın amacı doğrultusunda, yazın bilgileri ve daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde tartışılmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar 20. yüzyılda beslenme alışkanlıklarındaki bozuklukların insidansı giderek artmaktadır. Son zamanlarda özellikle üniversite öğrencilerinin öğün atlama, fast-food tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi olumsuz yemek yeme davranışı ya da tutumu gösterdikleri görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının cinsiyet, beslenme eğitimi alma, evde/ yurtta ve aile / akraba yanında kalma açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaçla 320 (160 kız, 160 erkek) üniversite öğrencisine Üniversite Öğrencileri için Benlik Algısı Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği, Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği ve Stres Belirtileri Ölçeği uygulanmıştır. Alt ölçek puanlarının her birine ayrı olmak üzere verilere 2 (cinsiyet) X 2 (beslenme eğitimi alan- almayan) X 2 (evde/ yurtta yaşayan - aile/akraba yanında yaşayan) desenine uygun varyans analizi uygulanmıştır. Ayrıca, araştırmada katılımcıların BKİ puanlarının yordanmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi için çoklu regrasyon analizi uygulanmıştır.Üniversite Öğrencileri için Benlik Algısı Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre erkeklerin; akademik yeterlik, yakın arkadaşlıklar, ana-babayla ilişkiler, mizah anlayışı ve ahlaki standartlar ortalamalarının kızlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna karşılık, kızların yakın arkadaşlıklar ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, beslenme eğitimi almayanların ortalamalarının beslenme eğitimi alanlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur.Beslenme eğitimi alan kızların beslenme eğitimi alan erkeklere oranla daha fazla yakın arkadaşlıklar kurduklarını düşündükleri ortaya konulmuştur.Vücut Algısı Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre kızların ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur.Beslenme Alışkanlıkları Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre erkeklerin; şişmanlığa karşı önyargılar ve yemek yeme davranışları ortalamalarının kızlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna karşılık kızların şişmanlığın getirdiği olumlu-olumsuz düşünceler ve şişmanlığa karşı kendilik algıları ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Stres Belirtileri Ölçeğine uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre tüm alt ölçeklerde kızların ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Beslenme eğitimi almayanların alanlara göre daha fazla bilişsel-duyusal yakınma yaşadıkları saptanmıştır. Beslenme eğitimi alan kızların beslenme eğitimi alan erkeklere göre daha fazla bilişsel-duyusal yakınma yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, beslenme eğitimi almayan kızların beslenme eğitimi almayan erkeklere oranla daha fazla bilişsel-duyusal yakınma yaşadıkları ortaya konulmuştur.Elde edilen bulgular, araştırmanın amacı doğrultusunda, yazın bilgileri ve daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde tartışılmıştır. (In the 20th century; the incidence of eating habits disorders are particularly increasing. In recent years, there seems to be an inclination especially in the university students to skip meals, consume fast foods and eat insufficiently or unbalanced more an more. The objective of this investigations is to see if university students’ eating habits change depending on wheather they have nutrition training or not, wheather they stay in a house/a dormitory or with family/relatives. With this objective, 320 university students of whom 160 females and 160 males were administred an Self-percevie Scale for Universty Students, Body-Cathexis Scale, Survey of Eating Habits and Stress Self-Assessment Checklist. Each of the ratings of the subscales separetly a 2 X (sex) X 2 (nutrition trained-not trained) X 2 (staying in a house/dormitory –with family/ relatives) variance analysis was performed. İn addition, multiple regression analyze was performed for is applied for the show diffrence BKİ puan of person. The results of this variance analyses in Self-percevie Scale for Univercity Students showed that levels of academic sufficient, approachableness friends, connection with mather and father, understanding to joke and moral standart were higher for males than they were for females. However, showed that creative level were higher for females than they were for males. Furthermore, levels of approachableness friends were higher for who did not received nutrition training than they were for who received nutrition training. It was found that those women who did received nutrition training experienced more approachableness friends organize than those men who and receive such training. The results of this variance analyses in Body-Cathexis Scale were higher for females than they were for males.The results of this variance analyses in Survey of Eating Habits showed that levels of prejudice to fatness and eating behaviour were higher for males than they were for females However, showed that levels of pozitive and negative thought of fatness and self-percevie to fatness were higher for females than they were for malesThe results of this variance analyses in Stress Self-Assessment Checklist showed that levels all of it were higher for females than they were for males. The mean level of sensitive complain for who not received nutrition training was higher than for those who did received such training. However, the mean level of sensitive complain for females who received nutrition training was higher than for those males who received such training. Furthermore, it was found that those women who did not received nutrition training experienced more sensitive complain than those men who and receive such training.All taken results is discussed as the aim of investigation used informations and workigs that related this subject. )
Haklar
Notlar

KaynakçaAbraham, S., Llewellyn-Jones, D. (1997). Eating disorders the facts. 4th Edition. New York: Oxford University Press. 29-33.Ahsen, Ü. (1994). Beslenme Ögrenimi Gören ve Görmeyen Kız Meslek Lisesi Son Sınıf Ögrencilerinin Beslenme Durumu Üzerinde Bir Arastırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Allison, D. (1997). M.Ko’olauloa: Hawai “i” s North Shore Nurse Practitioner Based Clinics (Kaha Luu’u,Hou’ula, Haleiwa, Punalu’u). Nurse Practical Forum, 8(1), 14-20.Alpargun, D. (1995). Uludag Üniversitesi Ögrencilerinde Anoreksiya Nevroza ve Bulumiya Nervozanın Görülme Sıklıgı ve bu Vakaların Kisilik Yapılarının Arastırılması. Bursa: Uludag Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Arslan, P., G. Pekcan. (1985). Diabet Yıllıgı 4. Yurtta Kalan Yüksek Ögrenim Gençlerinin Beslenme Durumları ve Sorunları. İstanbul :Temel Matbaası.Artan, . (1986). Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama. İstanbul: Özgün Matbaacılık.Aslan, H., Alparslan, N. (2002). Bir Grup Üniversite Ögrencisinde Yeme Tutumu ile Obsesif Kompulsif Belirtiler, Aleksitimi ve Cinsiyet Rolleri Arasındaki liski. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, Erisim: [http://www.cgrsder.org.tr/52-61.htm]. Erisim Tarihi: 20.02.2005.Aslan, D., Yesildal, N. (2003). Halk Saglıgı Bakıs Açısıyla Adolesanlarda Beslenme. Sürekli Tıp Egitimi Dergisi – STED, 12(10), 386-389.Aslan, D. (2004). Beden Algısı ile lgili Sorunların Yaratabilecegi Beslenme Sorunları. Sürekli Tıp Egitimi Dergisi – STED, 13(9), 326-329.Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Hilgard, E.R. (1995). Psikolojiye Giris II. Çev: K. Atalay, M. Atalay, A. Yavuz. İstanbul: Sosyal Yayınlar. 715-716.Attie, I., Brooks-Gunn, J. (1992). Developmental Issues in The Study of Eating Problems and Disorders. The Etiology of Bulimia Nervosa: The Individual And Familial Context. Editörler: J.H. Crowther, D.L. Tennenbaum, S.E. Hobfoll, M.A.P. Stevens. Washington: HemisphereAttila, S. (1995). Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Sorunları. Halk Saglıgı Temel Bilgiler Kitabı (Ed.: Bertan, M., Güler, Ç.) AnkaraAytekin, F., Bulduk, S. (2000). Üniversite Ögrencilerine Verilecek Beslenme Egitiminin Beslenme Davranıslarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Milli Egitim Dergisi, 148, Erisim: [yayim.meb.gov.tr/yayimlar/148/8.htm – 60k]. Erisim Tarihi: 21.7.2004.Baltas, A., Baltas, Z. (1990). Stres ve Basa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.Basterzi, A.D., Tüzer, V., Alagöz, M.S., Uysal, A.Ç., Göka, E. (2003). Estetik Cerrahi Hastalarında Yeme Tutumu ve Beden Algısı. Yeni Symposium, 41(1), 3-6.Baysal, A. (1985). Genel Beslenme Bilgisi. Ankara: Hatipoglu Yayınevi, No:08.3Büyüksahin, A. (2001). Yakın İliski Kuran ve Kurmayan Üniversite Ögrencilerinin Çesitli Sosyal Psikolojik Etkenler Yönünden Karsılastırılması. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Canat, S. (1998). Psikiyatri Temel Kitabı. Ed: Güleç, C., Köroglu, E. Ankara: Hekimler Yayın Birligi, 661-672.Curtis, A.J. (2000). Health Psychology. London and New York: Routledge.Çetin, N. (2001). Gençlerde Obezite ile Davranıs Sorunları, Benlik Saygısı, Depresyon Düzeyi, Yeme Tutumları ve Anne Çocuk Arasındaki İliskinin İrdelenmesi. zmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi.Demir, T., Demir, D.E., Kayaalp, L., Büyükkal, B. (2002). Yeme Bozuklugu Olan Ergenlerde BTL-90 ile Psikiyatrik Belirti Dagılımının Arastırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, Erisim: [http://www.cgrsder.org.tr/52İ70.htm]. Erisim Tarihi: 20.02.2005.Dwyer, J. (1981). Nutritional Requirements of Adolescence. Nutrition Reviews, 39(2), 58.
doi:10.1111/j.1753-4887.1981.tb06735.x
Eren, E. (1998). Örgütsel Davranıs ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basın Yayın Dagıtım.Ergin, Ö. (2000). Yeme Bozuklukları. Konu Danısmanı: Nuray Karancı Erisim: [http://drkoray.hekim.net/obur.php] Erisim Tarihi: 30.04.2005.Ergülen, S., Saygun, M., Çöl, M., Sayan, F.M. (2001). Ankara Üniversitesi Ögrencilerinde Anemi Sıklıgı Etkili Faktörler ve Beslenme Alıskanlıkları Üzerine Bir Arastırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 30(2), 24-31.Fidan, N. (1986). Okulda Ögrenme ve Ögretme. Ankara: Alkım Yayınevi, 1-26.Freedman, J.L., Sears, O.D., Carlsmith, J.M. (1981). Cinsiyet Rolleri. çinde: Eger Hitler İsteseydi... (Sosyal Psikoloji Yazıları), Haz: A. Dönmez, Ankara: Gündogan Yayınları, 110-152.Garner, D.M., Görfinkel, P.E. (1979). The Eating Attitudes: An Index of the Symptom of Anorexia Nervoza. Psychological Medicine, 9, 273-279.
doi:10.1017/S0033291700030762
Garrett, C.J. (1996). Transformations in Time and Space:Social Theory and Recovery from Eating Disorders. Eating Disorders, 4(3), 245-255.
doi:10.1080/10640269608251179
Geçtan. E. (1981). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Hür Yayın.Geçtan, E. (1993). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldısı Davranıslar. 11.baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.Geller, J., Cockell, S.J., Goldner, E.M. (2000). Inhibited expression of negative emotions and interpersonal orientation in anorexia nervosa. Internatıonal Journal of Eatıng Dısorders, 28(1), 8-19.
doi:10.1002/1098-108X(200007)28:1<8::AID-EAT2>3.3.CO;2-L
Güvenç, B.G. (1996). Kız ve erkek Üniversite Ögrencilerinin Ailede Toplumsal Cinsiyet Rolüne İliskin tutumları ve Benlik Algısı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi (3P), 4(4), 260-267.Hakan, S. (2004). Anadolu Lisesi Ögrencileri ile Yurt Dıs Yasantısı Geçiren ve Anadolu Liselerine Gelen Ögrencilerin Benlik Tasarımı Açısından Karsılastırılması. Milli Egitim Dergisi. Erisim: [yayim.meb.gov.tr/yayimlar/148/8.htm]. Erisim Tarihi: 25.04.2005.Harvey, B.J., Hood, V. (1997). Food Preferences Predict Eating Behavior of Very Young Mohawk Children. Journal American Dietetic Assocation, 97 (7), 750.Hasipek, S. (1990). Özel Durumlarda Beslenme. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yayını. Heebink, D.M.Sunday, S.R., Halmi, K.A. (1995). Anorexia nervoza and bulimia nervoza in adolescence: effects of age menstrual status on psychological variables. Journal American Academy Child Adolescense Psychology, 34(3), 378-382.Heseminia, T., Çalıskan, D., Isık, A. (2002). Ankara’da Yüksek Ögretim Ögrenci Yurtlarında Kalan Ögrencilerin Beslenme Sorunları. İbni Sina Tıp Dergisi, 7, 155-166.Hovardaoglu, S. (1992). Vücut Algısı Ölçegi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi (3P). Testler Özel Eki.Hovardaoglu, S. (1997). Stres Belirtileri le Durumsal ve Sürekli Kaygının Yordanması. Kriz Dergisi, 5(2), 127-134.İzmir, M., Erman, H., Canat, S. (2003). Ankara'da Üç Degisik Okulda Uygulanan Yeme Tutum Testi Sonuçlarının Degerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, Erisim: [http://www.cgrsder.org.tr/12İ70.htm]. Erisim Tarihi: 20.02.2005.Jeffery RW., French Preventing Weight Gain in Aduts: Desing, Methods and One Year Results From the Pound of Prevention Study. Journal Obes Related Metoblism Disorder, 21(6), 457-64.Jones, J.M., Bennett, S., Olmsted, M.P., Lawson, M.L., Rodin, G. (2001). Disordered eating attitudes and behaviors in teenaged girls: a school-based study. CMAJ, 165, 547-552.Kartal, S. (1996). Sismanlıgın psiko-sosyal etkileri. Türk Psikoloji Bülteni, 2(4), 101-103.Korkmaz, E., Özçelik, N., Akıncı, T., Alphan, M.E. (2004). Üniversite Ögrencilerinin Beslenme Alıskanlıkları ve Antioksidan Bilgi Düzeyleri. I. Ulusal Saglıgı Gelistirme ve Saglık Egitimi Sempozyumu – Bildiri Özetleri. Ankara: Ankara Üniversitesi. 36.Köknel, Ö. (1981). Cumhuriyet Gençligi ve Sorunları. II. Basım. İstanbul: Cem Yayınevi.Kelder, S.H., Perry, C.L., Klepp, K.I. (1994). Longitudinal tracing of adolescent smoking, physical activity and food choice behaviours. American Journal of Public Health, 84, 1121-1126.
doi:10.2105/AJPH.84.7.1121
Kıran, G. (1999). Üniversite Ögrencilerinde Yeme Alıskanlıkları, Yeme Tutum Degisiklikleri ve Dissosiyatif Yasantılar. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Kim, Y. H. (2001). Korean Adolescents' Health Risk Behaviors and Their Relationships With The Selected Psychological Constructs. Journal of Adolescent Health, 29(4), 298-306.
doi:10.1016/S1054-139X(01)00218-X
Köksal, O. (1995). Kronik ve Dejeneratif Hastalıklarda Beslenme – Halk Saglıgı (Temel Bilgiler), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.Levine M, Smolak L (1992) Toward A Model Of The Developmental Psychopathology Of Eating Disorders: The Example Of Early Adolescence. The Etiology Of Bulimia Nervosa: The Individual And Familial Context. Editörler: J.H. Crowther, D.L. Tennenbaum, S.E. Hobfoll, M.A.P. Stevens. Washington: Hemisphere. Low, B.L. (1994). Eating Disorders. Singapore Medicine Journal, 35(6), 631-634.Onat, T. (1975). İİstanbul Kızlarında Ergenlik Çagında Büyüme – Seksüel Gelisim ve Kemik Olgunlasması ve Bunların Birbirleriyle İliskileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi Yayını, No:33.Özoglu, S. (1975). Psikolojik Danısmada Benlik Kavramı. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8, 93-112.Pereyra, C., Williford, J.H. (1997). Eating Attitudes, Dietary ıntake and Dieting Behaviors in College Females. Journal of the American Dietetic Association, 97(9), 48.Pollitt, E. (1984). Nutrition and Educational Achievement, UNESCO: Nutrition Education Series, No: 9.
doi:10.1007/BF02195568
Reifsnider, E., Eckhard, D. (1997). Prenatal Breastfeeding Education: Its Effct On Breast Feeding Among WIC Participants. Journal Human Lact. 13(2), 121.
doi:10.1177/089033449701300212
Reiser, M. (1974). Mental Health in Police Work and Training. The Police Chief, 2(6), 51-52.Ressler, A. (1998). “A body to die for”: eating disorders and body-image distortion in women. International Journal of Fertil Womens Medicine, 43, 133-138.Saglam, F., S. Yürükçü. (1996). Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Yüksek Okul Ögrencilerinin Besin Tüketim Durumu, Beslenme Alıskanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Beslenme ve Diyet Dergisi, 25(2), 16-23.Sakarya, Ö. (1984). Ankara Üniversitesi Mediko-sosyal Merkezine Basvuran Ögrencilerin Beslenme Alıskanlıkları ve Beslenme Sorunları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Programı Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Selye, H. (1977). Stress Without Distress. Teach Yourself Books, 3(21), 23- 35.
doi:10.1016/S0001-2092(07)68496-8
Stora,, J.B. (1992). Stres. Birinci Bölüm: Stresin Kaynakları. Çev: A. Kalın. İstanbul: letisim Yayınları, 15.Sahin, N.H., Durak, A. (1995). Stresle Basa Çıkma Tarzları Ölçegi: Üniversite Ögrencileri için Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 56-73.Simsek, H. (1991). Ortaokul Ögrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alıskanlıkları Üzerine Bir Arastırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Ugur, G. (1996). Üniversite Ögrencilerinde Atılganlık ve Beden Algısı İliskisi. zmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Waller, G., Hamilton, K., Rose, N., Sumra, J., Baldwin, G. (1993). Sexual Abuse and Body-mage Distortion in the Eating Disorders. British Journal of Clinical Psychology, 32, 350-352.Williford, J.H., Allen, C.D., Meserve, L.A., Hentges,D.L. (1998). Effects of a collage nutrition couse on the eating attitudes and behaviors of traditional collageage students. Journal of The American DieteticAssociation, 98, 79.
doi:10.1016/S0002-8223(98)00589-6
Williford, J.H., Lindway,B.J., Hentges, D.L., Northey, W.F. (1999). Effects of nutrition education on eating attitudes among college age student. Journal of the American DieteticAssociation, 99, 54.Worobey, J. (2002). Eating attitudes and temperament attributes of normal and overweight college students. Eating Behaviors, 3(1), 85-92.
doi:10.1016/S1471-0153(01)00049-6
Yıldız, M. (2000). Poliste Stres Yönetimi. Polis Dergisi, 6 (22), 377. Yörükhan, T. (2000). Alfred Adler – Bireysel Psikolojisi, Sosyal Roller ve Kisilik. Ankara: TC s Bankası Kültür Yayınları Genel Yayını: 486, Sosyal ve Felsefi eserler dizisi: 54.Yüksel, N. (1995). Ruhsal Hastalıklar. Ankara: Hatipoglu Yayınevi.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 192
  • Üye: 0
  • Toplam: 192

Detaylı İstatistikler