Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Güneşte ve yapay kurutucuda kurutulmuş domates (lycopersitcum esculentum) üretimi ve proses sırasındaki değişimlerin belirlenmesi

Diğer Başlık: Sun dried and artificially dried tomato (lycopersitcum esculentum) production and changes during the process

Oluşturulma Tarihi: 01-11-2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Biyoloji (Genel),

Yazar(lar): AYAN, Hanife (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ARTIK, Nevzat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010 Yayınlandığı Sayfalar: 109.s


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Domates, Lycopersitcum esculentum, kuru madde, renk, likopen, β-karoten,  antioksidan aktivite, HMF, HPLC, DPPH,Tomato, Lycopersitcum esculentum, dry matter, color, lycopene, β- carotene, antioxidant activity, HMF, HPLC, DPPH.Özet

  Bu çalışmada, güneşte ve hava ile güçlendirilmiş fırınlarda uygulanan farklı sıcaklıklarda (40°C, 50°C, 60°C) yapay yolla kurutulan ve gıda olarak birçok faydaya sahip olan kurutulmuş domateslerin özellikleri karakterize edilmiştir. Bu doğrultuda; özellikle kuru madde, renk parametreleri, likopen, β-karoten,  antioksidan aktivite, HMF esas olmak üzere kurutulmuş ve taze domateslerin organoleptik, kimyasal ve fiziksel karakteristiklerine kurutmanın etkileri üzerine çalışılmıştır. Kurutulmuş ve taze domateslerin likopen, β-karoten ve HMF bileşenleri HPLC yöntemi ile belirlenirken,  antioksidan aktivitelerinin belirlenmesinde DPPH yöntemi uygulanmıştırİncelenen 40°C, 50°C, 60°C’lik fırınlarda kurutulmuş domateslerde likopen (91.2, 126.7, 102.4 mg/g), β-karoten (35.26, 21.33, 29.48 mg/g); güneşte kurutulmuş domateslerde likopen (111.4 mg/g), β-karoten (20.84 mg/g) ve taze domateslerde likopen (19.93 mg/g); β-karoten (4.158 mg/g) olarak saptanmıştır. HMF sadece 60°C’lik fırında kurutulmuş domateslerde (29.9-31.147 mg/g) aralığında saptanmış olup diğer fırın sıcaklıklarında (40-50°C) ve güneşte kurutulan domates örnekleri ile taze domates örneklerinde ise HMF tespit edilmemiştir.Domateslerin toplam antioksidan aktiviteleri incelendiğinde ise doğal veya yapay koşullarda kurutulmuş domateslerin taze domateslere göre antioksidan aktivitelerinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ancak doğal ya da yapay koşullarda kurutulmuş domateslerin antioksidan aktiviteleri arasında önemli bir fark görülmemiştir. Ayrıca domateslerin suda çözünür kuru madde içerikleri ile CIE-L*a*b*a/b renk parametrelerinin kurutma ile değişimi de irdelenmiştir.Genel olarak elde edilen sonuçlarda güneşte ve yapay koşullarda kurutulmuş domateslerin belirlenen bileşenlerinde önemli bir fark görülmezken, tazeleri ile arasında fark görülmekte ve  kromatogramlar da bu bulguları doğrulamaktadır. Sonuçta,  farklı şekillerde kurutma işlemi domatesin karakteristik özelliklerini çok fazla etkilemezken önemli olan domatesin taze ya da kurutulmuş olup olmadığıdır. 

Abstract

In this study, characteristics of sun dried tomatoes, tomatoes, which are artificially dried through air-powered ovens at different temperatures (40°C, 50°C, 60°C) and which have various benefits as food, are specified. In this respect, a study has been performed on effects of drying on organoleptic, chemical and physical characteristics of dried and fresh tomatoes including dry matter, color parameters, lycopene, β-carotene, antioxidant activity and HMF. While HPLC method has been applied for determination of lycopene, β-carotene and HMF components of dried and fresh tomatoes, DPHH method has been applied for determination of antioxidant activities.As for the oven dried tomatoes at 40°C, 50°C, 60°C, the following parameters are obtained: lycopene (91.2, 126.7, 102.4 mg/g), β-carotene (35.26, 21.33, 29.48 mg/g); the following parameters are obtained for the sun dried tomatoes: lycopene (111.4 mg/g), β-carotene (20.84 mg/g); fresh tomatoes have the following values: lycopene (19.93 mg/g); β-carotene (4.158 mg/g). HMF is detected in oven dried tomatoes at 60°C in the range of 29.9 and 31.147 mg/g while HMF is not detected in the tomato samples, which are dried at other temperatures (40-50°C), sun dried tomatoes or fresh tomato samples.Given the total antioxidant activities of the tomatoes, it is observed that tomatoes, which are dried under natural or artificial conditions, have higher antioxidant activities when compared to fresh tomatoes. However, there is no significant difference in terms of antioxidant activities of tomatoes, which are dried under natural or artificial conditions. Besides, changes with regard to brix contents and CIE-L*a*b*a/b color parameters are examined in relation to the drying process.In general, no significant difference is observed in the results obtained from the study with regard to the specified components of sun dried tomatoes and tomatoes, which are dried under artificial conditions, while there is significant difference in relation to fresh tomatoes as chromatograms confirm these findings. In conclusion, different drying processes do not affect characteristics of tomatoes and the decisive factor is whether the tomato is fresh or dried. 

 İçindekiler

ÖZET..............................................................................................................................

i

ABSTRACT....................................................................................................................

ii

TEŞEKKÜR...................................................................................................................

SİMGELER DİZİNİ....................................................................................................

iii

vii

ŞEKİLLER DİZİNİ.......................................................................................................

viii

ÇİZELGELER DİZİNİ.................................................................................................

ix

1. GİRİŞ..........................................................................................................................

1

2. KAYNAK ÖZETLERİ.............................................................................................

2.1 Domatesin Yapısı…………………………………………………………………

2.2 Domatesin Bileşimi……………………………………………………………….

2.3 Domatesin Sağlık Üzerine Etkisi………………………………………………..

2.4 Domates Üretimi…………………………………………………………………

2.5 Kurutulmuş Domates Üretimi…………………………………………………..

2.5.1 Kurutulmuş domates ihracatı ve ithalatı……………………………………..

2.6 Kurutma Teknolojisi ……………………………………………………………

26.1 Kurutmadan önceki önişlemler………………………………………………..

2.6.2 Kurutma yöntemleri …………………………………………………………..

2.6.2.1 Doğal (Güneşte) kurutma……………………………………………………

2.6.2.2 Yapay kurutma………………………………………………………………

2.6.2.3 Doğal ve yapay kurutmanın karşılaştırılması……………………………..

2.6.3 Kurutma hızına etki eden faktörler………………………………………….

2.6.4 Gıdaların kurutulması sırasında meydana gelen değişimler………………

2.6.4.1 Fiziksel değişimler…………………………………………………………..

2.6.4.1.1 Yöresel kuru madde birikimi…………………………………………….

2.6.4.1.2 Kabuk bağlama……………………………………………………………

2.6.4.1.3 Yapıda büzülme…………………………………………………………..

2.6.4.1.4 Kitle yoğunluğunda değişmeler…………………………………………….

2.6.4.1.5 Kurutulmuş ürünün rehidrasyon yeteneği…………………………………

2.6.4.2 Kimyasal değişimler…………………………………………………………

2.6.4.3 Biyokimyasal değişimler……………………………………………………..

2.6.4.4 Mikrobiyolojik değişimler…………………………………………………..

2.6.5 Kurutma sırasında oluşan kimyasal değişiklerin önlenmesi………………..

2.6.5.1 Kükürtleme işlemi…………………………………………………………….

2.6.5.2 Tuzlama işlemi………………………………………………………………..

2.7 Domateste Bulunan Karotenoidler……………………………………………..

2.7.1 Karotenoidlerin sağlık üzerine etkileri………………………………………

2.7.2 Likopen…………………………………………………………………………

2.7.2.1 Likopenin yapısı……………………………………………………………..

2.7.2.2 Domates ve likopen…………………………………………………………..

2.7.2.3 Likopenin sağlık üzerine etkisi……………………………………………..

2.7.2.4 Likopenin biyoyararlılığı……………………………………………………

2.7.3 ß-karoten……………………………………………………………………….

2.8 HMF (5-hidroksimetil-2-furaldehit)……………………………………………

2.9 Antioksidan Aktivite …………………………………………………………….

3

3

3

5

6

9

11

13

14

17

18

19

20

22

25

25

25

26

26

27

27

28

30

32

34

35

39

39

41

43

43

45

48

51

52

54

54

3. MATERYAL ve YÖNTEM......................................................................................

57

3.1  Materyal....................................................................................................................

57

3.2  Yöntem......................................................................................................................

57

3.2.1  Domates örneklerinin hazırlanması…................................................................

57

3.2.2 Refraktometrik kuru madde tayini…………...................................................

57

3.2.3 Kolorimetrik Renk tayini.....................................................................................

58

3.2.4 Likopen ve  ß-karoten tayini ...............................................................................

59

3.2.4.1 Ekstraksiyon ve enjeksiyon...............................................................................

59

3.2.2.2 HPLC ile analiz ve çalışma koşulları ……………..…....................................

3.2.2.3 Standart maddelerin hazırlanması ve kalibrasyon…………........................

60

61

3.2.5 Hidroksimetilfurfural (HMF) tayini…………………………………………..

61

3.2.5.1 Ekstraksiyon ve enjeksiyon…………………………………………………. 

61

3.2.5.2 HPLC ile analiz ve çalışma koşulları……………………………………….

62

3.2.5.3 Standart maddelerin hazırlanması ve kalibrasyon………………………...

62

3.2.6 Antioksidan aktivite tayini…………………………………………………….

63

3.2.6.1 DPPH yöntemi ile antioksidan aktivitenin belirlenmesi…………………...

63

4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA........................................................

4.1 Farklı Ortam Sıcaklıklarının Domates Örneklerinin Kurutulması Üzerindeki Etkisi ….................................................................................................................

65


65

4.1.1 Kuru madde içeriği değişimi................................................................................

65

4.2 Farklı Sıcaklık Değerlerinde Yapılan Kurutma İşleminin Domates Örneklerinin Renk Değişimleri Üzerindeki Etkisi….........................................


66

4.2.1 L değeri değişimi……………………………………………………………….

67

4.2.2 a değeri değişimi……………………………......................................................

69

4.2.3 b değeri değişimi……………………………………..........................................

71

4.2.4 a/b değeri değişimi…………………………………….......................................

73

4.3 Likopen Miktarındaki Değişimler………………………………………………

75

4.4 β-karoten Miktarındaki Değişimler ……………………………………………

76

4.5 HMF Miktarındaki Değişimler …………………………………………………

80

4.6 Antioksidan Aktivite Miktarındaki Değişimler ……………………………….

82

5. SONUÇ.......................................................................................................................

85

KAYNAKLAR...............................................................................................................

89

EKLER...........................................................................................................................

98

EK 1 40°C’de kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (yüksek)...............

99

EK 2 40°C’de kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (düşük)………….

100

EK 3 50°C’de kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (yüksek)...............

101

EK 4 50°C’de kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (düşük)………….

102

EK 5 60°C’de kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (yüksek)...............

103

EK 6 60°C’de kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (düşük)………….

104

EK 7 Güneşte kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (yüksek)...............

105

EK 8 Güneşte kurutulmuş domatese ait HPLC kromatogramı (düşük).................

106

EK 9 Taze domatese ait HPLC kromatogramı (yüksek)…………………………

107

EK 10 Taze domatese ait HPLC kromatogramı (düşük).........................................

108

ÖZGEÇMİŞ...................................................................................................................

109AçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAbdelhaq, H. and Labuza, T.P. 1987. J. Food Sci. 52:342.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1987.tb06608.x Abdille, M.H., Singh, R.P. and Jayaprakasha, G.K. 2005. Antioxidant activity of the extracts from Dillenia indica fruits. Food Chem., 90 (4): 891-896.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.09.002 Abushita, A.A., Daood, H.G. and Biacs, P.A. 2000. Change in carotenoids and antioxidant vitamins in tomato as a function of varietal and technological factors, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48:2075-2081.http://dx.doi.org/10.1021/jf990715pPMid:10888501 Aguilera, J.M., Oppermann, K. and Sanchez, F. 1987. J. Food Sci. 52:990.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1987.tb06704.xhttp://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1987.tb14258.x Allison, S.D., Theodore, W.R., Mark, C.M., Kim, M., Ashley, D. and John, F.C. 1998. Effects of Drying Methods and Additives on Structure and Function of Actin: Mechanisms of Dehydration-Induced Damage and Its Inhibition. Archievs of Biochemistry And Biophysics, 358(1):171-181.http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1998.0832PMid:9750178 Anonim. 1995. Bitki sağlık sertifikası düzenlenerek ihracatı yapılan kurutulmuş domates miktarı. Zirai Karantina Müdürlüğü, İzmir. Anonim. 2004. Preservation of Fruits and Vegetables by Drying III UNISWORK. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Uluslararası Gıda Güvenliği ve Saklama Yöntemleri Çalışma Program Raporu, Gebze Kocaeli. Anonim. 2005. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Master Plan Revizyonu Araştırma Fırsat Alanları (Afa) Veri Değerlendirme Raporları ve Matriksler, Ankara, 172. Anonim. 2007. T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Gıda teknolojisi, Sebzeleri kurutma, Ankara, 58. Anonim. 2008a. Web sitesi.http://www.bahce.biz, Erişim Tarihi: 05.09.2009. Anonim. 2008b. Web sitesi.http://www.tarimsalpazarlama.com, Erişim Tarihi: 15.12.2009. Anonim. 2008c. Web sitesi. http://www.bilgininadresi.net/Madde/43485/Meyve-Sebze-Kurutma, Erişim Tarihi: 11.07.2010. Anonim. 2008d. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (2008/22). Türk Gıda Kodeksi, 26883 sayılı Resmi Gazete, Ankara. Anonim. 2010. Web sitesi.http://www.food-info.net/tr/caro/lycopene.htm, Erişim Tarihi: 03.06.2010 Astorg, P. 1997. Foodcarotenoids and cancer prevention: An overview of current research. Trend in Food Science&Thecnology.8,406-413.http://dx.doi.org/10.1016/S0924-2244(97)01092-3 Babalık, Ö. ve Pazır, F. 1996. Domates kurutulmasında kükürtdioksit uygulaması. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme Mühendisliği Bilim Dalı Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi Semineri, s.61-72, İzmir. Baker, G.J.C. 1997. Industrial Drying of Foods, Chapmann&Hall Publication, New York, 299s. Balestrieri, M.L., De Prisco, R., Nicolaus, B., Pari, P., Schiano Moriello, V., Strazzullo, G., Lorio, E.L., Servillo, L. and Balastrieri, C. 2004. Lycopene in association with α-tocopherol or tomato lipophilic extracts enhances acyl-platet-activating factor biosynthesis in endothelial cells during oxidative stres, Free Radical Biology and Medicine, 36:1058-1067.http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2004.01.014PMid:15059646 Baloch, A.K., Buckle, K.A. and Edwards, R.A. 1973. Measurement of non-enzymatic browning of dehydrated carrot. J. Sci. of Food and Agric. 24. 389-398.http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2740240406 Barba, A.I.O., Hurtado, M.C., Mata, M.C.S., Ruiz, V.F. and de Tejada, M.L.P. 2006. Application of a UV-vis detection-HPLC method for a rapid determination of lycopene and β-carotene in vegetables. Food Chem., 95;328-336.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.02.028 Bassuoni, A.M.A. and Tayeb, A.M. 1982. Solar drying of tomatoes in the form of sheets. İn Proceediııgs of Third International Drying Symposium. Vol. 1, ed. J.C. Ashvvorth, Birmingham. UK. 3-15 September 1982. Drying Research Ltd., Wolverhampton. pp.385-9. Bluestein, P.M. and Labuza, T.P. 1975. Effects of Moisture Removal on Nutrients. In Nutritional Evaluation of Food Processing.2.ed., R.S. Harris and E. Karmas (eds.), AVI Publishing Co., Westport, C.T. Boileu, A.C., Merchen, N.R., Wasson, K., Atkinson, C.A. and Erdman, J.W. 1999. Cis-lycopene is more bioavailable than trans-lycopene in vitro and in vivo in lymph-cannulated ferrets. J. Nutr., 129;1176-1181. Bramley, P.M. 2000. Is lycopene beneficial to human health?, Phytochemistry, 54:223-236.http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9422(00)00103-5 Brown, L., Rimm, E.B., Seddon, J.M., Giovannucci, E.L., Chasan-Taber, L., Spiegelman, D., Willett, W.C. and Hankinson, S.E. 1999. A prospective study of carotenoid intake and risk of cataract extraction in U.S men. Am. J. Clin. Nutr., 70;517-524.PMid:10500021 Campbell, J.K., Canene-Adams, K., Lindshield, B.L., Boileau, T.W.-M., Clinton, S.K. and Erdman, Jr., J.W. 2004. Tomato phytochemicals and prostate cancer risk 1,2, Journal of Nutrition, 134 (12): 3486-3491. Cemeroğlu, B. ve Acar, J. 1986. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği, Yayın No:6, Ankara. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F. ve Özkan, M. 2003. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları: 28, 541 s., Ankara. Chan, J.M., Gann, P.H. and Giovannuci, E.L. 2005. Role of diet in prostate cancer development and progression. J. Clin. Oncol., 23;8152-8160.http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2005.03.1492PMid:16278466 Chang, C.H.,Lin, H.Y., Chang, C.Y. and Liu, Y.C 2006. Comparisons on the antioxidant properties of fresh, freze-dried and hot-air-dried tomatoes. Journal of Fod Engineering 77: 478- 485.http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.06.061 Choksi, P.M. and Joshi, V.Y. 2007. A review on lycopene - Extraction, purification, stability and applications. Int J Food Prop.,10 (2): 289-298.http://dx.doi.org/10.1080/10942910601052699 Colditz, G.A., Branch, L.G., and Lipnic, R.J. 1985. Increased green and yellow vegetable intake and lowered cancer death in an elderly population", Am. J. Clin. Nutr., 41:32–36.PMid:3966422 Corridan, B.M., O'Donohue, M.P. and Morrissey, P.A. 1998. Carotenoids and immune response in elderly people. Proc Nutr Soc, 57: 3. Dadalı, G. 2007. Bamya ve ıspanağın mikrodalga tekniğini kullanarak kurutulması, doku ve renk özelliklerinin incelenmesi ve modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,195s. Davis, A.R., Fish, W.W. and Perkins-Veazie, P. 2003. A rapid spectrophotometric method for analyzing lycopene content in tomato and tomato products. Postharvest Biology and Technology, 28: 425-430.http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5214(02)00203-X Demiray, E. 2009. Kurutma işleminde domatesin likopen, β-karoten, askorbik asit ve renk değişim kinetiğinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 101s, Denizli. Di Mascio, P., Murphy, C., Ullrey, E., Chenoweth, W., Michelakis, A., Malone, W., Boone, C. and Fink, G. 1988. Bioavailability of β-carotene in humans, American Journal of Clinical Nutrition, 48:298-304. Di Mascio, P., Kaiser, S. and Sies, H. 1989. Lycopene as the most efficient biological carotenoid singlet oxygen quencher. Arch. Biochem. Biophys., 274;532-538.http://dx.doi.org/10.1016/0003-9861(89)90467-0 Dietmar, E.B. and Bamedi, A. 2001. Carotenoid esters in vegetables and fruits: A svreening with emphasis on β-cryptoxantnthin esters, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49: 2064-2067.http://dx.doi.org/10.1021/jf001276t Dumas, Y., Dadomo, M., Lucca, G.D., Grolier, P. and di Lucca, G. 2003. Effects of environmental factors and agricultural techniques on antioxidant content of tomatoes. J. Sci: Food Agric., 83; 369-382.http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.1370 Duru, N. 2008. Kuşburnu nektarındaki karotenoidlerin depolama stabilitesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 71s, Ankara. Ellnain-Wojtaszek, M., Kruczyniski, Z. and Kasprzak, J. 2003. Investigation of the free radical scavenging activity of Ginkgo biloba L. leaves. Fitoterapia, 74 (1-2):1-6.http://dx.doi.org/10.1016/S0367-326X(02)00306-4 Erge-Burdurlu, H.S. 2007. Domateste (Lycopersicum esculentum) karotenoid madde dağılımı ve antioksidan aktivite. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 91s, Ankara. Ergun, C. ve Sürmeli N. 1994. Değişik İşleme Şekillerinin konserve ve dondurulmuş domatesin kalitesine etkileri ve depolama süresince oluşan değişimlerin araştırılması-II. Bilimsel araştırma ve incelemeler. Yayın no:30.55s. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Yalova. Eskin, N.A.M. 1990. Biochemistry of food processing: Browning reactions in foods. In 'Biochemistry of Foods', second edition, Academic Press, p. 240-295, London.http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-091808-2.50010-1 Estrella, A., Lopez-Ortiz, J.F., Cabri, W., Rodriguez-Otero, C., Fraile, N., Erbez, A.J., Espartero, J.L., Carmano-Cuenca, I., Chaves, E. and Muzoz-Ruiz, A. 2004. Natural lycopene from Blakeslea trispora:all-trans lycopene thermochemical and structural properties, Thermochimica Acta, 417:157-161.http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2004.01.026 Francoschi, S., Bidoli, E., La Vecchia, C. Talamini, R., D'Avanzo, B. and Negri, E. 1994. Tomatoes and risk of digestive-tract cancers. Int. J. Cancer, 59: 181–184.http://dx.doi.org/10.1002/ijc.2910590207 Gartner, C., Stahl, W. and Sies, H. 1997. Lycopene is more bioavailable from tomato paste than from fresh tomatoes. Am. J. Clin. Nutr., 66;116-122.PMid:9209178 Gazzani, G., Vagnarelli, P., Cuzzoni, M.T. and Mazza, P.G. 1987. Mutagenic activity of the Maillard reactions products of ribose with different aminoacids. J. of Food Sci., 52(3), 757-760.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1987.tb06720.x Gienette, L.F., Graham, R.P., Meirs., J.C. and Morgon, A.I.Jr. 1963. Tomatoe powder by foam-mat dryıng. Fd. Tech. 17. 815. Gilbert, J. and McWeeny, D.J. 1976. The reaction of sulphure dioxide in dehydrated vegetables. J.Sci.Fd.Agric.27, 1145-1146.http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2740271210 Giovanelli, G., Lavelli, V., Peri, C. and Nobili, S. 1999. Variation in antioxidant compounds of tomato during vine and post-harvest ripening. J. Sci. Food Agric., 79;1583-1588.http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199909)79:12<1583::AID-JSFA405>3.0.CO;2-Jhttp://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199909)79:12<1583::AID-JSFA405>3.3.CO;2-A Giovanelli, G., Zanoni, B., Lavelli, V. and Nani, R. 2002. Water Sorption, drying and antioxidant properties of dried tomato products. Journal of Food Engineering,52:135-141.http://dx.doi.org/10.1016/S0260-8774(01)00095-4 Giovannuci, E. 2005. Tomato products, lycopene and prostate cancer:a review of epidomiologic literature. J. Nutr., 135;2030-2031. Gould, W.A. 1983. Tomato Production, Processing and Quality Evaluation. AVI. Publ. Westport. Gould, W.V.1994. Tomato Production, Processing and Technology. MD: CTI Publ, Baltimore, 215-216. Gökçe, K. 1973. Kayısıların Kükürtlenmeleri ve Kurutulmaları, Tarım Bakanlığı Yayını. Ankara. Grupta, R.G. and Naft, N. 1984. Drying of tomatoes. J. Fd. Sci. Technol. 21. 372. Hawlader, M.N.A., M.S. Udin, J.C. HO, A.B.W.TENG, 1991. Drying characteristics of tomatoes. J. of Food. Eng. 14, 259-268.http://dx.doi.org/10.1016/0260-8774(91)90017-M Heinonen, M.I., Ollilainen, V., Linkola, E.K., Varo, P.T. and Koivistoinen, P.E. 1989. Carotenoids in Finnish Foods: Vegetables, fruits and berries. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37: 655-659.http://dx.doi.org/10.1021/jf00087a017 Heldman, D.R. and Hartel, R.W. 1997. Principles of Food Processing, Chapman&Hall Publication, New York, 288s. Hernandez, Y., Lobo, M.G. and Gonzalez, M. 2006. Determination of Vitamin C in Tropical Fruits: A Comparative Evaluation of Methods", Food Chemistry, 96:654-664.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.04.012 Heydenreich, G.A. 1967. Dic Schweflige Saure und Ihre Salze in der Lebensmittel verarbeitung und Lagerung. Zeitschrift für Ernahnıngsvvissenschaft. Band 8. 44-65.http://dx.doi.org/10.1007/BF02022511 Hodge, J.E. 1953. Dehydrated foods:Chemistry of browning reactions in model system. J. Agric. Food Chem., 1,928-943.http://dx.doi.org/10.1021/jf60015a004 Hui, Y.H. 1992. Carotenoids. In Encyclopedia of Food Science and Technology Volume 1, Y.Hui, M. Bickford, J. Mclver, R.A. Compise, G. Spellissy, L.J. Humphreys, C. A. Treacy, J.T. Sten, M. Kemedy and C. Carmony (ed), pp 293-301, John Willey&Sons, INC, Newyork. ICMSF, 1980. Microbial Ecology of Foods. Vol 11 Academic Press, Nevv York. pp 618. Kahyaoğlu-Aytaç, G. 2009. Kurutulmuş Sebzeler, T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Kanat, A. 2001. İ.T.Ü. KOSGEB'de Geliştirmekte Olan Mikrodalga Fırında Elma Meyvesinin Kurutulmasına Yönelik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,114s. Karaçalı, İ. 2002. Meyve ve Sebze Değerlendirme. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notları:19/5, İzmir. Kerkhofs, N.S., Lister, C.E.and Savage, G.P. 2005. Change in colour and antioxidant content of tomato cultivars following forced-air drying. Plant Foods for Human Nutrition 60:117-121.http://dx.doi.org/10.1007/s11130-005-6839-8PMid:16187014 Khachik, F., Goli, M.B., Beecher, G.R., Holden, J., Lusby, W.R., Tenorio, M.D. and Barrera, M.R. 1992. Effect of food preparation on qualitative and quantitative distribution of major carotenoid constituents of tomaoes and seceral green vegetables. J. Agric. Food Chem., 40;390-398.http://dx.doi.org/10.1021/jf00015a006 Koca, N. ve Karadeniz, F. 2003. Serbest radikal oluşum mekanizmmaları ve antioksidan savunma sistemler. Gıda Mühendisliği Dergisi, 16: 32-37. Kohlmeyer, L., Kark, J.D. and Gomez-Gracia, E. 1997. Lycopene and myocardial infarction risk in the EUROMIC study. Am J Epidemiol, 146: 618–626.http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a009327 Konar, N. 2008. Domates karotenoidlerinden likopenin doğal renklendirici ve antioksidan olarak fonksiyonel gıda üretiminde kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 74s, Ankara. Konings, E.J.M. and Romans, H.H.S. 1997. Evaulation and validation of an LC method for the analysis of caretonoids in vegetables and fruit, Food Chemistry, 59: 599-603.http://dx.doi.org/10.1016/S0308-8146(96)00343-3 Kopsell, D.A. and Kopsell, D.E. 2006. Accumulation and bioavailability of dietary carotenoids in vegetable crops. Trends Plant Sci., 11;499-507.http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2006.08.006PMid:16949856 Krinsky, N.I. and Johnson, E.J. 2005. Carotenoid actions and their relation to health and disease. Mol. Aspects Med., 26;459-516.http://dx.doi.org/10.1016/j.mam.2005.10.001PMid:16309738 Krokida, M.K., Karathanos, V.T., Maroulis, Z.B. and Marinos-Kouris, D. 2003. Drying Kinetics of Some Vegetables, Journal of Food Engineering, 59:391-403.http://dx.doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00498-3 Kuzniar, A., Bowers, J.A. and Craig, J. 1983. J. Food Sci. 48:1246.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1983.tb09202.x Labuza, T.P. and Schmidl, M.K. 1985. Accelerated shelf-life testing of foods. Food Technol. 39(9), 57-62,64. Lee, H.S. and Nagy, S. 1988a. Relationship of sugar degradation during thermal processing of canned peas. Journal of Food Science, 45, 152-153. Lee, H.S. and Nagy, S. 1988b. Quality changes and nonenzymatic browning intermediates in grapefruit juice during storage. Journal of Food Science, 53(1), 168-171http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1988.tb10201.x Leong, L.P. and Shui, G. 2002. An investigation of antioxidant capacity of fruits in Singapore markets. Food Chem., 76; 69-75.http://dx.doi.org/10.1016/S0308-8146(01)00251-5 Lewicki, P.P., Le V.H. and Lazuka, P.W. 2002. Effect of pre-treatment on convective drying of tomatoes, Journal of Food Engineering, 54:141-146.http://dx.doi.org/10.1016/S0260-8774(01)00199-6 Levy, J., Bosin, E. and Feldman, B. 1995. Lycopene is a more potent inhibitory of human cancer cell proliferation than either alpha-carotene or beta-carotene. Nutr Cancer, 24: 257–266.http://dx.doi.org/10.1080/01635589509514415PMid:8610045 Lin, C.H. and Chen, B.H. 2005. Stability of carotenoids in tomata juice during storage, Food Chemistry, 90:837-846.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.05.031 Lıorach, R., Espin, J.C., Thomas-Barberan, F.A. and Ferreres, F. 2002. Artichoke (Cynara scolymus L.) byproducts as a potential source of health-promoting antioxidant phenolics. Journal of Agricultyral and Food Chemistry, 50: 3458-3464.http://dx.doi.org/10.1021/jf0200570 Lurie, S., Handros, A., Fallik, E. and Shapira, M. 1996. Reversible inhibition of tomato fruit gene expression at high temperature. Plant Physiol, 110: 1207–1214.PMid:12226253 PMCid:160909 Mares-Perlman, J.A., Fisher, A.I., Klein, R., Palta, M., Block, G., Millen, A.E. and Wright, J.D. 2001. Lutein and zeaxanthin in the diet and serum and their relation to age-related maculopathy in the third national health and nutrition examination survey. Am. J. Epidemiol., 153;424-432.http://dx.doi.org/10.1093/aje/153.5.424PMid:11226974 Mayer-Miebach, E., Behsnillian, D., Regier, M. and Schuchmann, H.P., 2005. Thermal processing of carrots: Lycopene stability and isomerisation with regard to antioxidant potential, Food Research International, 38:1103-1108.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2005.03.018 McCollum, J.P. 1955. Distrubition of carotenoids in the tomato. Food Res., 20: 55-59.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1955.tb16811.x McKevith, B. 2005. A carrot a day to keep cancer away, Nutrition Bulletin, 30:117-119.http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-3010.2005.00497.xMcWeeny, D.T., Knowles, M.E. and Hearne, J.F., 1974. The chemistry of non-enzymic browning in food and its control by sulphites. J. Sci. Fd. Agric. 25. 735-746.http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2740250616 Meier, R.W., 1985. Fruit and vegetable processing, Vegetable Dehydration. Food. 23-25.62 Muratore, G., Rizzo, V., Licciardello, F. and Maccarone, E. 2008. Partial dehydration of cherry tomato at different temperature and nutritional quality of the products. Sezione Tecnologie Agroalimentari, Dipartimento di OrtFloro-Arboricoltura e Tecnologie Agroalimentari (DOFATA), University of Catania, Via S. Sofia, 98-95123 Catania, Italy. Food Chemistry,111 (2008) 887-891.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.05.001 Murphy, D.H. 1965. Caner/Packer.134(6):25. Nakama, A., Kim, E., Shinohara, K. and Omura, H. 1993. Formation of furfural derivatives in amino-carbonyl reaction. Biosci. Biotech. Biochem, 57(10),1757-1759.http://dx.doi.org/10.1271/bbb.57.1757 Norrish, A.E., Jackson, R.T., Sharpe, S.J. and Skeaff, C.M. 2000. Prostate cancer and dietary carotenoids. American Journal of Epidemiol., 151: 119–123.http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a010176PMid:10645813 O'brien, J. 1996. Stability of trehalose, sucrose and glucose to nonenzymatic browning in model systems. J.of Food Sci., 61(4), 679-682. Oliver, J. and Palou, A. 2000. Chromatographic determination of carotenoids in foods. Journal of Chromatography A, 881: 543-555.http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9673(00)00329-0 Olorunda, A.O., Aworh, O.C. and Onuoha, C.N.1990. Upgrading quality of dried tomato: Effects of drying methods, conditions and pre-drying treatments. J. of Sci. of Food and Agric., 52, 447-454.http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2740520403 Olson, J.A. 1994. Absorption, transport and metabolism of carotenoids in humans", Pure and Applied Chemistry, 66: 1011-1016.http://dx.doi.org/10.1351/pac199466051011 Omoni, A.O. and Aluko, R.E. 2005. The anti-carcinogenic and anti-atherogenic effects of lycopene a review. Trends Food Sci. Technol., 16;344-350.http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2005.02.002 Özkan, M. 2006. Greyfurt Suyu ve Domates Pulpunda Likopenin Yüksek Sıcaklıklardaki Isıl Stabilitesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu, Ankara. Panyawong, S. and Devahastin, S. 2007. Determination of Deformation of a Food Product Undergoing Different Methods and Conditions Via Evolution of a Shape Factor, Journal of Food Engineering, 78:151-161.http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.09.012 Parker, R.S. 1997. Bioavailability of carotenoids, European Journal of Clinical Nutrition, 51:86-90. Pazır, F. 1996. Domates kurutulmasında tuz veya tuz+betabisülfit uygulaması. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme Mühendisliği Bilim Dalı Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi Semineri, s.73-87, İzmir. Pointing, J.D. and Jackson, R. 1972. J. Food Sci. 37:812http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1972.tb03675.x Potter, N.N and Hotchkiss, J.H. 1998. Food Science, Chapman&Hall Publication, New York, 608s. Pratt, G.H. 1974. Timber Drying Manual, Building Research Establishment Report, Londra. Raffo, A., La Malta, G., Fogliano, V., Maiani, G. and Quaglia, G. 2006. Seasonal variations in antioxidant components of cherry tomatoes (Lycopericon esculentum cv. Naomi F1). J Food Comp. Anal., 19;11-19.) Rao, A.V., Waseem Z. and Agarwal S. 1998. Lycopene content of tomatoes and tomato products and their contribution to dietary lycopene, Food Research International, 31:737-741.http://dx.doi.org/10.1016/S0963-9969(99)00053-8 Rao, A.V. and Agarwal, S. 1999. Role of lycopene as antioxidant carotenoid in the prevention of chronic diseases: a review. Nutr.Res., 19;305-323.http://dx.doi.org/10.1016/S0271-5317(98)00193-6 Rao, A.V. 2004. Processed tomato products as a source of dieatary lycopene: bioavailability and antioxidant properties, Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, 65(4)161s.http://dx.doi.org/10.3148/65.4.2004.161 Rao, A.V. and Honglei, S. 2002. Effect of low dose lycopene intake on lycopene bioavailability and oxidative stres. Nutr. Res., 22; 1125-1131.http://dx.doi.org/10.1016/S0271-5317(02)00430-X Resnik, S. and Chirife, J. 1979. Effects of moisture content and temperature on some aspects of nonenzymatic browning in dehydrated apple., J. of Food Sci., 44 (2), 601-605.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1979.tb03845.x Reynolds, T.M. 1965. Chemistry of nonenzmic Browning II. Advances in Food Research Series 14. 167-283 Riso, P. and Porrini, M.1997. Determination of carotenoids in vegetable foods and Plasma. Intl. J. Vit. Nutr. Res., 67: 47–54.PMid:9119614 Rockland, L.B. and Stewart, G.F. 1981. Water activity: influences on food quality. Academic Press. New York.106-311. Rosello, C., Berna, A., Sontiesteban, I., Canellas J. and Mulet, A. 1993. Effects of Dipping Time. Concentration and pH Values of the Bisulfite in the Apricots. (Edit. Spiess and Schubert. Engineering and Food vol.1. Physical Properties and Process Control. Elsevier science publisher. New York). Sadler, G., Davis, J. and Dezman, D. 1990. Rapid extraction of lycopene and ß-carotene from reconstituted tomato paste and pink grapefruit homogenates. Journal of Food Science,55, 1460-1461.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1990.tb03958.x Sahlin, E., Savage, G.P and Lister, C.E. 2004. Investigation of the antioxidant properties of tomatoes after processing, Journal of Food Composition and Analysis, 17:635-647.http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2003.10.003 Sarıbay, M.U. 2004. Domates salçasının raf ömrünün belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 4-5. Schuurman, A.G., Goldbohm, R.A. and Dorant, E. 1998. Vegetable and fruit consumption and prostate cancer risk: a cohort study in The Netherlands. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 7: 673–680.PMid:9718219 Shahidi, F. 2000. Natural Antioxidants: Sources, Effects and Applications. Canada 6: 291-9. Shao, A., and Hathcock, J.N. 2006. Risk assessment for the carotenoids lutein and lycopene. Regul. Toxicol. Pharm., 45;289-298.http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2006.05.005http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2006.05.007PMid:16814439 Sharma, S.K. and Le Maguer, M. 1996. Lycopene in tomatoes and tomato pulp fractions. Intl. J. Food Sci., 2: 107–113. Shi, J. and Le Maguer, M.1999. Stability of lycopene bioactivity in tomato dehydration, Proceeding of Industrial Application, Valencia, Spain 234-245. Shi, J. and Le Maguer, M. 2000. Lycopene in tomatoes: chemical and physical properties affected by food processing. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 40,1-42.http://dx.doi.org/10.1080/10408690091189275PMid:10674200 Shinohara, K., Kim, E.H. and Omura, H. 1986. Furans as the mutagens formed by amino-carbonyl reactions. In 'Amin-carbonyl reactions in food and biological systems', M. Fujimaki, M. Namiki, H. Kato (Ed), Elseviler, p.353-361, Amsterdam. Simpson, K.L. 1985. Chemical changes in natural food pigments.In: Chemical changes in food during processing. Richardson, T. and Finley, J.W. (eds), pp. 409-443., New York.http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-2265-8_18 Soysal, Y. 2004. Microwave Drying Characteristic of Parsley. Biosystems Engineering, 89:(2)167-173http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2004.07.008 Stacewicz-Sapuntzakis, M. and Bowen, P. E. 2005. Role of lycopene and tomato products in prostate health. Biochimica et Biophysica Acta,1740: 202– 205.http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2005.02.004PMid:15949687 Stafford, A.E. and Bolin, H.R. 1972a. Absorption of aqueous bisulfite by apricots. J. Food Sci. (37). 941-943.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1972.tb03710.x Stafford, A.E. and Bolin, H.R. 1972b. Improves fruit resulfuring. Food Engineering. November. Stahl, W. and Sies, H. 1996. Perspective in biochemistry and biophysics. Archive of Biochemistry and Biophysics.336,1-9.http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1996.0525PMid:8951028 Stahl, W., Junghans, A., De Boer, B., Driomina, E.S., Briviba, K. and Sies, H. 1998. Carotenoid mixture protect multilamellar liposomes against oxidative damage:synergistic effects of lycopene and lutein. FEBS Lett., 427;305-308.http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(98)00434-7 Stahl, W. and Sies, H. 2005. Bioactivity and protective effects of natural carotenoids, Biochimica et Biophysica Acta, 1740:101-107.http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2004.12.006PMid:15949675 Stamp, J.A. and Labuza, T.P. 1983. Kinetics of the Maillard reaction between aspartame and glucose in solution at high temperatures. J.of Food Sci. 48, 543-547. Tapiero, H., Townsend, D.M. and Tew, K.D. 2004. The role of carotenoids in the prevention of human pathologies, Biomedicine and Pharmacotherapy, 58:100-110.http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2003.12.006PMid:14992791 Taylor, S.L., Hıgley, N.A. and Brush, R.K. 1986. Sulfıtes in foods uses, analytical methods, residues, fate, exposure assesment, metabolism, toxicity and hypersensitivity. Adv. in Food Res., 30, 1-76http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2628(08)60347-X Tekeli, S.T. 1964. Ziraat Sanatları. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara. Teymur, N. 1999. Maydanoz ve dereotunun kurutulması ve kuruma karakteristiklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 64s. Thompson, K.A., Marshall, M.R., Sims, C.A., Wei, C.I., Sargent, S.A. and Scott, J.W. 2000. Cultivar, maturity and heat treatment on lycopene content in tomatoes. J. Food Sci., 65;791-795.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.2000.tb13588.x Toor, R.K. and Savage, G.P. 2005. Antioxidant activity in different fractions of tomatoes, Food Research İnternational, 38:487-494.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2004.10.016 Toor, R.K. and Savage, G.P. 2006. Effect of semi-drying on the antioxidant components of tomatoes. Food Chemistry 94:90-97http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.10.054 Tripathi, R.N. and Nath, N. 1989. Effect of starch dipping on quality of dehydrated tomato slices. J. of Food Sci. and Technol. 26 (3), 137-141. Ural, A. 1996. Kurutulmuş domates yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme Mühendisliği Bilim Dalı Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi Semineri, İzmir. Uylaşer, V. 1996. Salça üretim aşamalarına göre bakteri ve maya florasındaki değişim. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2-8, Bursa. Wedzicha, B.L. 1987. Review: chemistry of sulphur dioxide in vegetable dehydration, Intern. J. of Food Sci. and Technol., 22, 433-450.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1987.tb00509.x Wertz, K., Siler, U. and Goralczyk, R. 2004. Lycopene: modes of action to promote prostate health. Archives of Biochemistry and Biophysics, 430: 127–134.http://dx.doi.org/10.1016/j.abb.2004.04.023PMid:15325920 Willcox, J.K., Catignani, G.L. and Lazarus, S. 2003. Tomatoes and cardiovascular health. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 43;1-18.http://dx.doi.org/10.1080/10408690390826437PMid:12587984 Woutersen, R.A., Wolterbeek, A.P.M., Appel, Van der Berg, H., Goldbohm, R.A. and Feron, V.J. 1999. Safety evaluation of synthetic ß-carotene. Crit. Rev. Toxicol., 29; 515-542.http://dx.doi.org/10.1080/10408449991349267PMid:10628775 Wu, K., Schwartz, S.J., Platz, E.A., Clinton, S.K., Erdman, J.W. and Ferruzi, M.G. 2003. Variations in plasma lycopene and specific isomers over time in a cohort of US men. J. Nutr., 133;1930-1936.PMid:12771341 Vasapollo, G., Lango, L., Rescio, L. and Ciurlia, L. 2004. Innovative supercritical CO2 extraction of lycopene from tomato in the presence of vegetable oil as co-solvent. Journal of Supercritical Fluids, 29: 87-96.http://dx.doi.org/10.1016/S0896-8446(03)00039-1 Von Elbe, J.H. and Schwartz, S.J. 1996. Colorants. In Food Chemistry. Ed. Fennema, O.R. Marcel Dekker Inc., New York, 651-672. Yaylayan, V. 1990. ın search of alternative mechanisms for the Maillard reaction. Trends in Food Science and Technology, 20-22.http://dx.doi.org/10.1016/0924-2244(90)90006-K Yılmaz, N. 2005. Domates ve domatesten elde edilen bazı ürünlerde antioksidan aktivite, likopen ve in vitro biyoyararlılığın saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 107s, İzmir. Yoltaş, T. 1996. Kurutulmuş domates yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme Mühendisliği Bilim Dalı Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi Semineri, s.1-5, İzmir. Yurdagel, Ü. 1996. Petrokimya orijinli ambalaj malzemelerinin kurutulmuş ürünlerde kullanım olanakları. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme Mühendisliği Bilim Dalı Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi Semineri, s.6-19, İzmir. Zanoni, B., Peri, C., Nani, R. and Lavelli, V. 1999. Oxidative heat damage of tomato halves as affected by drying. Food Research International, Vol.31, No.5, pp.395-401.http://dx.doi.org/10.1016/S0963-9969(98)00102-1 Zhou, K. and Yu, L. 2006. Total phenolic contents and antioxidant properties of commonly consumed vegetables grown in Colorado. Swiss Society of Food Science and Technology, 39; 1155-1162.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 162
  • Üye: 1
  • Toplam: 163

Detaylı İstatistikler