Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Japon edebiyatında varoluşçuluk akımı etkileri

Diğer Başlık: Influence of existentialism in Japan literature

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Japon dili ve edebiyatı, DİL VE EDEBİYAT,

Yazar(lar): AKDEMİR, Nuray (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERKİN, H. Can (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Japon Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012 Yayınlandığı Sayfalar: 102 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Japon Edebiyatı, Varoluşçuluk Akımı, Yukio Mishima, Oe Kenzaburo, Abe Kobo, Japan Literature, Existentialism


Özet

   20. yüzyılın önemli akımlarından biri olan varoluşçuluk, II. Dünya Savaşı’nı tecrübe eden Japonya’da da etkili akımlardan biri olmuştur. II. Dünya Savaşı, Japonya’da bu akımın ortaya çıkışında etken olaydır. Varoluş sorgusu sanatçı sorunsalı olmaya başlamıştır ve Japon toplumunun Batı tarzı yaşama uyum sürecinde yabancılaşma, ötekileşme, varoluş ve kimlik kaygısı, bireysel kişiliklerde yaşanan parçalanmışlık ve yalnızlık gibi modern insana özgü sorunların ortaya çıkmasına koşut olarak varoluşçuluk akımı Japon edebiyatında yoğun bir şekilde işlenmiştir.

   Varoluşluk akımı için genel bir tanımlamaya gidilmemekle beraber akımın ele aldığı konu bireydir. Bireyin doğması ve ölmesi dışındaki tüm hallerinin bireye göre farklılık gösterdiği düşüncesindeki bu akım ilk olarak felsefe ile ortaya çıkmış sonrasında edebi eserlere yansımıştır. Japonya’nın kendini Batıya açmasıyla Batılı eserlerden yapılan çeviriler, Japon yazarların Batıya yaptıkları yolculuklar, Batılı düşünür ve yazarlarla yaptıkları görüşmeler akımın okyanus ötesine geçmesini sağlamıştır. Öncüleri Fransız ve Alman düşünürler olan bu akımdan etkilenen Japon düşünür ve yazarlar edebi eserlerinde bireyin sorunlarıyla ilgilenmişlerdir.

   Savaş sonrası edebiyatının önemli yazarlarından Yukio Mishima, Oe Kenzaburo ve Abe Kobo, Batı edebiyatından fazlasıyla etkilenmiş yazarlardır. Yazarların eserlerinde hiçlik, insan varlığının olumsallığı, yabancılaşma, ötekileşme, yalnızlık, saçma, başkası ve ölüm temaları ile sık karşılaşılmaktadır. Yazarların kendileri de II. Dünya Savaşı’nı bizzat yaşamışlardır, bundan dolayı da o dönemde Japon bireyinin yaşadığı sorunlara yabancı değillerdir. Savaş sonrasında modernleşme hareketleriyle geleneksellikten uzaklaşma sürecinde birey bir sorun haline gelmiştir. İncelediğimiz yazarlar eserlerinde bireyin sorunlarını ele almak için, Batılı düşünürler etkisinde kalarak Batılı unsurların dahil olduğu eserler ortaya koymuşlardır.

   Bu çalışmayla savaş sonrası modern Japon edebiyatının önemli üç yazarının varoluşçuluk etkisinde kalarak yazdıkları eserlerindeki varoluşçu temaları ortaya çıkardık. Bu sayede modern Japon edebiyatına bu akımın ne şekilde içkinleştiğini ve eserlerde nasıl işlendiğini göstermeyi amaçladık.

Abstract

   Existentialism which was one of the most important trends of the 20th century was also influential in Japan that experienced the Second World War. The Second World War was an effective event in emerging of this trend in Japan. The existential query started to became an artist problem and the trend of Existentialism was intensively discoursed in Japanese literature in parallel with the emerging of issues peculiar to modern humans such as alienation, marginalization, existence and identity concerns, loneliness and fragmentation encountered in individual personalities in the orientation period of the Japanese society to the western-style of life.

   Although a general definition for existentialism trend has not been formed, the topic handled by the trend is individual. The trend with the thought that all the cases apart from the birth and death of the individual differ with the person first came up with the philosophy then reflected to the literary works. Translations of Westerns works, the journeys of Japanese writers to the west, and their interviews with the western philosophers and writers associated with the opening of Japan to the west led the trend to go beyond the ocean. The Japanese philosophers and writers impressed by the trend of which pioneers were French and German philosophers dealt with the problems of the individual in their literary works.

   Yukio Mishima, Oe Kenzaburo and Abe Kobo, important writers of the postwar literature, were impressed by the western literature exceedingly. Themes of nothingness, marginalization, loneliness, nonsense, someone else and death are frequently encountered in their works. The authors themselves experienced the Second World War, for this reason they are not strangers to the problems of the Japanese individuals of that period. The individual became a problem in the process of moving away from traditionalism in conjunction with the modernization movements of the postwar period. The authors we examined have revealed works including western elements under the effect of western philosophers in order to deal with the individual issues.

   In this study, we searched out the themes of existentialism in the works of three significant authors of postwar modern Japanese literature who wrote their books under the influence of existentialism. In this way, we aimed to indicate in what way the trend embedded in the modern Japanese literature and how it was processed in these works.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................

ÖNSÖZ ......................................................................................................................

GİRİŞ ...................................................................................................................... 1

I. BÖLÜM

VAROLUŞÇULUK

1.1. Varoluşçuluğun Tanımı……………………………………………………..6

1.2. Varoluşçu Düşünürler………………………………………………………7

II. BÖLÜM

MISHIMA YUKIO

2.1. Varoluşçu Hiçlik Teması .............................................................................. 20

2.2. Mishima Yukio ve Hiçlik Algısı ................................................................... 21

2.3. Bereket Denizi Dörtlemesine Varoluşçu Bir Bakış; Hiçlik ve Ölüm ........ 28

2.3.1. Bahar Karları .................................................................................... 29

2.3.2. Kaçak Atlar ....................................................................................... 37

2.3.3. Şafak Tapınağı .................................................................................. 44

2.3.4. Meleğin Çürüyüşü ............................................................................ 48

III. BÖLÜM

OE KENZABURO

3.1. Varoluşçu Dram; Yalnızlık, Bulantı ve Başkası ......................................... 54

3.2. Kişisel Bir Sorun .......................................................................................... 54

3.3. Kurbanı Beslemek ......................................................................................... 65

3.4. On Yedi .......................................................................................................... 69

IV. BÖLÜM

ABE KOBO

4.1. Varoluşçulukta Özgürlük ve Yabancılaşma ............................................... 81

4.2. Kumların Kadını ........................................................................................... 82

SONUÇ .................................................................................................................. 91

ÖZEL KAVRAMLAR VE TERİMLER SÖZLÜĞÜ ....................................... 92

KAYNAKÇA ........................................................................................................ 95

ÖZET ..................................................................................................................... 10

ABSTRACT ........................................................................................................ 102


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça OE, Kenzaburo, Shisha no ogori-Shiiku, Şinçoşa Yayınları, Tokyo, 1958 NİETZSCHE, Friedrich, Ecce Homo, Kişi Nasul Kendisi Olur, Çev.: Can ALKOR, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011MOTOYAMA, Mutsuko, The Literature and Politics of Abe Kōbō, Farewell to Communism in Suna no Onna, Monumenta Nipponica, Sophia University, Vol.50, No.3, 1995 MOUNIER, Emmanuel, Varoluş Felsefelerine Giriş, Say Yayınları, İstanbul, 2007 MISHIMA, Yukio, Bereket Denizi Dörtlemesi IV;Meleğin Çürüyüşü (İçinde: MISHIMA, Yukio, Zenshū (Tüm Eserleri) 19. Cilt) Şinçoşa Yayınları, Tokyo, 1973MISHIMA, Yukio, Bereket Denizi Dörtlemes III; Şafak Tapınağı (İçinde: MISHIMA, Yukio, Zenshū (Tüm Eserleri) 19. Cilt) Şinçoşa Yayınları, Tokyo, 1973 MISHIMA, Yukio, Bereket Denizi Dörtlemesi II; Kaçak Atlar (İçinde: MISHIMA, Yukio, Zenshū (Tüm Eserleri) 18. Cilt) Şinçoşa Yayınları, Tokyo, 1973MISHIMA, Yukio, Bereket Denizi Dörtlemesi I; Bahar Karları (İçinde: MISHIMA, Yukio, Zenshū (Tüm Eserleri) 18. Cilt) Şinçoşa Yayınları, Tokyo, 1973 MASUDA, Yasuhiko, Sarutoru wa Nihon de dono youni jūyousaretaka, GLIM Institution Repository, Gakushuin University, Tokyo, 2008 MARROUM, Marianne, Sands of Imprisonment, Subjugation, and Empowerment, Reading Foucault in Kobo Abe's The Woman in the Dunes, The Comparatist, 2007LUCÀCS, György, Avrupa Edebiyatı ve Varoluşçuluk, Çev.: Vural YILDIRIM, Epos Yayınları, Ankara, 2011 LUCÀCS, George, Varoluşçuluk, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007LICHTHEIM, George, George Lukacs, Çev.: Zeki ALGÜN, İlya Yayınları, İzmir, 2003 LAW, Stephen, Felsefe, Çev.: Hülya YUVALI, Özlem GÜLTEKİN, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2010 KOCABIYIK, Ergun, Aynadaki Narkissos, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010KIERKEGAARD, Søren, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, Çev.: Mukadder YAKUPOĞLU, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2010 KERN, Stephen, Nedenselliğin Kültürel Tarihi, İstanbul, Metis Yayınları, 2008 KELLER, Wilhelm, İnsan Doğası, İlya Yayınları, İzmir,2000 KAWAHARA, Eihō, Haideggā Sanjūtsu, Kabushiki Yayınları, Tokyo, 1992 (içinde: Heidegger'de "Uzun Zaman" Terimi, 1989) HIBBET, Howard, Contemporary Japanese Literature, Charles E. Tuttle Company, 1978, Japan HESS, Uta, Benmerkezcilik, Çev.: Mustafa TÜZEL, Genesis Kitap, Ankara, 2011 Hardin, N. S., An Interview with Abe Kobo, Contemporary Literature, Wisconsin University, 1975, Vol 14, No 4, s.450HANÇERLİOĞLU, Orhan, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 17. Basım, 2010 GÜRBİLEK, Nurdan, Benden Önce Bir Başkası, Metis Yayınları, İstanbul GÜRBİLEK, Nurdan, Mağdurun Dili, Metis Yayınları, İstanbul HACHT, Anne Marie, HAYES, Dwayne D., Gale Contextual Encyclopedia of World Literature, 2009 GÜNDOĞAN, Ali Osman, Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1995 GÜNGÖR, İlhan, Zen Budizm Bir Yaşama Sanatı, Yol Yayınları, İstanbul, 2003 GASSET, Ortega y, İnsan ve Herkes, Çev.: Neyire Gül IŞIK, Metis Yayınları, İstanbul, 2011 GARAUDY, Roger, Kafka, Çev.: Mehmet SERT, Yirmidört Yayınevi, İstanbul, 2007FREUD, Sigmund, Sevgi ve Cinsellik Üzerine, Çev.: Akın KANAT, İlya Yayınları, İzmir, 2010 FLEISCHER, Margot, 20. Yüzyıl Filozofları, Çev.: Akın KANAT, İlya Yayınları, İzmir, 2004FRENTIU, Rodica, Kenzaburo Oe, A Personal Matter [1964]: Personal History Connected to World History as a Meditation on the Crisis of Hümanism, BabesBolyai University, Philobiblon, Vol. XVI FAY, Sarah, "Kenzaburo Oe, The Art of Fiction No. 195" Paris Review 183, 2007ERHART, Itır, Ben Neyim?, Çev.: Egemen DEMİRCİOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2007 DOSTOYEVSKİ, Fyodor Mihayloviç, Yer Altından Notlar, Çev: Nihal YALAZA TALUY, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2008 CEVİZCİ, Ahmet, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2010 Blackham, J. H., Altı Varoluşçu Düşünür, Çev.: Ekin UŞŞAKLI, Dost Yayınları, Ankara, 2005 AKARSU, Bedia, Çağdaş Felsefe, İnkilap Yayınları, İstanbul ANSELL-PEARSON, Keith, Kusursuz Nihilist, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011ABE, Kobo, Suna no onno, Şinçoşa Yayınları, Tokyo, 1956 (Kumların Kadını, Çev.: H. Can ERKİN, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2007) OE, Kenzaburo, Kojintekina Taiken, Shinçoşa Yayınları, 1964, Tokyo (Kişisel Bir Sorun, Çev.: H. Can ERKİN, Can Yayınları, İstanbul, 2010) OE, Kenzaburo, Shinchō Nihon Bungaku 64, Şinçoşa Yayınları, Tokyo, 1969 ÖZTOKAT, Nedret, Varoluşçuluk: Felsefeden Edebiyata Uzanan Bir Yol, Kitaplık, 2005 PASCAL, Blaise, Düşünceler, Çev.: İsmet Zeki EYUBOĞLU, Say Yayınları, İstanbul, 2005 RİGSBY, Curtis A., Nishida on Heidegger, Springer Science+Business Media B.V., 2010 SARTRE, Jean-Paul, Bulantı, Çev.: Selahattin HİLAV, Can Yayınları, İstanbul, 2010 SARTRE, Jean-Paul, Varlık ve Hiçlik, Çev.: T. ILGAZ, G. ÇANKAYA EKSEN, İthaki Yayınları, 2009, İstanbul SARTRE, Jean-Paul, Varoluşçuluk, Çev.: Asım BEZİRCİ, Say Yayınları, İstanbul, 2010 SAHAKIAN, William S., Felsefe Tarihi, Çev.: Aziz YARDIMLI, İdea Yayınları, İstanbul, 1990 SLAYMAKER, Dough, When Sartre was an erotic writer: body, notion and existentialism in Japan after the Asia-Pasific War, Japan Forum, 14.1, Tokyo, 2002 Suzuki, D. T., Zen Budizm, Çev.: İlhan GÜNGÖREN, Aya Yayınları, İstanbul, 1979 TAKASHI, Seiichiro, The Acceptence of Dostoyevsky in Japan-A Dialogue Between Civilizations, Comparative Civilization Review, Tokai University VRIES, Ad De, Dictionary of Symbols and Imagery, North Holland Publishing Company, 1974 WATANABE, Akihiko, Patriarchy in Paradise: Mishima's Adaptation of Longus' Daphnis and Chloe, The Classical Bulletin, Western Washington University, 2007, 83.1 WOLFE, Peter, Yukio Mishima, The Continuun Publishin Company, 1989, NewYork YÜCEL, Müslüm, Edebiyatta Ölüm ve İntihar, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2007


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 102
  • Üye: 0
  • Toplam: 102

Detaylı İstatistikler