Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Börülce (Vigna unguiculata L.)’de doku kültürü ve gen aktarım çalışmaları

Diğer Başlık: In vitro shoot regeneration and gene transfer in cowpea (Vigna unguiculata L.)

Oluşturulma Tarihi: 2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Tarım (Genel), Tarla mahsulleri,

Yazar(lar): AASIM, Muhammad (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖZCAN, Sebahattin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010 Yayınlandığı Sayfalar: 133 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Agrobacterium Tumefaciens, Bacillus Thuringiensis, Börülce, Cry Genleri, Kanamisin, Transgenik, Vigna Unguiculata L, Cowpea,  Cry Genes, Kanamycin, Transgenic


Özet

   Börülce (Vigna unguiculata L.) önemli bir yemeklik baklagil bitkisi olup, birçok ülkede çeşitli şekilde tüketilmektedir. Bu çalışmada  farklı konsantrasyonlarda sitokinin ve oksin içeren MS besin ortamı kullanılarak Akkız ve Karagöz börülce çeşitlerinin tam ve yarım kotiledon boğum, sürgün ucu, olgunlaşmamış kotiledon, plumula ve embriyonik eksen eksplantlarından sürgün rejenerasyonu elde edilmiştir. Eksplant başına en fazla (10.8 adet) sürgün embriyonik eksenden 1.00 mg/l BAP ve 0.1 mg/l NAA içeren MS ortamından elde edilmiştir. Genel olarak ortama NAA ilavesi sürgün rejenerasyon oranını ve eksplant başına sürgün sayısını olumsuz etkilerken, sürgün uzunluğunu olumlu şekilde etkilenmiştir. Elde edilen sürgünler 0.5 mg/l IBA içeren MS ortamında köklendirilerek serada dış şartlarda alıştırılıp tohum elde edilmiştir. Çalışmanın 2. aşamasında markör genleri (NPTII ve GUS), heRbisitlere (bar) ve böceklere dayanıklılık (cry 1C, cry ICST, cry 2A, cry 2 AST, cry 1AB ve hibrit SN19) genlerini taşıyan Agrobacterium tumefaciens’in GV2260, LBA 4404 ve AG10 hatları kullanarak transgenik bitkiler seleksiyon ortamında seçilmiştir. Farklı genleri taşıyan çok sayıda seçilmiş transgenik aday sürgünler 0.5 mg/l IBA, 50 mg/l kanamisin ve 500 mg/l Augmentin içeren MS ortamda köklendirilmiştir. Köklendirilen bitkiler serada dış şartlarda alıştırılıp tohum elde edilmiştir. Değişik primerler kullanarak PCR analizi ile transgenik bitkiler teyit edilmiştir.

Abstract

   Cowpea (Vigna unguiculata L.), an important food grain legume crop, is consumed in many countries in different ways. The study reports in vitro shoot regeneration from halved cotyledon node, shoot meristem, immature cotyledon, plumule and embryonic axis explants of cv. Akkiz and Karagöz of cowpea on MS medium containing various concentrations of cytokinins and auxins. Highest number of 10. 08 shoots per explant were recorded on MS medium containing 1.00 mg/l BAP and 0.1 mg/l NAA from embryonic axis. Inclusion of NAA in the culture medium generally had negative effect on frequency of shoot regeneration and number of shoots per explant but had positive effect on shoot length. Regenerated shoots were rooted on MS medium containing 0.50 mg/l IBA and acclimatized in the greenhouse, where they set seeds. In the second phase of study, Agrobacterium tumefaciens strains GV2260,  LBA4404 and AG10 containing markör (NPT II ve GUS),  herbicide resistant (bar) and insect resistant (cry 1C, cry 1CST, cry 2A, cry 2AST, cry 1AB and  hybrid SN19 genes were used to select putative transgenic plants in medium containing kanamycin. Putative transgenic shoots regenerated on different media from various explants were rooted on MS selection medium containing 0.50 mg/l IBA, 50 mg/l kanamisin and 500 mg/l Augmentin. Rooted plants were acclimatised in the greenhouse and seeds were obtained. Putative transgenic plants were confirmed by PCR analysis using different primers.


İçindekiler

ÖZET .......................................................................................................................

i

ABSTRACT ...............................................................................................................

ii

TEŞEKKÜR.........................................................................................................................

iii

İÇİNDEKİLER ..................................................................................................................

iv

SİMGELER DİZİNİ...........................................................................................................

vii

ŞEKİLLER DİZİNİ ...........................................................................................................

viii

ÇİZELGELER DİZİNİ .....................................................................................................

xi

1.GİRİŞ .....................................................................................................................

1

2. KURAMSAL TEMELLER ...........................................................................................

8

2.1 Yemeklik Tane Baklagillerde Doku Kültürü Çalışmaları .......................................

8

2.2 Yemeklik Tane Baklagillere Gen Aktarım Çalışmaları ..........................................

17

2.3 Bt Genleriyle Böceklere Dayanıklı Transgenik Bitkilerin geliştirilmesi..................

23

3. MATERYAL ve YÖNTEM ...........................................................................................

30

3.1 Materyal ....................................................................................................

30

3.1.1 Bitki materyali .............................................................................................

30

3.1.2 Rejenerasyon için kullanılan eksplantlar ................................................................

30

3.1.3 Büyüme Düzenleyicilerinin  Çözücüleri ve Saklama Koşulları ............................

32

3.1.4 Bakteri materyali ..........................................................................................

32

3.2 Yöntem .................................................................................................................

33

3.2.1 Besin ortamları ve kültür koşulları .........................................................................

33

3.2.2 Börülce  tohumlarının  yüzey sterilizasyonu ..........................................................


33

3.2.3 Börülce  tohumlarının  in vitro’da çimlendirilmesi ................................................

34

3.2.4 Eksplant izolasyonu ve kültüre alınması..................................................................

34

3.2.5 Sürgünlerin köklendirilmesi ve alıştırılması ..........................................................

 35

3.2.6 Bakteri kültürlerinin büyütülmesi ...........................................................................

   35

3.2.7 Bakterinin uzun süreli korunması ...........................................................................

36

3.2.8 Agrobacterium tumefaciens ile gen aktarım ............................................................

36

3.2.9 Histokimyasal GUS analizi .......................................................................................

37

3.2.10 DNA izolasyonu ...............................................................................................

37

3.2.11 CTAB  tampon hazırlanması .................................................................................

38

3.2.12 TE tampon hazırlanması ........................................................................................

38

3.2.13 DNA izolasyon .................................................................................

38


3.2.14 Primer dizileri ................................................................................................

39

3.2.15 PCR reaksiyon koşulları .........................................................................................

40

3.2.16 PCR Programı  .............................................................................................

40

3.2.17 Örneklerin agaroz jel elektroforezi .......................................................................

40

3.2.18 Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi ................................................................

41

4. BULGULAR ...................................................................................................................

42

4.1 Plumula Yaprağı Ve Embriyonik Hipokotil Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu.............................................................................................................


42

4.2 Yaprak ve Yaprak Sapı Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu.........................

45

4.3 Birinci ve İkinci Koltuk Altı Meristemi, Modifiye Petiol ve Gövde Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu ................................................................


46

4.4 Sürgün Uçlarından Sürgün Rejenerasyonu........................ .......................................

46

4.4.1 Farklı BAP ve NAA dozlarının sürgün  rejenerasyonuna etkisi ..........................

46

4.4.2 Farklı TDZ dozlarının sürgün  rejenerasyonuna etkisi..........................................

52

4.5 Olgunlaşmamış Embriyo ve Kotiledon Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu

58

4.6 Kotiledon Boğum Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu ..................................

65

4.7 Plumula ve Embriyonik Eksen Eksplantından Sürgün Rejenerasyonu ................

69

 4.7.1 Farklı BAP ve NAA dozlarının plumula eksplantlarından sürgün rejenerasyonuna etkisi...

69

4.7.2 Farklı BAP ve NAA dozlarının embriyonik eksen eksplantından sürgün rejenerasyonuna etkisi ..........................................................................................


71

4.7.3 Farklı TDZ dozlarının plumula ve embriyonik eksen  eksplantlarından sürgün rejenerasyonuna etkisi ..........................................................................................


73

4.8 İn Vitro Köklendirilen Sürgünlerin Diş Şartlara Adaptasyonu ...........................

74

4.9  Agrobacterium tumefaciens  Aracılığıyla Börülceye Gen Aktarımı.........................

77

4.9.1 A. tumefaciens GV2260 p35S GUS-INT hattı aracılığıyla börülceye gen aktarımı ...............................................................................................................


77

4.9.2 A. tumefaciens LBA4404 pRGG BAR hattı aracılığıyla börülceye gen aktarımı

81

4.10 A. tumefaciens Aracılığıyla  Böceklere Dayanıklılık Genlerinin Börülceye Aktarılması ...............................................................................................................


85

4.10.1 Plumula ve embiyonik eksen eksplantlarına gen aktarımı..................................

85

4.10.2 Sürgün ucu ve yarım kotiledon boğum eksplantlarına gen aktarımı..................

89


   4.11 Böceklere dayanıklı Transgenik Adayı Börülce Bitkilerinin PCR ile Teyit Edilmesi .......................................................................................................................

90

4.11.1 cry1C geni aktarılan transgenik adayı bitkilerinin PCR ile teyit edilmesi ........

90

4.11.2 Cry1CST  geni aktarılan  transgenik adayı bitkilerinin PCR ile teyit edilmesi .

93

4.11.3  Cry2Aa2 geni içeren  transgenik adayı bitkilerinin PCR ile belirlenmesi .........

96

4.11.4 Cry2AST geni aktarılan  transgenik adayı bitkilerinin PCR ile teyit edilmesi ..

99

4.11.5 Cry 1Ab  geni içeren  transgenik adayı bitkilerinin PCR ile belirlenmesi ..........

102

4.12 Transgenik Adayi Bitkilerin Adaptasyon ve Alıştırılması ....................................

103

5. TARTIŞMA VE SONUÇ..............................................................................................

106

5.1 Börülcede Sürgün Rejenerasyonu ..............................................................................

106

5.2 A. tumefaciens Aracılığıyla Börülceye Gen Aktarımı ...............................................

112

KAYNAKLAR ....................................................................................................................

117

ÖZGEÇMİŞ ...........................................................................................................

130


Açıklamalar



Haklar



Notlar



Kaynakça Warkentin, T.D. and McHughen, A. 1990. Potential for genetic transformation of lentil (Lens culinaris Medik) with Agrobacterium tumefacien. In vitro, 26, pt. 2, 44A.Yan, B., Reddy, M.S., Collins, G.B. and Dinkins, R.D. 2000. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of soybean [Glycine max (L.) Merrill.] using immature zygotic cotyledon explants. Plant cell reports, 19, 1090-1097.Yusuf, M., Raji, A. A., Ingelbrecht, I. and Katung, M. D. 2008. Regeneration efficiency of cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] via embryonic axes explants. African Journal of Plant Science, 2, 105-108. http://dx.doi.org/10.1007/BF00234579 http://dx.doi.org/10.1007/s11248-004-7714-3http://dx.doi.org/10.1007/s002990000236http://dx.doi.org/10.1007/s002990050007Zaidi, M.A., Mohammadi, M., Postel, S., Mason, L. and Altosaar, I. 2005. The Bt gene cry2Aa2 driven by a tissue specific ST-LS1 promoter from potato effectively controls Heliothis virescens. Transgenik Research, 14, 289-298.PMid:16145837http://dx.doi.org/10.1007/s11248-005-0109-2Warkentin, T.D. and McHughen, A. 1991. Crown gall transformation of lentil (Lens culinaris Medik) with virulent strains of Agrobacterium tumefacien. Plant Cell Reports, 10, 274-278. Williams, D.J., Boyd, L. and McHughen, A. 1986. Amenability of tumor inducing mediated transformation and plant regeneration in lentil. Internation Congress on Plant Tissue and Cell Culture, 6. meeting, 187. Xiang, Y., Wong, W.K.R., Ma, M.C. and Wong, R.S.C. 2000. Agrobacterium-mediated transformation of Brassica campestris ssp. arachiensis with synthetic Bacillus truringiensis cry1Ab and cry1Ac genes. Plant Cell Reports, 19, 251-256. Verma, A.K. and Chand, L. 2005. Agrobacterium-mediated transformation of pigeonpea (Cajanus cajan L.) with uidA and CryIA(b) genes. Physiology and Molecular Biology of Plants. 11, 99–109.Thu, T.T., Mai, T.T.T., Dewaele, E., Farsi, S., Tadesse, Y., Angenon, G. vd. 2003. In vitro regeneration and transformation of pigeonpea [Cajanus cajan L. Millsp]. Molecular Breeding, 11, 159–168.PMid:14749891 Vural, H., Eşiyok, D. and Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme). E. Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ege Üniv. Basımevi, İzmir.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-003-0730-6 Tazeen, S. and Mirza, B. 2004. Factors affecting Agrobacterium tumefaciens mediated genetic transformation of Vigna radiata L. Wilczek. Pakistan Journal of Botany, 36, 887–896.Tewari-Singh, N., Sen, J., Kiesecker, H., Reddy, V.S., Jacobsen, H.J. and Guha-Mukherjee, S. 2004. Use of a herbicide or lysine+threonine for non-antibiotic selection of transgenik chickpea. Plant Cell Reports, 22, 576–583http://dx.doi.org/10.3923/jbs.2007.176.181Stewart, N.C., Adang, M.J., All, J.N., Raymer, P.L., Ramachandran, S. and Parrott, W. 1996. Insect control and dosage effects in transgenik canola containing a synthetic Bacillus thuringiensis cryIAc gene. Plant Physiology, 112, 115-120Van Le, B.U.I., De Carvalho, M.H.C., Zuily-Fodil, Y., Thi, A.T.P. and Van, K.T.T. 2002. Direct whole plant regeneration of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.] from cotyledonary node thin cell layer explants. Journal of Plant Physiology, 59, 1255-1258.http://dx.doi.org/10.1007/s10535-005-0009-6http://dx.doi.org/10.1078/0176-1617-00789http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2005.07.011 Svabova, L., Smykal, P., Griga, M. and Ondrej, V. 2005. Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo. Biologia Plantarum, 49, 361–370. PMid:18784925 Sonia, Saini, R., Singh, R.P. and Jaiwal, P. K. 2007. Agrobacterium mediated transfer of Phaseolus vulgaris α-amylase inhibitor-1 gene into mungbean (Vigna radiata (L.)Wilczek) using bar as selectable marker. Plant Cell Reports, 26, 187–198. PMid:18394740http://dx.doi.org/10.1007/s00299-008-0606-xPMid:1769719Srinivasan, M., Mohapatra, T. and Sharma, R.P. 1991. Agrobacterium mediated genetic transformation of chickpea (Cicer arietinum). Indian Journal of Experimental Biology, 29, 758–761. Surekha, C., Beena, M.R., Arundhati, A., Singh, P.K., Tuli, R. and Datta-Gupta, 2005. Agrobacterium-mediated gene transformation of pigeonpea (Cajanus cajan L Millsp.) using embryonal segments and development of transgenik plants for resistance to Spodoptera. Plant Science, 169, 1074–1080. http://dx.doi.org/10.1023/A:1022497811702 Surekha, C., Arundhanti, A., Seshagiri, R.G. 2007. Diffrential response of Cajanus cajan varieties to transformation with different strains of Agrobacterium. Journal of Biological Sciences, 2007;7:176–81Solleti, S.K., Bakshi, S. and Sahoo, L. 2008. Additional virulence genes in conjunction with efficient selection scheme, and compatible culture regime enhance recovery of stable transgenik plants in cowpea via Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. Journal of Biotechnology, 135, 97-104Srinivasan, M., Gupta, N. and Chopra, V.L. 1988. Agrobacterium-mediated transformation of chickpea. International Chickpea Newsletter, 19, 2–3.http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2008.02.008 Singh, R.K. and Raghuvansi, S.S. 1989. Plant regeneration from nodal segment and shoot tip derived explants of lentil. Lens News Letter, 16, 33-35.Singh, R., Singh, N. P., Datta, S., Yadav, I. S. and Singh, A. P. 2009. Agrobacterium–mediated transformation of chickpea using shoot meristem. Indian Journal of Biotechnology, 8, 85-90. Solleti, S. K., Bakshi, S., Purkayastha, J., Panda, S. K. and Sahoo, L. 2008. Transgenik cowpea (Vigna unguiculata) seeds expressing a bean alpha-amylase inhibitor 1 confer resistance to storage pests, bruchid beetles Plant Cell Reports, 27, 1841-50.PMid:16983450 Singh, B.B., Cambliss,O.I. and Sharma, B. (1997) Recent advances in cowpea breeding. In: Singh B. B.; Mohan Raj, D. R., Dashiell, K. and Jackaı, l.E.N. (eds.) Advances in Cowpea Research. Ibadan: IITA. p. 30-49.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-006-0224-4 Singh, N.D., Sahoo, L., Saini, R., Sarin, N.B. and Jaiwal, P.K. 2004. In vitro regeneration and recovey of primary transformants from shoot apices of pigeopnpea using Agrobacterium tumefaciens. Physiology and Molecular Biology of Plants, 10, 65–74.http://dx.doi.org/10.3329/bjb.v37i2.1723 Aasim, M., Khawar, K.M. and Özcan, S. 2008. In Vitro Micro Propagation From Shoot Meristems Of Turkish Cowpea (Vigna unguiculata L.) Cultivar Akkız. Bangladesh Journal of Botany, 37, 149-154.Akçin, A. 1988. Yemeklik Tane Baklagiller. S. Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 8, Konya. Akbulut, M. 2003. Optimization of regeneration and transformation conditions for chickpea (Cicer arietinum L.). Doktora tezi (Basılmamış), Middle East Technical Universityi, 138p, Ankara.PMCid:299915PMid:15948005Barik, D.P., Mohapatra, U. and Chand, P.K. 2005. Transgenik grasspea (Lathyrus sativus L.): factors influencing Agrobacterium-mediated transformation and regeneration, Plant Cell Reports, 24, 523-531.Sharma, K.K., Lavanya, M. and Anjaiah, V. 2006. Agrobacterium-mediated production of transgenik pigeonpea (Cajanus cajan L Millsp) expressing synthetic Bt cryIAb gene. In Vitro Cellular and Developmental Biology, 42, 165–173.http://dx.doi.org/10.1007/BF02318954Akcay, U. C., Mahmoudian, M., Kamci, H., Yucel, M. and Oktem H. A. 2009. Agrobacterium tumefaciens-mediated genetic transformation of a recalcitrant grain legume, lentil (Lens culinaris Medik) plant cell reports, 28, 407-417.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-005-0957-5 Anonymous. 2009. The state of food and agriculture 2007. FAO, www.fao.orgAzkan, N., 1994. Yemeklik Tane Baklagiller. Uludag Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Notlari No: 40, Bursa. Ahmad, M., Fautrier, A.G., McNeil, D.L., Hill, G.D. and Buritt, D.J. 1997. In vitro propagation of Lens species and their F1 interspecific hybrids. Plant Cell Tissue and Organ culture, 47, 169-176. PMid:15455257 http://dx.doi.org/10.1007/s001220051255 Anonymous. 2009. The state of food and agriculture 2006. FAO, www.fao.orghttp://dx.doi.org/10.1007/BF00232946PMCid:2503567 Bhatti, K.M.K. 2001. Mercimek (Lens culinaris Medik)' te doku kültürü çalışmaları ve Agrobacterium tumefaciens aracılığyla gen aktarımı. Doktora tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, 147p, Ankara.Cao, J., Shelton, A.M. and Earle, E.D. 2005. Development of transgenik collards (Brassica oleracea L., var. acephala) expressing a cry1Ac or cry1C Bt gene for control of the diamondback moth. Crop Protection, 24, 804-813.Anonymous. 2008. GMO Compass 2008. www.gmo-compass.orgBarna, K.S. and Wakhlu, A.K. 1994. Whole plant rejeneration of Cicer arietinum from callus cultures via organogenezis. Plant Cell Reports, 13, 510-513.Bohorova, N., Zhang, W., Julstrum, P., McLean S., Luna, B., Bito, R.M., Diaz, L., Ramos, M.E., Estanol P., Pacheco, M., Salgado, M. and Hoisington, D. 1999. Production of transgenik tropical maize with cry1Ab and cry1Ac genes via microprojectile bombardment of immature embryos. Theoretical and Applied Genetics, 99, 437-444.Chen, H., Tang, W., Xu, C., Li, X., Lin, Y. and Zhang, Q. 2005. Transgenik indica rice plants harboring a synthetic cry2A gene of Bacillus thuringiensis exhibit enhanced resistance against Lepidopteran rice pests. Theoretical and Applied Genetics, 111, 1432-2242.Brar, M.S., Al-Khayri, J.M., Shamblin, C.E., McNew, R.W., Morelock T.E. and Anderson, E.J. 1997. In vitro shoot tip multiplication of cowpea Vigna unguiculata (L.) Walp. In vitro Cellular and Developmental Biology, 33, 111-118.http://dx.doi.org/10.1007/s00122-005-0062-8Chaudhury, D., Madanpotra S., Jaiwal, R., Saini R., Kumar P.A. and Jaiwal, P.K. 2007. Agrobacterium tumefaciens-mediated high frequency genetic transformation of an Indian cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) cultivar and transmission of transgenes into progeny. Plant Science, 172, 692-700. Cheng, X., Sardana, R., Kaplan, H. and Altosaar, I. 1998. Agrobacterium-transformed rice plants expressing synthetic cry1A(b) and cry1A(c) genes are highly toxic to striped stem borer and yellow stem borer. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95, 2767-2772. PMid:22665176http://dx.doi.org/10.1023/A:1013711210433 PMid:16187120 Brar, M.S., Al-Khayri, J.M., Morelock T.E. and Anderson, E.J. 1999. Genotypic response of cowpea Vigna unguiculata (L.) to in vitro regeneration from cotyledon explants. In Vitro Cellular and Developmental Biology, 35, 8-12.http://dx.doi.org/10.1073/pnas.95.6.2767http://dx.doi.org/10.1007/BF02821331http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2006.11.009 Choi, P.S., Cho, D.Y. and Soh, W. Y. 2003/4. Plant regeneration from immature embryo cultures of Vigna unguiculata. Biologia Plantarum, 47, 305-308.http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2004.12.014Chowrira, G.M., Akella, V. and Lurquin, P.F. 1995. Electroporation mediated gene trasfer into intact nodal meristems in plants generatig transgenik plants without in vitro tissue culture. Molecular Biotechnology, 3,17-23.PMid:9501164 PMCid:19643 Bottinger, P., Steinmetz, A., Schieder, O. and Pickardt, T. 2001. Agrobacterium mediated transformation of Vicia faba. Molecular Breeding, 8, 243–54.PMid:7606502http://dx.doi.org/10.1023/B:BIOP.0000022272.39625.59http://dx.doi.org/10.1271/bbb.63.1433 PMid:10501003 Christov, N.K., Imaishi, H. and Ohkawa, H. 1999. Green-tissue-specific expression of a reconstructed cry1C gebe encoding the active fragment of Bacillus thuringiensis δ-endotxin in haploid tobacco plants conferring resistance to Spodoptera litura. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 63, 1433-1444.Dang, W. and Wei, Z. 2007. An optimized Agrobacterium-mediated transformation for soybean for expression of binary insect resistance genes. Plant Science, 173, 381-389.http://dx.doi.org/10.1007/s001220050862http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2007.06.010Diallo, M. S., Ndiaye, A., Sagna M. and Gassama-Dia, Y. K. 2008. Plants regeneration from African cowpea variety (Vigna unguiculata L. Walp.). African Journal of Biotechnology, 7, 2828-2833.Dayal, S., Lavanya, P., Devi, P. and Sharma K.K. 2003. An efficient protocol for shootregeneration and genetic transformation of pigeonpea (Cajanus cajan L. Millsp.) using leaf explants. Plant Cell Reports, 21, 1072–1079.De Kathen, A. and Jacobsen, H.J. 1995. Cell competence for Agrobacterium-mediated DNA transfer into Pisum sativum L. Transgenik Research, 184–191. Dattla, K., Vasguez, A., Tu, J., Torizzo, L., Alam, M.F., Oliva, N., Abrigo, E., Khush, G.S. and Datta, S.K. 1998. Constitutive and tissue-specific differential expression of the cry1A(b) gene in transgenik rice plants conferring resistance to rice insect pest. Theoretical and Applied Genetics, 97, 20-30.PMid:8633853 PMCid:167929 De Clerq, J., Zambre, M., Van Montagu, M., Dillen, W. and Angenon, G. 2002. An optimized Agrobacterium-mediated transformation procedure for Phaseolus acutifolius A. Gray. Plant Cell Reports, 21, 333–340.PMid:12836001 Davis, D. W., Oelke, E. A., Oplinger, E. S., Doll, J. D., Hanson, C. V. and Putnam, D. H. 1991. Cowpea. University of Minnesota. Center for Alternative Plant and Animal Products and the Minnesota Extension Service. Bursa. De Maagd, R.A., Weemen-Hendriks, M., Stiekema, W. and Bosch, D. 2000. Bacillus thuringiensis delta-endotoxin cry1C domain III can function as a specifity determinant for Spodoptera exigua in different, but not all, cry1-cry1c hybrids. Applied and Environmental. Microbiology, 66, 1559-1563.EL-Shemy, H., Khalafalla, M., Wakasa, K. and Ishimoto, M. 2002. Reproducible transformation in two grain legumes-soybean and azuki bean-using different systems. Cellular and Molecular Biology Letters, 7, 709–19.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-003-0620-y http://dx.doi.org/10.1007/BF00249165PMid:10742242 PMCid:92023De Maagd, R.A., Kwa, M.S.G., Van Der Klei, H., Yamamoto, T., Schipper, B., Vlak, M.J., Stiekema, W.J. and Bosch, D. 1996. Domain III substitution in Bacillus thuringiensis delta-endıtoxin cry1A(b) results in superior toxicity for Spodoptera exigua and altered membrane protein recognition. Applied and Environmental Microbiology. 62, 1537-1543.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-002-0518-0 Gül, K., 1996. Börülcenin (Vigna sinensis (L.) Walp) Tokat- Kazova Ekolojik Şartlarında Adaptasyonu ve Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. http://dx.doi.org/10.1128/AEM.66.4.1559-1563.2000 http://dx.doi.org/10.5511/plantbiotechnology.16.213Eapen, S., Kohler, F., Gerdemann, M. and Schieder, O. 1987. Cultivar dependence of transformation rates in mothbean after co-cultivation of protoplasts with Agrobacterium tumefaciens. Theoretical and Applied Genetics, 75, 207–210.Fontana, G., Santini L., Caretto, S., Frugis, G. and Mariotti, D. 1993. Genetic transformation in the grain legume Cicer arietinum L. (chickpea). Plant cell report, 12, 194-198. Grant, J.E, Thomson, L., Pither-Joyce, M.D., Dale, T.M. and Cooper, P.A. 2003. Influence of Agrobacterium tumefaciens strain on the production of transgenik peas (Pisum sativum L). Plant Cell Report, 2, 1207–1210.Gelvin, S.B. 1998. The introduction and expression of transgenes in plants. Current Opinion in Biotechnology, 9, 227-232.http://dx.doi.org/10.1016/S0958-1669(98)80120-1Grant, J.E., Cooper, P.A., McAra, A.E. and Frew, T.J. 1995. Transformation of pea (Pisum sativum) using immature cotyledons. Plant Cell Reports, 15, 254–258.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-003-0640-7 Gamborg, O.L., Miller, R.A. and Ojima, K. 1968. Nutrient reqierements of suspension cultures of soybean root cells. Experimental Cell Research, 50, 151-158.PMid:12378231 http://dx.doi.org/10.1016/0014-4827(68)90403-5 Hobbs, S.L.A., Jackson, J.A. and Mahon, J.D. 1989. Specificity of strain and genotypein the susceptibility of pea to Agrobacterium tumefaciens. Plant cell Reports, 8, 274-278.Gulbitti-Onarici, S., Zaidi., M.A., Taga, I., Ozcan, S. and Altosaar, I. 2009. Expression of Cry1Ac in Transgenic Tobacco Plants Under the Control of a Wound-Inducible Promoter (AoPR1) Isolated from Asparagus officinalis to Control Heliothis virescens and Manduca sexta. Molecular Biotechnology, 42, 341–349.Geetha, N., Venkatachalam, P. and Laksmisita, G. 1999. Agrobacterium mediated genetic transformation of pigeonpea (Cajanus cajan L Millsp.) and development of transgenik plants via direct organogenesis. Plant Biotechnology, 16, 213–218. http://dx.doi.org/10.1007/BF00237052 http://dx.doi.org/10.1007/BF00193730 Günay, A., 1992. Özel Sebze Yetiştiriciliği Cilt: 4. Çağ Matbaası, Ankara.PMid:12819922 PMid:19353306http://dx.doi.org/10.1007/s12033-009-9168-6http://dx.doi.org/10.1007/s10681-005-1690-4 Ignacimuthu, S. 2000. Agrobacterium mediated transformation of Vigna sequipedalis Koern (asparagus bean). Indian Journal of Experimental Biology, 38, 493–498.Hanafy, M., Pickardt, T., Kiesecker, H. and Jacobsen, H.J. 2005. Agrobacterium-mediated transformation of faba bean (Vicia faba L) using embryo axes. Euphytica, 142, 227–326.Hussey, G. and Gunn, H.V. 1984. Plant production in pea (Pisum sativum L. cv. Peuget and Upton) from long term callus with superficial meristems. Plant Science Letters, 37,n143-148. PMid:1527996 http://dx.doi.org/10.1007/BF02079328PMid:17006016http://dx.doi.org/10.1007/BF02704106Harisaranraj, R., Babu S. S. and Suresh, K. 2008. Callus induction and plant regeneration of vigna mungo (L.) hepper via half seed explant. Ethnobotanical Leaflets, 12, 577-585.http://dx.doi.org/10.1007/BF00274128Hussey, G., Johnson, R.D. and Warren, S. 1989. Transformation of meristematic cells in shoot apex cultured pea shoots by Agrobacterium tumefaciens and A. rhizogens. Protoplasma, 14, 101-105Jackson, J.A. and Hobbs, S.L.A. 1990. Rapid multiple shoot production from cotyledonary node explants of pea. In vitro Cellular and Developmental Biology, 26, 835-838.Ignacimuthu, S. and Prakash, S. 2006. Agrobacterium mediated transformation of chickpea with α-amylase inhibitor gene for insect resistance. Journal of Biosciences 2006, 31, 339–345. http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9452(01)00352-1 Kartha, K.K., Pahl, K., Leung N.L. and Mroginski, L.A. 1981. Plant regeneration from meristems of grain legumes: soybean, cowpea, peanut, chickpea, and bean. Canadian Journal of Botany, 59, 1671-1679.James. 2006. http://www.isaaa.orgKar, S., Johnson, T.M., Nayak, D. and Sen, S.K. 1996. Efficient transgenik plant regeneration through Agrobacterium mediated transformation of chickpea (Cicer arietinum L.). Plant Cell Reports, 16, 32–37.Jacobson, H.J and Kysely, W. 1984. Induction of somatic embryos in pea (Pisum sativum L.). Plant Cell Tissue and Organ Culture, 3, 319-324. http://dx.doi.org/10.1007/BF01275444http://dx.doi.org/10.1007/BF02623626 http://dx.doi.org/10.1023/A:1018433922766Jaiwal, P.K., Kumari, R., Ignacimuthu, S., Potrykus, I. and Sautter, C. 2001. Agrobacterium mediated transformation of mungbean (Vigna radiata L Wilczek) - a recalcitrant grain legume. Plant Science, 161, 239–247. Kosturkova, G, Mehandjiev, A., Dobreva, I. and Tzvetkova, V. 1997. Regeneration systems from immature embryos of Bulgarian pea genotypes. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 48, 139-142. Korban, S.S., O'Connor, P.A. and Elobeidy, A. 1992. Effects of thidiazuron, naphthaleneacetic acid, dark incubation and genotype on shoot organogenesis from Malus leaves. Jornal of Horticultural Sciences, 67, 341-349.Kumar, H. and Kumar, V. 2004. Tomato expressing cry1Ab insecticidal protein from Bacillus thuringiensis protected against tomato fruit borer, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) damage in the laboratory, green house and field. Crop Protection, 23, 135-139.PMid:11272416 Khawar, M.K. and Özcan, S. 2002. Effect of Indole-3-Butyric Acid on İn Vitro Root Development in Lentil (Lens culinaris Medik.). Turkish Journal of. Botany, 26, 109-111.http://dx.doi.org/10.1007/BF00043083http://dx.doi.org/10.1023/A:1005841430607 http://dx.doi.org/10.1139/b81-225 Khawar, K.M., Sancak, C., Uranbey, S. and Özcan, S. 2004. Effect of thidiazuron on shoot regeneration from different explants of lentil (Lens culunaris Medik.) via organogenesis. Turkish Journal of Botany, 28, 421-426.Khalafalla, M.M., El-shemy, H.A., Mizanur, R.S, Teraishi, M. and Ishimoto, M. 2005. Recovery of herbicide-resistant Azuki bean (Vigna angularis (wild) ohwi and ohashi). African Journal of Biotechnology, 4, 61–67.http://dx.doi.org/10.1007/s11738-006-0020-3 Kar, S., Basu, D., Das, S., Ramkrishnan, N.A., Mukherjee, P., Nayak, P. and Sen, S.K. 1997. Expression of cry1A(c) gene of Bacillus thuringiensis in transgenik chickpea plants inhibits development of pod-borer (Heliothis armigera) larvae. Transgenik Ressearch, 6, 177-185.http://dx.doi.org/10.1007/s002990050005Krejci, P., Matuskova, P., Hanacek, P., Reinohl, V. and Prochazka, S. 2007. The transformation of pea (Pisum sativum L): Applicable methods of Agrobacterium tumefaciens mediated gene transfer. Acta Physiologiae Plantarum 29, 157–163. Kumar, S.M., Kumar, B.K., Sharma, K.K. and Devi, P. 2004. Genetic transformation of pigeonpea with rice chitinase gene. Plant Breeding, 123(5), 485–459.http://dx.doi.org/10.1007/BF02782460 Liu, Z.C., Park, B.J., Kanno, A. and Kameya, T. 2005. The novel use of a combination of sonication and vaccum infiltration in Agrobacterium mediated transformation of kidney bean (Phaseolus vulgaris) with lea gene. Molecular Breeding, 16, 189–197.Kysely, W. and Jacobson, H.J. 1990. Somatic embryogenesis from pea embryos and shoot apices. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 20, 7-14. Krishnamurthy, K.V., Suhasini, K., Sagare, A.P., Meixner, M., De Kathen, A. and Pickardt, T. 2000. Agrobacterium mediated transformation of chickpea (Cicer arietinum L.) embryo axes. Plant Cell Reports, 19, 235–240.http://dx.doi.org/10.1007/BF01131544Malik, K.A. and Saxena, P.K. 1992a. Thidiazuron induces high frequency of shoot regeneration in intact seedlings of pea (Pisum sativum), chickpea (Cicer arietinum) and lentil (Lens culinaris Medik). Australian Journal of Plant physiology, 19, 731-740.http://dx.doi.org/10.1007/BF00272005http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2003.08.006http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0523.2004.01028.xKysely, W., James, R.M., Paul, A.L., glenn, B.C. and Jacobson, H.J. 1987. Plant regeneration via somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.). Plant Cell Reports, 6,305-308. http://dx.doi.org/10.1007/s11032-005-6616-2Malik, K.A. and Saxena, P.K. 1992b. In vitro regeneration of plants: a novel approach. Naturwissenschaften, 79, 136-137.Mohan, M.L. and Krishnamurthy, K.V. 2003. Plant regeneration from decapitated mature embryo axis and Agrobacterium mediated genetic transformation of chickpea. Biologia Plantarum, 46, 519–527.http://dx.doi.org/10.1071/PP9920731 Miguel, C.M., Druart, P. and Oliveira, M.M. 1996. Shoot regeneration from adventitious buds induced on juvenile and adult almond (Prunus dulcis Mill.) explants. In Vitro Cellular and Developmental Biology, 32, 148-153.http://dx.doi.org/10.1007/s11240-006-9145-8 Mahmaudian, M., Yucel, M. and Oktem, H.A. 2002. Transformation of lentil (Lens culinaris Medik) cotyledonary nodes by vaccum infiltration of Agrobacterium tumefaciens. Plant Molecular Biology Report, 20, 251–257.http://dx.doi.org/10.1007/BF00034232PMid:9237987 PMCid:22931http://dx.doi.org/10.1023/A:1024803325682 http://dx.doi.org/10.1007/BF00034751http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.16.8393PMid:11679364 PMCid:93309Mao, J.Q., Zaidi, M.A., Aranson, J.T. and Altosaar, I. 2006. In vitro regeneration of Vigna unguiculata (L.) Walp. cv. Black eye cowpea via shoot organogenesis. Plant Cell Tissue and Organ Culture. 87, 121-125.http://dx.doi.org/10.1007/BF00269274 Molvig, L., Tabe, L.M., Eggum, B.O., Moore, A.E., Craig, S. and Spencer, D., 1997. Enhanced methionine levels and increased nutritive value of seeds of transgenik lupins (Lupinus angustifolius L.) expressing a sunflower albumin gene. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94, 8393–8398. Naimov, S., Weemen-Hendriks, M., Dukiandjiev, S. and Maagd, R.A. 2001. Bacillus thuringiensis delta-endotoxin Cry1 hyrid proteins with increased activity against the Colarado potato beetle. Applied and Environmental Microbiology, 67, 5328-5330. Lawrence, P.K. and Koundal, K.R. 2001. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of pigeonpea (Cajanus cajan L. Millsp.) and molecular analysis of regenerated plants. Current Science, 80, 1428–432 http://dx.doi.org/10.1007/s11627-007-9060-7Muthukumar, B., Mariamma, M. and A. Gnanam. 1995. Regeneration of plants from primary leaves of cowpea. Plant Cell Tissue and Organ Culture. 42, 153-155.http://dx.doi.org/10.1126/science.163.3862.85 Naimov, S., Zahmanova, G., Boncheva, R., Kostova, M., Minkov, I., Dukiandjiev, S. and De Maagd, R. 2006. Expression of synthetic SN19 hybrid delta-Endotoxin encoding gene in transgenik potato. Biotechnology & Biotechnological Equipments, 20, 38-41.Muruganantham, M., Amutha, S., Selvaraj, N., Vengadesan, G. and Ganapathi, A. 2007. Efficient Agrobacterium-mediated transformation of Vigna mungo using immature cotyledonary-node explants and phosphinothricin as the selection agent. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant, 43, 550-557. Odutayo, O.I., Akinrimisi, F.B., Ogunbosoye, I. and Oso, R.T. 2005. Multiple shoot induction from embryo derived callus cultures of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp. African Journal of Biotechnology, 4, 1214-1216.Ozel, C.A., Khawar, K.M. and Arslan, O. 2008. A comparison of the gelling of isubgol, agar and gelrite on in vitro shoot regeneration and rooting of variety Samsun of tobacco (Nicotiana tabacum L.). Scientia Horticulturae, 117, 174-181.Morginski, L.A. and Kartha, K.K. 1981. Regeneration of pea (Pisum sativum L. cv. Century) plants by in vitro culture of immature leaflets. Plant Cell Reports, 1, 64-66. PMid:17147680http://dx.doi.org/10.1128/AEM.67.11.5328-5330.2001http://dx.doi.org/10.1046/j.1467-7652.2003.00005.x http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2008.03.022Özcan, S., Barghchi, M., Firek, S. and Draper, J. (1992) High frequency adventitious shoot regeneration from immature cotyledons of pea (Pisum sativum L.). Plant Cell Reports, 11, 44-47Naimov, S., Dukiandjiev, S. and De Maagd, R. 2003. A hybrid Bacillus thuringiensis delta-endotoxin gives resistance against a Coleopteran and a Lepidopteran pest in transgenik potato. Plant Biotechnology Journal, 1, 51-57.Pickardt, T., Meixner, M., Schade, V. and Shieder, O. 1991. Transformation of Vicia narbonensis via Agrobacterium tumefaciens mediated gene transfer. Plant Cell Reports. 9, 535–8. http://dx.doi.org/10.3923/ajps.2004.269.273Peksen, A. 2004. Fresh pod yield, and some pod characteristics of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) genotype from Turkey. Asian Journal of Plant Sciences, 3, 269-273. Pal, M., Ghosh, U., Chandra, M., Pal, A. and Biswas, B. B. 1991. Transformation and regeneration of mungbean (Vigna radiata). Indian Journal of Biochemistry and Biophysics, 28, 449–455.Öktem, H. A. 2001. Böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi. Özcan S., Gürel E., Babaoğlu M. (eds), Bitki Biyoteknolojisi II, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Basımevi, s. 208-238, Konya. PMid:17780179PMid:1812081http://dx.doi.org/10.1007/s002990050358Nitsch, J.P. and Nitsch, C. 1969. Haploid plant from pollen grains, Science, 163, 85-87. http://dx.doi.org/10.1007/BF00029716 Özcan, S., Barghchi, M., Firek, S. and Draper, J. 1993. Efficient adventitious shoot regeneration and somatic embryogenesis in pea. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 34, 271-277http://dx.doi.org/10.1007/BF00035759http://dx.doi.org/10.1023/A:1009642620907Pellegrineschi, A. 1997. In vitro plant regeneration via organogenesis of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.). Plant Cell Reports. 17, 89-95.http://dx.doi.org/10.1007/BF00232326http://dx.doi.org/10.1007/BF00231838Polanco, M.C., Pelaez, M.I. and Ruiz, M.L. 1988. Factors affecting callus and shoot formation from in vitro cultures of Lens culinaris Medik. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 15, 175-182.Pickardt, T., Saalbach, I., Waddell, D., Meixner, M., Muntz, K. and Schieder, O. 1998. Seed specific expression of the 2S albumin gene from Brazilnut (Bertholletia excelsa) into transgenik Vicia narbonensis. Molecular Breeding. 1, 295–301.PMid:15503035Popelka, J.C., Gollasch, S., Moore, A., Molvig, L. and Huggins, T.J.V. 2006. Genetic transformation of cowpea and stable transmission of the transgenes to progeny. Plant Cell Reports. 25, 304-312. http://dx.doi.org/10.1007/s00299-004-0857-0Polanco, M.C. and Ruiz, M.L. 1997. Effect of Benzylaminopurine on in vitro and in vivo root development in Lens culinaris Medik. Plant Cell Reports, 17, 22-26.Polowick, P.L., Baliski, D.S. and Mahon, J.D. 2004. Agrobacterium tumafaciens mediated transformation of chickpea (Cicer arietinum L.) gene integration, expression and inheritance. Plant Cell Reports, 23, 485-491.Pigeaire, A., Abernethy, D., Smith, P.M., Simpson, K., Fletcher, N. and Lu C.Y., vd. 1997. Transformation of a grain legume (Lupinus angustifolius L.) via Agrobacterium mediated gene transfer to shoot apices. Molecular Breeding, 3, 341–349.Özdemir, S., 2002. Yemeklik Baklagiller. Hasad Yayincilik Ltd. Sti. http://dx.doi.org/10.1007/BF02277429 Pounti-Kaerlas, J., Eriksson, T. And Engstrom, P. 1990. Production of transgenik pea (Pisum sativum) plants by Agrobacterium mediated gene transfer. Theoretical and Applied Genetics, 80, 246-252. Rubluo, A., Kartha, K.K., Morginski, L.A. and Dyck, J. 1984. Plant regeneration from pea leaflets culture in vitro and genetic stability of regenerants. Journal of Plant Physiology, 117, 119-130.Ramakrishnan, K., Gnanam, R., Sivakumar, P. and Manickam, A. 2005. In vitro somatic embryogenesis from cell suspension cultures of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.). Plant Cell Reports, 24, 449-461. http://dx.doi.org/10.1016/j.sajb.2008.05.009 Prem Anand, R., Ganapathi, A., Ramesh, A., Vengadesan, G. and Selvaraj, N. 2000. High frequency plant regeneration via somatic embryogenesis in cell suspension cultures of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp). In vitro Cellular and Developmental Biology, 36, 475-480.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-005-0966-4Prasad, V., Satyavathi, V.V., Sanjaya Valli, K.M., Khandelwal, A., Shaila, M.S. and Sita, G.L. 2004. Expression of biologically active hemagglutinin-neuraminadase protein of peste des petits ruminants virus in transgenik pigeonpea.[Cajanus cajan (L) Millsp.]. Plant Sciences 166, 199–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2003.08.020http://dx.doi.org/10.1007/s00299-005-0965-5PMid:15959731QiaoLing, J. and WeiGuo, W. 2001. Asexual propagation of Arnebia euchrona and exploration of hereditary stability in regenerated plantlets. Plant Physiology, 37, 499-502.http://dx.doi.org/10.1007/BF00034762 Richter, A., Jacobson, H.J., De Kathen, A., De Lorenzo, G., Briviba, K., Hain, R., vd. 2007. Transgenik peas (Pisum sativum L.) expressing polygalacturonase inhibiting protein from raspberry (Rubus idaeus) and stilbene synthase from grape (Vitis vinifera). Plant Cell Reports, 25, 1166–1173. PMid:16244884http://dx.doi.org/10.1007/s002990050345 http://dx.doi.org/10.1007/s00299-005-0053-xRozwadowski, K.L., Saxena, P.K. and King, J. 1990. Isolation and cultures of Lens culinaris Medik cv. Eston, epicotyl protoplast to calli, Plant Cell Tissue and Organ culture, 20,75-79. PMid:16145834PMid:16802117 http://dx.doi.org/10.1007/s00299-005-0934-z Saalbach, I., Pickardt, T., Machemeh, L.F., Saalbach, G., Schieder, O. and Muntz, K. A. 1994. Chimeric gene encoding the methionine rich 2S albumin of Brazilnut (Berthlletia excelsa) H.B.K. is stably expressed and inherited in transgenik grain legumes. Molecular and General Genetics, 242, 226–236.http://dx.doi.org/10.1007/BF00391017Raji, A. A. J., Oriero, E., Odeseye, B., Odunlami, T. and Ingelbrecht, I. L. 2008. Plant regeneration and Agrobacterium-mediated transformation of African cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp] genotypes using embryonic axis explants. Journal of Food, Agriculture & Environment, 6, 3 5 0 - 3 5 6.http://dx.doi.org/10.1016/S0176-1617(84)80024-3Raveendar, S., Premkumar, A., Sasikumar, S., Ignacimuthu, S. and Agastian, P. 2009. Development of a rapid, highly efficient system of organogenesis in cowpea Vigna unguiculata (L.) Walp. South African Journal of Botany, 75, 17-21Saini, R. and Jaiwal, P. K. 2007. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of blackgram: An assessment of factors influencing the efficiency of uidA gene transfer. Biologia Plantarum, 51,69–74.Saini, R., Jaiwal, S. and Jaiwal, P. K. 2003. Stable genetic transformation of Vigna mungo L. Hepper via Agrobacterium tumefaciens. Plant Cell Reports, 21, 851–859.http://dx.doi.org/10.1007/s00299-006-0172-z PMid:8159174PMid:12789502 Sancak, C. 1999. In vitro Micropropagation of Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.). Turkish Journal of Botany, 23, 133-136.PMid:15815929 http://dx.doi.org/10.1023/B:MOLB.0000037996.01494.12 Sanyal, I, Singh, A.K. and Amla, D.V. 2003. Agrobacterium tumefaciens mediated transformation of chickpea (Cicer arietinum L.) using mature embryogenic axis and cotyledonary nodes. Indian Journal of Biotechnology, 2, 524–532.http://dx.doi.org/10.1007/s10535-007-0014-zSanyal, I., Singh, A.K., Kaushik, M. and Amla, D.V. 2005. Agrobacterium-mediated transformation of chickpea (Cicer arietinum L.) with Bacillus thuringiensis cry1Ac gene for resistance against pod borer insect Helicoverpa armigera. Plant Science, 168, 1135-1146.Saini, R. and Jaiwal, P. K. 2005. Transformation of a recalcitrant grain legume, Vigna mungo L. Hepper using Agrobacterium tumefaciens—mediated gene transfer to shoot apical meristem cultures. Plant Cell Reports, 24, 164–171.Sarkar, R.H., Biswas, A., Mustafa, B.M., Mahbub, S. and Haque, M.I. 2003. Agrobacterium mediated transformation of Lentil (Lens culinaris Medik). Plant Tissue Culture, 13, 1–12.Sarmah, B.K., Moore, A., Tate, W., Morvig, L., Morton, R.L., Rees, R.P., vd. 2004. Transgenik chickpea seeds expressing high levels of a bean α-amylase inhibitor. Molecular Breeding, 14, 73–82.http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2004.12.015Saxena, P.K. and King, J. 1987. Plant regeneration from callus cultures of Lens culinaris Medik via somatic embryogenesis. Plant Science, 52, 223-227. PMid:15702345 http://dx.doi.org/10.1016/0168-9452(87)90055-0 Zambre, M., Goossens, A., Cardona, C., Van Montagu, M., Terryn, N. and Angenon, G. 2005. A reproducible genetic transformation system for cultivated Phaseolus acutifolius (tepary bean) and its use to assess the role of arcelins in resistance to the Mexican bean weevil. Theoretical and Applied Genetics. 110, 914–924.Satyavathi, V., Prasad, V., Khandelwal, A., Shaila, M. and Sita, G.L. 2003. Expression of hemagglutinin protein of Rinderpest virus in transgenik pigeonpea (Cajanus cajan L. Millsp.) plants. Plant Cell Reports,3, 651 Zheng, S.J., Henken, B., Maagd, R.A., Purwito, A., Krens, F.A. and Kik, C. 2005. Two different Bacillus thuringiensis toxin genes confer resistance to beet armyworm (Spodoptera exiqua Hübner) in transgenik Bt-shallots (Allium cepa L.). Transgenik Research, 14, 261-272.Senthil, G., Williamson, B., Dinkin, R.D. and Ramsay, G. 2004. An efficient transformation system for chickpea. Plant Cell Reports, 23, 297–303. PMid:12231726 PMCid:158687http://dx.doi.org/10.1007/s00299-004-0854-3Schroeder, H.E., Schotz, A.H., Wardley-Richardson, T., Spencer, D. and Higgins, T.J.V. 1993. Transformation and regeneration of two cultivars of pea Pisum sativum L. Plant Physiolology, 101, 751–577.http://dx.doi.org/10.1007/s00122-004-1910-7


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 150
  • Üye: 0
  • Toplam: 150

Detaylı İstatistikler