Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bir öz denetim pratiği olarak etkinlik ölçümü ve üniversiteler

Oluşturulma Tarihi: 2002

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ERGÜN, Gül (Ortak Yazar), VARÇIN, Recep (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

DOI: 10.1501/0002739

URL: NULL

Diğer Niteleme Bilgileri: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2497/3261.pdf


Yayın Adı: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Yayın Tarihi: 2002 Sayı: 1 Cilt: 58 Yayınlandığı Sayfalar: 149-180 Yayın Niteleme Bilgileri: 0378-2921


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Key Words: In-service training, impact analysis, employment service, counsellng service, certificate training.Anahtar Sözcükler: Hizmet içi eğitim, etki araştırması, istihdam hizmeti, eğitim hizmeti,sertifika eğitimi.
Özet Bu çalışma Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yürütülmüş olan İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri eğitim programının etkinliğini ölçmeyi hedeflemektedir. Etkinlik araştırmasına ilişkin veriler, programa katılan kursiyerlerle görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Hedef-kitle merkezli yaklaşım ile süreç araştırması yaklaşımlarınınn sentezi yapılarak tespit edilmeye çalışılan program etkinliği dört ana tema üzerinde irdelerımiştir. Bunlar, eğitim programının yürütüldüğü mekan, araç ve gereçlerin yeterliliği; kursiyerlerin eğitim programından kazanımlan; eğitim programının kursiyerler üzerindeki etkisi ve programda ders veren öğretim üyeleri ile programdaki derslerin değerlendirilmesidir.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışma Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yürütülmüş olan İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri eğitim programının etkinliğini ölçmeyi hedeflemektedir. Etkinlik araştırmasına ilişkin veriler, programa katılan kursiyerlerle görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Hedef-kitle merkezli yaklaşım ile süreç araştırması yaklaşımlarınınn sentezi yapılarak tespit edilmeye çalışılan program etkinliği dört ana tema üzerinde irdelerımiştir. Bunlar, eğitim programının yürütüldüğü mekan, araç ve gereçlerin yeterliliği; kursiyerlerin eğitim programından kazanımlan; eğitim programının kursiyerler üzerindeki etkisi ve programda ders veren öğretim üyeleri ile programdaki derslerin değerlendirilmesidir. (The Purpose of this paper is to examine the effectivenessof the Employment and Counse1ing Services training program being implemented by the FacUıty of Political Sciences, Ankara University. We collected data via the faee-to-face semi-structured interview technique with the program participants. We combined the methodological and analytical techniques of process evaluation and target-group approaches in examining the outcomes of the program impact which focus on the following themes: physical and training facilities; the contribution of the training program to program participants; the impact of the training program on program participants; and the assessment of the program instructors and training curriculum.)
Haklar
Notlar

KaynakçaARAS, Nusret (2002), Ankara llnlversltesl Rektörü olarak ANKllSEM'ln kuruluşuna ııışkln Anlversıte öı)retlm Oyelerlne gönderdlQI mektup, Mayıs 2002.DELANDER, Lennaıt / NIKLASSON, Harald (1996), 'Cost-Beneflt Analysls,' SCHMJD, a. / O'REILLY, J. / SCHÖMANN, K. Brookfield (eds.), International Handbook of Labor Market Policyand Evaluatian (Vermont: Edward EIgar Publlsh1ng Compenyı. aOlbenklan Komlsyonu (1996), Sosyal Bilimleri Açlfl (Istanbul: Metis Yayınları).HASAN, A. (1991), 'Evaluatlon of Employment, Trainlng and Social Programmes: An Overvlew of Issues,'The State of Complex Art (Paris: OECD).HECKMAN, Srnıth (1996), 'ExperImentaI and Nonexperimental Evaluatlon,' SCHMJD, a. / O'REILLY, J. /SC HÖMANN, K. Brookfleld (eds.), InternatiDnal Handbook of Labor Market Policyand Evalualian (Vermont: Edward EIgar Publlsh1ng Compenyı.SCHMID, Q. (1996), 'Process Evaluatlon: Policy Formation and Implemenlation,' SCHMID, Q.I O'RElLLY, J. i SCHÖMANN, K. Brookfleld (eds.), lrı1emaUonal Handbook of Labor Market Policyand EvaluaUorı (Vermont: Edward EIgar Publlshlng Company) ..SCHMlD, Q.I O'RElLLY, J.I SCHÖMANN, K.• (1996), 'Theory and Methodology of Labour Market Policyand Evaluatlon: An Introductlon,' SCHMID, Q. i O'REILLY, J. i SCHÖMANN, K. Brookfleld (eds.), lnlemaUonal Handbook of Labor Market Policyand EualuaUon (Vermont: Edward E1gar Publlshlng Company).ÖZLEM, Doj;jan (1998), 'Dolla Bııımlerl Sosyal Bııımler Ayrımı Üstüne,' Toplum ueBilim, No.76.ÖZUGURW, Metln (1998) 'Haleden Altın BIlezllle Bııım ve ÜnIversite Sanayı Işbirliııı,' Ankata Qniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tartışma Metinleri, No: 9.VARÇiN, Recep, (1998), 'Quasl.Experlmental Design Methodology on the Effectiveness of Active Labor Programs: Study DesIgn for Turkey,' Human Development Con{ererıce, Washıngton D.C., 4.6 March, 1998.WHOLEY, J.I HATRY, P.I NEWCOMER, F. (1994), Handbook o{ PracUcal Program EvaluaUon (San Franclsco: Jossey.Bass Publlshers).


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 158
  • Üye: 1
  • Toplam: 159

Detaylı İstatistikler