Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ANKARA-BAHÇELİEVLER AŞKABAT CADDESİ’NİN (7. CADDE’NİN) YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YALÇINKAYA, Funda (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Yaya, Yayalaştırma, Yaya Bölgesi, Yaya Trafiği, Ankara.
Özet Bu tezde Ankara-Bahçelievler Aşkabat Caddesi’nin (7. Cadde’nin) yayalaştırılmasının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle “Yaya Yolu”, “Yaya Bölgeleri”, “Yaya Trafiği” kavramları irdelenerek yayalaştırmanın kent için gerekliliği ve önemi vurgulanmış; kentsel planlama ve kentsel tasarımına dair genel ilkeler saptanmış; uygulama aşamasında karşılaşılabilen sorunlar ele alınmış; yurtiçi ve yurtdışında uygulanmış yaya alanlarının olumlu ve olumsuz özellikleri incelenerek, örnekler verilmiştir. Bu bağlamda Bahçelievler ve Aşkabat Caddesi’nin yaya bölgesinin yetersizliği ortaya konmuş, her yaştan insanın günün her saatinde kullanabileceği, çocukların araç trafiği gibi bir tehlikeye maruz kalmadan oyun oynayabileceği daha doğrusu Ankara’nın nefes alabileceği yeşil bir mekân yaratmak amaçlanmıştır. Ayrıca Ankara kentinin kentsel planlama yönünden tarihi incelenerek, Bahçelievler semtinin bu planlar zincirinden nasıl etkilenerek bugünkü halini aldığı anlatılmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar Bu tezde Ankara-Bahçelievler Aşkabat Caddesi’nin (7. Cadde’nin) yayalaştırılmasının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle “Yaya Yolu”, “Yaya Bölgeleri”, “Yaya Trafiği” kavramları irdelenerek yayalaştırmanın kent için gerekliliği ve önemi vurgulanmış; kentsel planlama ve kentsel tasarımına dair genel ilkeler saptanmış; uygulama aşamasında karşılaşılabilen sorunlar ele alınmış; yurtiçi ve yurtdışında uygulanmış yaya alanlarının olumlu ve olumsuz özellikleri incelenerek, örnekler verilmiştir. Bu bağlamda Bahçelievler ve Aşkabat Caddesi’nin yaya bölgesinin yetersizliği ortaya konmuş, her yaştan insanın günün her saatinde kullanabileceği, çocukların araç trafiği gibi bir tehlikeye maruz kalmadan oyun oynayabileceği daha doğrusu Ankara’nın nefes alabileceği yeşil bir mekân yaratmak amaçlanmıştır. Ayrıca Ankara kentinin kentsel planlama yönünden tarihi incelenerek, Bahçelievler semtinin bu planlar zincirinden nasıl etkilenerek bugünkü halini aldığı anlatılmıştır. (This thesis aims to study the pedestrianisation of Bahçelievler 7’th Street in Ankara with respect to landscape architecture. In the first place, the concepts of “pedestrian”, “pedestrian zones” and “pedestrian traffic” are focused on to emphasize and highlight their importance and the necessity for the urban life. The functional qualities of pedestrianisation on urban planning and urban design along with the problems that might be faced during the application & progress phase have also been studied.The deficiencies and achievements of pedestrian zones which were applied in domestic areas and abroad are examined with various case models. The history of Ankara with respect to urban planning and how Bahçelievler district has been affected by that chain in order to shape up and take today’s outlookThe incapacity of Bahçelievler and Aşkabat Street pedestrian zones are underlined with the aim of creating a green space people can use every hour of the day, children can play safely wıthout exposure to vehicle traffıc and last but not the least a space for Ankara to breathe. )
Haklar
Notlar

KaynakçaAkıncı,G. 1991. Ankara Kenti Açık ve Yesil Alan Planlama Çalısmalarında YılBoyu Yesilin Önemi ve Öneriler. Peyzaj Mimarlıgı 2000’li Yıllar $çinAnkara Kentinin Açık ve Yesil Alan Sistemi Ne Olmalıdır?-AnkaraBüyüksehir Belediyesi Peyzaj Mimarlıgı Dernegi Sempozyum Bildirileri.Ankara.Akit, M. 2004. Pedestrian Experiences In Bahçelievler 7’th Street:Setting The Design Criteria For The Enhancement Of Urban Public Realm.The Middle East Technıcal University, A Thesis Submitted To TheGraduate School Of Natural And Applied Sciences.Altınçekiç, M. 1997. Ankara Bahçelievler 7. Caddede yaya zonu düzenlemeolanakları üzerine bir arastırma.Ankara Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, Peyzaj Mimarlıgı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.Anonim. 1994. Ankara Ankara-Mimarlar Odası. İstanbul.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
Anonim. 1929. Ankara Sehremaneti-Ankara Sehrinin Prof. Jacusseley,Jansen ve Brix Tarafından Yapılan Plan ve Projelerine Ait İzahnameler.Ankara.Anonim. 1955. The City Of Ankara, Specifications And Program Of TheInternational Competition To Arrange The Development Plan Of The CityOf Ankara. Ankara $mar Müdürlügü. Ankara.Anonim. 1990. Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu (AMANPB). Ankara Nazım Plan Seması Raporu 197. Ankara.Anonim. 1999. Yaya Alanları Kaldırım Düzenlemeleri. Mimarlar Odası $zmir Subesi.Anonim. 2006. Bahçelievler, Google Earth, Erisim Tarihi: 16.04.2006.
doi:10.1109/ICACT.2006.206369
Anonim. 2004. Web Sitesi: http://www.ankara-bel.gov.tr/mahalli/51.htm, Erisim Tarihi:16/02/2004Anonim. 2006. Web Sitesi: http://www.7cadde.com/, Erisim Tarihi: 15/06/2006Anonim. 2004. Web Sitesi: http://www.ankara-bel.gov.tr/zabita/utmamirligi.docAnonim. 2006. Web Sitesi: google earth, Erisim Tarihi: 16/07/2006
doi:10.1109/ICACT.2006.206369
Aslan, A. 1994. Kentsel Ulasım Sisteminde Yaya Bölgesi Uygulamaları.Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması veUygulaması Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.Ankara Büyüksehir Belediyesi Yaya Yolları Yönetmeligi.Ankara.Bademli, R.R. 1985. 1920-40 Döneminde Eski Ankara’nın Yazgısını Etkileyen Tutumlar. Mimarlık. Ankara.Basaran, B. 2002. 'Bahçe kent' yerlesiminden kentsel alana dönüsüm:Bahçelievler'de mekânsal kalite degerlendirmesi. Ortadogu TeknikÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.Boynukalın, İ. 1980. Yaya Yolları ve Yayalastırma Teknikleri. A.D.M.M.A Gelistirme Dernegi Yayınları. Ankara.Bozbey-Mildan, S. 1993. Ticaret Alanları Tasarım $lkelerinin YayaKullanımı ve Tasıt İliskileri Yönünden $ncelenmesi: $stanbul Örneginde.İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek LisansTezi. İstanbul.Ceylan, C. 2006. Sözlü Görüsme. Anket Sorusu Hazırlama veDegerlendirme, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım EkonomisiBölümü, Ankara.Çaglar, T.N. 1992. Konut Alanları ve Alısveris Merkezlerindeki KentSokaklarının Çagdas Tasarımları Üzerinde Bir Arastırma. AnkaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlıgı Anabilim Dalı,Doktora Tezi. Ankara.Demiralp, S. 2004. Sözlü Görüsme. Yapılan “Askabat Caddesi YayalastırmaProjesi” Hakkında Bilgi Alındı. PROM$M Çevre Düzenleme Kentsel TasarımLtd. Sti. Ankara.Fruin, J.J. 1973. Pedestrian Planning And Design. MetropolitanAssociation Of Urban Designers And Environmental Planners, Inc,Vanderbilt University, New York, United States Of America.Garrison, W.L, Brown, J.W., Pikarsky, M. and Carey, W.N. 1973. HighwayResearch Record-Pedestrians and Safety. National Academy ofEngineering. Washington, D.C.Gökçen, B. 2001. Trafige Kapalı Bölgelerde Kent Donatı ve MobilyalarınaÇerce Tasarımı Açısından Bir Yaklasım. Hacettepe Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.Göymen, K. 1977. Bir Yerel Yönetim Öyküsü: 1977-1980 Ankara Belediyesi Deneyimi. Ankara.Gülgenç, İ. 1998. Ulasım Planlaması. Özsan Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Sti. Bursa.İzmir, G.B. 1990. Peyzaj Mimarlıgı; Peyzaj Mimarlıgı Dernegi. Sayı: 29.Karabay, H. 1993. Kentlesmede Etkin Bir Politika Yayalastırma Araçları.İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek LisansTezi. $stanbul.Kent Mobilyaları Tasarım Yarısması, 2002. Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.Kortan, E. 1991.Ankara Jansen Planı. Peyzaj Mimarlıgı 2000’li Yıllariçin Ankara Kentinin Açık ve Yesil Alan Sistemi Ne Olmalıdır?-AnkaraBüyüksehir Belediyesi Peyzaj Mimarlıgı Dernegi Sempozyum Bildirileri.Ankara.Kuntay, O. 1994. Yaya Mekanı. Ayıntap Yayıncılık. Ankara.Memlük, M.Z. 2003. Tunus, Tunalıhilmi ve Kennedy Caddeleri ArasındaKalan Yapı Adaları $çindeki Ortak Alanların Degerlendirilmesi. AnkaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlıgı Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi.Ankara.Özen, P. 2002. Mutual Transformatation of Urban Public Space and SocialLife Case Studies From Ankara: 7th Street in Bahçelievler and BilkentCenter.The Middle East Technical University, In The Department OfArchitecture. Ankara.Özkal, A. 1990. Sehirlerde Yaya Alanları ve Yayalastırma. $stanbulTeknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sehir Planlama AnabilimDalı, Yüksek Lisans Tezi.İstanbul.Perçin, H. 1991. Ankara’da Toplu Konut Bahçelerinin Açık ve Yesil AlanSistemi için Katkıları Neler Olmalıdır?. Peyzaj Mimarlıgı 2000’liYıllar $çin Ankara Kentinin Açık ve Yesil Alan Sistemi NeOlmalıdır?-Ankara Büyüksehir Belediyesi Peyzaj Mimarlıgı DernegiSempozyum Bildirileri. Ankara.Pushkorex, B., Zugar and J.M. 1975. Urban Space For Pedestrians. The Mit Pres Cambridge Massachu Setts And London, England.Sasmaz, S.C. 1988. Bahçelievler housing cooperative. The Middle EastTechnical University, In The Department Of Architecture. Ankara.Tekeli, İ. 1982. Baskent Ankara’nın Öyküsü. Türkiye’de Kentlesme Yazıları. Ankara.Tekeli, İ. ve $lkin, S. 1984. Bahçelievler’in Öyküsü: Bir Batı Kurumunun Yeniden Yorumlanması. Ankara: Kent-Koop. Yayınları.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 147
  • Üye: 0
  • Toplam: 147

Detaylı İstatistikler