Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

EDİRNE KENTİNİN DOĞAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI VE TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ÖZTÜRK, Hülya (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERDOĞAN, Elmas (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kentsel tasarım, kentsel peyzaj tasarımı, tarihi- kültürel çevre kavramı, tarihi kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, turizm
Özet Doğal ve kültürel çevrelerin korunması , küresel ölçekte olduğu gibi ulusal ölçekte de önem kazanmış bir olgudur.Ülkemiz doğal ve kültürel çevreler açısından zengin olmasına rağmen bu zenginliğin sürekliliğini sağlayarak gelecek nesillere aktarması konusunda yeterli çalışması olmayan bir ülkedir. Bu anlamda kültürel varlığın korunması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.Bu çalışmanın amacı; Edirne kentinin doğal ve kültürel alanlarının incelenip, peyzaj mimarlığı ve turizm açısından değerlendirilmesi, mevcut durumunun incelenmesi, kentsel tasarım, tarihi kültürel çevre koruma ve turizm üzerine yapılacak önerileri kapsamaktadır. Bu amaçla kentsel tasarım, kentsel peyzaj tasarımı, kentsel koruma ve turizm konusunda temel kavramlardan söz edilmiştir. Bu anlamda Edirne kentinde karşılaşılan sorunlara değinilmiş, kentin turizm potansiyelinin arttırılması içinde önerilerde bulunulmuştur.
İçindekiler
Açıklamalar Doğal ve kültürel çevrelerin korunması , küresel ölçekte olduğu gibi ulusal ölçekte de önem kazanmış bir olgudur.Ülkemiz doğal ve kültürel çevreler açısından zengin olmasına rağmen bu zenginliğin sürekliliğini sağlayarak gelecek nesillere aktarması konusunda yeterli çalışması olmayan bir ülkedir. Bu anlamda kültürel varlığın korunması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.Bu çalışmanın amacı; Edirne kentinin doğal ve kültürel alanlarının incelenip, peyzaj mimarlığı ve turizm açısından değerlendirilmesi, mevcut durumunun incelenmesi, kentsel tasarım, tarihi kültürel çevre koruma ve turizm üzerine yapılacak önerileri kapsamaktadır. Bu amaçla kentsel tasarım, kentsel peyzaj tasarımı, kentsel koruma ve turizm konusunda temel kavramlardan söz edilmiştir. Bu anlamda Edirne kentinde karşılaşılan sorunlara değinilmiş, kentin turizm potansiyelinin arttırılması içinde önerilerde bulunulmuştur. (The protection of the natural and cultural environments, is an outstanding fact which gained importance at international scale as at global. Although Turkey is rich in natural and cultural values, it is a country that has not enough implementation on the preservation of culturel values. In this frame, it is necessary to develop new preservation naturel techniques. The aim of this study is the evaluation of Edirne city and it’s natural - cultural values in the frame of landscape architecture and tourism. In this sense, existing problems and potentials of Edirne were searched then, proposals were developed as far as when landscape design, cultural environmental qualities and tourism were caucused. Concepts related with when landscape design, when conservation and tourism were studied and problems of Edirne city were set then, general suggestions were made.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAhunbay, Z. 1985. 4slam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildiriler Kitabı 22-26/4/1985, 4stanbul.Anonim. 1985. 4slam Mimari Mirasını Koruma Konferansı, The conference on the Preservation Arcitectural Heritage of 4slamic Cities, 22-26/04/1985, s. 276, 4stanbul.Anonim. 1987. Tarihi Kentlerde Planlama, Düzenleme Sorunları, Türkiye 11. Dünya Sehircilik Günü Kolokyumu, Bayındırlık ve 4skan Bakanlıgı Edirne Belediyesi Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlügü Dünya Sehircilik Günü Daimi Komitesi ve Trakya Üniversitesi, s. 107, Ankara.Anonim. 1988. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri, Ankara.Anonim. 1990. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı.Anonim. 1992. Turizm Bakanlıgı, Dogu Karadeniz Turizmi, Konferans Workshop, Trabzon.Anonim.1993. Edirne’nin 600. Fethi Yıldönümü Armagan Kitabı, TTK. Ankara.Anonim. 1994. Turizm Bakanlıgı, Turizm Bültenleri 1993-1994, Ankara.Anonim.1996. Türkiye’de 19. Dünya Sehircilik Günü Kolokyumu, Sürdürülebilir Turizm; Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklasım, Mimar Sinan Üniversitesi, Sehir Bölge Planlama Bölümü, 4stanbul.Anonim.1999. Devlet 4statistik Enstitüsü, Milli Egitim 4statistikleri, Yaygın Egitim, Ankara.Anonim. 2000. Devlet 4statistik Enstitüsü, Nüfus Sayımı 4statistikleri, Ankara.Anonim. 2000. Devlet 4statistik Enstitüsü, Milli Egitim 4statistikleri, Örgün Egitim, Ankara.Anonim. 2002. Türkiye’deki Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Gelecege Tasınması Sempozyumu, Kültür Bakanlıgı Yayınları.Anonim. 2004.Edirne Dergisi, Edirne Valiligi yayını, sayı 13, Edirne.Anonim. 2005. Devlet Meteroloji 4sleri Genel Müdürlügü verisi.Balkan, B. 2002. ‘El Sanatları Magazası Turizmin Hizmetinde’ T.C. Edirne Valiligi, ‘Edirne’ Dergisi sayı:9, Edirne.Bektas, C. 1991. Korumak, Mimarlık Dergisi No: 1, s. 2.Bilsel,1991 Kentsel tasarım projeleri ve uygulamalarında “Telif Hakkı” konusuDemirdizen, E. 2000 “Kent planlamada kentsel peyzaja nasıl bakıyoruz. Ortak hedefler için olanaklar” 2000’ li yıllarda yasadıgımız çevre ve peyzaj mimarlıgı sempozyumu, Bildiriler kitabı, AÜZF Peyzaj Mimarlıgı Bölümü, AnkaraEruzun, 1987. Tarihi kentlerde planlama düzenleme sorunları, Türkiye 11. Dünya Sehircilik Günü Kolokyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, Sehir Bölge Planlama Bölümü, 4stanbul.Ertaç, E. ve Ergin, Y. 1996. Türkiye’nin Turizm Planlamasına Genel Bir Bakıs ve Yeni Yaklasımlar, Türkiye’de 19. Dünya Sehircilik Günü Kolokyumu, Sürdürülebilir Turizm; Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklasım, Mimar Sinan Üniversitesi, Sehir Bölge Planlama Bölümü, 4stanbul.Eskinat, Y. 1993. Mimar Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü, Kent Planlama ve Tasarım Arasında Gerekli Ara Ölçek: Kentsel Tasarım.Gökbilgin, M. T. 1997. Edirne, 4slam Ansiklopedisi, Cüz. 30., s. 107, 4stanbul.Gültekin, N., Görer, N., Gültekin, A. 1993. 2. Kentsel Tasarım ve Uygulama Sempozyumu, s. 195.Gültekin, N. 2003. Kentin Geleneksellerinden Konut ve Dokusu Balıkesir Örnegi, Ada Dergisi No: 11, Eylül-Kasım Dergisi.Güvenç, B. 1991. Kentlerin Kimligi ve Antalya Üzerine Notlar, Öneriler, Örnekler, Mimarlık Dergisi No: 1, s. 72.Islam Ansiklopedisi. 1994. Türkiye Diyanet Vakfı, C 10, 4stanbul.Kansu, S. A. 1969. Edirne’de bulunan dolmenler ve dikilitaslar hakkında yeni gözlemler, TTK. Ankara.Kansu, S. A. 1971. Edirne’nin Lalapasa çevresinde Kalkan Sögüt, Vaysal ve Karagöl Dolmenleri, TTK. Belleteni, Ankara.Kaplan, E., Küçükerbas, E. 2000. Kentsel Tasarımda Peyzaj Mimarlıgının Yeri ve Kentsel Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Mimarlıgı Kongresi-2000, s. 55, Ankara.Kaynak, 1998. Kent planlama çevre koruma semineri (7-9 Ekim 1998), AnkaraKazancıgil, R. 1994. Edirne Sarayı ve Yerlesim Planı, Türk Kütüphanecileri Dernegi, Edirne.Kazancıgil, R. 2002. ‘Hıdırlık Tepesi’ T.C. Edirne Valiligi, ‘Edirne’ Dergisi sayı:8, Edirne.Kortan, E. 1993. II. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu.Kuban, D. 1988. ‘Sinan’ın Dünya Mimarisindeki Yeri’, 4stanbul.Le Corbusier. 1923. Vers Une Architecture, Towards A New Architecture (192) The Architectural Pres, London.Le Corbusier. 1924. Urbanism, The City of Tomorrow The Architectural Pres, s. 64-66, London.Okyay, 4. 1992. Kentsel Koruma ve Gelistirme Planlaması, Mimar Sinan Üniversitesi Ders Notları.Okyay, 4. 2001. Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması Yapı Endüstri MerkeziYayınları. Olalı, H. 1982. Turizm Politikası ve Planlaması.Osman, R. ve Kazancıgil, R. 1998. ‘Edirne Rahnüması’, Edirne.Özdes, G. 1951. Edirne 4mar Planına Hazırlık Etüdü, 4TÜ. Mimarlık Fakültesi Sehircilik Kürsüsü, 4stanbul.Özyaba, M. 1999. Kentsel alanların tasarımı, KTÜ. Mimarlık Fakültesi, TrabzonSert, E. 1956. Urban Design, Progressive Architecture No: 8, s. 98.Sökmen, P. 1987. Kent Planlaması 4çinde Tarihi Çevre Korumasının Yeri, Türkiye 11. Dünya Sehircilik Günü Kolokyumu, Ankara.Tekeli, 4. 1987. Kentsel Korumada Degisik Yaklasımlar Üzerinde Düsünceler, Türkiye 11. Dünya Sehircilik Günü Kolokyumu, Ankara.Yılmaz, T. 2002. ‘Edirne’de El Sanatları’ T.C. Edirne Valiligi, ‘Edirne’ Dergisi sayı:8, Edirne.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 156
  • Üye: 0
  • Toplam: 156

Detaylı İstatistikler