Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANININ FUAR VE SERGİ ALANI OLARAK TASARLANMASI

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KORKMAZ, Aslı (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERDOĞAN, Elmas (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kentsel tasarım, fuar alanları, sergi alanları, expo centre, Ankara AKM, stand tasarımı
Özet Kentsel açık ve yesil alanlar, kentsel yerlesimler içinde ve genellikle merkezdekonumlanan, görsel olarak kentin bir parçası olan ve kullanımların yogun oldugu kültüralanları da açık ve yesil alan sistemlerinin önemli parçalarını olusturmaktadırlar.Gelismekte olan tüm ülkeler gibi Türkiye’de de hızlı ve çarpık kentlesme nedeniyle,kent sistematigi içinde önemli görevleri olan kentsel açık ve yesil alanlar tahribataugramakta, kentler hızla dogadan kopus süreci yasamaktadır. Kentsel açık ve yesilalanların kentli için psikolojik, sosyolojik ve fiziksel açılardan önem tasıyan çesitlirekreatif faaliyetleri bünyesinde barındıran “sosyal” mekanlar oldugu düsünülürse,kentlerin bu yönlerden eksiklikler yasadıgı görülmektedir. Bu tez çalısması, Ankarakenti için tarihsel ve kültürel olarak önem tasıyan ancak uzun yıllardır gereken öneminverilmemesi nedeniyle atıl duruma gelmis bulunan Atatürk Kültür Merkezi alanının,Ankara Kenti’nin ihtiyaçlarının yanı sıra tarihsel, kültürel degeriyle de ele alınarak,yeniden tasarlanması ve projelendirilmesini içermektedir. Yapılan çalısma ile, AnkaraKenti için önemli bir odak noktası olan bu alanın yeniden tasarlanması, canlandırılmasıve alana gereken önemin kazandırılması amaçlanmıstır.Bu arastırma kapsamında kentsel tasarım kavramı, kentlerde açık ve yesil alanlarınislevleri, fuar ve sergi kavramı, fuar alanı ve standları tasarım ilkeleri, tasarımönerilerini gelistirecek olan evrensel fuar örnekleri ve tasarımları degerlendirilmistir.Proje alanı olan AKM (Atatürk Kültür Merkezi) alanının Ankara İli içerisindekidegerlendirmesi yapılmıstır. Bu alan için bugüne kadar gelistirilmis ancakgerçeklestirilememis olan plan kararları incelenmis, projelendirme için alan incelenereksorun ve olanaklar saptanmıs, yakın çevre iliskileri analiz edilmis ve 1/1000 ölçektetasarım önerisi gelistirilmistir.
İçindekiler
Açıklamalar Kentsel açık ve yesil alanlar, kentsel yerlesimler içinde ve genellikle merkezdekonumlanan, görsel olarak kentin bir parçası olan ve kullanımların yogun oldugu kültüralanları da açık ve yesil alan sistemlerinin önemli parçalarını olusturmaktadırlar.Gelismekte olan tüm ülkeler gibi Türkiye’de de hızlı ve çarpık kentlesme nedeniyle,kent sistematigi içinde önemli görevleri olan kentsel açık ve yesil alanlar tahribataugramakta, kentler hızla dogadan kopus süreci yasamaktadır. Kentsel açık ve yesilalanların kentli için psikolojik, sosyolojik ve fiziksel açılardan önem tasıyan çesitlirekreatif faaliyetleri bünyesinde barındıran “sosyal” mekanlar oldugu düsünülürse,kentlerin bu yönlerden eksiklikler yasadıgı görülmektedir. Bu tez çalısması, Ankarakenti için tarihsel ve kültürel olarak önem tasıyan ancak uzun yıllardır gereken öneminverilmemesi nedeniyle atıl duruma gelmis bulunan Atatürk Kültür Merkezi alanının,Ankara Kenti’nin ihtiyaçlarının yanı sıra tarihsel, kültürel degeriyle de ele alınarak,yeniden tasarlanması ve projelendirilmesini içermektedir. Yapılan çalısma ile, AnkaraKenti için önemli bir odak noktası olan bu alanın yeniden tasarlanması, canlandırılmasıve alana gereken önemin kazandırılması amaçlanmıstır.Bu arastırma kapsamında kentsel tasarım kavramı, kentlerde açık ve yesil alanlarınislevleri, fuar ve sergi kavramı, fuar alanı ve standları tasarım ilkeleri, tasarımönerilerini gelistirecek olan evrensel fuar örnekleri ve tasarımları degerlendirilmistir.Proje alanı olan AKM (Atatürk Kültür Merkezi) alanının Ankara li içerisindekidegerlendirmesi yapılmıstır. Bu alan için bugüne kadar gelistirilmis ancakgerçeklestirilememis olan plan kararları incelenmis, projelendirme için alan incelenereksorun ve olanaklar saptanmıs, yakın çevre iliskileri analiz edilmis ve 1/1000 ölçektetasarım önerisi gelistirilmistir. (Urban open and green areas are areas containing many areas that have differentfunctions. Cultural areas that are located in urban settlements and generally in thecenter, that are a part of the city visually and that are used intensely compose theimportant parts of open and green area systems. As in all the developing countries, inTurkey too, as a result of rapid and warped urbanization, urban open and green areasthat have important roles in the urban system are destroyed, the cities live rapidalienation from the nature. If the urban open and green areas are thought to be “social”areas that contain recrative facilities which are psychologically, socially and physicallyimportant for the city- dweller, it is seen that the cities have deficiencies in these areas.This thesis study contains the redesign and reprojecting of Atatürk Cultural Center areawhich is important for the city of Ankara historically and culturally but left unemployedfor years, in the scope of the needs of Ankara city together with the historical andcultural values. With the study, it is aimed to redesign, bring to life and give thedeserving importance to the area which is an important focus point for the city ofAnkara. As worthy for its name, it is given importance to design as an active “livingplace” in every period of a year.In the scope of this research, urban design concept, functions of open and green areas inthe urbans, fair and exhibition concept, fair area and stall design principles, internationalfair examples and designs that will improve design proposals are evaluated. As theProject area, the evaluation of AKM (Ataturk Cultural Center) area in Ankara city isdone. The plan decisions that are developed but not practiced for this area are examined,for projecting the area is investigated, problems and possibilities are determined, closeenvironmental relations are analyzed and 1/1000 scale design proposal is improved.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAnonim. 1991a. Expo’90 Osaka, Peyzaj Mimarlık Dergisi, 91/1, sayı; 29, AnkaraAnonim. 1992b. Expo’92 Sevilla, Tasarım Mimarlık _ç Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi, sayı; 21Anonim. 1993c. Expo 1992 Sevilla. Tasarım Mimarlık _ç Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi, sayı;61, _stanbulAnonim. 2000d. Hannower Expo 2000 ve Türkiye Pavyonu, Ege Mimarlık Dergisi_ yıl 2000/3, sayı; 35, _stanbulAnonymus.1998e. Universal de Sevilla Expo’92 Sevılla Projects and Works. U.S.AAnonim.1990f. Mimarlık ve Tasarım Dergisi,(sayı 99), yıl 10, _stanbulAnonim. 2004g. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Milli Komite Kurul Kararları Basın BildirisiAnonim. 1981h. TC. Resmi Gazete. Yasama ve Kanunlar (Atatürk Kültür Merkezi).Atatürk’ün dogumunun 100. yıl Kutlamaları Ve Atatürk Kültür Merkezi’nin kurulmasıyla ilgili bazı kanun hükümlerinde degisiklikAnonim. 1992i. Mimarlık ve Tasarım Dergisi. (sayı 92/1); _stanbulAnonim . 1992l. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi A.S. Tanıtım BrosürüAnonim.1995m. Ankara Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Proje yarısması, Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi, yıl 32, (sayı,265), 17-36. s. _stanbulAnonymus. 2004n. _nterior Detail Exhibition,Archiworld co. Ltd.. KoreanAnonim. 2000o. Arkitekt Mimarlık Dergisi. (Sayı 2000/12) yıl 67, Safak Gazetecilik ve Matbaacılık. _stanbulAnonim. 2004p. Mimarlar Odası Ankara Sube bülteni. (Sayı 23) yıl 2004. AnkaraAnonymous. 2005 Web sitesi. http://www.photojpn.org/bbs/viewtopic.php, Expo center örnek fotograflar, Erisim Tarihi: 10.09.2005Anonymous. 2005 Web sitesi. http://www.homested.com/expo74 (1974), Erisim Tarihi: 10.09.2005Anonymous. 2000 Web sitesi . http://www.perso.club_internet.fr/photo, Dünya Fuarlarından örnek fotograflar, Erisim Tarihi: 05.12.2005Anonymous. 1999 Web sitesi. http://www.raingod.com/angus/gallery, Erisim Tarihi: 05.02.2006Anonymous. 1998 Web sitesi. http://www.earthstation9.com/index.html, Erisim Tarihi: 02.05.2005Anonymous. 1992 Web sitesi. http://www.sevilla5.com/monuments, Erisim Tarihi: 02.05.2005Anonymous. 2000 Web sitesi. http://www.expomuseum.com/2000/photogallery, Erisim Tarihi: 02.05.2005Baskan, S. 1988. Güzel Ankara Çagdas Sehir, Ankara Yayınevi. AnkaraBilgen, H. 1985 . Ankara’da Günlük Yasam. Mimarlık Dergisi, (sayı: 2-3), 17-21.s., _stanbulBozkurt, N. 2001. Fuar Mekanlarında Amaç Degiskenine Baglı Görsel Algı Faktörlerinin _ncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, AnkaraÇakmaklı, D. 1992. Bina ve Kentsel Çevre _liskisi, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını, _stanbulÇetiz, M. 2000. Kentsel Tasarım, Uygulama Araçları, Sorunlar ve Öneriler. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Kentsel Tasarım Yüksek Lisans tezi, _stanbulÇubuk, M. 1993. Modern sehircilik II. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sehir ve Bölge Planlama Bölümü, s. 14-16, _stanbulErol, C. 1995. Çevre Duyarlı Planlara Temel Olabilecek Çevre Etkilesim Yöntemi Önerisi. Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, AnkaraGardner, J. and Heller, C. 1960. Exhibition and Display, Dodge corporation, New YorkGencer, A. 2002. Kentsel Tasarım ve peyzaj mimarlıgı: Hacı Bayram Camii ÇevresiÖrnegi,Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlıgı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gündogdu, S. 2003. Tarihi Süreç içinde Kültürparklar ve Bursa Örnegi, AnkaraÜniversitesi Peyzaj Mimarlıgı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara Kaymaz, E.D. 1995. Evaluation of The Lost Space Problem: Ankara Atatürk Cultural Centre. Ortadogu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara Koyuncu, E. 2001.Pazarlama Açısından Fuarcılık Sektörü Ve Fuar Organizasyonu Konusunda Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü _sletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Endüstri iliskileri Programı Yüksek Lisans Tezi, _zmir Küçükerbas, E.V. 2000. Planlama-Tasarım, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlık Kongresi –2000. Toki Yayınları, s. 529-538, Ankara Lynch, K. 1990. City Sense and City Design, The Mitt Press, London Lourie, M. 1986. An _nstroduction to Landscape Architecture, Prentice- Hall Press, New Jersey Madran, B. 2000. 19.yy’da Evrensel Sergiler . Yapı Mimarlık ve Sanat Dergisi, Agustos (255) ; 56-66. s.; _stanbulÖzer, M.N. 2001. Kentsel Tasarım Olgusuna Bir Bakıs. Mimarlar Odası Antalya Subesi, (Sayı 20); sayfa 23-29. Antalya.Öztan,Y. 2004. Yasadıgımız Çevre ve Peyzaj Mimarlıgı. Tisimat Basımevi, AnkaraÖztan, Y. 1976. 1974 Viyana Uluslar arası Bahçe Sergisi WIG_74, Ankara Üniversitesi Basımevi, AnkaraSolguntekin, B. 1994. Kentsel Yerlesim Alanlarında Açık yesil Alanların Kullanıcı _lkelerinin Arastırılması Ankara _li Çankaya _lçe Örnegi. Ankara Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, AnkaraSökmen, P. 1992. Kent Planlamasında Yeni Yönelisler ve Kentsel Tasarım. I.KentselTasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık ve Sehir Bölge Planlama Bölümü, s. 40-42, _stanbulTabanlıoglu, G. 2000. Hannower Expo 2000 Türkiye Pavyonu, _stanbul 2000, Ofset BasımeviTreib, M. 1993. Modern Landscape Architecture, The Mitt Press, LondonUysal, A. 1994. Kentsel Tasarım Parametresi Olarak Kent Ekolojisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri, AnkaraYıldız, D. 1996. Peyzaj ile Mimarlık- Kentsel Tasarım _liskileri ve Mimari Tasarıma Etkileri, _stanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, _stanbul


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 6
  • Toplam: 31548
 • Online
  • Ziyaretçi: 133
  • Üye: 0
  • Toplam: 133

Detaylı İstatistikler