Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HUMİK ASİT UYGULAMA ZAMANI ve DOZLARININ ASPİR (Carthamus tinctorius L.)’DE VERİM, VERİM ÖĞELERİ VE YAĞ ORANINA ETKİSİ

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): İÇEL, Can Devin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ER, Celal (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Aspir (Carthamus tinctorius L.), humik asit, doz, uygulama zamanı, verim, yağ oranı.
Özet Araştırma 2003 yılında, tarla ve sera koşullarında humik asit uygulama zamanı ve dozlarının aspir bitkisinde verim ve yağ kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak Dinçer 5-118 aspir çeşidi kullanılmış olup; humik asit olarak Delta plus +15 uygulanmıştır. Tarla denemesinde uygulama zamanları (Z1= Ekimden önce toprağa, Z2= Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, Z3= Sapa kalkmadan önce) ana parsellere, uygulama dozları (0, 6, 12 ve 18 g/da) alt parsellere gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Sera denemesinde, kontrol, 60, 120 ve 180 g/100 kg tohum olacak şekilde ayarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sera denemesinde, en yüksek kök uzunluğu 13.55 cm ile 180 g humik asit uygulamasından elde edilmiştir, en yüksek fide kök ağırlığı 0.22 g ile 120 ve 180 g humik asit uygulamalarından elde edilmiştir, en yüksek kök fırın kuru ağırlığı 0.09 g ile 120 ve 180 g humik asit uygulamalarında saptanmıştır. Tarla denemesinde, en yüksek bitki boyu Z2=Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 63.4 cm ile 6 g/da humik asit uygulamasında belirlenmiştir, bitkide en yüksek tane verimi Z2= Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 10.47 g/bitki ile 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiştir. En yüksek dekara tane verimi Z2= Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 135.33 kg/da ile 12 g/da da humik asit uygulamalarından elde edilmiştir. En yüksek yağ oranı Z1= Ekimden önce toprağa, % 48.0 ile 12 g/da humik asit uygulamasından elde edilmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar Araştırma 2003 yılında, tarla ve sera koşullarında humik asit uygulama zamanı ve dozlarının aspir bitkisinde verim ve yağ kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak Dinçer 5-118 aspir çeşidi kullanılmış olup; humik asit olarak Delta plus +15 uygulanmıştır. Tarla denemesinde uygulama zamanları (Z1= Ekimden önce toprağa, Z2= Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, Z3= Sapa kalkmadan önce) ana parsellere, uygulama dozları (0, 6, 12 ve 18 g/da) alt parsellere gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Sera denemesinde, kontrol, 60, 120 ve 180 g/100 kg tohum olacak şekilde ayarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sera denemesinde, en yüksek kök uzunluğu 13.55 cm ile 180 g humik asit uygulamasından elde edilmiştir, en yüksek fide kök ağırlığı 0.22 g ile 120 ve 180 g humik asit uygulamalarından elde edilmiştir, en yüksek kök fırın kuru ağırlığı 0.09 g ile 120 ve 180 g humik asit uygulamalarında saptanmıştır. Tarla denemesinde, en yüksek bitki boyu Z2=Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 63.4 cm ile 6 g/da humik asit uygulamasında belirlenmiştir, bitkide en yüksek tane verimi Z2= Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 10.47 g/bitki ile 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiştir. En yüksek dekara tane verimi Z2= Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 135.33 kg/da ile 12 g/da da humik asit uygulamalarından elde edilmiştir. En yüksek yağ oranı Z1= Ekimden önce toprağa, % 48.0 ile 12 g/da humik asit uygulamasından elde edilmiştir. (The research was carried out to determine the effect of application dates and doses of humic acıds on yield and oil ratio of safflower in field and greenhouse conditions in 2003. Dinçer 5-118 safflower variety was used as test plant in experiment; Delta plus +15 was applied as humic acids.In the field trial, application dates (Z1=Application to soil before sowing, Z2=The stage with 4-5 leaves, Z3=Before jointing stage) were practiced to main plots, applications doses (0, 60, 120 and 180 g/ha) were practiced to sub plots. The experiment was conducted using randomized complete block design with three replications. In the greeenhouse trial, humic acid applicated as control, 60, 120 ve 180 g/100 kg seed.According to the results of the study in the greenhouse trial, the highest root height (13.55 cm) was obtained at the 180 g humic acids application, the highest seedling root weight (0.22 g ) was obtained at the 120 and 180 g humic acids applications, the highest root oven dry weight (0.09 g) was obtained at the 120 and 180 g humic acids applications. In the field trial, the highest plant height Z2= The stage with 4-5 leaves, (63,4 cm) was determined at the 60 g/ha humic acids application, the highest seed yield Z2= The stage with 4-5 leaves, (10.47 g/plant) was obtained at the 120 g/ha humic acid application. The highest seed yield per hectare, Z2= The stage with 4-5 leaves, (1353,3 kg/ha) was obtained at the 120 g/ha humic acids application. The highest oil ratio (Z1=Application to soil before sowing) (% 48) was obtained at the 120 g/ha humic acids application.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAdani, F., Genevini, P., Zaccheo, P. and Zocchi, G. 1998. The Effect of commercial humic acid on tomato plant growth and mineral nutrition. HorticulturalAbstarcts 1998 Vol. 68 No:7 (5922).Ahmad, K.H. 1991. Availibility of fixed fosfat to corn seedlings as affected by humic acid. Indonesian-jurnal of Tropical Agriculture. 2:2, 67-72;14 ref.Ali-Zade, M.A. and Gadzhieva, S.J. 1977. Stimulation of Plant Growth and Nucleic Acid Exchange by Humic Acid. Dolady Akademi Navk Azerbaidzhanskoi SSR, No.9, 34-36.DE, 2004.Tarım statistikleri Özetleri. http://www.die.gov.tr. Erisim tarihi: 07/10/2004.Apaydın, H. 2002. Yetistirme ortamlarına humik asit katkısının domates ve hıyar fidelerinin gelisimi üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Ankara.Baran, A., Dengiz, O.ve Ok, S. 2002. Humik asitin farklı kil tipine sahip topraklarda potasyum fiksasyonu üzerine etkisi. S.Ü. Zir.Fak. Dergisi. 16 (29): (2002) 1-3.Baydar, H. ve Yüce, S. 1996. Aspir (carthamus tinctorius l.)’de çiçeklenme intervalleri, tabla çiçeklenme tarihi ve tabla pozisyon etkisi ile fitohormanların bu özellikler üzerine etkileri. Tr. J. Of Agriculture and Forestry 20 (1996) 259- 266, TÜBTAK.Baydar, H. 1998. Gibberellik asidin aspir (carthamus tinctorius l.)’de erkek kısırlık, tohum verimi ile yag ve yag asitleri sentezi üzerine etkisi. TURK J BIOL. 24 (2000) 159-168, TÜBTAK.Bermudes, D., Juares, M., Sanches-Andreu, J. and Jordo, J.D. 1993. The role of the EDDHA an d humic acids on the solubility of soil phosporus. Commun. Soil. Sci. Plant Anal., 24(788); 673-678.
doi:10.1080/00103629309368832
Bernardoni, C., Cerioni, G., Fabbri, A. and Paoletti, M. 1990. Fertigation Experiments in Horticulture. Coltre Protette, 19, 12.Bohme, M., Hoang, L.T. and Vorverk, R. 2001. Effect of different substrates and mineral as well as organic nutrition on the growth of cucumber in closed substrate systems. Acta Horticulturae, 548; 165-172.Bozoglu, H., Pesken, E. ve Gülümser, A. 2004. Sıra aralıgı ve potasyum humat uygulamasının bezelyenin verim ve bazı özelliklerine etkisi. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1); 53-58.Böhm, W. 1979. Methods of studying root systems. New York, 188 p.Chellaiah, N. and Gopalaswamy, N. 1995. Effect of foliar application of humic acid and nutriants on rice fallow sesame (Sesamum indicum L.). agricultural Science Digest Karnal, 15(14); 171-173.Çelik, C. 2003. Tabiat Ananın Gizemli Hediyesi; Hümik Maddeler. Hasad Dergisi, sayı 19, Ankara.Çimrin, K.M., Karaca, S.ve Bozkurt, M.A. 2001. Mısır bitkisinin gelisimi ve beslenmesi üzerine humik asit ve NPK uygulamalarının etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(2); 95-100.Çimrin, K.M., and Yılmaz, . 2005. Humic acids applications to lettuce do not improve yield but do improve phosphorus availability. Department of Soil Science Agriculture Faculty, Yüzüncü Yıl University TR-65080. Van, Turkey.David, P.P., Nelson, P.V.and Sanders, D.C. 1994. Humic Acid improves growth of tomato seedling in solution culture. Journal of Plant Nutrition (USA). V.17(1) p.173-184.
doi:10.1080/01904169409364717
Day, S. 2005. Humik asit uygulama zamanı ve dozlarının ayçiçegi (Helianthus annuus L.) ’nde verim, verim ögeleri ve yag oranına etkisi. A.Ü. Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, 55 s.Ankara.Demir, K., Günes, A., Alparslan, M. and nal, A. 1997. Effects of humic acids on the yield and mineral nutrition of cucumber (Cucumis sativus L.) growth with different salinity levels. Proceedings of the First International Symposium on Cucurbits. Acta Hort, 492; 95-104. Adana, Turkey.Dogan, E. 2002. Sera kosullarında humik asit katkılı katı ortam kültürüyle yetistirilen domatesin gelisim, verim ve meyve özelliklerinin belirlenmesi. Bahçe Anabilim Dalı A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2002. Ankara.Dormaar, J.F. 1975. Effects of humic substances from chernozemic Ah horizons on nutrient uptake by Phaseolus vulgaris and Festuca scabrella. Can. J. Soil. Sci., 55: 111-118.
doi:10.4141/cjss75-017
Dursun, A., Güvenç, .and Alan, R. 1997. The Effects of different foliar fertilizers on yield and quality of lettuce and crisp lettuce ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, November 3-5, 1997. Antalya.Düzgünes, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. 1987. Arastırma ve Deneme metodları (istatistik metodları II). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021. Ders kitabı, 295. Ankara.Erdal, ., Bozkurt, M.A., Çimrin, K.M., Karaca, S. ve Saglam, M. 2000. Kireçli bir toprakta yetistirilen mısır bitkisi (Zea mays L.) gelisimi ve fosfor alımı üzerine humik asit ve fosfor uygulamasının etkisi. Turk j agrıc for 24 (2000). 663-668 p. TÜBTAK.Fortun, C. and Lopez Fondo, C.1982. Influence of humic acids on the mineral nutrition and the development of maize roots cultivated in normal nutrient solutions and lacking Fe and Mn. Anales de Edafologiay Arbogiologia XLI: 335- 349.Gençtan, T., Baser, . ve Baharözü, E. 1994. Ekmeklik bugday çesitlerinde fide döneminde kök ve sürgün gelismesi üzerine arastırmalar. Trakya Ü. Tekirdag Zir. Fak. Derg., 3: 131-138.Grabıkowski, E., Plenıawski, J., Puzyna, W.and Slanınski, J., 1977. The Influence of Photooxidation Products of Humic Acids on Germination and Growth of Wheat Seeds. Zeszyty Naukowe AkademiiRolniczej w Szczecinie, Rolnictwo, No.84:117-128.Kaya, M.D., pek, A., Uranbey, S. ve Kolsarıcı, Ö. 2003. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’e uygulanan ethephon’un verim ve verim ögelerine etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi (Baskıda).Kıllı, F. 2004. Effects of potassium humate solution and soaking periods on germination charecteristics of undelinted cotton seeds (Gossypium hirsutum L.). Journal of Environmental Biology, 25(4); 395-398.Kınacı, G. 1997. Degisik çinko preparatlarının bazı bugday çesitlerinde verim, verim ögeleri ve kalite üzerine etkileri. Ulusal Çinko Kongresi Özetler (Tarım ve Saglık), 12-16 Mayıs 1997 Anadolu Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Eskisehir, 37 s.Kolsarıcı, Ö., Basalma D., sler, N., Arıoglu, H., Gür, A., Olhan, E. ve Saglam, C. 2000. Yag Bitkileri Üretimi. V. Teknik Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt I: 485- 504, Ankara.Kononova, M.M., Nowakowski, T.Z. and Newman, A.C.O. 1966. Soil Organic Matter. 2nd Ed. Pergamon Pres, New York, 523.Korkmaz, K. 2000. Demir ve humik asit uygulamasının soya bitkisinin gelisimi ve mikro besin düzenine etkisi. Gaziosmanpasa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 69 s. Tokat.Lee, Y.S. and Bartlett, R.J.1976. Stimulation of Plant Growth by Humic Substances. Soil Science Society of American Journal, 40(6):876-879.
doi:10.2136/sssaj1976.03615995004000060023x
Lobartini, J.C., Orıolı, G.A. and Tan, K.H. 1997. Characteristics of soil humic acid fractions seperated by ultrafiltration. Com. Soil Sci. Plant Anal.,28; 787- 796.
doi:10.1080/00103629709369830
Lulakis, M.D.and Petsas, S.I. 1995. Effect of humic substance from vine-canes mature compost on tomato seedling growth. Bioresource Technology, 54 (2); 172- 179.
doi:10.1016/0960-8524(95)00129-8
Malik, K.A.and Azam, F.1985. Effect of humic acids on wheat (Triticum aestivum L.) seedling growth. Environmental and Experimental Botany, 25 (3); 245-252.
doi:10.1016/0098-8472(85)90008-5
Melamed, R., Trigueiro, F.E.and Villas Boas, R.C. 1999. The effect of Humic acids on mercury solubility and complexation. 5th International Conference on Mercury as a Global Pollutant, Rio de Janerio, Brazil, 23-27 May 1999.Moreno, E.C., Lindsay, W.L. and Osborn, G. 1960. Reactions of dicalcium phospate dihydrate in soils. Soil Sci. 90; 58-68.
doi:10.1097/00010694-196007000-00009
Mustin, M. 1987. Le Compost. Gestion de LA Matiere organique. Editions Francois Dubus C 35. Reu. Mathurin-Regnier 75015, Paris.Obatolu, C.R. 1982. Using humic acid to improve seedling growth of coffee in Niger. Cocoa Research Institute of Nigeria, Soils and Plant Nutrition Group, P.M.B. 5244, Ibadan-Nigeria.Padem, H. 1998. Humik asit katkılı yaprak gübresi uygulamasının hıyar (Cucumis sativus L.) da fide kalitesi ve besin elementi içerigine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1998. Cilt:3, Sayı: 1, s.27-41, Isparta.Padem, H. and Ocal, A. 1999. Effect of humic acid applications on yield and some characteristics of processing tomato. Acta Horticulture No: 487, 159-163.Peyamlı, M. M., Çavdar, B.ve Karslı, F. 1997. Topraga uygulanan humik asidin bitkilerin demir alımına etkisi. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bitirme Tezi . Ankara.1997.Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 2000. Farklı formlarda uygulanan humik asitin çilek bitkisinde ürün, kalite ve bitki kurumaddesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Zir.Fak. Dergisi, 2000, 13(1). 23-31. Antalya.Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 2000. Farklı humik asit uygulamalarının çilek bitkisi yaprak örneklerinin bazı besin elementi içeriklerine etkileri. S.Ü. Zir.Fakültesi Dergisi 14(23) : 72-82, 2000.Poapst, P.A. and Schintzer, M. 1976. Fulvic acid and adventitious root formation. Soil Biol Biochem, 3; 215-219.
doi:10.1016/0038-0717(71)90017-4
Rao, M.M., Govındasamy, R. And Chandrasekaran, S. 1987. Effect of Humic Acids on Sorghum vulgare var. CSH-9. Current Science, India, 56(24): 1273-1276.Sarıhan, E.O. 2004. Hashas (Papaver somniferum L.) bitkisinin verimi ve bazı özellikleri üzerine Gibberellik asidin (GA3) farklı doz ve uygulama zamanlarının etkisi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 118 s. Ankara.Sözüdogru, S., Kütük. A.C., Yalçın, R ve. Usta, S. 1996. Humik asitin fasulye bitkisinin gelisimi ve besin maddeleri alımı üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1452, Bilimsel Arastırma ve ncelemeler: 800, Ankara.Tan, K.H. and Nopamornbodi, V. 1979. Effect of different levels of humic acids on nutrient content and growth of corn. Plant Soil., 51; 283-287.
doi:10.1007/BF02232891
Tattini, M., Chiarini, A., Tafani, R.and Castagneto, M. 1990. Effect of humic acids on growth and nitrogen uptake of container grown olive. Actahorticulturae. No: 286; 125-128.Thenmozhi, S., Natarajan, S. and Selvakumari, G. 2004. Effect of humic acid on guality parametres of groundnut. Crop Research Hisar, 27(2/3);210-213.Türkmen, O., Dursun, A., Turan, M. and Erdinç, C. 2004. Effects of calcium and humic acid on seed germination, growth and nutrient content of tomato (Lycopersicon esculentum L.) seedlings under saline soil conditions. Acta Agriculturea Scandinavica Section, B, Soil and Plant Science 54(3);168- 174.Ülger, S. ve Baydar, H. 2000. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de farklı büyüme dönemlerinde saptanan içsel büyüme hormonlarının çiçeklenme üzerine olan etkilerinin saptanması. Anadolu. J. Of AARI 10(2) 2000, 56-65 MARA.Vaughan, D. and Malcolm, R.E. 1985. Influence of humic substances on growth and physilogical processes, P; 37-75.Vaughan, D. and Linehan, D.J. 1976. The growth of wheat plants in humic acid solutions under axenic conditions. Plant Soil, 44; 445-449.
doi:10.1007/BF00015895
Vijayalakshmi, K. and Mathan, K.K. 1997. Effect of humic acid complex with borax on available boron nutrition and yield of sunflower. Journal of Oilseeds Research, 14(1); 128-130.Yetim, S. 1999. Farklı miktarlardaki azot ve humik asitin fasulye (Phaseolus vulgaris) bitkisinin ürün miktarı ile azot alımı ve protein içerigi üzerine etkisi. Ankara Üniv.Zir. Fak. Toprak Bölümü Yüksek Lisans Tezi. 1999.Yılmaz, E. ve Alagöz, Z. 2002. Humik asit uygulamasının topraklarda agregat olusum ve stabilitesi üzerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Antalya. 2002.Wang, C.D., Chan, H.T.and Lay, C.L., 1991. Effects of Organic Manures on the Yield and Quality of Grapes. Bulletin of Taichung District Agriculture Improvement Station, No. 32, 41-48.Wang, X.J., Wang, Z.Q. and Li, S.G. 1995. The effect of humic acids on the availability of phosporus fertilisers in Alkaline soils. Soil Use and Managment, 11:12, 99-102.
doi:10.1111/j.1475-2743.1995.tb00504.x


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 159
  • Üye: 0
  • Toplam: 159

Detaylı İstatistikler