Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BOLU İLİ MERKEZ İLÇESİNDE KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESLENME DURUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YÖNEL, Lütfiye Aslı (Yazar),

Emeği Geçen(ler): HASİPEK, Seniha (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EV EKONOMİSİ (BESLENME BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Beslenme, beslenme alışkanlıkları, beslenme durumları
Özet Bu araştırma, Bolu il merkezi kamu sektöründe çalışan kadınların beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarını saptamak amacıyla planlanmıştır.Araştırmanın materyalini 28 kamu kuruluşundan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 245 kadın oluşturmaktadır.Araştırma verileri; deneklerle “Karşılıklı Görüşme (mülakat) Tekniği” kullanılarak, bizzat araştırıcı tarafından 14 Eylül-16 Ekim 2003 tarihleri arasında toplanmıştır.Araştırma sonuçlarına göre; kadınların büyük bir çoğunluğu (159 kişi) 34-51 yaşları arasındadır. Kadınların % 50.2’sinin lise, % 49.8’inin üniversite mezunu olduğu bulunmuştur.Araştırma kapsamındaki kadınların % 62.4’ünün günde üç öğün, % 31.5’inin iki öğün, % 5.7’sinin dört öğün, % 0.4’ünün ise beş öğün ve daha fazla yemek yediği görülmektedir. Kadınlar arasında en fazla atlanılan öğün öğle öğünüdür (% 25.7). Kadınların zaman bulamaması, canının istememesi, zayıflamak istemesi gibi nedenler öğün atlama nedenlerinin başında gelmektedir.Kadınların psikolojik durumlarının (üzüntülü, yorgun, sevinçli, heyecanlı) beslenme alışkanlıklarını etkilediği bu araştırmanın bulguları arasındadır.Yapılan değerlendirme sonucunda; kadınların çalışıyor olmalarının beslenme şeklini etkileme durumunun yaş grubundan (p <0.01), sebze alışverişini yaptıkları yer durumlarının yaş durumundan (p <0.05), bitkisel sıvı yağ alım sürelerinin medeni durumdan (p <0.01), kadınların yemek yedikleri yer durumları eğitim durumundan (p <0.05) ve medeni durumdan (p<0.01), yemek yedikleri kap durumunun eğitim durumundan (p<0.05), günlük öğün sayısının yaş grubundan ( p<0.05) ve medeni durumdan (p<0.01), öğle öğününü atlama durumlarının medeni durumlarından (p<0.05), yemeklerini düzenli olarak belirli saatlerde yemeye özen göstermeme sebeplerinin eğitim durumundan (p<0.05) bağımsız olmadığı bulunmuştur.Radyo-televizyondan beslenme konusundaki yayınları izleyenlerin oranı % 40.0’dır. Bu oran gazete ve dergilerden okuyanlarda % 55.1’dir.
İçindekiler
Açıklamalar Bu araştırma, Bolu il merkezi kamu sektöründe çalışan kadınların beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarını saptamak amacıyla planlanmıştır.Araştırmanın materyalini 28 kamu kuruluşundan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 245 kadın oluşturmaktadır.Araştırma verileri; deneklerle “Karşılıklı Görüşme (mülakat) Tekniği” kullanılarak, bizzat araştırıcı tarafından 14 Eylül-16 Ekim 2003 tarihleri arasında toplanmıştır.Araştırma sonuçlarına göre; kadınların büyük bir çoğunluğu (159 kişi) 34-51 yaşları arasındadır. Kadınların % 50.2’sinin lise, % 49.8’inin üniversite mezunu olduğu bulunmuştur.Araştırma kapsamındaki kadınların % 62.4’ünün günde üç öğün, % 31.5’inin iki öğün, % 5.7’sinin dört öğün, % 0.4’ünün ise beş öğün ve daha fazla yemek yediği görülmektedir. Kadınlar arasında en fazla atlanılan öğün öğle öğünüdür (% 25.7). Kadınların zaman bulamaması, canının istememesi, zayıflamak istemesi gibi nedenler öğün atlama nedenlerinin başında gelmektedir.Kadınların psikolojik durumlarının (üzüntülü, yorgun, sevinçli, heyecanlı) beslenme alışkanlıklarını etkilediği bu araştırmanın bulguları arasındadır.Yapılan değerlendirme sonucunda; kadınların çalışıyor olmalarının beslenme şeklini etkileme durumunun yaş grubundan (p <0.01), sebze alışverişini yaptıkları yer durumlarının yaş durumundan (p <0.05), bitkisel sıvı yağ alım sürelerinin medeni durumdan (p <0.01), kadınların yemek yedikleri yer durumları eğitim durumundan (p <0.05) ve medeni durumdan (p<0.01), yemek yedikleri kap durumunun eğitim durumundan (p<0.05), günlük öğün sayısının yaş grubundan ( p<0.05) ve medeni durumdan (p<0.01), öğle öğününü atlama durumlarının medeni durumlarından (p<0.05), yemeklerini düzenli olarak belirli saatlerde yemeye özen göstermeme sebeplerinin eğitim durumundan (p<0.05) bağımsız olmadığı bulunmuştur.Radyo-televizyondan beslenme konusundaki yayınları izleyenlerin oranı % 40.0’dır. Bu oran gazete ve dergilerden okuyanlarda % 55.1’dir. (Bu araştırma, Bolu il merkezi kamu sektöründe çalışan kadınların beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarını saptamak amacıyla planlanmıştır.Araştırmanın materyalini 28 kamu kuruluşundan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 245 kadın oluşturmaktadır.Araştırma verileri; deneklerle “Karşılıklı Görüşme (mülakat) Tekniği” kullanılarak, bizzat araştırıcı tarafından 14 Eylül-16 Ekim 2003 tarihleri arasında toplanmıştır.Araştırma sonuçlarına göre; kadınların büyük bir çoğunluğu (159 kişi) 34-51 yaşları arasındadır. Kadınların % 50.2’sinin lise, % 49.8’inin üniversite mezunu olduğu bulunmuştur.Araştırma kapsamındaki kadınların % 62.4’ünün günde üç öğün, % 31.5’inin iki öğün, % 5.7’sinin dört öğün, % 0.4’ünün ise beş öğün ve daha fazla yemek yediği görülmektedir. Kadınlar arasında en fazla atlanılan öğün öğle öğünüdür (% 25.7). Kadınların zaman bulamaması, canının istememesi, zayıflamak istemesi gibi nedenler öğün atlama nedenlerinin başında gelmektedir.Kadınların psikolojik durumlarının (üzüntülü, yorgun, sevinçli, heyecanlı) beslenme alışkanlıklarını etkilediği bu araştırmanın bulguları arasındadır.Yapılan değerlendirme sonucunda; kadınların çalışıyor olmalarının beslenme şeklini etkileme durumunun yaş grubundan (p <0.01), sebze alışverişini yaptıkları yer durumlarının yaş durumundan (p <0.05), bitkisel sıvı yağ alım sürelerinin medeni durumdan (p <0.01), kadınların yemek yedikleri yer durumları eğitim durumundan (p <0.05) ve medeni durumdan (p<0.01), yemek yedikleri kap durumunun eğitim durumundan (p<0.05), günlük öğün sayısının yaş grubundan ( p<0.05) ve medeni durumdan (p<0.01), öğle öğününü atlama durumlarının medeni durumlarından (p<0.05), yemeklerini düzenli olarak belirli saatlerde yemeye özen göstermeme sebeplerinin eğitim durumundan (p<0.05) bağımsız olmadığı bulunmuştur.Radyo-televizyondan beslenme konusundaki yayınları izleyenlerin oranı % 40.0’dır. Bu oran gazete ve dergilerden okuyanlarda % 55.1’dir. )
Haklar
Notlar

KaynakçaAçık, Y., Çelik, G., Ozan, A. T., Oguöncül, A. F., Deveci, S.E., Gülbayrak, C. 2003. Üniversite ögrencilerinin beslenme alıskanlıkları. Saglık ve Toplum, 13 (4); 74- 80, Ankara.Aktas, N. 1979. Hollanda’daki Türk isçi ailelerin beslenme alıskanlıklarını etkileyen faktörler üzerinde bir arastırma. Doktora Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi Ankara.Aktas, N. 1988. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ögrencilerinin beslenme bilgi düzeyleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1040, Ankara.Aktas, N. 1988. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde futbol oynayan ögrencilerin beslenme durumları ve fiziki performansları üzerine karsılastırmalı bir arastırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1039, 553 s., Ankara.Aktas, N. 1993. Kamu kesiminde çalısan kadınların demir tüketim durumları ve ilgili hematolojik parametreleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1329, 734 s,. Ankara.Anonim. 2005. Bolu. http://www.bolu.gov.tr. Erisim Tarihi: 10.07.2005.Arlı, M., Sanlıer, N., Küçükkömürler, S., Ersoy, Y., Yaman, M., Özgen, L., Seren, S ve Gümüs, H. 2002. Yiyecek üretimi I, Turan Ofset, 223 s., =stanbul.Arslan, P. 1982. Çalısan yetiskin kadınların enerji gereksinimlerinin degerlendirilmesi üzerine bir arastırma. Doçentlik Tezi (basılmamıs), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Arslan, P., Topkara, Y., Özdemir, A., Yurdunkulu, S. 1987. Kitle haberlesme araçlarının kadınların beslenme bilgileri üzerine etkileri. Beslenme ve Diyet Dergisi. 16:51- 59, Ankara.Arslan, P., Karacaoglu, N., Duyar, =., Güleç, E. 1993. Yüksekögrenim gençlerinin beslenme alıskanlıklarının puanlandırma yöntemi ile degerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 22(2):195-207.Arslan, P. 2003. Türk toplumunun beslenme alıskanlıkları, kalp damar hastalıklarında korunma ve tedaviye yönelik beslenme önerileri. IV. Uluslarası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bildiriler Kitabı, 112 s., Antalya.Ates, M., Ballar, E., Pekcan, G. 1986. Sosyo - ekonomik yönden farklı semtlerde yasayan ev kadınlarının besin hazırlama, pisirme ve saklama yöntemlerinin saptanması. Beslenme ve Diyet Dergisi 15: 71-83.Aytekin, F. 1994. Ankara’da farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin beslenme alıskanlıkları ve etkileyen faktörler üzerinde bir arastırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Bayraktar, M. 1978. Ailede kadının rolü kavramının evli kadınlar ve erkekler açısından karsılastırılmalı analizi. Doktora Tezi (basılmamıs), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Bayraktar, M. ve Erel, S.1986. “Ailede Kadının Rolü” kavramının evli kadınlar ve erkekler açısından karsılastırmalı analizi. Ev Ekonomisi Dergisi, 1(1):3-8.Bayrı, S. ve Egemen, A. 1984. Kırsal alanda malnütrisyon prevalansı ve etkileyen faktörler. Beslenme ve Diyet Dergisi. 13: 21-33.Baysal, A. 1977. Beslenme. Hacettepe Üniversitesi Yayınları / A13 Kadıoglu Basımevi, Sayfa: 397-403, Ankara.Baysal, A., Keçecioglu, S., Güneyli, U., Yücecan, S., Pekcan, G., Arslan, P., Birer, S., Saglam, F., Yurttagül, M. ve Çehreli, R. 1991. Besinlerin bilesimleri. Türkiye Diyetisyenler Dernegi Yayını: 1, Üçüncü baskı, 53 s., Ankara.Baysal, A. 1999. Beslenme. 8. Baskı, Hatipoglu Yayınları: 93., 494 s., AnkaraBirer, S., Ersoy, G. 1987. Metropolitan bir kentte spor yapan ve yapmayan üniversitelikız ögrencilerin beslenme alıskanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi. 16:153-170.Burchinal, L.G., Howkens, G, R., 1957. Home interviews with family. Journal of Home Economics, 49(3): 167-172.Canbolat, S. 1990. Bir tekstil fabrikasında çalısan isçilerin beslenme durumu. Bilim Uzmanlıgı Tezi (basılmamıs), Çukurova Üniversitesi, Adana.Çekal, N. 1995. Ankara Üniversitesi akademik ve idari personelinin kalsiyum tüketim durumları üzerinde bir arastırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Daelhousen, B., Guthrie, H., 1982. A self-instruction nutrition program for pregnant women. Journal of the American Dietetic Association, 81: 407-412.PMid:6181115Demirel, Y.N. 1997. Antalya ili merkez ilçede farklı sosyo ekonomik düzeydeki kadınların yiyecek hazırlama, pisirme ve saklamaları üzerine bir arastırma. Bilim Uzmanlıgı Tezi (basılmamıs), Gazi Üniversitesi, Ankara.Egemen, A., Yavuz, S. ve Köksal O. 1988. Kırsal alanda obezite prevelansı ve bunu etkileyen faktörler. 5. Diabet Yıllıgı. =.Ü. Döner sermaye isletmesi, Prof. Dr. Numan Terzioglu Basım Atölyesi, s. 269-283, =stanbul.Ergen, N. 2001.Saglıklı beslenme önerileri ve bazı gelismis ülkelerden örnekler. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Ergülen, S., Saygın, M., Çöl, M. ve Sayan, M. 2001. Ankara Üniversitesi ögrencilerinde anemi sıklıgı, etkili faktörler ve beslenme alıskanlıkları üzerine bir arastırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 3a (2): 24-31.Erkan, C., 1972. =s saglıgı ders kitabı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Sayı:264, Ankara Üniversitesi Basımevi, Sayfa: 55-67, Ankara.Ersoy, G. 1990. Ankara’nın farklı sosyo-ekonomik semtlerindeki ailelerin ev teknolojisi ile besin isleme durumu. Gıda Dergisi, 15(3): 177-181.F.A.O., 1995. Fact-finding with rural people. Food and Agriculture Organization of the United Nations Roma, Italy.Güler, B. 2002. Çalısan ve çalısmayan kadınların yiyecek satın alma, hazırlama davranısları üzerinde bir arastırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Güley, T.E. 1992. Çalısan ve çalısmayan kadınlarda yiyecek mamulü satın alma davranısı ve yemek yeme alıskanlıkları üzerine bir arastırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), =stanbul Üniversitesi, =stanbul.Gündüz, E. 2001. Evli kadınların beslenme ve saglık konusundaki bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Erciyes Üniversitesi, Kayseri.Güneyli, U. 1984. Ankara’nın sosyo-ekonomik yönden farklı semtlerinde bulunan ilkokul çocuklarının beslenme durumları konusunda bir arastırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 13: 34-49.Hartog, A.P. 1973. Introduction of food habits international course in food science and nutrition lecture notes, Wageningen, Holland.Hasipek, S. 1983. Çankırı ili köylerinde beslenme durumunu etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 994 Bilimsel Arastırma ve =ncelemeler 521, Ankara.Hasipek, S. ve Örmeci, A.Ö. 1988. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi idari kadrosunda çalısan evli kadınların besleme bilgi düzeyleri ile yiyecek hazırlama ve pisirme uygulamaları. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 1079, Bilimsel Arastırma ve =ncelemeler: 582, Ankara.Hasipek, S., Sürücüoglu, M.S. 1988. Çalısan kadınların beslenme konusundaki bilgi düzeyleri ve bu konudaki yararlandıkları kaynaklar. Diabet yıllıgı 5, s. 308-314, Ankara.Hasipek, S. 1988. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arastırma Uygulama Çiftliginde çalısan isçilerin beslenme duruları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1080, Bilimsel Arastırma ve =ncelemeler: 583, Ankara.Hasipek, S., Aktas, N., Özçelik, A.Ö. ve Çakıroglu, F.P. 1992. Özellikle kırsal alan ailesinin beslenmesini etkileyen yararlı ve zararlı alıskanlıklar. Gıda 17 (4): 275- 280.Hodul, P.Ö. 2001. Adana il merkezi lise ögrencilerinde beslenme durumu ve beden agırlıgını degistirme plan ve girisimleri. Uzmanlık Tezi (basılmamıs), Çukurova Üniversitesi, Adana.Holcomb, C.A. 1995. Positive influence of age and education on food consumption and nutrient intakes of older women living alone. Journal of American Dietetic Association 95: 1381-1386.
doi:10.1016/S0002-8223(95)00365-7
Isık, N. 1998. Karaman’dan yurt dısına giden ailelerin beslenme alıskanlıkları. Doktora Tezi (basılmamıs), Gazi Üniversitesi, Ankara.Isıksolugu, M. 1984. Beslenme. Milli Egitim Basımevi, Sayfa: 306-308, Ankara.Isıksolugu, M. 1986. Yüksekögrenim yapan kız ögrencilerin beslenme durumu ve buna beslenmenin etkisi. Beslenme ve Diyet dergisi 15: 56-70.Isıksolugu, K.M. 1987. Dietary Habits of secondary school pupils in Elazıg and ınfluencing factors. Part I. Meal consumption frequency, Journal of Fırat University 2(1): 39.Isıksolugu, M. 1992. Elazıg’da kamu görevlilerinde sismanlık ve bazı beslenme-saglıkalıskanlıkları. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi (14-16 Ekim 1992) Ankara.Karakapıcı, N. ve Saglam, F. 1985. Sanlıurfa yöresinin beslenme ve yöresel yemek alıskanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 14; 39-49.Kavas, A. ve Kavas, A. 1985. Üniversite ögrencilerinin beslenme bilgi düzeyi, beslenmeye karsı tutumları ve beslenme durumları üzerine bir arastırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 14: 63-73.Köksal, O. 1977. Türkiye 1974 Beslenme-Saglık ve Gıda Tüketim Arastırma Raporu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Kutlu, Z. 2004. Ankara iline baglı Sereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yasayan evli kadınların beslenme bilgi düzeyleri, besin hazırlama, pisirme ve saklama uygulamalarının karsılastırılması. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, AnkaraKutluay, T. 1980. Kurum beslenmesi. Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanlıgı Yayınları: 808, ders kitabı dizisi: 295, Ankara.Kutluay ve Merdol, T. 1994. Standart yemek tarifeleri. Hatipoglu Yayınevi, 188 s., Ankara.Malatyalıoglu, N. 1991. Erzincan ili merkez ilçesi köylerindeki evli kadınların beslenme bilgi düzeyleri ile yiyecek hazırlama, pisirme ve saklama uygulamaları üzerinde bir arastırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Mangır, M. 1987. Yiyecek Alıskanlıkları. Gıda Dergisi. 12 (1).Nakano, M., Oenzil, F., Itah, Y., Mizuno, T., Saitoh, Y., Kondo, S., Bakhtiar, H., Lipeto, I., and Agus, Z. 1997. Makronutrient intake of elderly people in the Padang area, West Sumatra, Indonesia. Asia Pasific Journal of Clinical Nutrition, 6 (3); 214- 218.Navai, L., Khoshnik, R.L. and Kımıagar, M. 2003. Hypertension, obesity and food intake in Islamshahr, Iran. IV. Beslenme ve diyetetik kongresi, s.384, Antalya.Özçelik, A. Ö. 2000. Saglık personelinin beslenme alıskanlıkları üzerinde bir arastırma. Gıda, 25(2); 93-99.Özdogan, B. 1991. Amasya ili, merkez saglık ocagı bölgesinde beslenme alıskanlıkları. Bilim Uzmanlıgı Tezi (basılmamıs), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Pekcan, G. 1999. Hastanın beslenme durumunun saptanması. Diyet El Kitabı. Ed: Baysal, A., Aksoy, M., Bozkurt, N., Merdol, T.K., Pekcan., G., Keçecioglu, S., Besler, T. ve Mercanlıgil, S.M. 3. Baskı. Hatiboglu Yayınları: 116, Yüksekögretim Dizisi: 36. Sahin Matbaası, s. 61-106. AnkaraRadimer, K.L. and Harvey, P. W. J. 1995. Where do queeslanders get nutrition information? Australian Journal of Nutrition and Dietetics. 52(2): 94-99.Ross, C.E. 1987. Division of Labor at home. Social Forces, 65:816-834.
doi:10.2307/2578530
Sagun, P. 1987. Farklı sosyo-kültürel çevrelerdeki lise son sınıf ögrencilerinin beslenme bilgi ve alıskanlıklarının ölçülmesi. Bilim Uzmanlıgı Tezi (basılmamıs), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Saglam, F. 1991. Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast Food) üzerinde bir çalısma. Beslenme ve Diyet Dergisi 20(2): 187-197.Saglam, F ve Yurttagül, M. 1987. Yüksekögrenime devam eden kız ögrencilerin basarı ve beslenme durumları. Beslenme ve diyet dergisi 16:17-24.Sevenay, N. 1996. Kayseri il merkezi kamu sektöründe çalısan kadınların beslenme alıskanlıkları, yiyecek hazırlama, pisirme yöntemleri ve beslenme bilgi düzeyleri üzerine bir arastırma. Bilim Uzmanlıgı Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Soysal, G. 1979. Ankara ili içinde oturan ev kadınlarının beslenme bilgilerinin saptanması. Bilim Uzmanlıgı Tezi (basılmamıs), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Sürücüoglu, M.S. 1986. Aile beslenmesinde kadının rolü. Yükseklisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Sürücüoglu, M.S. ve Balgamıs, F. 1987. Beslenme egitiminin yiyecek hazırlama ve pisirme yöntemlerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 16 (1): 39-50.Sürücüoglu, M.S. ve Kocadereli, =. 1994. Beslenme alıskanlıklarının dis saglıgı üzerine etkileri. Beslenme ve Diyet Dergisi, 23 (1): 37-50.Sasmaz, T., Tanır, F., Demirhindi, H., Karaömeroglu, Ö. ve Akbaba, M. 2000. Adana ilkögretim okullarındaki ögretmenlerin çocuk beslenmesi ve beslenme egitimi hakkındaki bilgileri. Saglık ve Toplum Dergisi, 10, (2): 40-44.Tan, M. 1979. Kadın ekonomik yasamı ve egitimi, Türkiye =s Bankası Kültür Yayınları, Yayın No:204, Tisa Matbaası, Ankara.Timothy, A.M., Sean, R.L., James, J.C. 1983. Inhibition of food absorbtion by coffee, American Journal of Clinical Nutrition, 37: 416-420.Tokgöz, P. Ertem, M. Çelik, F., Gökçe S., Saka, G. ve Hatunoglu, R. 1995. Üniversite ögrencilerinin beslenme alıskanlıklarının saptanmasına iliskin bir arastırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 24(2): 229-238.Ugur, S. 2001. Ankara ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeylerde yasayan çalısan ve çalısmayan ev kadınlarının yemek planlama konusundaki bilgi, tutum ve davranıslarının degerlendirilmesi. Bilim Uzmanlıgı Tezi (basılmamıs), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Uyar, A. 1997. Konya il merkezi kamu kuruluslarında çalısan kadınların beslenme alıskanlıkları ve bilgi düzeyleri üzerine bir arastırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Vashfam, R.S. 2002. Ankara ve Tebriz (=ran) de yasayan evli kadınların beslenme bilgi düzeyleri, besin hazırlama ve pisirme uygulamalarının karsılastırılması. Yüksek Lisans Tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Velicangil, S. ve Velicangil, Ö. 1987. Endüstri saglıgı (isçi saglıgı-is hijyeni) ve meslek hastalıkları. =SGÜM Basımevi, S: 5-15, 293-313, Ankara.Yardımcı, H. 2005. Ankara ili Gölbası ilçesinde yetiskin kadınların antropometrik ölçümleri ve beslenme alıskanlıkları üzerinde bir arastırma. Doktora tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.Yılmaz, M. 1994. Gaziantep’te sismanlık prevelansı ve halkın beslenme alıskanlıkları üzerine bir arastırma. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5; 195-204.Yücecan, S. ve Yurttagül, M. 1985. Mobilya isinde çalısan isçilerin beslenme alıskanlıkları. Beslenme ve diyet dergisi 14:39-49.Yücecan, S. 1989. “Türkiye’de beslenme sorunları”, Beslenme sorunları ve boyutları. Devlet Bakanlıgı ve Hacettepe Üniversitesi, Saglık Teknolojisi Yüksekokulu, 88.s. AnkaraYücecan, S., Pekcan, G., Mercanlıgil, S., Sisman-Akgün, B., Tayfur, N., Ersoy, G., Basoglu, S. ve Karacaoglu, N. 1999. Ankara ili, ilçe ve köylerinde yasayan ailelerin beslenme kültürleri ve beslenme kültürlerini etkileyen etmenler. Ankara =li Beslenme Alıskanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildirileri ve Katalog, Vehbi Koç Vakfı VEKAM Yayın No: 1, 335 s., Ankara.Yücesan, N. 1995. Zonguldak il merkezinde yasayan farklı sosyoekonomik düzeydeki 20 yas üzeri kadınların obezite (sismanlık) prevelansı ve bunu etkileyen etmenlerin saptanması. Yüksek lisans tezi (basılmamıs), Ankara Üniversitesi, Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 6
  • Toplam: 31548
 • Online
  • Ziyaretçi: 97
  • Üye: 0
  • Toplam: 97

Detaylı İstatistikler