Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ezetimib’in elektrokimyasal davranışı ve adsorptif sıyırma yöntemleriyle tayini

Diğer Başlık: Electrochemical behaviours of ezetimibe and its determination with adsorptive stripping methods

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): ÖZDEN, Dilek Şura (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DURMUŞ, Zehra (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012 Yayınlandığı Sayfalar: 89 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Ezetimib, voltametri, elektrokimyasal davranış, adsorptif sıyırma voltametrisi, yöntem validasyonu,  Ezetimibe, voltammetry, electrochemical behaviour, adsorptive stripping voltammetry, method validation


Özet

Bu çalışmada, ince bağırsakta kolesterol absorbsiyonunu seçici olarak engelleyen ve plazmadaki LDL kolesterolünü düşürerek kolesterol tedavisi için kullanılan ezetimib (EZE)’in camsı karbon yüzeyindeki elektrokimyasal davranışı; dönüşümlü voltametri (DV), kare-dalga voltametrisi (KDV) ve sabit potansiyelli kulometri yöntemleri ile Britton-Robinson (BR) tamponu ortamında incelenmiştir. Ezetimib’in, adsorpsiyon ve difüzyon özellikleri incelenerek elektrot tepkimesinde aktarılan elektron sayısı, difüzyon katsayısı, yük transfer katsayısı gibi bazı elektrokimyasal parametreleri hesaplanmıştır. Buna ilaveten ezetimib’in farmasötik örnekler ve biyolojik sıvılarda tayini için diferansiyel puls anodik adsorptif sıyırma voltametrisi (DPAAdSV) ve kare dalga anodik adsorptif sıyırma voltametrisi (KDAAdSV) yöntemleri geliştirilmiştir.  Geliştirilen yöntemlerin validasyonu yapılmıştır. Doğrusal çalışma aralığı DPAAdSV yöntemi için 4,0×10-7 M - 7,6×10-6M iken; KDAAdSV yöntemi için ise 4,0×10-7 M - 6,0×10-6 M olarak hesaplanmıştır. Yapılan kalibrasyon çalışmalarının analitik parametreleri en küçük kareler yöntemi ile değerlendirilmiştir ve her iki yöntem için gözlenebilme sınırı ve alt tayin sınırı değerleri belirlenmiştir. Farmasötik örnekler ve biyolojik ortamlarda uygulanan bu yöntemlerle, güvenilir, tekrarlanabilir, yüksek doğruluk ve kesinliğe sahip sonuçlar elde edilmiştir. Geliştirilen yöntemler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve kesinlik, duyarlık, seçicilik gibi parametreler incelenerek  % 95 güven seviyesinde elde edilen sonuçlar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.   

Abstract

In this study, electrochemical behaviour of ezetimibe (EZE) used for treatment of cholesterol by lowering LDL cholesterol in plasma and selectively blocking the adsorption of cholesterol in the small intestine was investigated on glassy carbon electrode by using cyclic voltammetry (CV), square-wave voltammetry (SWV) and constant potential bulk electrolysis (BE) in Britton-Robinson (BR) buffer.  Adsorption and diffusion properties of EZE were investigated. Some electrochemical parameters such as diffusion coefficient, number of transferred electron in electrochemical step, charge transfer coefficient were calculated. Moreover, differential pulse anodic adsorptive stripping voltammetric (DPAAdSV) and square-wave anodic adsorptive stripping voltammetric (SWAAdSV) methods were developed to its direct determination in pharmaceutical preparations and biological samples including human serum and human urine. Developed methods for the determination of EZE was validated. Linear working concentration range for DPAAdSV method was evaluated between 4,0×10-7M - 7,6×10-6 M and for SWAAdSV was evaluated between 4,0×10-7 M - 6,0×10-6 M. Limit of quantification and detection for these developed methods were calculated from analytical parameters of calibration studies by using least squared method. Results of these applied methods were found to have accuracy, precision, reproducible and high confidence. Developed methods were evaluated statistically and some parameters were examined such as presicion, selectivity, sensitivity. Obtained results were found to be insignificant at 95 % confidence level.   


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 124
  • Üye: 0
  • Toplam: 124

Detaylı İstatistikler