Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Mogan Gölü’nde ekolojik durumun tahmininde epifitik diyatome topluluğunun kullanımı

Diğer Başlık: The use of epiphytic diatom community for the ecological Status assessment in lake Mogan

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM,

Yazar(lar): ŞANAL, Müge (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DEMİR, Nilsun (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 230 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

diyatome, epifiton, klorofil a, Mogan Gölü, su kalitesi .    diatom, epiphyton, chlorophyll a, Lake Mogan, water quality


Özet

Fitobentoz, Su Çerçeve Direktifi kapsamında göller ve akarsuların ekolojik kalitesininbelirlenmesinde kullanılan göstergelerden biridir. Bu araştırmada, Mogan Gölü’nde,Phragmites australis topluluğu üzerinde bulunan diyatomelerin mevsimsel değişimiincelenmiş, gölün ekolojik durumunun tahmininde epifitik diyatome topluluğukullanılmıştır.Mogan Gölü’nde litoral bölgede 5 istasyon belirlenmiş ve Phragmites australistopluluğu üzerindeki diyatome örnekleri Ocak 2013 - Kasım 2013 tarihleri arasındaaylık olarak alınmıştır. Pelajial bölgede 2 istasyon seçilerek klorofil a derişimibelirlenmiştir. Gölde su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen derişimi, iletkenlik, Secchiderinliği yerinde ölçülmüş, toplam azot, toplam fosfor ve silikat analizleri yapılmıştır.Mogan Gölü’nden alınan örneklerde Bacillariophyta divizyosu, Bacillariophyceaesınıfından 58, Coscinodiscophyceae sınıfından 1 ve Mediophyceae sınıfından 2, olmaküzere toplam 61 epifitik diyatome türü teşhis edilmiştir. Gölde epifitik diyatometopluluğunda Achnanthidium minutissimum, Navicula cryptonella, Ulnaria acus,Encyonopsis microcephala, Rhopalodia gibba ve Nitzschia dissipata dominant olarakbelirlenmiştir. Dominant türler α–β mezosaprobik koşullara toleranslı türlerdir. GölSecchi derinliği, klorofil a ve toplam fosfor derişimine göre ötrofiktir. Bu araştırmadatoplam fosfor ve toplam azot derişimleri ile WAT indeksi arasında önemli birkorelasyon olduğu tespit edilmiştir. Epifitik diyatomelere göre hesaplanan WAT,DESCY, IDG, IPS, IDP, TDI indeksleri III. sınıf (orta) ekolojik kaliteyi belirtmektedir.Bu indekslerin Mogan Gölü’nde ekolojik kalitenin izlenmesinde kullanımının uygunolacağı sonucuna varılmıştır. Kirlenmeye toleranslı türlerin bulunması ile indekslerinçoğunda ekolojik kalitenin orta ile kötü arasında değişmesi, Mogan Gölü’nde organikmadde artışı, ötrofikasyona işaret etmektedir.

Abstract

Phytobenthos used as an ecological quality indicator for lakes and rivers according toWater Framework Directive. In this research, seasonal succession of diatoms onPhragmites australis community was investigated and diatom community was used forthe estimation of ecological status of Lake Mogan.Diatoms on the Phragmites australis community had been taken monthly from fivestations on the littoral region between January 2013 and November 2013. Two pelagialstations were selected for analysis of chlorophyll a concentration. Water temperature,pH, dissolved oxygen, conductivity, Secchi depth were measured in stu. Total nitrogen,phosphorus and silica were analyzed.A total of 61 epiphytic diatom species from Bacillariophyta (58 species fromBacillariophycea, 1 species from Coscinodiscophyceae and 2 species fromMediophyceae) were identified from Lake Mogan. Achnanthidium minutissimum,Navicula cryptonella, Ulnaria acus, Encyonopsis microcephala, Rhopalodia gibba andNitzschia dissipata were found dominant in epiphytic diatom community of LakeMogan. The dominant species were tolerant to α –β mesosaprobic conditions. The lakewas estimated as eutrophic according to Secchi depth, chlorophyll a and totalphosphorus. In this research, total phosphorus and total nitrogen were significantlycorrelated with WAT index. Indexes of WAT, DECY, IDG, IPS, IDP and TDI showedIII class (moderate) ecological quality. It is suggested to use these indexes formonitoring of ecological status of the lake. The findings of tolerated species to pollutionand medium-poor quality according to indexes pointed out increase of organic matterand eutrophication in Lake Mogan.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 132
  • Üye: 0
  • Toplam: 132

Detaylı İstatistikler