Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Herbisit olarak kullanılan bromasilin tayini için volametrik yöntem geliştirilmesi

Diğer Başlık: Development of a voltammetric methods for the determination of bromacil used as herbicide

Oluşturulma Tarihi: 2015

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Matematik, BİLİM,

Yazar(lar): ÖZMEN, Tuğçe (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SKRZYPEK, Slawomira (Tez Danışmanı), TAŞTEKİN, Mustafa (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2015 Yayınlandığı Sayfalar: 96 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Bromasil, herbisit, voltametrik yöntem, bor katkılı elmas elektrot,tayin .   Bromacil, herbicide, voltammetric method, boron doped diamondelectrode, assay


Özet

Bromasil, uygulandığı bitkideki karbondioksit emilimini durdurarak ölümüne yol açanve genellikle istenmeyen, yabani otlara uygulanan bir herbisittir. Katı halde oldukçakararlı olan bromasil toprakta çok uzun süre kalabilmektedir. Topraktaki bromasil,sulama veya yağmur suyu etkisiyle akarsulara ve yeraltı sularına karışmaktadır. Bunedenle, hem canlı sağlığı hem de çevre açısından zararlı olan bu maddenin sularda vebu sularla temas eden topraktaki sebze ve meyvelerde tayin edilebilmesi önemlidir.Bromasil tayini, pek çok elektrokimyasal yöntem ile de mümkündür. Ancak buyöntemler maliyeti yüksek ve uzun zaman alan yöntemlerdir. Literatürde bor katkılıelmas elektrot (BDDE) kullanarak voltametrik yöntemle bromasil tayininerastlanmamıştır. Bor katkılı elmas elektrotlar yüksek derecede kararlı, düşük akım vegeniş bir potansiyel aralığında çalışılabilen, iletken elektrotlar olduğundan diğer karbonelektrotlar için avantajlı bir alternatiftir. Bu tez çalışmasının en temel amacı, hızlı,kolay, pahalı olmayan, seçici ve yeni bir yöntem geliştirerek numunelerdeki bromasilintayin edilebilmesidir. Bu amaçla bor katkılı elmas elektrot kullanılarak voltametrik tayinyöntemi geliştirilmek istenmiştir. İlgili ön çalışmalar Erasmus programı ile gidilen LodzÜniversitesi, Anorganik ve Analitik laboratuvarında yapılmış ve geçerli sonuçlar eldeedilmiştir.

Abstract

Bromacil is an organic compound, commercially available as a herbicide that is used forbrush control and non-cropland areas. It works by interfering with photosynthesis byentering the plant through the root zone and moving throughout the plant. Solidformulations of bromacil, can stay into the soil very long time. However, it can movefrom soil to lakes, rivers and groundwater with rain or irrigation waters. Liquidformulations of bromacil are moderately toxic, while dry formulations are relativelynon-toxic. Because of that, bromacil measurements are important for human health andenvironmental pollutions. Bromacil can measured with plenty of electrochemicalmethods. On the other hand, these methods take long time and they are expensive.Boron doped diamond electrode represents the perspective electrode material whichexhibits excellent mechanical, physical and electrochemical properties, such as extremehardness, very low and stable background current and noise over a wide potential range.BDDE is a good option to other carbon electrodes. The purpose of this work is todevelop a rapid, simple, inexpensive and selective DPV method for the determination ofbromacil in the real sample with BDDE. All preliminary studies was completed at TheUniversity of Lodz, Department of Inorganic and Analytical Chemistry laboratory andacceptable results were taken.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 125
  • Üye: 0
  • Toplam: 125

Detaylı İstatistikler