Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

"İstisna Hali" kavramı ışığında siyasal olana bakış

Diğer Başlık: Overview of political in the light of the concept of "State of Exception"

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ,

Yazar(lar): DÖNMEZ GÜLENOĞLU, Hande (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ECEVİTOĞLU, Pınar (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 151 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

İstisna, egemenlik, yasa, biyoiktidar, yaşam,  state of exception, Sovereignty, Law, Biopower, LifeÖzet

Bu tez, egemenlik nosyonu ile istisna kavramı arasınaki kökensel bağlantı dolayımında yaşam ve iktidar arasındaki ilişki üzerinedir. Tez, yaşam ile egemen iktidar arasındaki ilişkiyi bağlantılı iki ayrı hat üzerinden ele almayı önermektedir: İstisna hali kavramının egemenliğe olan kökensel içkinliğini göstermek adına Orta Çağ'dan günümüze kadar iktidarın ilkesi auctoritas ve kullanımı olan potestas arasındaki mesafeyi takip eden hat ile egemen iktidarın görünen son biçimi olan biyo-iktidarın istisna kavramı ile kurduğu bağ çerçevesinden hayatı şekillendirme kapasitesini takip eden hat. Tezin ilk bölümünde egemenliğin gelişimi tarihsel bir çizgide ele alınacak, bu çizgi boyunca auctoritas ile potestasın arasındaki mesafenin, iktidarın kullanımı lehine daraldığı gösterilerek; bu olgunun son halesinin istisna hali olduğu gösterilecektir. Tezin ikinci bölümünde, istisna haline karar verme kapasitesi üzerinden egemenliği tanımlayan Carl Schmitt'in siyasal düşüncesi merkeze alınacaktır. Schmitt ve Benjamin'in istisna hali üzerindeki birbirine eklemlenen düşünceleri üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise, öncelikle Michel Foucault'un biyosiyaset kavramsallaştırması çerçevesinde yaşam ile iktidarın iç içe geçmesine dair bir okuma imkanı sunulacaktır. Devamında ise, Giorgio Agamben'in biyosiyaset ile yasa(k) ve istisna üzerinden kurduğu ilişki üzerinden egemenliğin günümüzdeki görünümüne sair bir soruşturma yapılacaktır.

Abstract

This thesis is about the relationship between life and power which will be discussed in the framework of original connection between the notion of sovereignty and the state of exception. I suggest to follow two connected lines for analysing the relationship between sovereign power and life. First one focuses on the original connection between the state of exception and sovereignty through the relationship between auctoritas and potestas, which is evolved for the benefit of latter one, from the Middle ages to present. Second one investigates, connection between biopolitics, which is current presence of sovereign power, and the concept of exception to show that biopower's capacity to produce and formalize the life through reproduction of exception. The first part of thesis focuses on historical evolution of concept of sovereignty. The aim of this part is indicating that the state of exception has always been a immanence feature of sovereign power as a self-production method of states, princes and kings. Second part of thesis allocated to Carl Schmitt's political thoughts, specifically his sovereignty definition which is "sovereign is he who decides on the exception". Schmitt's conception of state of exception will be disscussed with Walter Benjamin's "real state of emergency". The last part of thesis is directly focuses on politicitization of life. Firstly, Michel Foucault's famous concept of biopower will be approached. After that, there will be an investigation about recent presence of sovereignty through formulation of Giorgio Agamben which connects exception, "original" ban and biopolitics.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 117
  • Üye: 0
  • Toplam: 117

Detaylı İstatistikler