Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Gagauz Türklerinde Türkçe dini metinler

Diğer Başlık: Turkish religious texts among the Gagauz Turks

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): DİL VE EDEBİYAT,

Yazar(lar): KOLEV, İvan Nikolaev (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SAĞLIK ŞAHİN , G. Selcan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 478


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Gagauz Türkçesi, Hristiyanlık, Hristiyanlığa ait metinler, dilbilgisi, Gagauz Turkish, christianity, christian texts, grammer


Özet

Bu tezin ana hedefi, Gagauz Türklerindeki Türkçe dinî metinlerle ilgili ayrıntılı bilgi verip aynı metinlerde görülen yazımsal, fonetik ve morfolojik özellikleri tespit etmektir. Farklı zaman dilimi içinde yazılan Mihail Çakir‟in dua tercümeleri, Elizaveta Kvilinkova‟nın derlemeleri ve Sergey ile Viktor KopuĢçu‟nun dua kitabı, bu çalıĢmanın ana kaynaklarını teĢkil etmektedir. ÇalıĢmanın ilk bölümünde tarihte Kıpçak ve Karamanlı Türklerinde Hristiyanlık konusuna kısaca değinilmiĢtir. Ġkinci bölümünde Gagauzların dinî hayatının tarihçesi verilerek Gagauz Türklerinde dinî metinlerin türleri hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuĢtur. Üçüncü bölümünde dinî metinlerin örneklerinin Latin alfabesine aktarılmıĢ hali bulunmaktadır. Dördüncü ve beĢinci bölümlerde sesbilgisel ve Ģekil bilgisel tahlillerin yanı sıra metinlerin yazını ve söz varlığı ile ilgili bazı özelliklere yer verilmiĢtir. Son olarak, çalıĢmada rastlanan bazı Hristiyanlık terimlerinin sözlükçesi ve metinlerin dizini eklenmiĢtir.

Abstract

The main aim of the this thesis is to give detailed information about the religious texts among the Gagauz Turks and point out the spelling, phonetic and morphological features of these texts. The prayer translations of Mihail Çakir, the religious text compilations of Elizaveta Kvilinkova and the prayer book of Sergey and Viktor KopuĢçu, all of which are written in different space of time, are the main source of this thesis. The subject of Christianity among the Kipchak and Karamanlı Turks has been mentioned in the first chapter of this study. Detailed information about the religious life of the Gagauz Turks, as well as the variety details that surrounds the Gagauz texts are shown in the second chapter. In the third chapter examples of different Turkish religious texts are given in Latin script. The phonetic and morphological analyses, as well as some orthographical and lexical features take place in the fourth and fifth chapters. Furthermore in this study there is a little dictionary for the christian terminology and an index of the religious texts that took part in chapter three.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 148
  • Üye: 0
  • Toplam: 150

Detaylı İstatistikler