Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yeni medya ve sanal diplomasi: Gezi olayları örneği

Diğer Başlık: New media and virtual diplomacy: The care of Gezi

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Basılı medya, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): BERKMAN, Latif (Yazar),

Emeği Geçen(ler): TÖRENLİ, Nurcan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 278 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yeni Medya, Sanal Diplomasi, Yumuşak Güç, İnternet Politiği, Çoklu Güç İlişkileri, Gezi Parkı. ,  New Media, Virtual Diplomacy, Soft Power, Net Politik, Multilateral Power Relations, Gezi Park. 


Özet

Tezin çalışma konusu yeni medya ve sanal diplomasi alanı arasındaki ilişki ve pratikleri incelemeye dayanmaktadır. Eleştirel perspektiften hareket eden tez çalışmasında, yeni medya aracılığıyla dolayımlanan sanal diplomasinin yürütülme biçimi, yöntem ve araçları, aktörleri ve bu aktörler arasındaki güç ilişkileri açığa çıkartılmak istenmiştir. Tezin birinci bölümü sanal diplomasi ve yeni medya ilişkisini, kuramsal çerçevede incelemeye olanak tanıyacak bir tartışmaya ayrılmıştır. Tezin ikinci bölümünde öncelikle bir kavramsal tartışmaya yer verilerek sanal diplomasinin ortaya çıkış süreci, aktörler, araç ve yöntemleri tanımlanmıştır. Sanal diplomaside yeni medyanın kullanımına yönelik rolü eleştirel ekonomi politik çerçevesinde anlamak açısından yumuşak güç, net politik, çoklu güç ilişkileri, ağ ekonomisi, ağın kontrolü gibi alt başlıklar ile irdelenmiştir. Tezin üçüncü bölümünde yeni medyadaki Twitter içerikleri Gezi Parkı örnek olayı ile sınırlandırılarak incelenmek istenmiştir. Bu bölümde araştırma yöntemi, araştırma evreni, kapsam, sınırlılıklar, veri toplama teknikleri ve bulguların değerlendirilmesi yer almıştır.  Tez çalışmasında, diplomasi alanındaki dönüşümün ve yeni tarafların ortaya çıkışının ekonomi politik temelli ilişkiler bütününde gerçekleştiği ifade edilmiştir. Yeni medya aracılığıyla dolayımlanan sanal diplomasinin, yurttaşların da dahil olduğu ancak ağırlıklı olarak sermaye sahipleri ve iktidar yapılarının kontrolünde işleyen bir uygulama olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Abstract

The purpose of this thesis is to examine the functions and relations between new media and virtual diplomacy. The thesis that handled with critical approach aims to reveal the actors, tools and the methods of virtual diplomacy. In the first section, a theoretical argument about the relations between new media and virtual diplomacy is considered. The second section begins with a conceptual framework of virtual diplomacy, then continues with an explanation of the structures (actors, tools, methods etc.) of virtual diplomacy. Also in this section, the role of new media on virtual diplomacy is written by examining the soft power, net politik, multilateral power relations, network economy within a political economy perspective. In the third section, new media contents on twitter are considered with a quantitative research by applying a case study. The case study is based on the developments about ‘Gezi Park’ in a mounth’s period. This section also includes the research method, the coverage and restraints, data gathering techniques and evidences about case study.  According to the thesis, the evolution of diplomacy and emerging of new actors are shaped by the complete relations of political economy. It is viewed that the virtual diplomacy mediated with new media is processing with the control of governmental and economical constructions besides the other actors such as nongovernmental organizations, international institutions, political parties, media agencies, opinion leaders and citizens.  


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 136
  • Üye: 0
  • Toplam: 136

Detaylı İstatistikler