Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Doğa koruma ve ormancılıkta kamudaki karar vericilerin çevre etiği algısının uygulamalı etik açısından değerlendirilmesi

Diğer Başlık: Evaluation of perception of environmental ethics of public decision makers in environmental protection and forestry from the applied ethics

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), Çevre politikası, COĞRAFYA, ANTROPOLOJİ, REKREASYON,

Yazar(lar): YILDIZ, Murat (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇOBANOĞLU, Nesrin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 227 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Etik, Çevre Etiği, Doğa Koruma Politikası, Ormancılık Politikası  .    Ethics, Environmental Ethics, Nature Conservation Policies, Forestry Policies


Özet

Tarihi tüm kayıtlarda ve halk edebiyatında doğanın insanla ilişkisine ait izlere rastlanmaktadır. Eskiçağdan itibaren birçok tanrı inanışı da doğanın kendisi ve onun eylemlerine dayanmaktaydı. Kimi zaman bu dayanak insan ve doğa arasına tanrısal bir denetim mekanizması oluşturdu. Bireyler ve toplumlar bazı doğal varlıkları kutsal oldukları gerekçesiyle korudular. Bu mitolojik bağın sosyolojik ve teknolojik gelişimle birlikte doğaya hükmeder olma davranışına dönüştüğü on binlerce yılda filozoflar ve pozitif bilimciler insanın içselleştirdiği bir yaklaşımı tanımlamaya çalıştılar. Etik v-e erdem her dönemde ulaşılması gereken bir mertebe olarak yerini korudu. Ancak ekonomik ve teknolojik çağların retoriği, bu ifadeleri birey düzeyinden toplum düzeyine ulaşmasını çoğu zaman engelledi. Günümüzde doğayı koruma ve kullanmanın birey, toplum ve yönetim katmanlarını yatay ve dikey düzlemde karşı karşıya getirdiği bir gerçektir. Algının şekli, karşı söylemin hareket yönünü, bireyin kendi iç dünyasını, politikayı ve küresel hareketleri daha da karmaşık hale getirmiştir. Temelinde iyi niyet de olsa çözümün aslında yeni bir çelişkinin başlangıç noktası olduğu da bir gerçektir. Bu çalışmada toplum ve kurumlar arasındaki çevre etiği algısı üzerinde var olan ikilemlerden, karar vericilerin çevresel etik algısının varlığı veya yokluğu öncelikle araştırıldı. İkinci aşamada ise bu algının karar mekanizmasında nicelik ve nitelik açısından varlığı ortaya konulmaya çalışıldı. Beklenen ve sunulmak istenen katkı ise, birey, toplum, kurumlar ve politika arasındaki etkileşimin dilini çevresel etiğin ve erdemini ise bu temeldeki çalışmaların oluşturmasıydı.

Abstract

Footprints of the relationship of the environment with human are seen in any historical record and folk-literature. Many faiths have always hinged upon the environment itself and its actions since the Old Ages. This hinge occasionally formed a deific control mechanism between human and environment. Individuals and societies protected some natural assets for their sanctity. Philosophers and positive scientists have always been in pursuit of defining such a behaviour internalized by human beings throughout ten thousands of years in which this mythological bond transformed into the behaviour of dominating the environment along with sociological and technological development. Ethics and virtues have remained all the time as a level to achieve. The rhetoric of economic and technological era has, however, often precluded these expressions from climbing up to a social level from an individual one. Today, it is a fact that protection and utilization of environment confront the tiers of individual, society and management with one another on a horizontal and vertical plane. The very form of the conception itself made the movement direction of the counter-narrative, inner world of the individual, politics and global movements more complicated. Though based on a good-will, it is also evident that the solution per se is the inception point of a brand-new contradiction. This study primarily focused on existence or non-existence of environmental ethics perception in decision-makers as an important question as to the environmental ethics perception in societies and institutions. In the second phase, the aim was to163present the existence of this perception in decision-making mechanisms from a qualitative and quantitative perspective. What this study was expected to conclude was that the language of interaction among individuals, societies, institutions and politics was shaped by environmental ethics while its virtue was shaped through the studies on this basis.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 126
  • Üye: 0
  • Toplam: 126

Detaylı İstatistikler