Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ditiyenilarilmetan bileşiklerinin sentezi ve elektropolimerizasyonunun incelenmesi

Diğer Başlık: Investigation of synthesis and electropolymerisation of dithienylarylmethane compounds

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): YILDIRIM, Onur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GÜLLÜ, Mustafa (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 100 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Tiyofen, ditiyenilarilmetan, iletken polimerler ,  Thiophene, dithienylarylmethane, conducting polymers 


Özet

Bu tez çalışmasında, fenil halkasının 4-konumunda elektron çekici grup bulunduran yeni ditiyenilarilmetan türevlerinin sentezi ve polimerizasyonları araştırılmıştır.  Bu çalışmanın ilk kısmında, 4-konumunda elektron çekici grupları içeren benzaldehit türevleri ile tiyofenin asit katalizörü varlığında kondenzasyon reaksiyonları incelenmiştir. Katalitik reaksiyon şartlarının ve özellikle substrat/reaktif oranlarının ürün verimine olan etkisi detaylı bir şekilde çalışılmıştır. Daha sonra, donör-akseptördonör yapısal özelliklerine sahip farklı ditiyenilarilmetan bileşikleri başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Bu yeni tiyofen türevleri karakterize edildikten sonra, elektrokimyasal yöntemlerle polimerizasyon imkanları araştırılmıştır. Sonuç olarak, ditiyenilarilmetan bileşiklerinin sentezi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Tüm yeni bileşiklerin yapıları IR, GC-MS ve 1H-NMR, 13C-NMR gibi uygun spektral analiz yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır.

Abstract

In this thesis, synthesis of new dithienylarylmethane derivatives containing phenyl ring having electron withdrawing group on 4-position and their polimerization were investigated.  In the first part of this work, condensation reactions of thiophene and benzaldehyde derivatives which have electron withdrawing groups on 4-position, under acid catalysis, have been investigated. Effect of catalytic reaction conditions, and especially substrate/reagent ratios on product yield were studied in detail. Consequently, different dithienylarylmethane compounds having donor-acceptor-donor structural properties were successfully synthesized. After characterisation of these new thiophene derivatives, their polymerisation were performed by electrochemical methods. As a result, dithienylarylmethane compounds were succesfully achieved. Structures of all new compounds have been elucidated using appropriate spectral analysis methods such as IR, GC-MS and 1H-13C-NMR. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 129
  • Üye: 0
  • Toplam: 129

Detaylı İstatistikler