Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yabancı dilde yazma becerisini öğrenen özerkliği bağlamında sınama

Diğer Başlık: Assessing writing skills through learner autonomy

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): DİL VE EDEBİYAT,

Yazar(lar): BİRSÖZ ÖZKÖSE, Elif Meltem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AY, Sıla (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 155 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Öğrenen özerkliği, yazma becerisi, sınama, dereceli ölçme aracı,learner autonomy, writing skill, testing, rubric.


Özet

Yazma becerisi dört temel beceriden biridir. Günümüzde artan gereksinim doğrultusunda hem iletişim kurabilme, hem de akademik başarının gelişimi açısından yazma becerisinin oldukça önemli bir hale geldiği söylenebilir. Ancak öğrencilerin yabancı dilde yazma becerisini edinmekte zorlandıkları ve yazma becerisinin sınanmasında kullanılan dereceli ölçme araçlarını tanımadıkları gözlenmiş ve bu nedenle bu çalışmada yazma becerisinin öğrenen özerkliği bağlamında sınanmasına yer verilmiştir. Bu amaçla çalışmanın kuramsal bölümünde yazma becerisi, öğrenen özerkliği, öz değerlendirme, öğretmen dönütü, akran değerlendirme, özgün değerlendirme, ürün değerlendirmesi ve yazma becerisini değerlendirmede kullanılan dereceli ölçme araçlarından bahsedilmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde ise öğrenen özerkliği bağlamında yazma becerisine ilişkin farkındalık düzeylerini ölçmek için çalışma öncesinde 77 hazırlık öğrencisine gereksinim çözümlemesi uygulanmıştır. Sonrasında 44 kontrol grubu ve 46 deney grubu öğrencilerinin ikinci dönem sonu yazma sınavı notları ön test olarak değerlendirilmiştir. Ön testin ardından öğrencilere ön uygulamalar olarak yazma becerisinin sınanmasında kullanılan dereceli ölçme araçları ile var olan hataları bulmaları istenen dört adet metin verilmiştir. Bu metinlerle ilgili olarak öğrencilerden altı çizili sözcük ya da boşluğu düzeltmeleri, doğrusunu yazmaları, metinde bulunan hata düzeltme kodlarını DOĞRU ya da YANLIŞ olarak cevaplamaları ve eğer yanlışsa hata düzeltme kodunu doğru bir şekilde yazmaları beklenmiştir. Ayrıca iki tür kompozisyonu dereceli ölçme aracı kullanarak değerlendirmeleri istenmiştir. Ön uygulamaların ardından yazma becerisine ve sınamada dereceli ölçme aracı kullanımına yönelik tutumlarını öğrenmek amacıyla deney grubu öğrencilerine 10 maddelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Deney grubuna yazma becerisi ile ilgili özel ders verilmiş ve özel ders ile uygulamalar bitiminde hem deney hem de kontrol gruplarına yine aynı dört metin verilerek son uygulamalar yapılmış ve son test olarak öğrencilerin üçüncü dönem sonu yazma sınavı notları ele alınmıştır. Ön test – son test ve ön uygulama - son uygulama sonuçlarından elde edilen sayısal veriler SPSS 22. paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, öğrenen özerkliğin yazma becerisinin gelişimine katkıda bulunduğu bu nedenle bu çalışmanın yalnızca yazma becerisine değil, diğer becerilere de uyarlanabileceği söylenebilir.

Abstract

Writing skill is one of the four basic skills. Writing skill has become important because of a person’s demand for the communication and academic success. However, it has been observed that both students have difficulties while learning writing skill and they do not know the rubric that is used in testing of the writing skill. Therefore, in this research, the testing of writing skill has been mentioned in terms of learner autonomy. For this reason, in the theoretical part of this study, writing skill, learner autonomy, self-assessment, teacher feedback, peer assessment, authentic assessment, portfolioassessment and rubrics that are used in testing of the writing skill have been mentioned. In the research part of this study, need analysis has been applied to 77 preparatory class students in order to test their level of awareness of writing skill in terms of learner autonomy. After the need analysis has been applied, final writing exam scores which both 44 control group and 46 experimental preparatory class of students had in the second period of the academic year, have been evaluated as a pre-test. Then, these students have been given four texts as pre- applications. Students have been expected to find the mistakes in these texts by means of the rubrics. Related to these texts, students have been expected to correct the underlined words or gaps, write the correct version, to decide whether the error correction codes are TRUE or FALSE. If the error correction code is written in a wrong way, students have been expected to write it in a correct way. Also, they have been expected to test two kinds of essays by means of the rubrics. After the pre-test and pre-applications have been applied, an attitude scale that consists of ten questions, has been applied to experimental group of students in order to learn their attitudes in terms of writing skill and using rubrics in testing. Besides, experimental group of students have been given private lessons about writing skill and at the end of the private lessons both experimental and control group of students have been taken the same four texts as a post-application. In addition, their final writing exam scores which they had in the third semester of the academic year, have been considered as a post-test. In the research, SPSS 22 Windows programme has been used to analyze the data. In the light of the data, it can be said that learner autonomy makes a great contribution to the improvement of writing skill, so this research can be adjusted to not only writing skill, but also other skills.
İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 80
  • Üye: 0
  • Toplam: 80

Detaylı İstatistikler