Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

“B-r-e” ve “b-d-‘a” köklerinin semantik analizi

Diğer Başlık: Semantic analysis of the roots

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN,

Yazar(lar): İSLAMOĞLU, Zehra (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ALBAYRAK, Halis (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 116 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Tefsir,semantik,yaratma, b-r-a, b-d-a,commentaryisemantic,creation.


Özet

Yaratma, Allah ile insan arasındaki ontolojik ilişkiyi belirleyen ve Kur’ân-ıKerîm’in önemle üzerinde durduğu İslam düşüncesinin en temel kavramlarındanbiridir. “ برأ (B-R-E) ve بدع (B-D-‘A) Köklerinin Semantik Analizi” isimli buçalışmamız, yaratma kavramının göstergesi olan bu iki kökün Kur’ân’daki anlamınıkonu edinmektedir. Araştırmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır.Tezimizin giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, önemi ve yöntemihakkında bilgiler sunduk. برأ (b-r-e) ve بدع (b-d-‘a) köklerini ayrı bölümlerdeinceledik. Köklerin sözlüklerde yer alan temel anlamlarını, Kur’ân-ı Kerîm’deköklerin hangi anlamda kullanıldığını, köklerin tefsir kaynaklarında nasılaçıklandığını araştırdık. Neticede tarihsel süreç içerisinde kökün anlamında daralma,genişleme veya değişme olup olmadığını tespit etmeye çalıştık. B-r-e ( برأ ) kökününanlam daralmasına, b-d-‘a ( بدع ) kökünün anlam kaymasına uğradığını tespit ettik.

Abstract

The creation is one of the most important concepts of Islamic thought whichis emphasized by the Qur’an. It determines the onthological relationship between thehuman being and Allah. This work is named " The semantics study of the roots “BR-A” and “B-D-A”. It aims to examine the Quranic meanings of these two roots inthe sense of creation.This research consists of an introduction and two chapters. In the introductorypart, we gave information about the subject, the aim, the significance and the methodof the research. We analyzed the roots (b-r-a) and (b-d-a) in separate chapters. Weinvestigated the basic meanings of the roots in the lexicons, in the Qur’an, and howthese roots are explained in the commentaries on the Qur’an. Thus, we tried todetermine whether there is a narrowing, an expansion or a change in terms of themeanings of these roots in the historical process. We identified that the root b-r-a hada semantic restriction and the root b-d-a had a semantic change.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 126
  • Üye: 0
  • Toplam: 126

Detaylı İstatistikler