Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Cezaevi endüstrileri ve cezaevi özelleştirilmesi

Diğer Başlık: Prison ındustries and privatization of prison

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): ODABAŞI, Levent (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SAVCI, İlkay (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 229 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Küreselleşme, hapsetme, hükümlü emeği, cezaevi endüstrisi, globalization, incarceration, convict labor, prison industries.


Özet

1980’li yıllardan günümüze küresel ölçekte cezaevi nüfusunda önemli artışlar yaşanmıştır. Özellikle otuz altı yıldır sürmekte olan küreselleşmenin ve hem ABD’de hem de İngiltere’de neredeyse eş zamanlı olarak ortaya çıkan neo-liberal politikaların bu artışın yaşanmasında önemli rol oynadığını söylemek mümkündür. Öyle ki, küreselleşme ve neo-liberalizmin etkisiyle küresel düzeyde işsizlik, yoksulluk artış göstermiş ve bunun sonucunda suç işleme oranlarında da belirgin bir yükseliş yaşanmıştır. Kitlesel tutuklamalar ise birçok ülkede cezaevi sayılarında önemli bir artışları beraberinde getirmiştir. Cezaevi endüstrisi kompleksi olarak bilinen olgu ise cezaevlerinde bulunan ve sayısı da uzun bir süredir artmakta olan bu hükümlü nüfusun özel şirketler ya da kamu yararına oldukça düşük ücretlerle çalıştırılması anlamına gelmektedir.Cezaevi endüstrisi kompleksi, sadece cezaevlerindeki artık işgücünün emeğinden yararlanma anlamı da ifade etmemektedir. Bunun dışında, politik ve toplumsal hedeflerin yerine getirilmesi noktasında da hapsetme oldukça işlevsel olabilmektedir. Öyle ki, politikacılar toplumda yaratılan suç korkusuyla oy kazanabilmeleri veya toplumun istenmeyenlerinin (siyahlar, Latinler, eşcinseller gibi) göz önünden kaldırılması gibi hedeflere ulaşmada hapsetme (uzun tutukluluk süreleri ile birlikte) bir araç olarak kullanılabilmektedir.Cezaevi endüstrisi kompleksi, geçmişten günümüze, hapsetmenin ekonomi politiği çerçevesinde tartışılmaya devam etmektedir. Bu tezin amacı da, başta ABD’de olmak üzere, cezaevlerinin 20. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar geçirdiği dönüşümü hem ekonomik hem politik hem de sosyal açıdan inceleyebilmektir. Böyle bir incelemenin, cezaevi endüstrisi kompleksini ayakta tutan temelleri ortaya koyabileceği düşünülmektedir.

Abstract

There has been a considerable increasing in prison population at global extent from 1980s to present. It’s possible to say that existing globalization for thirty six years and neoliberal policies in both U.S. and England have played an important role in such increasing. It appears that unemployment and poverty have increased based upon globalization and neoliberalism and this has been concluded with a significant increasing in crime rates. On the other hand mass incarceration has enhanced the numbers of prisons in many countries. In this context, the prison industrial complex means employment of this increasing numbers of convicts with ill-pays for the benefits of private companies and public for a long time.The prison industrial complex does not means only utilization of surplus labor of people who locked up in prisons. However, incarceration of people may be functional in attaining the political and social goals. It appears that incarceration (with the long sentences) is used to attain the objectives such as pulling the votes of politicians with fear of crime which is created in society or putting out of sight of minorities (such as blacks, Latinos or queers etc.) in public sphere.The prison industial complex is argued within the scope of political economy of incarceration from past to present. In this context, the goal of this thesis is to examine of transformation of prisons from the last quarter of 20th century to present from the economic, social and political viewpoint. It is thought that such an examination is going to reveal the basics of prison industrial complex.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 124
  • Üye: 0
  • Toplam: 124

Detaylı İstatistikler