Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Birliği ve Türkiye’de yem bitkileri tarımı ve politikaların karşılıklı analizi

Diğer Başlık: Fodder crops farming in EU and Turkey and mutual analysis of policies

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): TARIM,

Yazar(lar): İÇEL, Can Devin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): EKİZ, Hayrettin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 205 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Ortak tarım politikası, ortak piyasa düzeni, kurutulmuş yem,1786/2003/AB kuru yem tüzüğü, Türkiye’de yem bitkileri desteklemeleri,  common agriculture policy, common market organization, dried fodder, 1786/2003/EC dried fodder legislation, supports to fodder crops in Turkey.


Özet

“Tarımsal Ürünlerde Bir Ortak Piyasa Düzenlemesinin Oluşturulması” hakkında 1308/2013 sayılı Konsey Tüzüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda, Fasıl 11 “Tarım ve Kırsal Kalkınma” altında müzakereye konu olacaktır. Üyelik yolunda, Fasıl 11 başlığı için müzakerelerin başlayabilmesi, yetkili makamlarca belirli açılış kriterlerinin yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır. Söz konusu açılış kriterlerinden biri de mevcut durumuyla AB’den farklı olan, ‘‘Ulusal Tarımsal Destekleme Stratejisi’’nin hazırlanması şeklindedir. Türkiye’nin, AB’nin kurmuş olduğu Kuru Yem Ortak Piyasa Düzeninin geçmişten günümüze işleyişini dikkate alarak, rekabetçi bir yem sektörü meydana getirmek amacıyla AB tüzüklerinde yer alan uygulamalardan kendisine en uygununu temel alması ve oluşturacağı ulusal mevzuatına aktarması gereklidir. AB üyelik süreci incelendiğinde, AB Ortak Piyasa Düzenlemelerinin dolayısıyla kuru yem mevzuatının reformlarla paralel şekilde sürekli olarak değişime uğradığı gözlenmiş olup, bu süreçte tam üyeliğe kadar Türk makamlarınca yapılması gerekenin, yem üretiminde artışlar sağlanması ile birlikte, AB standartlarında ve kalitesinde bir kuru yem üretiminin elde edilmesidir. Tezin amacı, AB’ye üyelik sürecinde yem bitkilerine yönelik mevzuat uyumu aşamasında nelerin yapılması gerektiğini belirlemek ve AB ve Türkiye yem sektörleri arasındaki farkı ortaya koyabilmektir. Sonuç olarak, AB benzeri bir sistemin Türkiye’de tam anlamıyla uygulanabilmesi için altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiği ve rekabetçi bir sektör yaratmak için, AB’nin yakın geçmişe dek uygulamış olduğu destekleme modeli ile Türk yetkili makamlarınca verilen desteklemelerin birleştirilerek uygulanmaya başlanabileceği önerilmektedir. Bu kapsamda, yem piyasasına ilişkin AB mevzuatında yer alan bazı üye devletlerin uygulamaları ve talepleri incelenmiş, bu doğrultuda üyelik öncesi politika belirleyicilere bir öneri getirilmeye çalışılmıştır.

Abstract

EU Regulation No 1308/2013 of the Council on "Establishment of a Common Market Organisation in Agricultural Products", shall be subject to negotiation under Chapter 11 "Agriculture and Rural Development" under the responsibility of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock.. For membership, entering into negotiations on Chapter 11 will be possible after certain opening criteria are met by the competent authority. One of the opening criteria in question, is the preparation of “National Agricultural Support Strategy” which is different from the EU one at present. With intent to create a competitive fodder sector, Turkey must select the most appropriate EU implementation as the baseline amongst the EU legislation and transpose it to Turkish national legislation by taking into consideration from past to present operational of EU Common Market Organisation on Dried Fodder.When the EU accession process is analyzed, it is observed that the EU Common Market Organisations as well as the dried fodder legislation has periodically undergone change therefore, the actions to be taken by Turkish authorities till full membership must be while having increases in fodder production, also achieving EU quality and standardized dried fodder. The aim of the thesis is to determine what is necessary to do in terms of legislative alignment in terms of fodder crops in the membership process and to reveal the difference between the EU and Turkish fodder sectors. As a result, in order to fully implement the EU-like system in Turkey, it is necessary to overcome infrastructure deficiencies and to create a competitive sector, it is proposed that the support model, which the EU has applied to the recent past, and the support given by the Turkish authorities can be combined and started to be implemented. In this regard, the implementations and requests of several EU members in the EU legislation on the fodder market were analyzed, and accordingly, it was managed to brought forward a proposal to policy makers before membership.
İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 219
  • Üye: 0
  • Toplam: 219

Detaylı İstatistikler