Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bor uygulamasının çay bitkisinde bor dağılımı ve yaş yaprak verimi üzerine etkileri

Diğer Başlık: Effect of boron applications on boron distribution and yield of tea plant

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Raporlar

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): TARIM,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): BALCI, Meriç (Araştırma Sorumlusu), TABAN, Süleyman (Proje Yürütücüsü),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 42 s. Yayın Niteleme Bilgileri: 14L0447005


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Bor taşınımı, Bor dağılımı, Çay bitkisi, Borlu gübreleme, Boron transport, Boron distribution, Tea plant, Boron fertilizing.


Özet

Bor ile beslenmenin çay bitkisinin yaş yaprak verimi üzerine olan etkisini belirlemek ve topraktan ve yapraktan uygulanan borun bitkide taşınım ve dağılımını izlemek amacıyla Artvin ili, Arhavi ilçesindeki bir üretici bahçesinde tesadüf blokları deneme desenine göre 2 yıllık bir deneme kurulmuştur. Çay bitkisine her iki yılda da 400 g B da-1 bor deneme planına göre sıvı şeklinde spreyle toprak, 400 mg B L-1 yaprak yüzeyine homojen şekilde püskürtülerek uygulanmıştır. Her bir hasat döneminde her bir parselden çay bitkisinin yaşlı, genç ve sürgün yapraklarının bor konsantrasyonlarını belirlemek için 10 dal seçilmiş ve bu dallar üzerinde örnekleme yapılmıştır; ayrıca dallardan süren sürgünlerin her hasat döneminde hasat esnasında boyları da belirlenmiştir.Analizler B uygulamaları öncesinde toprakta ve çay bitkisinde B konsantrasyonunun bitkinin sağlıklı gelişimini sağlayacak sınır değerin (30 mg kg-1) altında olduğunu göstermiştir. Bor uygulamaları sonucunda bitkinin hasat tablası altında kalan yaprakları ve hasada esas sürgünlerindeki B konsantrasyonu bununla birlikte bitkinin yaş yaprak verimi ve sürgün boyu da artmıştır. Topraktan ve yapraktan bor uygulaması (B1Y1) diğer uygulamalara göre verim, sürgün boyu ve bor konsantrasyonu üzerine daha etkili olmuştur. B1Y1 ve sadece topraktan bor uygulamaları (B1Y0) sonucunda hasat tablası altındaki yaprakların B konsantrasyonu artmış hatta bazı hasat döneminde toksik düzeye ulaşmış; buna rağmen hasada esas sürgünlerin uç yapraklarının B konsantrasyonları bitkinin sağlıklı gelişimi için gerekli olan sınır değerin altında kalmıştır. Sadece yapraktan gübreleme ise (B0Y1) bitki yapraklarını istenilen bor seviyesine çıkarmak için yeterli gelmemiştir.

Abstract

With the aim of determining the effect of fertilizing with boron on the tea yield and also the transport and the distribution of the boron applied to the soil and the leaves of the tea plant, a 2-year field experiment -designed with randomized block design- was conducted in Artvin-Arhavi. 400 g B da-1 to the soil and 400 mg B L-1 to the leaves of the tea plant were applied homogenously in a liquid form for 2 years. Ten branches were chosen from each parcel at each harvest season to determine the boron concentration of the old leaves, the young leaves, the tea shoots and also the height of the tea shoots of the tea plant were measured.The results of the analysis show that the B concentration of the leaves was found under the critical limit (30 mg kg-1) which is needed for a healthy growth of a tea plant. At the end of the experiment, the boron concentration of the leaves which is under the harvest base and the tea shoots, and also the yield and the height of the tea shoots of the tea plant were increased. Soil + foliar application (B1Y1) was found more effective on boron concentration and also on the yield and the height of the tea shoots of the tea plant in comparison to the other applications. At the end of B1Y1 and foliar application (B0Y1), while boron concentration of the leaves under the harvest base was increased and reached a toxic level in some harvest season, the leaves at the tip of the tea shoots were still under the critical level. Soil application (B1Y0) was not enough to raise the boron concentration needed for a healthy growth of a tea plant.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 275
  • Üye: 0
  • Toplam: 275

Detaylı İstatistikler