Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Milli Şef Dönemi Maarif Vekili Hasan-Ali Yücel'in politik konuşmalarında ulusal kimliğin inşası ve yurttaş terbiyesi

Diğer Başlık: Construction of national identity and citizen cultivation in the political speeches of Hasan Ali Yücel who is the Minister of Education in the National Chief Era

Oluşturulma Tarihi: 2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): KARAASLAN ŞANLI, Halise (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KÖKER, Eser (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010 Yayınlandığı Sayfalar: 330 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar KelimelerÖzet

Bu tez, Tek-Parti döneminde sekiz yıla yakın bir süre maarif vekilliği yapan Hasan-Âli Yücel'in törensel gösteri söylevleri/epideiktik konuşmaları, radyo konuşmaları ve parlamento konuşmalarının retorik analizi yöntemiyle incelenmesini konu edinmektedir. Ulusal kimliğin politik konuşmalar/retorik aracılığıyla inşa edilen ve yeniden inşa edilen bir kategori olduğundan yola çıkılarak, ?Milli Şef? döneminin etkin sözcülerinden Yücel'in konuşmalarının analizi dolayımıyla ulusal kimliğin inşası ve politik konuşmalar arasındaki ilişkiyi tartışabilmek tezin amacını oluşturmaktadır.Tez, eleştirel retorik analizinin çözümleme esnasında metne sorduğu ?Konuşmacı kim? Konuşmacının kişisel özellikleri nelerdir??, ?Konuşmanın içinde geçtiği bağlamın özellikleri nelerdir??, ?Konuşmaların belirgin özellikleri nelerdir?? soruları paralelinde üç bölüm halinde örgütlenmiştir. İlk bölümde, Türk ulusal kimliğinin inşası süreci Hasan-Âli Yücel'in biyografisi temelinde sunulmuş; ikinci bölümde, Tek Parti döneminde politik sözün kullanım alanları ve Yücel'in politik konuşmaları genel olarak değerlendirilmiş; üçüncü ve son bölümde ise, Yücel'in politik konuşmaları ulusal kimliğin inşası çerçevesinde temalara ayrıştırılarak analiz edilmiştir.

Abstract

This thesis studies the ceremonial speeches/epideictic discourses, radio speeches and parliament speeches made by Hasan Ali Yücel who has been the Minister of Education for nearly 8 years in the Single Party Period with the rhetorical analysis method. By setting out the hypothesis that national identity is category that is constructed with political speeches/rhetorical discourse, the main subject of this thesis is examination of the relation between construction of the national identity and political speeches by the means of the speeches uttered by Yücel who is the active spokesmen of the ?National Chief? Period.This thesis has been organized in three sections divided in the framework the questions, ?Who is the speaker? What are the personal traits of the speaker?, What are the characteristics of the context in which the speaker is living?, ?What are the special features of these speeches?, asked to the text in the critical rhetorical analysis. In the first section the construction process of Turkish national identity has been presented in the base of biography of Hasan Ali Yücel; in the second section the usage areas of political discourse and political speeches made by Yücel in the Single Party Period has been evaluated generally, and in the third and last section the speeches made by Yücel has been analyzed in parts that have been separated in themes in the framework of construction of the national identity.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 102
  • Üye: 0
  • Toplam: 102

Detaylı İstatistikler