Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Problemli internet kullanımı ile ilişkili bazı değişkenler: Ebeveyn-Ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri

Diğer Başlık: Associates of problematic internet use: Quality of parent-adolescent relationship, loneliness, anger and problem solving skills

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Psikoloji,

Yazar(lar): SAY, Gülen (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DURAK BATIGÜN, Ayşegül (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 141 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 problemli internet kullanımı, ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke, problem çözme becerileri. , problematic internet use, quality of parent-adolescent relationship, loneliness, anger, problem solving skills


Özet

Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımına ilişkin özelliklerinin belirlenmesi ve problemli internet kullanımı ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın örneklemi çoğunluğu Ankara ili içerisindeki üniversitelerde eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada 243’ü kadın, 159’u erkek olmak üzere toplamda 402 katılımcı yer almaktadır.  Çalışma kapsamında, Kişisel Bilgi Formu (katılımcıların demografik bilgilerine ve internet kullanımı ile ilgili bilgilerine ulaşmak amacıyla) İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (İBDÖ), Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği (EİN), Problem Çözme Envanteri (PÇE), Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ) ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışmada incelenen değişkenler (problemli internet kullanımı, ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri) biribiri ile ilişkilidir. Problemli internet kullanımı yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, interette kalınan süre, internet kullanım amacı, olumsuz anne-ergen ilişkisi, içedönük tepkiler, haksızlığa uğrama, saldırgan davranışlar ve yalnızlığın problemli internet kullanımını yordayan değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Model testi analizi sonuçlarına göre ise, olumsuz anne-ergen ilişkisi ve olumsuz baba-ergen ilişkisi ile problemli internet kullanımı arasında yalnızlık, öfke ve problem çözme becerilerinin aracı etkisi olduğu bulunmuştur. 

Abstract

The aim of this study was to determine problematic internet use traits of university students and the relationship between problematic internet use, quality of parent-adolescent relationship, loneliness, anger and problem solving skills. The study sample was composed of 402 college students (253 of them were female and 159 of them were male). Majority of participants were from universities in Ankara. In the scope of the study, data was collected through Individual Information Form (to gather demographic information and information related to internet use), Internet Cognition Scale, Quality of Parent-Adolescent Relationship Scale, UCLA Loneliness Scale, Multidimensional Anger Scale and Problem Solving Inventory. The results of study have shown that problematic internet use, quality of parent-adolescent relationship, loneliness, anger and problem solving skills are related to each other. According to regression analysis which was performed to determine predicting factors of problematic internet use,  duration of internet use, purpose of internet use, negative mother-adolescent relationship, inward-oriented reactions, exposure to unfair, agressive behaviors and loneliness predicted problematic internet use. The results of the mediation analysis have revealed that loneliness, anger and problem solving skills scale mediate the ralationship between negative mother-adolescent ralationship, negative father-adolescent relationship and problematic internet use. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 152
  • Üye: 0
  • Toplam: 152

Detaylı İstatistikler