Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bankaların Türkiye’de ihraç ettikleri sabit getirili menkul kıymet getirilerinin analizi:2011-2014

Diğer Başlık: An analysis on fixed income securities issued by banks in Turkey between 2011-2014

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Bankacılık, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): ÇALDAĞ, Murat Tahir (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SAYILGAN, Güven (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 112 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

sabit getirili menkul kıymetler, tahvil,bono, faiz oranları  .  fixed income sucurities, bond,bill,interest rates .


Özet

Bu çalışmada Türkiye’de 2011 – 2014 yılları arasında bankalar tarafından ihraç edilen sabit getirili menkul kıymetlerin faiz oranlarını etkileyen faktörler incelenmiştir.Sabit getirili menkul kıymetler Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de çok popüler yatırım araçları olarak kullanılmaktadır. Tahvil, bono ve varlığa dayalı menkul kıymetler üzerinde yapılan bu araştırma ile hem yatırımcılara hem de ihraçta bulunan işletmelere ekstra bilgi sağlamak istenmiştir.Çalışmada öncelikle sabit getirili menkul kıymetlerin çeşitleri ve özellikleri yanı sıra Türkiye’de kullanımları konusunda bilgiler verilmiştir. Borçlanma araçlarının özelliklerinden sonra karşılaştıkları riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemlerden bahsedilmiştir. Yatırımcılar tarafından çeşitlendirme amacıyla yapılan portföy yatırımları ve yönetimleri konusu da yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla işlenmiştir.Bu araştırmada incelenen faktörler menkul kıymetin, vadesi, gerçekleştirilen ihraç tutarı, ihraç türü, ihraç şekli ve kupon durumlarından oluşmaktadır. Bu çalışmayı diğerlerinden ayıran nokta, vade ve ihraç tutarı gibi niceliksel faktörlere ek olarak niteliksel faktörlerin de değerlendirilmesidir. Menkul kıymetlerin fiyat, likidite73ve kredi reytingleri gibi faktörlerden farklı olarak, daha çok çıkarılış biçimleri, çeşitleri gibi genel fiziksel özellikler üzerine dikkat çekilmesi hedeflenmiştir.2011 – 2014 yılları arasındaki ihraç verileri üzerinde panel veri analizi yapılarak bundan sonra yapılacak araştırmalara öncelik etmesi bakımından önem taşımaktadır. Yapılan panel veri analizi sonucunda vade, kupon durumu, ihraç türü, gerçekleştirilen ihraç tutarı ve ihraç şekillerinin faiz oranlarını ne derecede ve ne yönde etkiledikleri bulunmuştur. Özellikle kuponsuz ihraçların faiz oranlarının kuponlulara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı şekilde ihraç tutarlarındaki artışların faiz oranlarını yükselttiği gözlemlenmiştir. Türkiye’de hem yatırımcılar hem işletmeler açısından, risklerin yüksek olduğu bir dönemde riskli yatırımlarının daha yüksek kazanç sağladığı bu çalışma sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

Abstract

In this research the factors affecting fixed income securities interest rate which are issued by Turkey’s banks from 2011 to 2014 are analyzed.Fixed income securities are popular investment instruments in Turkey as it is on the World. With this research some insight on fixed income securities like bond, bills and asset backed securities was intended to be given to investors and companies who wants issue these types of instruments.First of all types,features and uses of fixed income securities in Turkey has been studied in this research. Risks that debt instruments face and the measures that can be taken againts them are described in chapter two. Portfolio investments and methods that are used by investors for diversification are studied to help new investors understand.Maturity, issue type, issue shape, issued amount, coupon condition’s are the factors that are analyzed in this research. The important factor that seperate this research from others is that it has qualitative factors are also evaluated as the quantitive factors like maturity and issued amount. This research shed’s a light on factors like issue types and issue shape’s than factors like liquidity ,price and credit ratings. The purpose of that is to call attention to the physical side of fixed income securities.75Fixed income securities issued in 2011 – 2014 are analyzed by panel data anaylsis which is expected to lead other studies. As a result of this panel data analysis maturity, coupon condition’s, issue types, issued amount and issue shapes rate and direction effects on interest rates have been found. Especially zero-coupon securities interest rates have been found to be greater to coupon securities. Also a raise in issued amount of securities have a positive effect on interest rates. It has been seen that risky investments had more profit in Turkey when there was a high risk environment for both investors and companies.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 183
  • Üye: 0
  • Toplam: 183

Detaylı İstatistikler