Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kendini işe kaptırma-kişilik-iş niteliği ilişkisi: Farklı meslek gruplarının kendini işe kaptırma düzeyi üzerine bir araştırma

Diğer Başlık: Relationship among work related flow, personolity and work quality: The level of celated flowing different jobs

Oluşturulma Tarihi: 2014

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): YALÇINKAYA, Pınar (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERSOY KART, Müge (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2014 Yayınlandığı Sayfalar: 181 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

flow, kendini işe kaptırma, kişilik, personality, work related flow


Özet

Bu araştırma farklı meslek gruplarındaki çalışanların kendilerini işlerine kaptırmaları, işlerinden keyif almaları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ölçmeyi, bununla birlikte işe kendini kaptırma düzeyinin iş niteliğine ve yapılan işe göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya amaçlamaktadır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmaya Türk İşgücü Piyasasında çalışan toplam 231 çalışan katılmıştır.  Çalışmada elde edilen sonuçlar şu şekildedir; Kendini işe kaptırma ve kişilik arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Özdisiplin ve dışadönüklük kişilik özelliklerini başat olarak taşıyan katılımcıların kendilerini işlerine kaptırma düzeylerinin yüksek olduğu araştırma bulguları arasındadır.  Araştırma kendini işe kaptırmanın işin niteliğine göre farklılık arz ettiğini ortaya koymuştur. Yaratıcı ve rutinden uzak işlerde kendini kaptırma yoğun olarak gözlenirken, rutin, alışılagelmiş işlerde çalışanın kendini kaptırması, işini sevmesi ve bağlanması oldukça güçtür. Bu bulgular, daha önce yapılan araştırma ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışılmıştır. 

Abstract

This research aims to expose the relationship between the personalities of different worker groups and the habit of flow at work. Besides, this study will focus on how the level of flow depends on the attribute of the job. 231 workers from Turkish Labor Force contributed to the quantitative analysis Results obtained are as follows; There is a significant link between personality and flow at work. The evidences of this study indicate that the participants who are Conscientiousness andExtroversion, as the most distinctive personal traits, has the highest level of flow at work. This research introduces that work related flow differs from profession to profession. Work related flow can be seen on creative and nonroutine jobs, however routine and usual jobs performed affiliated to a boss could not easily feel flow and also it is not easy to enjoy and engage. Those findings are discussed within the framework of before made researches and notional approaches. İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 240
  • Üye: 0
  • Toplam: 240

Detaylı İstatistikler