Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Birliği’nde reformların büyümeye etkisi

Diğer Başlık: The impact of reforms on economic growth in the EU

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): GÜLER, Begüm (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AKÇAY, Belgin (Tez Danışmanı), YÜCEL, Eray (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 239 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

büyüme,toplam faktör verimliliği ,stokastik sınv analizi,reform growth,total factor productivity ,stochastic frontier analysis,reform .


Özet

Avrupa Birliği’nde 1990’lı yılların ortalarından beri büyümenin hız kestiği gözlenmektedir. AB genelinde yavaşlayan büyüme, benzer kurumlara, ekonomik düzene ve altyapıya sahip ekonomilerin en iyi teknoloji ve verimlilik seviyelerinde buluşacağını öngören yakınsama hipotezini doğrulamamaktadır. 1950’li ve 1960’lı yıllarda hızlı büyümenin ardından AB’nin ABD’yi yakalaması mümkün olmamış, kişi başına düşen milli gelir ile hesaplanan yaşam standartları açısından, AB ABD’nin altında kalmıştır. Büyüme, kişi başına düşen gelir, üretim hacmi gibi göstergelerdeki farklılıkların büyük bölümünün verimlilikte yaşanan gelişmelerden kaynaklandığı görülmektedir.Özgün bir analiz çerçevesiyle bu çalışma, Avrupa’da büyümenin geleceğine ışık tutmak ve verimliliği artırmak gibi karmaşık bir sürece özgün katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, büyüme performansını, verimlilik eğilimlerini ve reform çerçevesini değerlendirme çabasıyla, AB ülkelerinde kriz öncesinden süregelen büyüme sorunlarını ortaya koyarak, etkinlik gelişmelerini analiz ederek ve büyüme yanlısı reform eğilimlerini ve reformlara dair kazanımların altını bütüncül bir yaklaşımla çizerek diğer çalışmalarından ayrılmaktadır.Verimlilik analizi için önce büyüme muhasebesi uygulanmakta, ardından gerçekleştirilen stokastik sınır analiziyle AB ülkeleri için etkinlik etkileri modeli tahmin edilmekte ve verimlilik bileşenlerinden teknolojik ilerleme ve etkinliğe ilişkin ampirik bulgular, yakınsama ve yayılma etkilerinin yanı sıra bilgi yaratımı ve yenilikçilik, dışa açıklık ve düzenleme ortamının etkinlik açısından odaklanılması gereken temel politika alanlarını işaret etmektedir. İzleyen aşamada, 2004 sonrasında AB ülkeleri tarafından yapılan büyüme odaklı reformlar incelenmekte, ülkelerin reform eğilimleri bir takım göstergeler yardımıyla analiz edilmekte ve faktör analizi yöntemiyle 2004 sonrası için ülke-yıl bazında özgün bir reform endeksi yaratılmaktadır. Yapılan analiz, AB çapında yapılan büyüme yanlısı reformların herhangi bir sistematik izlemediğini göstermektedir. Reform endeksi, üçüncü bölümde bu kez reformların etkileri dahil edilerek tekrarlanan stokastik sınır analizinin yanı sıra Levinsohn-Petrin (2003) yöntemi ile verimlilik açısından değerlendirilmektedir. Çalışmanın tüm bulgularını bir araya getirerek yapılan sınama, çalışmada oluşturulan analiz çerçevesinin, AB’de büyümeyi artırma amacıyla sürmekte olan reform tasarımı için geçerli ve faydalı bir katkı niteliği taşımaktadır.

Abstract

From mid-90’s, economic growth in the European Union (EU) has slowed. The trend for slowing growth within the Union has failed to verify the convergence hypothesis which puts forward that economies with similar institutions, economic paradigm and infrastructure tend to converge to best technologies and similar productivity levels. After spurring growth in the 50’s and 60’s, the EU has failed to catch-up with the US, falling behind the welfare standards mainly in terms GDP per capita. The divergences seem to be stemmed in the differences between economic growth rates, GDP per capita and production characteristics.In this context, this paper aims to contribute to complex process of enhancing and shedding light on productivity, hence economic growth in the EU. With an attempt to evaluate growth performance, factor accumulation, productivity trends and reform framework; this paper differs in important ways from other studies as it provides evidence on growth problems even before the recent economic crisis, analyzes efficiency developments within all member states and trends of and gains from growth enhancing reforms, within a holistic and unique framework.In this respect, productivity trends and determinants are analyzed by means of growth accounting methodology as well as stochastic frontier analysis. The evidence from these analyses underlines the importance of convergence and spillover channels as well as knowledge creation and innovation, openness and regulatory environment in designing appropriate policies to boost productivity and economic growth. Subsequent chapter investigates growth enhancing reforms within the EU after 2004, analyses reform tendencies by means of specific indicators and finally constructs a unique reform index by factor analysis. The evidence suggests that the reforms undertaken by EU member states have not followed a systematic path, proved out to be wide ranging but non-radical policy measures. In the final part, the validity of the reform index is tested not only with stochastic frontier analysis but with semi-parametric Levinsohn-Petrin (2003) methodology for productivity. The regarding empirical exercises bring together the main findings of this paper and indicate that the analytical framework developed in this paper is not only a robust but also a useful contribution to the existing policy debates within the EU.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 231
  • Üye: 0
  • Toplam: 231

Detaylı İstatistikler