Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Parametrik tahmin modellerin yazılım projelerine uygulanmasına yönelik bir yazılım paketinin geliştirilmesi

Diğer Başlık: Development of a software package for application of parametric estimation models to software projects

Oluşturulma Tarihi: 2014

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Elektrik mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik,

Yazar(lar): SONER, Taner (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YILMAZ, Asım Egemen (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik–Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2014 Yayınlandığı Sayfalar: 105 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yazılım Efor Tahmini, Kod Satır Sayısı (Lines of Code - LOC), İşlev Puanı (Function Point - FP) Parametrik Tahmin Modelleri, Yazılım Paketi ,  Software Effort Estimation, Lines of Code (LOC), Function Point (FP), Parametric Estimation Models, Software Package 


Özet

Yazılım projelerinde, geliştirilecek yazılımın büyüklüğü ve harcanacak emeğin kestirimi projelerin doğru planlaması ve hesaplanması açısından çok önemlidir. Proje yöneticileri için tahmin modellerini kullanarak iş gücü ve zaman gibi planlamaların yapılabilme gereği açıktır. Efor tahmini yapılabilirse proje programını belirlemek kolaydır. Bu nedenle efor tahmini ile projelerde etkili bir iş gücü ve zamanlama planlaması yapılabilir. Yazılım projelerinde doğru maliyet tahmininde bulunmak, yazılımla ilgili tüm sektörler için kritik öneme sahiptir.  Dokümanlara aktarılmış birçok yazılım metriklerini tahmin etme metodu, aracı ve modeli mevcuttur. Bu tahmin teknikleri yardımıyla yazılım projelerinin efor, süre ve teslim hızı gibi büyüklükleri hesaplanabilir.  Bu çalışmada literatürde yer alan parametrik tahmin modelleri bir araya toplanmış, gerçek yazılım projesi metrikleri kullanılarak nümerik yöntemler yardımıyla yeni modeller teklif edilmiştir. Mevcut modellerle yeni modellerin performans kıyaslaması yapılmıştır.  Bu kapsamda MATLAB GUI ortamında tüm modellerin bulunduğu yazılım paketi geliştirilmiştir. Söz konusu araç kutusu hazırlanarak, yazılım projeleriyle ilgilenen proje yöneticilerine proje başlangıcında yazılımcı iş gücü ve proje süresi planlamasında kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. 

Abstract

In software projects, estimating the size of software and the labor effort is very important for the projects to be planned and calculated correctly. It is clear that project managers need to make schedule and plan labor force by using estimation models. If effort estimation can be done, the project schedule will be determined easily. Therefore an effective workforce planning and scheduling can be made in the projects with the help of effort estimation. Making accurate cost estimation of software project is of crucial importance to all software industries.  There are many software metrics estimation methods, tools, and models that have been transferred to documents. Effort, time and speed of delivery of software projects can be calculated with the help of these effort estimation techniques.  In this study, parametric estimation models in the literature have been gathered together and with the help of numerical methods, new models have been proposed using real software project metrics. Performance benchmarking of the existing models and new model have been made. In this context, software package that includes all the models have been developed by using MATLAB GUI. The aim of preparing the mentioned toolbox is to help the project managers responsible for the software projects in the process of planning software developers, labor force and schedule at the beginning phase of the project. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 230
  • Üye: 0
  • Toplam: 230

Detaylı İstatistikler