Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de kurumsal çeşitlendirme ve diğer faktörlerin düşük fiyatlandırma üzerine etkisi

Diğer Başlık: Effects of institutional diversi fication and other factors on underpricins in Turkey

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), Finans, Para,

Yazar(lar): SEVİNDİK, İrem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GÖKGÖZ, Fazıl (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 88 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Halka arz, Düşük Fiyatlandırma, İlk Gün Getirisi,Kurumsal Çeşitlendirme, Bilgi Asimetrisi  .  Initial Public Offerings, Underpricing, Initial Returns,Diversification, Information Asymmetry


Özet

Halka arz, şirketlerin geri ödeme riski taşımadan, özkaynak adı altındafinansman kaynağı toplanması olarak tanımlanabilmektedir. Düşük fiyatlandırma,hisse senetlerinin ederinden daha az fiyatlandırılmasıdır ve halka arzlarda görülenyaygın bir meseledir. Literatürde birçok çalışma, düşük fiyatlandırmayı bilgi asimetrisiile ilişkilendirmiştir. Kurumsal çeşitlendirme, şirketlerin farklı pazarlara, yeniürünlerle girmesi olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal çeşitlendirme kapsamında olanfirmalarda sektör odaklı firmalara göre bilgi asimetrisinin daha az olduğu önesürülmüştür. Bu savlardan yola çıkılarak, kurumsal çeşitlendirme kapsamında olanfirmaların düşük fiyatlandırmasının sektör odaklı firmalara göre daha az olduğuçıkarımı yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2004-2015 yılları arasındakihalka arzlarda kurumsal çeşitlendirmenin ve diğer faktörlerin düşük fiyatlandırmaüzerine etkisi incelenmiştir. Sonuçlara göre, 2004-2015 yılları arasında Türkiye’deyapılan halka arzlarda, kurumsal çeşitlendirme kapsamında olan firmaların düşükfiyatlandırmasının sektör odaklı firmalara göre daha az olduğu gösterilmiştir.

Abstract

Going public is a source of financing in which a firm collects as equity withbearing no risk of payback. Underpricing is pricing shares under its true value and it isa common issue in initial public offerings (IPO). In IPO literature, there are manystudies linking underpricing and asymmetric information. Diversification exists if afirm operates more than one business segment. Studies show that informationasymmetry is lower in diversified firms compared to focused firms. In this manner,underpricing of diversifed firms is lower than underpricing of focused firms. Thisstudy examines the effects of diversification and other factors on underpricing ofinitial public offerings in Turkey between 2004 and 2015. According to the results,diversified firms show less underpricing than focused firms.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 227
  • Üye: 0
  • Toplam: 227

Detaylı İstatistikler