Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sürdürülebilir kent ve kentsel kimlik örnekler: Birgi ve Bergama

Diğer Başlık: Sustainable city and urban identity cases: Birgi and Bergama

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Şehir grupları. Şehir. Şehirsel sosyoloji., SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): GÜLHAN, Demet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): TUNÇER, Mehmet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 324 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Çevre sorunları, Sürdürülebilirlik, Kentsel kimlik. Birgi, Bergama, Environmental problems, Sustainability, Urban identity,     Birgi, Bergama 


Özet

   Kentleri sürdürülebilir kılan en temel özellik, kuruluşlarından itibaren süreç içerisinde geliştirdikleri onlara karakteristik kimlik kazandıran tarihselkültürel-doğal ve estetik değerlerini gelecek nesillere iletebilme kapasiteleridir.  Ülkemizdeki kentlerin çoğu, kent kimliği oluşumunda etkin öğeler olarak kabul edilen tarihi doku, mimari ve estetik değerlere sahipken,  bu değerleri dikkate almayan salt yapılaşma yoğunlukları ve donatı alanlarının belirlenmesi ile yetinen imar kararları sonucunda özgün kimliklerini yitirmekte; gün geçtikçe daha çok “birbirlerine benzemektedirler”.  Sürdürülemez çevre ve sürdürülemez kentlere neden olan “kimliksiz kentlerin” sayılarının gün geçtikçe artması ve kentsel kimliğe sahip kentlerin sürdürülebilir kılınmasında yaşanan sorunlar bu tezin ana konusu olarak belirlenmiş olup, teze temel olan araştırmalar sahip oldukları doğal, tarihi, kültürel, mimari kimliklerinin sürdürülebilirliğinde sorunlar yaşayan Birgi ve Bergama yerleşimlerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür, alan ve anket 322 çalışmaları ile  “kentsel kimlikle sürdürülebilirlik sorunsalı” örneklem alanlarda çözümlenmeye çalışılmış, elde edilen bulgular çerçevesinde kentsel kimliğe sahip kentlerin sürdürülmesine katkı sağlayacak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Abstract


The basic feature for the sustainability of the cities, developed throughout the history and having an urban identity, is the transmitting capacity of their historicalcultural-natural- esthetical values, to the future generations. Most of the cities, having these urban identical values in Turkey, are started to lose their original identities resulting from the ideology that ignores these qualities and the wrong decisions on the zoning of application plans. Finally, the cities in our country are increasingly started to “resemble to each other”. In this thesis, the increase in the number of cities which have “no identity” or the cities having the problem of “sustaining their urban identities” are accepted as the main cause of unsustainable environment and unsustainable city. Therefore the settlements of Birgi and Bergama, having the problem of sustaining their urban identity, are selected as the cases of this research. Through the literature review, field study and surveys the problems of sustainability in the sampling areas are tried to be solved.  324 Within the framework of the findings gained from the sampling areas, some recommendations are tried to be developed for the cities having the difficulty to sustain their urban identities.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 229
  • Üye: 0
  • Toplam: 229

Detaylı İstatistikler