Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türk sosyal güvenlik hukukunda asgari işçilik

Diğer Başlık: Minimum workmanship in Turkish social security law

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): EKER, Doğukan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): BAŞTERZİ, Süleyman (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 277 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Sosyal güvenlik, primler, yasal sorumluluk, ihaleli işler, özel inşaat işlemi, sosyal güvenlik kurumu, social security, premium, legal responsibility, tender jobs,printe constructions, social security institution


Özet

   Asgari işçilik uygulaması, işverenin yaptığı işin emsaline, nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işini yürütebilmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin ve prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun Sosyal Güvenlik Kurumunca saptanması halinde, kanuni ölçütler dikkate alınarak işin yürütülmesi için gerekli olan işçilik miktarının saptanmasıdır. İşçilik kavramı ile kastedilen, bir işte çalışan sigortalı sayısının ve bunların prime esas kazançlarının, bu kimselerin çalışma sürelerine denk gelen kısmının toplamıdır. Asgari işçilik uygulaması her işveren ve her işyeri için ayrı ayrı yapılır.İhaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işlerinde, işverenin asgari işçilik tutarından daha az bir bildirimde bulunup bulunmadığı Sosyal Güvenlik Kurumu ünitesi tarafından dosya üzerinden araştırılır. İşveren, asgari işçilik tutarı kadar veya bu tutarın üzerinde bildirimde bulunmuşsa “ilişiksizlik belgesi” düzenlenerek kendisine verilir. İşveren asgari işçilik tutarından daha az bildirimde bulunmuşsa kendisine fark prim borcu tahakkuk ettirilir ve bu borç tebliğ edilir. İşveren bu borcu ödemediği takdirde asgari işçilik incelemesi Sosyal Güvenlik Kurumunun müfettişlerince yapılır.İhaleli işler ve özel inşaat işleri dışındaki işlerde, asgari işçilik uygulaması sadece Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerince yapılır. Bu uygulamanın nasıl yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenleyici işlemleri ile belirlenmektedir.İşveren, asgari işçilik uygulaması sonucunda kendisine tahakkuk ettirilen fark prim borcuna karşı itiraz edebilir. İşveren, itirazının reddedilmesi halinde iş 275  mahkemesine dava açma hakkına da sahiptir. Yargıtay kararları ile bu davalarda izlenmesi gereken araştırma yöntemi belirlenmektedir.Bu çalışmada asgari işçilik kavramı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dönemine dek geçirdiği değişikliklerle beraber detaylı olarak açıklanmıştır.


Abstract


  Minimum labor implementation is the determination of necessary labor amount to conduct the business by considering legal criteria in the event that Social Security Institution determines that the employer declared below the necessary amount of employees, whose social security contribution is paid, amount of working hours and wages taken as basic to premium to conduct the business considering precedents, quality, scope and capacity of his/her business. The term of “labor” is meant as the sum of the amount of insured employees and the part of their working hours which is balanced with their wages taken as basic to premium. Minimum wage implementation is done for each employer and each enterprise separately.In tendered transactions and specialty construction works, it is investigated on file by Social Security Institution if there were any decelerations made by the employer below the minimum labor amount. If the employer has declared the actual minimum labor amount or above, a “free of premiums certificate” is prepared and given to the employer. If the employer has declared below the minimum labor amount, premium debt is accrued and this debt is declared. In case the employer does not pay this debt, investigation of minimum labor is conducted by investigators of Social Security Institution.Apart from tendered transactions and specialty construction works, implementation of minimum labor is conducted by only the investigators of Social Security Institution. How to conduct this implementation is determined by regulatory acts of Social Security Institution. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 183
  • Üye: 0
  • Toplam: 183

Detaylı İstatistikler