Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Atatürk Dönemi magazin dergiciliği ve sosyo kültürel dönüşüme etkisi

Diğer Başlık: Magazine publishing in Atatürk's period and it's effect on socio-cultural transformation

Oluşturulma Tarihi: 2014

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): YARDIMCI TARİH BİLİMLERİ, Süreli yayınlar, Türkiye,

Yazar(lar): KAYA, Mehtap (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERTAN, Temuçin Faik (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2014 Yayınlandığı Sayfalar: 281 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Basın, Atatürk Dönemi Basın, Magazin, Dergicilik, Magazin Dergiciliği, Kadın Dergileri, Toplumsal Değişim, Resimli Ay, Süs, Yedigün, Resimli Uyanış, Foto Magazin, Kadın Yolu, Yıldız, Hayat, Haftalık Mecmua, Yeni Kitap, Yeni Muhit, Yeni Hayat,  press, the press of Ataturk’s period, magazine, magazinish, woman journals, social alternation, Resimli Ay, Süs, Yedigün, Resimli Uyanış, Foto Magazin, Kadın Yolu, Yıldız, Hayat, Haftalık Magazin, Yeni Kitap, Yeni Muhit, Yeni Hayat.


Özet

  Kitle iletişim araçları arasında önemli bir yere sahip olan basın, yaklaşık iki yüz yıllık gecikmeyle Türk toplumunun hayatına girmiştir. Osmanlı Devleti döneminde genellikle aydın kesim tarafından kullanılan basın, kitle iletişim görevini Milli Mücadele Döneminde daha aktif bir şekilde yerine getirmiştir. Cumhuriyete geçişle birlikte, toplumu yeninden inşa etme sürecine basın da dâhil olmuştur. Özellikle toplumsal dönüşüm politikasında basının magazinsel yönü, işlevsel özelliğe sahip bir araç olarak ön plana çıkmıştır. Dünyadaki ilk örneklerine 19. yüzyılın başlarında rastlanılan magazin basınının, zamanla Türk basını içerisinde de yerini aldığı görülmektedir. Osmanlı basınına magazin kavramının girişi genellikle dergiler aracılığıyla olmuştur. Cüzdan, Malumat, Resimli Kitap, Musavver Muhit ve Şehbal dergileri, magazin dergiciliğinin ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Bu dergiler ile başlayan magazin dergiciliği, Cumhuriyetin ilk yıllarında gelişimini sürdürmüştür. 1923-1938 yılları arasında yaklaşık kırk magazin dergisinin tespit edilmesi, bu gelişimin kanıtı olarak gösterilebilir. Osmanlının son dönemi ve Atatürk Dönemi boyunca yayınlanan toplam elli dergi, tezin kapsamına alınmıştır. Bu dergiler, öncelikle şekil ve muhteva açısından tasnif ve tahlil edilerek künye bilgileri oluşturulmuştur. Daha sonra dergilerde, Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen toplumsal değişimin sosyo-kültürel boyutuna dair ipuçları aranmıştır. Dergilerde yer alan haber, yazı, makale, karikatür ve reklamlar ayrıntılı şekilde incelenerek, toplumsal değişime kanıt olabilecekler ayrı olarak ele alınmıştır. Bu örneklerden yola çıkılarak, sosyo-kültürel değişime dair analizler yapılmaya çalışılmıştır.


Abstract


   The press having an important place in the mass communication comes into Turk's life after arriving two hundred years late. In the period of Ottoman Empire, the press used by sophisticated people fulfilled more actively its mission in the War of Independence. With the coming of Republic, the press also got involved in the process of restructuring of public. In terms of magazinish, the press especially become prominent as a functional means in the social cycling policy. The first samples of the tabloid press seen in the early of 19th century in the world also appeared in Turkish press. The arrival of the concept of magazine to Ottoman press generally become by means of journal. Cuzdan, Malumat, Resimli Kitap, Musavver Muhit and Şehbal journals are acknowledged as the first samples of magazine publishing. The magazine publishing starting with these journals maintained its development in the Republic period. As an evidence of such development, between 1923 and 1938 detecting magazine about forty is cited. The thesis includes the total of fifty magazines pressing during Ataturk's period and the final stage of Ottoman Empire. The identity disc of these magazine are composed by classification and analyzing. Then, occurring in the first years of the Republic, the clues of socio-cultural dimension of social change has been sought in these journals. By thoroughly analyzing of news, writings, articles, caricature and advertising in these journals, the evidence for social change have been discussed separately. It has been tried to analyze about socio culture alteration on the basis of these examples.

İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 107
  • Üye: 0
  • Toplam: 107

Detaylı İstatistikler