Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Besin elementleri ile tohum uygulaması, ekim tarihi ve kurutma hızının fasulye ve börülce tohumlarının kalitesine ve desikasyon toleransına etkisi

Diğer Başlık: Effects of nutrient elements seed treatment, planting date and drying rate on seed quality and desiccation tolerance of common bean and cowpea seeds

Oluşturulma Tarihi: 2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, TARIM,

Yazar(lar): HASANZADEH, Mohammad (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DEMİR, İbrahim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2016 Yayınlandığı Sayfalar: 148 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Fasulye, börülce, priming, ekim ve hasat tarihi, tohum kurutma, tohum verimi vetohum kalitesi, common bean, cowpea, priming, planting and harvesting date, seed drying, seed yield andseed quality


Özet

Fasulye (Phaseolus vulgaris, cv. Sarıkız ) ve börülce (Vigna unguiculata, cv. Şimal) tohumlarındapriming (kontrol (p1), 10 g L-1 KH2PO4 (p2), 4 g L-1 ZnSO4 (p3) ve 5 g L-1 KH2PO4 + 2 g L-1 ZnSO4 (p4))ve ekim tarihlerinin (d1, d2) tane verimi, verim öğeleri, protein ve amino asit üzerine etkisi incelenmiştir.Ayrıca, tohumların farklı zamanlarda hasadı (h1, h2) ve yavaş ve hızlı kurutma (d1, d2) sonucunda tohumçimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme zamanı (MGT), elektriksel iletkenliği (EC), katalaz, rafinoz,stakiyoz ve sakkaroz analizleri 2014 ve 2015 yıllarında, Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümüarazi ve laboratuvarında yürütülmüstür. 2014 yılında p3 ve p4 (fasulye) ve p1, p2, p3 (börülce) ve 2015yılında p3 (fasulye) ve p1 ve p3 (börülce) ikinci ekim tarihinde yüksek verim elde edilmiştir. 2014 yılında1000 dane ağırlığı fasulyede primingden etkilenmemiştir. Her iki yılda priming, fasulyenin bakla sayısıüzerine etkili bulunmamış ancak börülcede p1, p2, ve p3 uygulamaları etkili olmuştur. Fasulyede her ikiyılda, p3 uygulaması tane sayısı üzerine önemli bulunmuştur. Her iki yılda, fasulyede p4 ve d2uygulamaları yüksek proteine neden olmuştur ancak börülcede priming etkili bulunmamıştır. Priming heriki bitkide amino asitler üzerine önemli olmuştur. Kurutma sonrası, MGT değeri her iki yılda börülce içinönemsiz, fasulye için birinci hasatta (h1) daha uzun olmuştur. Fasulye ve börülce için EC değeri sırasıylah2 ve h1 uygulamasında yüksek olmuştur. Katalaz her iki bitkide h2 uygulamasında yüksek çıkmıştır.MGT ve EC hariç diğer kriterlerde d1, yüksek değerleri göstermiştir. Tüm şeker oranları her iki yılda h2ve d1 uygulamalarında yüksek bulunmuştur.

Abstract

Common bean (Phaseolus vulgaris, cv. Sarıkız ) and cowpea (Vigna unguiculata, cv. Şimal) seed priming(control (p1), KH2PO4 (p2), ZnSO4 (p3) and KH2PO4 + ZnSO4 (p4)) and planting dates (d1, d2)performed to analyze seed yield, yield components, protein and amino acid rates. Furthermore, harvestedseeds at different times (h1, h2) dried as slow and fast to investigate germination percent, MGT, EC,catalase, raffinose, stachyose, and sucrose rates in 2014 and 2015 at Ankara University Department ofHorticulture, as farm and laboratory. In 2014, p3 and p4 (bean) and p1, p2, and p3 (cowpea), and in 2015,p3 (bean), and p1 and p3 (cowpea) caused the highest seed yield at second date. 1000 seed weight of beanwas not affected by priming. Number of pod per plant in bean was not affected by priming but p1, p2, andp3 affected this feature in cowpea. In both years, p3 affected seed number pod-1 in bean. In both years, p4and d2 produced the highest protein rates of bean while priming had no significant effect on cowpea.Priming affected amino acids in both plants. Following the drying, MGT was not significant for cowpeain both years and was the highest for bean in h1. EC rates were significant for bean and cowpea in h2 andh1, respectively. Catalase was the highest for both plants in h2. All features except for MGT and EC werethe highest in d1. Also, all sugars showed the highest rates in h2 and d1 for both years


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 103
  • Üye: 0
  • Toplam: 103

Detaylı İstatistikler