Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Cep parklarının çevre ve kent estetiği açısından değerlendirilmesi, Ankara, Çankaya örneği

Diğer Başlık: The evaluation of pocket parks in the frame of environmental and urban aesthetics, Ankara, Çankaya case

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Botanik, BİLİM,

Yazar(lar): İNAK, Özge (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERDOĞAN, Elmas (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 433 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Cep parklar, çevre ve kent estetiği, peyzaj tasarımı, Ankara, Çankaya, Pocket parks, urban and environmental aesthetics, landscape design, Ankara, Çankaya.


Özet

 Cep parkı kavramı, kent merkezinde; ulaşım altyapısı, yerleşim alanları gibi yapısal öğelerin çevrelediği ve baskıladığı, yoğun araç ve insan sirkülâsyonunun etkisi altında kalan, belirgin bir işleve cevap veremeyen ya da mevcut işlevini süreç içinde kaybetmiş alanların değerlendirilmesiyle oluşan ve bu tarz alanlarda rekreasyon ihtiyacının yanında sosyalleşme gereksinimini de karşılayan alanlardır.  Türkiye’de karşılığını tam olarak bulamamış fakat uluslararası platformda küçük ölçekli açık-yeşil alanların plan ve proje üretimi sürecinde sıkça karşılaşılan cep parkları, üzerine büyük ölçekte yapısal öğe yapılamayacak kadar küçük ölçekli alanlar ile yapı adaları arasına sıkışmış veya etrafı yapısal öğeler ile sınırlanmış alanların, kamu erişimine uygun şekilde ve açık alanlar olarak kullanılmak üzere tasarlanması ile oluşan alanlardır.   Bu araştırmanın amacı; cep parklarının yapısal ve bitkisel bileşenlerini irdeleyerek kent içi kullanım ve kent estetiğine katkılarının vurgulanmasıdır. Bu çalışma ile kent içindeki küçük ölçekli yeşil alanlar veya etrafı yapısal öğelerle sınırlanmış, artık alan olarak tanımlanan cep parklarının, estetik anlamda değerlendirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Araştırma kapsamında; Ankara ili Çankaya ilçesi ölçeğindeki cep parkı tanımına uygun alanlar belirlenerek kent estetiği ile olan ilişkileri değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan cep parklarının kent estetiği yönünden olumlu ve olumsuz yönleri belirlenerek; olumlu yönlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, olumsuz yönlerini ise ortadan kaldırmak amacı ile öneriler sunulmaktadır. 

Abstract

The pocket park concept is the area that is formed with using of the fields that the structural components as transportation infrastructure, settlements sweep and oppress, are under the  influence of busy traffic and people circulation, fail to meet any specific function or went to pieces in time and meet also socialising necessity in addition to recreation need at the center of city.  The pocket park concept that does not have its exact equivalent in Turkey however is seen often during the plan and project production process of small scaled open and green area at international platform; is the area that is stuck between small scaled areas on that a large scaled structural component can not be built and city blocks, in other words it is the area which is formed with designing of usage of the areas limited with structural components near them as eligible for public access and open areas.  The purpose of this study is to research about application of these kind of areas in city by examining the structural and herbal components of them. To improve the proposals for considering the small-scaled green areas and the pocketparks limited by structional components and described as residual area in city from the angle of esthetics is aimed with this study.  In Ankara city, Çankaya state by semtinizing of the areas that answer to the description of pocket park , the relation between them and esthetics of the city is studied within the scope of this research. In this context by detecting the pros and cons of the pocketparks in Çankaya state with respect to the esthetics of the city and the city ecology, the proposals are submitted to keep sustainability of pros and remove the cons. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 108
  • Üye: 0
  • Toplam: 108

Detaylı İstatistikler