Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Okul öncesi eğitimde yeni bir teknik: Münazara

Diğer Başlık: A new technique in preschool education: Debate

Oluşturulma Tarihi: 21-12-2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Hakemli mi?: Evet

Yazar(lar): ÇABUK, Burcu (Yazar), YENİ, Ebru (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Kastamonu Eğitim Dergisi Yayın Yeri: Kastamonu Yayın Tarihi: 21-12-2016 Sayı: 5 Cilt: 24 Yayınlandığı Sayfalar: 2439-2456


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim, münazara, gözlem, görüşme, doküman analizi, Preschool education, debate, observation, interview, document analysis


ÖzetİçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaYusop, F. D. and Sumari, M. (2015). Pre-Service Teachers' Learning Styles and Preferences towards Instructional Technology Activities and Collaborative Works. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 116-129.Stassen-Berger, K. (1988). The developing person through the life span. New York: Worth Publishers, Inc.Vygotsky, L. (2012). Thought and Language. (Revised and Expended Edition). (Ed. A. Kozulin) Cambridge: MIT Press.Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.Street, B. V. (1993). New Literacy Studies. B. V. Street (Ed.) Cross Cultural Approaches to Literacy. Cambridge: Cambridge University Press.Uyanık Balat, G. (2015). Okul Öncesi Eğitime Giriş, Ankara: Nobel yayıncılık.Yang, C. H. and Rusli, E. (2012). Using Debate As A Pedagogical Tool In Enhancing Pre-Service Teachers’ Learning and Critical Thinking. Journal of International Education Research, 8(2), 135-143.Tenenbaum, J. B., Kemp, C., Griffiths, T. L. and Goodman, N. D. (2011). How to grow a mind: statistics, structure, and abstraction. Science, 331, 1279-1285. Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlilikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gönül Yayıncılık.Varol, N. (2004). Özbakım becerilerinin öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık. Siegel, H. (1988). Educating Reason: Rationality, Critical Thinking and Education. New York: Routledge. Street, B. V. (1984). Literacy in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. Thayer-Bacon, B. (1993). Caring and its Relationship to Critical Thinking. Educational Theory. 43(3), 322-340. Thayer-Bacon, B. (1992). Is Modern Critical Thinking Sexist? Inquiry: Critical Thinking cross the Disciplines, 10(1),323-340. Street, B. V. (1994). Cross Cultural Perspectives on Literacy. Language and Literacy in Social Practice, Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.Paul, R. (1994). Teaching Critical Thinking in the Strong Sense. K. S. Walters (Ed.) Re-thinking Reason: New Perspectives in Critical Thinking. Albany, New York: Suny Press. Sadler, T. D. (2006). Promoting discourse and argumentation in science teacher education. Journal of Science Teacher Education, 17(4), 323-346. Ting-Toomey, S. and Kurogi, A. (1998). Facework Competence in Intercultural Conflict: An Updated Face-Negotiation Theory. International Journal of Intercultural Relations, 22, 187-225. Simon, S., Erduran, S. and Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and development in the science classroom. International Journal of Science Education, 28(2-3), 235-260. Özüdoğru, M. ve Dilman, H. (2014). Anadil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğrenim Kuramları. Ankara: Anı Yayıncılık. Sheldon, A. (1990). Pickle fights: Gendered talk in preschool disputes. Journal of Discourse Processes, 13(1), 5-31. Orr, D. (1989). Just the Facts Ma'am: Informal Logic, Gender and Pedagogy. Informal Logic, 11(1), 1-10. Ryan, S. and College, B. (2006). Arguing toward a more active citizenry: Re-envisioning the introductory civics course via debate-centered pedagogy. Journal of Public Affairs Education, 12(3), 385-395.San Bayhan, P. ve Artan, İ. (2005). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.Özmen, R. G. (2003). İfade edici dil becerileri sınırlı olan zihinsel engelli çocukların dil gelişimlerini desteklemek için öğretmenin sınıf ortamında yapacakları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 17-35.Omelicheva, M. Y. (2005). Self and peer evaluation in undergraduate education: structuring conditions that maximize its promises and minimize the perils. Journal of Political Science Education, 1(2), 191-205.Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayınevi.Proulx, G. (2004). Integrating Scientific Method and Critical Thinking in Classroom Debates on Environmental Issues. Aster, 25, 217-225. Scott, S. (2008). Perceptions of students learning critical thinking through debate in a technology classroom: A case study. The Journal of Technology Studies, 10(2), 115-119.Paul, R. (1982). Teaching Critical Thinking in the `Strong' Sense: A Focus on Self-Deception, World Views and a Dialectical Mode of Analysis. Informal Logic 4(2),2-7. Öztürk, E. ve Kaptan, F. (2014). Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 649-672.Robson, C. (2000). Small-scale evaluation: Principles and practice. Thousand Oaks: Sage Publications. Sevinç, M. (2003). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayıncılık. Snider, A. and Schnurer, M. (2002). Many sides: Debate across the curriculum. New York: International Debate Education Association. Roy, A. and Macchiette, B. (2005). Debating the issue: A tool for augmenting critical thinking skills of marketing students. Journal of Marketing Education, 27, 264-276. Palut, B. (2003). Sosyal gelişim ve arkadaşlık ilişkileri. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.Moore, M. T. (1993). Implications of problem finding on teaching and learning. S. G. Isaksen, M. C. Murdock, R. L. Firestien, D. J. Naftulin, D. H. Ware ve Donnelly, F. A. (1973) (Ed.). The Doctor Fox lecture: A paradigm of educational seduction. Journal of Medical Education, 48, 630-635.Paul, R. (1993). Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Robert Park: Sonoma State University.MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: MEB Basımevi.Ng, P. T., Lan, L. K. Y. and Thye, J. T. E. (2004). Developing reflective teachers: The experience of two modules in the teacher training programme at the National Institute of Education, Singapore. Asia Pacific Education Review, 5(2), 200-206.Mills, C. M. (2012). Knowing when to doubt: Developing a critical stance when learning from others. Developmental Psychology, 49, 404–418. Linn, M. C., Shear, L., Bell, P. and Slotta, J. D. (1999). Organizing principles for science education partnerships: Case studies of students' learning about ‘rats in space’and ‘deformed frogs’. Educational Technology Research and Development, 47(2), 61-84.O'Keefe, V. P. (1986). Affecting Critical Thinking through Speech. Washington, DC: National Institude of Education.Koklanaris, N., Mackenzie, A. P., Fino, M. E., Arslan, A. A. and Seubert, D. E. (2008). Debate preparation/participation: An active, effective learning tool. Teaching and Learning in Medicine, 20(3), 235-238.Miller-Perrin, C. L. and Perrin, R. D. (2012). Child maltreatment: An introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.Kennedy, R. R. (2009). The power of in-class debates. Active Learning in Higher Education, 10(3), 225-236.Munakata, M. (2010). The mathematics education debates: Preparing students to become professionally active mathematics teachers. Primus, 20(8), 712-720. Khater, M. (2011). Innovative Instruction: Cooperative Debate as Regimented Improvisation. Journal of Dialogues, 7, 120-133.Mcmillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer. New York: Longman.Larson, J. R., Foster-Fishman, P. G. and Keys, C. B. (1994). Discussion of shared and unshared information in decision-making groups. Journal of personality and social psychology, 67(3), 446.Erduran, S., Ardaç, D. and Yakmacı-Güzel, B. (2006). Learning to teach argumentation: Case studies of per-service secondary science teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14. Freeley, A. and Steinberg, D. (2013). Argumentation and debate. Boston: Cengage Learning.Linn, M. C., Bell, P. and Hsi, S. (1998). Using the Internet to enhance student understanding of science: The Knowledge Integration Environment. Interactive Learning Environments, 6(1-2), 4-38. Erduran, S. and Jimenez-Aleixandre, M. P. (2007). Argumentation in Science Education Perspectives from Classroom-Based Research. London: Springer.Kabataş Memiş, E. (2014). İlköğretim öğrencilerinin argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 401-418.Gee J. P. (1993). Post Modernism and Literacies. C. Lankshear ve P. L. Mc Laren (Ed.) Critical Literacy: Politics, Praxis and the Post Modern. Albany: State University of New York Press, 271-296. Mcnally, D.W. (1974). Piaget, education and teaching. Sussex: New Educational Press.Ergün, M. ve Özsüer, S. (2006). Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 268-291.Huryn, J. S. (1986). Debating as a teaching technique. Teaching Sociology, 14(4), 266-269.Gee, J. P. (1986). Orality and literacy: From the savage mind to ways with words. Tesol Quarterly, 20(4), 719-746.Hand, B. and Keys, C. (1999). Inquiry investigation: A new approach to laboratory reports. The Science Teacher, 66, 27-29.Gao, G. and Ting-Toomey, S. (1998). Communicating Effectively with the Chinese, Communicating Effectively in Multicultural Contexts. Thousand Oaks: Sage Publications. Ennis, R. H. (1984). Problems in Testing Informal Logic/Critical Thinking/Reasoning Ability. Informal Logic. 6(1), 3-9.Combs, K. L. (2010). The Republican-Liberal Continuum: De-Polarizing The Historiographical Debate. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Olivet Nazarene Üniversitesi, Illinois.French, S. (1980). Updating of belief in the light of someone else's opinion. Journal of the Royal Statistical Society. 143(1), 43-48. Fourez, G. (1997). Scientific and technological literacy as a social practice. Social Studies of Science, 27(6), 903-936.Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-81.Durkin, K. (2004). Adapting to western norms of academic argumentation and debate. Yayımlanmamış Doktor Tezi, Bournemouth Üniversitesi, İngiltere.Ennis, R. H. (1962). A Concept of Critical Thinking: A Proposed Basis for Research in the Teaching and Evaluation of Critical Thinking Ability. Harvard Educational Review, 32(1), 81-110. Daneman, M. and Case, R. (1981). Syntactic form, semantic complexity, and short-term memory: Influences on children's acquisition of new linguistic structures. Developmental Psychology, 17(4), 367.Borko, H. and Livingston, C. (1989). Cognition and improvisation: Differences in mathematics instruction by expert and novice teachers. American Educational Research Journal, 26(4), 473-498. Baş, T ve Akturan, U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo ile Nitel Veri Analizi, Örnekleme, Analiz, Yorum. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Berk, L. E. (2001). Development through the lifespan. Massachusetts: Allyn and Bacon Publications.Boz, M. ve Aytar, A. G. (2012). Okul Öncesi Çocuklarında Temel Hareket Eğitim Programının Hareket Becerilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 51-59.Çiçek, A. (2002). 0-6 yaş grubu çocuklarda dil gelişimi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 115-124.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Scientific research methods. Ankara: Pegem Akademi.Ennis, R. H. (1996). Critical Thinking. London: Prentice Halla. Ennis, R. H. (1987). A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities. J. Boykoff Baron ve R. Sternberg (Ed.) Teaching Thinking Skills: Theory and Practice. New York: W. H. Freeman.Camp, J. M. and Schnader, A. L. (2010). Using debate to enhance critical thinking in the accounting classroom: The Sarbanes-Oxley Act and U.S. tax policy. Issues in Accounting Education, 25(4), 655-675. Budesheim, T. L. and Lundquist, A. R. (1999). Consider the opposite: Opening minds through in-class debates on course-related controversies. Teaching of Psychology, 26(2), 106-110. Byrnes, J. P. and Dunbar, K. N. (2014). The nature and development of critical-analytic thinking. Educational Psychology Review, 26(4), 477-493.Bell, P. (1996). Debate as an instructional form in science education. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, California Üniversitesi, Berkeley.Barry, V. E. (1992). The critical edge: Critical thinking for reading and writing. Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.Anderson, R. P. (1998). Collaborative learning in biology. The American Biology Teacher, 60, 3202-3205. Blouch, P. L and Hammrich K. K. (1998). A Cooperative Controversy Lesson Designed To Reveal Students' Conceptons of the Nature of Science. The American Biology Teacher, 60(1), 78-94.Baum, L. A., Danovich, J. H. and Keil, F. C. (2008). Children’s sensitivity to circular explanations. Journal of Experimental Child Psychology, 100, 146-155. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.Anglin, J. M. (1993). Knowing versus learning words. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58(10), 176-186.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 141
  • Üye: 0
  • Toplam: 141

Detaylı İstatistikler