Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ankara koşullarında Anadolu Üçgülü (Trifolium resupinatum L.) ve İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam)’nin farklı karışım oranları ve ekim yöntemlerinin yem özelliklerine etkileri

Diğer Başlık: The effects of different mixture rates and sowing methods on forage characteristics of Anatolian clover (Trifolium resupinatum L.) and Italian Ryegrass (Lolium multiflorum Lam) under Ankara Condition

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, TARIM,

Yazar(lar): ÖZKAN, Uğur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SEVİMAY, Cafer Sırrı (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 174 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Anadolu üçgülü, İtalyan çimi, Ekim yöntemleri, Karışım oranları, Yem verimi, Anatolian clover, Italian ryegrass, Sowing methods, Mixture rates, Forage yield.


Özet

Bu araştırma Anadolu üçgülü (Trifolium resupinatum L.) ve İtalyan çimi(lolium multiflorum Lam)’nin farklı karışım oranları ve ekim yöntemlerinin yem verimi ve yem kalitesi üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü deneme tarlalarında 2015-2016 yıllarında yürütülmüştür.   Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ana parsellere farklı ekim yöntemleri (aynı sıraya (E1), ayrı sıralara (E2), dik sıralara (E3) ve serpme (E4) ekim yöntemi), alt parsellere ise farklı karışım oranları (yalın olarak Anadolu üçgülü ve İtalyan çimi, karışım olarak % 25 Anadolu üçgülü +% 75 İtalyan çimi (K1), % 50 Anadolu üçgülü + % 50 İtalyan çimi (K2) ve % 75 Anadolu üçgülü +% 25 İtalyan çimi (K3) uygulanmıştır. Araştırmada; doğal bitki boyu, botanik kompozisyon, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, kuru madde oranı, kuru madde verimi, ham protein oranı, ham protein verimi ve alan eşdeğerlik oranı incelenen parametrelerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında yalın olarak ekilen Anadolu üçgülü ve dik sıralara (E3) ekim yöntemi Ankara koşullarında en üstün uygulama olmuştur. Bununla birlikte; otlatma amacıyla değerlendirilmesi düşünüldüğünde ise % 75 Anadolu üçgülü + % 25 İtalyan çimi (K3)  karışımının dik sıralara ekilmesi uygun bulunmuştur.

Abstract

This study has been conducted at the experimental area of the Ankara University Agriculture Faculty Field Crops Department, to investigate the effects of different mixture rates of and sowing methods on forage yields and quality of Anatolian clover (Trifolium resupinatum L.) and Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam) under Ankara conditions in 2015-2016 growing years. Field trials were carried out in the complete randomized split plots design with three replications. As main plots, four sowing methods (mixtures in same rows (E1), alternate rows (E2), perpendicular rows (E3) and broadcast seeding (E4)) and the five mixture ratios (sole Anatolian clover and sole Italian ryegrass, as a mixture (K1) % 25 Anatolian clover +% 75 Italian ryegrass, (K2) % 50 Anatolian clover + % 50 Italian ryegrass and (K3) % 75 Anatolian clover +% 25 Italian ryegrass) were applied as sub-plots. In this research; plant height, botanical compositions, herbage yield, dry matter ratio, dry matter yield yield, crude protein ratio, crude protein yield and land equivalent ratio (LER)’s were investigated. In the light of the research results,  sole Anatolian clover and sowing method in the perpendicular rows (E3) were the outstanding application on Ankara conditions. Additionally; when it is considered to be grazing purposes, a mixture of % 75 Anatolian clover + % 25 Italian ryegrass (K3) and perpendicular rows (E3) was found a suitable. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 148
  • Üye: 0
  • Toplam: 148

Detaylı İstatistikler