Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

β –V tohum kristalleri kullanımı ile non-karyojenik çikolata üretimi

Diğer Başlık: Production of non-cariogenic chocolate by using β-V seed crystals β-V tohum

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM,

Yazar(lar): OBA, Şirin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ARTIK, Nevzat (Tez Danışmanı), KONAR, Nevzat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 180 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Şekersiz çikolata, maltitol, izomalt, temperleme, fonksiyonel gıda, Sugar free chocolate, maltitol, isomalt, tempering, functional food.


Özet

Bu çalışmada, çikolata temperleme prosesine alternatif olarak farklı düzeylerde tohum kristal ilavesinin, şeker yerine maltitol ve isomalt kullanımı ile ikame edilmiş, dolayısı ile nonkaryojenik  (diş dostu), çikolata üretim metodunun etkisi araştırılmıştır. Maltitol ve izomalt içeren sütlü çikolata örneklerinde L* değerleri sırasıyla, 37,95-40,68 ve 37,25-38,15 arasında değişmektedir. İzolmalt içeren sütlü çikolata örneklerinde %0.5, %0.6, %0.7 oranında βv tohum kristal ilavesi ile temperlenen çikolataları ve kontrol örnekleri yüksek sertlik derecesine ulaşılmıştır. Maltitol içeren sütlü çikolata örneklerine % 1.0 oranında βv tohum kristal uygulamasının diğer tüm örneklere kıyasla en yüksek sertlik derecesine ulaştığı görülmektedir (p<0.05). Farklı oranlarda βv tohum kristal ilavesi ve geleneksel yöntemle temperlemenin, asitlik, PSD, DSC, tetrametil pirazin  değerleri üzerindeki etkisi önemsizdir. Maltitol içeren sütlü ve bitter örnekler izomalt içerenlere kıyasla panelistlerce genel kabul düzeyi daha yüksektir. SPME-GC/MS yöntemi ile ölçülen DVB/CAR-PDMS fiberi ile belirlenen tetrametil pirazin ekstraksiyon veriminin en yüksek olduğu şartlar ekstraksiyon süresinin 30 dakika ve sıcaklığın 57ºC' olmasıyla maksimum verime ulaştığı tespit edilmiştir.  Farklı seviyedeki βv tohum kristali kullanılarak temperlenmiş çikolataların mikroyapıları üzerine ön kristalleştirme işleminin etkisi SEM ile incelenmiştir βv tohum kristal konsatrasyonu arttıkça aglomerasyon oluşumu sem görüntülerinde gözlenmektedir. Deneysel veriler değerlendirildiğinde geleneksel temperleme prosesine alternatif olarak maltitol ile üretilen çikolata örneklerinde düşük konsantrasyonlara sahip ( % 0.5- % 0.6) tohum kristal kullanımı önerilmektedir. Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından finanse edildi (TUBİTAK), Proje No;. TOVAG-115O028 

Abstract

In this study, the effect of the chocolate production method was investigated as an alternative to the chocolate tempering process, in which the addition of seed crystals at different levels was replaced by the use of maltitol and isomalt instead of sugar, thus non-karyogenic (tooth-friendly). L * values in milk chocolate samples containing maltitol and isomalt ranged between 37,95-40,68 and 37,25-38,15, respectively. Chocolates tempered with βv seed crystals in the ratio of 0.5%, 0.6%, 0.7% and control samples in milk chocolate samples containing izolmalt reached to high degree of hardness. Milk chocolate containing maltitol showed 1.0% βV seed crystal application at the highest hardness level compared to all other samples (p <0.05). The effect of acidity, PSD, DSC, tetramethylpyrazine values on the tempering of the βv seed crystal at different ratios and the conventional method is insignificant. Milk and bitter samples containing maltitol are generally accepted higher by panelists as compared with isomalt containing ones. It was determined that the maximum yield of tetramethylpyrazine extraction yielded by DVB/CAR-PDMS fiber measured by SPME-GC / MS method was reached to the maximum by 30 min of extraction time and 57 ° C of temperature. The effect of pre-crystallization on microstructures of tempered chocolates using different levels of βv seed crystal was investigated by SEM. As βv seed crystal concentration increases, the formation of agglomeration was observed in sem-images. It is suggested to use seed crystals with low concentrations (0.5% - 0.6%) in chocolate samples produced with maltitol as an alternative to traditional tempering process when experimental data are evaluated. This work was funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Project No. TOVAG-115O028. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 150
  • Üye: 0
  • Toplam: 150

Detaylı İstatistikler